Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi!

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı
bu kez Hükümet’ten geldi!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekillerince 30 Ekim 2018 günü TBMM’ye sunulan ve hekimlerin istemlerinin karşılanması bir yana; yakıcı mağduriyetler yaratan, sağlıkta şiddet konusunda işe yarar somut hiçbir adım atmayan, “KHK ve Güvenlik Soruşturması” gerekçesiyle binlerce hekimi işsizliğe mahkûm edecek olan, haktan, hukuktan, en temel vatandaşlık haklarından uzak, bütünüyle kötü niyetli bir yasa önersisi ile karşı karşıya kalmış durumdayız.

Türk Tabipleri Birliği olarak; buradan açıklıkla ifade etmek istiyoruz ki;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman’ın İstanbul’da öldürülmesi sonrasında sarf ettiği; “Sağlıkta şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır cezaya çarptırılmalarını temin edecek düzenleme” sözleri ile Meclise sunulan taslak arasında en ufak bir bağlantı söz konusu değildir. Sağlık ortamındaki şiddet nedeniyle saldırıya uğrayacak her hekimin, her sağlık çalışanının sorumlusu içi boş bir taslakla “şiddet yasası çıkarıyoruz” yaygarası yapan ve sağlıkta şiddet karşısında ciddi hiçbir adım atmayan iktidar hükümeti olacaktır.

Binbir emekle kazanılmış hekimliğin, ihtisasın, üst ihtisasın, hiçbir hukuksal sürece bağlı kılınmadan, kimlerin hangi ölçütlerle karar verdiği anlaşılmayan “KHK ve Güvenlik Soruşturmaları” ile hekimlerin elinden alınmasının yasal kılıfı olan bu yasa maddesini TBMM’ye getiren AKP hükümeti, Anayasa’da tanımlanmış en temel haklara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, hepsinden önemlisi bir arada yaşama ilkelerine aykırı, binlerce hekimin işsizliğinin ve açlığa mahkûm edilmesinin, hastaların bu hekimlerden yoksun kalmasının sorumlusu olacaktır.

Bu maddelerin yanı sıra aile hekimliğinde hak yitiklerine yol açan; hastanelerin “Sağlık Bakanlığına” bağlı döner sermayelerinin “Maliye Bakanlığının” inisiyatifine bırakılmasını amaçlayan; Tabip Odalarının hekimliğin uygulanmasındaki etkisini sınırlamaya çabalayan bu “Yasa Önerisine” karşı tüm hekimler, sağlık çalışanları ile birlikte karşı duracak ve tepkilerini gösterecektir.

 • Kötülüğünüzü,
 • hekimleri işsizlik, yoksulluk ve açlıkla tehdit etmenizi,
 • hekimlerin ölümlerini sıradanlaştırmanızı,
 • her fırsatta sermaye ve yandaşlara rant aktarmanızı,
 • meslek örgütümüzü yok sayan antidemokratik, dinlemeyen tavrınızı kabul etmiyoruz.

Bu nedenle, sağlıkta şiddete karşı, “şiddeti önleme yasa tasarısı” istemli “nöbet eylemlerini”
bu yasa önerisinin tüm maddelerine karşı

HEKİMLER KANDIRMACA DEĞİL, HAKLARINI İSTİYOR NÖBETLERİ”ne çeviriyor,

bütün gücümüzle, tüm sağlık kurumları ve kent meydanlarında sesimizi duyuracağımızı, TBMM’de bu yanlış ve hekim karşıtı yasa önerisini durdurup, sorunlarımızın çözümüne ilişkin maddeler içeren bir yasa önerisisine dönüşmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi
ilan ediyoruz.

(http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=859d52be-dccd-11e8-b0cd-0573319e83b8, 31.10.2018)

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” için tıklayınız. 

=======================================

Yazıklar olsun AKP’nin bu berbat “yönetimi” ne (!)

“Erdoğan gene kandırılıyor mu??” masallarına kanacak halimiz de yok artık..

Direneceğiz ve kazanacağız..
Çünkü istemlerimiz haklı ve meşru!

Sevgi ve saygı ile. 05 Kasım  2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD     Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net    profsaltik@gmail.com

Prof. Feyzioğlu’ndan ‘FETÖ’ uyarısı: Mahkumiyete hazır olsun..

Prof. Feyzioğlu’ndan ‘FETÖ’ uyarısı: Mahkumiyete hazır olsun..

portresi

 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu, adil yargılanma uyarasında bulunarak
(AS : Bizim katkımız yazının altındadır..)
* “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden gelecek tarihte görülmemiş sayıda mahkumiyete hazır olsun.” uyarısında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklananların adil yargılanması gerektiğine dikkat çekerek hak mağrumiyetlerinden ‘FETÖ’nün yararlanacağı uyarısında bulundu. Feyzioğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada uyarılarını şöyle sıraladı:

FETÖ’nün devletten temizlenmesi, savunma hakkı yok edilerek sağlanamaz. Emin olun, bu durum en çok FETÖ’nün işine geliyordur.

[Haber görseli]

Avukatların tutukevinde OHAL kapsamında soruşturmalarda şüphelilerle görüşmesi çağdışı şekilde engelledikçe:

1. Kimse itiraf veya örgütün çökertilmesini sağlayacak ifadeler beklemesin.
2. Avrupa İndan Hakları Mahkemsi‘nden gelecek tarihte görülmemiş sayıda mahkumiyete hazır olsun.

Emin olun F Tipi örgüt, avukatlık hizmetinin ve savunma hakkının sınırlandırılmasına bakıp, soruşturmaların gölgeleniyor olmasından nasıl da mutlu oluyordur!

F Tipi yapı, savunma hakkı sebebiyle devletin içine yerleşmedi.
F Tipi yapının devletten temizlenmesi, savunma hakkı yok edilerek sağlanmaz.
Suçluyla suçsuz, savunma hakkı olmaksızın birbirinden ayrılmaz.
F Tipi Gladio’nun tam istediği budur!
(ttp://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/614169/Feyzioglu_ndan__FETO__uyarisi__Mahkumiyete_hazir_olsun.html, Cumhuriyet, 11.1.16

========================================
Dostlar,
AKP – RTE, OHAL’i bahane ederrek “sivil darbeyi” hızlandırdı ve yoğunlaştırdı. Ülkemiz her bakımdan kuşatma altında. Dün (10 Ekim 2016), Ankara garı önünde geçen yıl DEAŞ terörüyle (?) alçakça öldürülen 107 yurttaşın katliam yerinde şiddet olmaksızın anılmasına bile izin verilmedi!? Vali bey hazeretleri gidip çiçek sundular sağolsunlar ama, asıl canı yananlara bu bile çok görüldü.. Basında fotoğtafları görüyoruz, polis doğrudan, hedef gözeterek insanların yüzüne biber gazı sıkıyor.. Saçları apak yaşlı bir adm yerde birkaç polisin saldırısı altında..
Nedendir bu nefret ve kin kendi insanına? Balık baştan mı kokuyor?? Kolluğn bu orantısız ve gereksiz – hukuksuz şiddet eylemlerinin ülkemizin barış ve birliğine katkı sağlamayacağını, tersine kutuplaşma tohumları yeşerteceğini Ankara Emniyetinden başlayarak valisi ve daha yukarıdakiler değerlendirmekten acizler mi? Böyle olmadığını biliyoruz. O zaman geriye tek bir olasılık mı kalıyor?? Ülkemiz insanlarını sözde YENİKAPI RUHU ile birleştirip kaynaştırmak mı, ötekileştirip düşmanlaştırarak çok tehlikeli bir gerilim ve kutuplaşmadan siyasal nema mı toplamak? Ülkenin geleceğini tehlikeye atarak..
Hele hele RTE’nin Irak Başbakanına yönelik diplomatik skandal nitelikli sözleri!? Dünya diplomasi tarihinde böylesine sorumsuz örnekler var mıdır acaba?? Hiç sanmıyoruz. Üstelik Cumhurbaşkanı, bizim parlamenter sistemimizde anayasal olarak sorumsuz iken, dolayısıyla böylesine politika belirleyici yetkisi yok iken!

RTE ne yapıyor ve ne yapmak istiyor?? AKP akilleri – kurmayları hala anlamadı mı?? Hiç sanmııyoruz.. Mutlaka ayrımında olmalılar.. O zaman daha neyi bekliyorlar?? iktidarın nimetlerinden nemalanmak gözleri – sağduyuyu bunca mı kör ediyor??

Türkiye, Titanik gibi hızla, gecenin zalim karanlığında acımasız kayalara sürükleniyor. Kaptan bunu görmüyor mu ya da kurtulacağını mı sanıyor??

Sevgi ve saygı ile.
11 Ekim 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

EĞİTİM İŞ : KHK DÜZENLEMESİ İLE İHRAÇLAR HAKKINDA

KHK DÜZENLEMESİ İLE İHRAÇLAR HAKKINDA

 KHK DÜZENLEMESİ İLE İHRAÇLAR HAKKINDA

1 Eylül 2016 tarihli 1. Mükerrer ve 2. Mükerrer Resmi Gazetede 672, 673, 674 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri yayımlanmıştır. 672 sayılı KHK kapsamında, daha önce görevden alınan kamu personelinden bir kısmı kamu görevinden çıkarılmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra demokratik düzene karşı yapılacak her türlü girişimin, her türlü darbenin tereddütsüz karşısında olduğumuzu dile getirmiş, devletin içine sızan (AS: sızdırılan!) cemaat ve tarikatlar dahil tüm paralel yapıların, devletin tüm kılcal damarlarından kökünün kazınmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştık. Siyasal iktidar ve idari makamlar da bu tasfiye sürecinde çok titiz davranılacağı, kurunun yanında yaşın da yanmasına müsaade edilmeyeceği ve tüm işlemlerin hukuk kuralları çerçevesinde yürütüleceğini ifade etmişlerdir. Sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde de aynı husus vurgulanmış, en yetkili ağızlardan hassasiyetle gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edilmiş, suçsuz, mağdur kimseler varsa yapılacak adil soruşturma süreçlerinden sonra görevlerine kesin olarak iade edilecekleri ifade edilmiştir.
Ancak görünen odur ki, 672 sayılı OHAL KHK’si ile kamu görevinden çıkarılan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda beklenen hassasiyetin gösterilmediği, hukukun evrensel ilkelerine riayet edilmediği izlenimi hasıl olmuştur. Hakkında soruşturma yürütülen kişilerin savunmalarının alınmadığı, gerekçe sunulmadığı, hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte delillerin var olup olmadığına bakılmaksızın kamu görevinden çıkarma işlemlerinin tesis edildiği anlaşılmaktadır. Burada mağdur olduğunu düşünen kimselerin izleyebileceği hukuki yol hakkında da kısaca bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. İçinde olduğumuz Olağanüstü Hal düzeni ve söz konusu ihraçların bir olağanüstü KHK ile yapılmış olması durumu hukuken tartışmalı bir duruma getirmiştir.
Burada daha önce bir benzerini yaşadığımız 6528 sayılı yasa ile okul yöneticilerinin doğrudan görevden alınması süreci hatırlanmalıdır. O süreçte gerek görevden almalara karşı yapılan itirazlardan sonra açılan davalar, gerekse de doğrudan itirazda bulunulmaksızın açılan davalar esastan incelenerek karara bağlanmıştır. Bu doğrultuda mağdur olan kimseler öncelikle itiraz dilekçesi vererek kendine yönelik bireysel işlem tesis ettirdikten sonra dava yoluna gidebilecekleri gibi (Sendikamızca o dönem bu yol izlenmiş ve davaların görülmesinde hiçbir sorun da yaşanmamıştır); KHK hükmü neticesinde 01.09.2016 tarihi itibarı ile meslekten ihraç edilmesine karşı da doğrudan dava açabilecektir. İtiraz usulünün KHK hükümlerinde öngörülmemiş olmasının itiraza engel olmadığı, idari işlemlere karşı itiraz hakkı konusundaki genel kuralların burada da geçerli olacağını belirtmek gerekir. Bunun yanında hatırlatmak gerekir ki, o süreçte birçok idare mahkemesi yasa hükmü ile görevden alınmış olması nedeni ile ortada bir idari işlem olmadığı, dolayısıyla idari davaya konu edilemeyeceği yönünde kararlar vermişse de, Danıştay bu konuda bu davaların esasına girilmesi gerektiği yönünde görüşünü netleştirmişti. Yani doğrudan dava açma yolunun da mümkün olabileceği kanaatindeyiz.
Burada mahkemelerin kişilerin yargısal yollara başvurma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik kararlar vermemesi gerektiğini ve davaların esasına girerek titiz inceleme yapması zorunluluğunu ifade etmek gerekir. Sonuç olarak mağdur olduğunu düşünenlerin bu yollara başvurabilmeleri mümkündür. Sonrasında da Anayasa Mahkemesi ve AİHM yolu açıktır. Belirtmek gerekir ki; paralel yapı üyesi olduğu iddiası nedeniyle kamu görevinden çıkarılan MEB personeli arasında Sendikamız üyesi yok denecek kadar az sayıdadır. Ancak edinilen bilgiler, kesinlikle bu yapıyla ilgisi olmayan bir kısım kamu görevlilerinin de mağdur edildiği yönündedir. Demokratik kitle örgütü olma bilincimiz, sendikamız üyesi olsun olmasın, 1 kişinin bile mağdur edilmesine sessiz kalmaya imkan bırakmamaktadır. Kaldı ki, yürütülen soruşturmalarda evrensel hukuk ilkelerine riayet edilmemiş olması bu yapıyla mücadeledeki en büyük zafiyet olacaktır. Bu kurallara uyulmaksızın tesis edilen işlemler en nihayetinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınabilecek ve bu konuda açılan binlerce davada ülkemiz, yine vatandaşlarının cebinden çıkacak milyonlarca liralık tazminat ödemekle karşı karşıya kalacak ve ülkemiz yargı sisteminin evrenselliği yine tüm dünya nazarında zedelenecektir. Diğer yandan KHK’lar ile ilgili bir başka endişe de olağanüstü hal ile ilgisiz konuların KHK kapsamında devreye sokulması, yandaş, kayırıcı ve kadrolaşma faaliyetinin fırsat bilinmesidir.
673 sayılı KHK’nın 8. maddesinde, darbe sonrası geçici olarak görevinden uzaklaştırılanların görevine iadelerinde, mevcut görevlerine değil, başka görevlere iade edilebileceği yönünde bir hüküm göze çarpmaktadır. Tam bir keyfiyet ve kadrolaşma zihniyetinin ürünü bu hükmün gerekçesi izah edilemez. Paralel yapı üyesi olduğu iddiasıyla görevden el çektirilen personelin iade edilmesi bu yapıyla ilgisinin bulunmadığının tespit edildiğini akla getirmektedir. O halde bu yapıyla ilgisi olmayan kişiler mevcut görevlerinden neden alınmaktadır? Paralel Yapı üyesi olduğu düşünülüyorsa neden göreve iade edilmektedir? Ayrıca görevden almalar sadece Paralel Yapı üyesi iddiası ile değil, sosyal medya paylaşımlarındaki eleştiriler gerekçesiyle de gerçekleşmiştir. Bu nedenle eleştiri hakkını kullanan mevcut iktidara muhalif düşüncede olan kamu görevlilerinin de bu imkanla tasfiye edileceği endişesi yaygın kanaattir. Bu çelişkili uygulamanın kadrolaşma ve fırsat bilme dışında başkaca bir gerekçeyle açıklanması olanaksızdır.
Benzer şekilde 674 sayılı KHK’nın 2. maddesinde, Maarif Vakfı Kanunu’na eklenmek üzere, “Mütevelli heyetine ödenecek huzur hakkı ise Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenir”denilmiştir. Bu düzenlemenin Paralel Yapıyla mücadele ile ya da olağanüstü hal ile ne ilgisi vardır? KHK’ların amacı dışında kullanıldığının en açık örneklerinden olan bu düzenleme açıkça Anayasaya aykırıdır. Bir başka kabul edilemez düzenleme de 674 sayılı KHK’nın 2. maddesinde yer alan sözleşmeli öğretmen atamasıdır. Dershane ve etüt eğitim merkezlerinde çalışmış öğretmenlerin KPSS şartı aranmaksızın, sözlü sınav ile sözleşmeli öğretmen olarak atanmasına olanak tanınmıştır. Ülkemizde “atanamayan öğretmenler” başlığında sosyolojik bir gerçekliğin varlığı ortadayken, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının yanlışlığını kezlerce ifade etmiş ve bu uygulamaya da dava açtığımızı duyurmuştuk. KHK ile söz konusu olacak sözleşmeli öğretmen atamasının da tam olarak fırsatçı bir anlayışın ürünü olduğunu belirtmek gerekir. Bunun da kabul edilmesi mümkün değildir.
 • AKP hükümetini ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı tekrar uyarıyoruz    ;
Savunma hakkı tanınmaksızın kamu görevinden çıkarılanların itirazları dikkate alınarak durumları yeniden değerlendirilmeli, hakkında kesin, somut ve objektif deliller (AS: nesnel kanıtlar) bulunmayan kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir. OHAL KHK’lerinin amacı dışında, yasama organının yetkisinin gasp edilmesi ile kullanılmasından da vazgeçilmelidir.
Bundan sonraki süreçte mücadelenin daha keskinleşeceği ortadır. Eğitim-İş olarak demokratik ve meşru zeminde sendikal mücadelemizi daha da etkin sürdüreceğimizi vurguluyoruz.
MERKEZ YÖNETİM KURULU

====================================

Dostlar,

Yukarıdaki açıklamayı biz de bir EĞİTİM İŞ üyesi olarak onaylıyoruz. Ancak açıklamanın dilini çooook eski bulduk ve üzüldük.. EĞİTİM-İŞ, Atatürk Devrimlerini benimsemiş bir Sendika olarak, Dil Devrimi‘ne de bilinç ve kararlılıkla sahip çıkmalı..

Sevgi ve saygı ile.
16 Eylül 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
EĞİTİM İŞ Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

UĞURSUZ ÜNİVERSİTE

UĞURSUZ ÜNİVERSİTE  (*)

portresi

 

Suay Karaman

 

 

Değerli katılımcılar,

Adalet ve Demokrasi Haftası olarak adlandırılan 24-31 Ocak arasında başta Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy olmak üzere yitirdiğimiz tüm yurtsever aydınlarımızı anmaktayız. Yitirdiğimiz tüm değerlerin ışıklar içinde yatarak, bizleri aydınlattığı inancıyla hepinizi dostlukla selamlayarak sözlerime başlıyorum.

Cumhuriyet yönetimi, eski tüzükle yönetilen Darülfünun’u Cumhuriyet Devrimlerine uygun bir şekle getirerek, 1 Nisan 1924’te 493 sayılı yasayla İstanbul Darülfünunu’nu kurmuştur. Genç Cumhuriyet yöneticileri, Darülfünun’dan çok şey beklemişler ancak beklediklerini bulamamışlardır. İstanbul Darülfünunu, genç cumhuriyet aydınlanmacılarının beklediği iyileşmeye, gelişmeye ve ilerlemeye ulaşamadığı gibi, yapılan pek çok devrime ya sessiz kalmış ya da karşı çıkmıştır. İşte uğursuz üniversite böylece ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bu yüzden eğitim alanında köklü değişiklikler yapılarak, 1 Ağustos 1933’te İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 1933 Üniversite Devrimi ile yeniden kurulan üniversite, özerk bir yapıya kavuşmamasına karşın belirli dönemlerde atılımlar yaparak, bilimsel niteliğini ve devrimci çizgisini yükseltmiştir.

18 Haziran 1946’da 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu çıkarılarak, üniversiteler hem bilimsel, hem de yönetsel özerkliğe kavuşmuş ve yönetimde katılımcılık ilkesi getirilmiştir. 27 Mayıs 1960 Devriminden sonra 28 Ekim 1960’ta çıkarılan 115 sayılı yasa ile 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun bazı maddeleri özerkliği genişletici şekilde değiştirilerek, katılımcı yönetimi ve demokratikleşmeyi artırıcı nitelikler sağlanmıştır. Üniversitelerin özerk oluşları da, ilk kez 1961 Anayasası’nın 120. maddesinde açık ve net biçimde yazılarak güvence altına alınmıştır. 12 Mart 1971 muhtırasının ardından 7 Temmuz 1973’te, hem antidemokratik, hem demokratik hükümler içeren 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu çıkarılmıştır. Antidemokratik hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince, önceki yasalara göre en özgürlükçü yasa konumuna gelmiştir.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra 6 Kasım 1981 tarihli 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu (YÖK) çıkarılmıştır. Bu yasa, Ocak 1981’de Şili’deki faşist cuntanın çıkardığı yasanın kötü bir kopyasıdır. Bu yasayla çağdaş, demokrat ve özerk üniversite yok edilmiştir. Üniversitelerimiz 35 yıldır bu yasayla yönetilerek, uğursuz üniversiteye kalıcı geçiş sağlanmıştır. Bu YÖK dönemini uğursuz üniversite olarak anmak yanlış sayılmaz. YÖK yasasıyla birlikte üniversitelerde toplu tasfiyeler başlamış, akademisyenler susturulmuş, öğrencilere disiplin cezaları verilmiştir. Özerklik tümden ortadan kaldırılmış, yöneticiler atamayla gelmiştir. Üniversite harçları artırılmış ve eğitimin özelleştirilmesinin yolu açılmıştır. Şimdi bu uğursuzlukların bazılarını yakından görelim.

YÖK’ün kurucusu ve 1981-92 arasında on bir yıl YÖK Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. İhsan Doğramacı döneminde üniversiteler açık açık doğranmıştır ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası gerekçe gösterilerek yüzlerce ilerici akademisyenin görevine son verilmiştir. İhsan Doğramacı, üniversitelerden özgür düşünceyi kovmak için pek çok şey yapmış, bilimden ve aydınlanmadan yana olan her şeye savaş açmıştır. İstediği kişilerin, sahte jüri kurarak doçent olmasını bile sağlamıştır. Bir devlet kurumunun başındaki kişi olarak, Bilkent Üniversitesi adıyla ilk özel üniversiteyi kurmuştur. Böylelikle eğitimin piyasalaşması adına önemli bir adım atılmıştır.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın ilk basımı 1952’de 14. ve son basımı 2000 yılında yapılan “Annenin Kitabı” başlıklı bir çocuk bakım kitabı bulunmaktadır.  Bu kitabında ABD’li bilim insanı Dr. Benjamin Spock’un (1902-98) ilk baskısı 1946’da yapılan “Çocuk Bakımı ve Eğitimi” (Baby and Child Care) adlı dünyaca ünlü kitabından, kaynak göstermeden alıntılar (aşırma/intihal) yaptığı, ilk kez 29 Kasım 1981 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Uğur Mumcu tarafından yazılmıştı. Bu olayın hukuksal süreci 10 Mayıs 2006 tarihinde Doğramacı lehine sonuçlanmıştır ancak vicdanlarda Doğramacı aklanmamıştır. Bu işin peşini bırakmayan Prof. Dr. Hasan Yazıcı, 15 Nisan 2014’te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandı ve İhsan Doğramacı’nın aşırma (intihal) yaptığına karar verildi. İşte böyle bir kişinin üniversitelerin başına geçmesi, uğursuzluk olarak değerlendirilmelidir. Bu olaydan cesaret alarak, günümüzde de birçok akademisyen aşırma yapmaktadır ve uğursuz üniversitede artık aşırma olağan sayılmaktadır.

Gericiliğe ve tarikatlara bırakılan üniversitelerde imamların da içinde olduğu bazı gruplar, etkinliklere katılmaya başlamıştır. 1994’te Erciyes Üniversitesi’nin açılışını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz yapmış ve şunları söylemişti: “İlim ve akıl, dini teyit eder. İlmi öğrenin, yayın; gizleyip günaha girmeyin.” Gelinen bu nokta bilimi ve üniversiteyi derinden yaralamış ve küçük düşürmüştü. Ancak tepki veren olmaması, uğursuz üniversitenin hızla yayılmasını sağlamıştır.

Şimdi sizinle ilginç bir örnek paylaşacağım. 2006 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Prof. Dr. unvanıyla işe başlayan, Çin Halk Cumhuriyeti, Sincan Uygur özerk bölgesinden gelen Alimcan Ziyai adlı bir kişi aynı zamanda üniversitede rektör danışmanı oldu. Bu unvanlarıyla birçok yerde konferanslar veren bu kişinin, Urumçi Üniversitesi ile yapılan yazışmalar sonucunda, lisans eğitiminin bile olmadığı ortaya çıktı. Bu yüzden TOBB ETÜ Rektörlüğü tarafından 2008 yılında görevine son verildi. Bu kişi daha sonra Nisan 2009’da Gazi Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokuluna, Eski Çince Eğitimi için Yrd. Doç. kadrosuyla alınmak istendi. Ancak jüride bulunan Çin’in Sincan Uygur özerk bölgesinde doğmuş ve Xinjiang Üniversitesi Tarih Fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Varis Çakan, Urumçi Üniversitesi ile yazışarak, Alimcan Ziyai’nin makale ve evraklarının sahte olduğunu ve diploması olmadığını belgeleyerek, geçer not vermedi. Bunun üzerine Doç. Dr. Varis Çakan jüriden çıkartılarak, yerine Konya Selçuk Üniversitesi Türk Dili Bölümünden Yrd. Doç. Dr. başka bir akademisyen atandı. Böylece Alimcan Ziyai, Mart 2010’da Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Çince bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başlatıldı, hem de hiçbir belgesi olmadan! Üstelik 2547 sayılı YÖK yasasına göre, profesör olarak atanan bir kişi, başka bir üniversiteye yardımcı doçent olarak atanamazken…

Günümüzde uzmanlık alanının dışında ders veren, bilgisiz ve yetersiz birçok akademisyenlerin olduğu uğursuz üniversitelerde, sahte diplomaların ve unvanların uçuştuğu, merkezi sınavlarda sahteciliklerin yapıldığı, bilimin nasıl film haline getirildiği, tüm değerlerin para ile ölçüldüğü bir ortamda öğrencilerin bilgi ve kültür düzeylerinin en alt düzeylerde yetiştirildiği tüm açıklığıyla görülmektedir. Aile şirketi gibi olan üniversiteler de vardır; ailenin tüm bireyleri aynı üniversitede akademisyen olarak ya da idari kadrolarda görev yapmaktadırlar.

Sabancı Üniversitesi’nde Prof. Dr. Cemil Koçak, velilere verdiği konferansta “Aslında onbaşı bile olamaz” dediği büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için şunları söylemişti: “Yarbay Mustafa’nın Çanakkale zaferiyle uzak yakın bir ilişkisi yoktur. Zafer; Alman generali Liman von Sanders’e aittir. İstanbul hükümeti ve Alman generali, Yarbay Mustafa’yı 5-10 kişiyi bile yönetmekten aciz bularak gözden uzak kalsın diye Gelibolu’ya göndermiş. Yarbay Mustafa döneminin en yeteneksiz askeriydi. Tesadüfler ve şansı yaver gitmeseydi, emekli olacak, kahve köşelerinde sürünüp gidecekti.” Ülkesinin yakın tarihini bilmeden tarih konferansı vermeye kalkan böyle bir profesör ile bu akademik unvanları böylelerine verenler, uğursuz üniversitenin görüntüsüdür.

Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fikret Adanır, Hamburg’daki bir panelde sözde Ermeni soykırımını kabul ettirmek için tarihimizi ve arşivlerimizi kirleterek, Türkiye’ye, Osmanlı’ya ve Türkler’e iftira kusarak; “Türkler soykırımı yapmasalardı ulus olamazlardı..” gibi gerçek dışı söylemlerde bulunmuştu.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Öder, “Yeni Anayasa’dan Türklük kalkmalı. Anayasa’nın temeli din olmalı” demişti. CHP parti meclisinin eski üyesi ve Anayasa Hazırlık Komisyonu çalışma grubunda olan Bertil Emrah Öder, laiklik kavramının tartışmaya açılmasıyla özgürlükler alanının genişleyeceğini ileri sürmüştü.

Koç Üniversitesi’nin düzenlediği “Öz yönetim nedir?” konulu panelde konuşan HDP milletvekili Sabahat Tuncel, PKK teröristlerinin kazdıkları hendekleri savunarak, bu hendekleri neden kazdıklarını ve bu bölgelerde öz yönetimin nasıl geliştirildiğine ilişkin fikirlerini aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazan Üstündağ, İnsan Hakları Haftası dolayısıyla düzenlenen paneldeki konuşmasında; “Hendekler yeni mücadele mekanizmalarıdır. Özyönetim öz savunmayla gelir” ifadesini kullanarak, teröristlerin kazdığı hendeklere övgüler yağdırdı. Bu gibi panellerin olduğu uğursuz üniversitelerden ve diğer uğursuz üniversitelerden bazı uğursuz akademisyenler de, yayınladıkları bildirilerle, PKK terör örgütüne desteklerini sunmuşlardır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı’nın, Tayyip Erdoğan’ın elini öpmek için yerlere kadar eğilmesi, üniversitelerin ortaçağ karanlığındaki medreselere doğru kayarak, uğursuzlaştığını göstermesi açısından önemlidir. Muş, Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç; “Düşünebiliyor musunuz, amfide film gösterimleri, tiyatrolar, konserler düzenliyorlar..” diyerek ODTÜ yönetimini hedef alan söylemleri de uğursuz üniversite içinde değerlendirilmelidir.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu’nun, çocuk pornosu arşivlediği ortaya çıkarılmıştı ve bu akademisyenin yabancı dergilerde tek bir yayını olmadan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine atandığı belirlenmişti. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker’in söylemleri insanın kanını donduracak niteliktedir: “Kadın yüzünü de kapamalı, Kadının evden çıkması caiz değil, Saç boyama caiz değil, Parfümlüye cennet haram, Dekolte giyinen, tahrik eden kadının tecavüze uğraması sürpriz değil.”

Şimdi Diyanet İşleri Başkanı ki kendisi de akademisyendir, uğursuz üniversitelerde bir moda başlattı: her üniversiteye cami yapımı kampanyası. Bilim yuvalarına, ibadet yerleri yapılması için düğmeye basıldı ve uğursuz üniversiteler cami yapma yarışına başladılar. Hatta Ege Üniversitesi kampüsünde cami yapılabilmesi için imar planında değişiklik bile yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in; “Sekülerizm dinlerden kaynaklanan şiddeti de geride bırakarak dünyayı topyekün bir savaşın içine soktu.” söylemi, aklı örümcek ağıyla sarılmış bir ilahiyat profesörü için normal görülebilir. Aydınlanma Devriminden payını alamayanların bulunduğu uğursuz üniversite, ülkemizi hızla ortaçağ karanlığına sürüklemektedir.

Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan insanlıkla, vicdanla, ahlakla bağdaşmayacak açıklamalar gelmektedir. Laik ülkede fetva adı ile topluma yutturulmak istenen bu saçmalıklardan bazıları şunlardır:

 • Nişanlılar el ele tutuşamaz,
 • Müslüman bir kişi Alevi bir kızla evlenemez,
 • Babanın öz kızına şehvet duyması haram değildir.Ülkemizde 196 kamu ve özel üniversite bulunmaktadır ve içlerinde 86 ilahiyat fakültesi vardır. Bu fakültelerde üç binin üzerinde akademisyen çalışmaktadır. Ama hepsi uğursuz üniversite üyesi olduğu için, bu saçmalıklara seslerini çıkartamamaktadırlar.

Uğur Mumcu’nun 27 Haziran 1975’te Kanıksamak” adlı yazısında “Demokratik bir toplum için en büyük tehlike, yolsuzluklara, karanlık cinayetlere ve haksızlıklara karşı kamuoyunun duyarlığını yitirmesidir. Yaşadığımız olaylar demokrasimiz için bir utanç sayfasının kanlı satırlarıdır. Unutmayalım ki bazı insanlar cinayetlere, haksızlıklara ve yolsuzluklara susarak da katılmış olurlar.” sözlerini anlayamayan uğursuz üniversite ve akademisyenleri ile sorunları aşmak olanaksızdır.

Anayasa Mahkemesi kararlarına göre siyasal İslam’ın simgesi olan türban ile bugün yükseköğretimde derslere girmek yasaktır. Bu konuda Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da, siyasal İslam’ın simgesi olan türbana geçit vermemektedir. Ancak Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rennan Pekünlü, türbanlı öğrencileri sınıfa almadığı gerekçesiyle açılan davada, iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Öbür benzer davaları da sürmektedir. Uğursuz üniversite budur işte.

YÖK’ün ağır baskısı sonucunda, üniversite personeli suskun duruma getirilmiştir. Ülkemizde hukuk yok edilirken, hukuk fakültelerinden ses çıkmamaktadır. Sanat katledilirken, güzel sanatlar fakültelerinden ve konservatuvarlardan ses duyulmamaktadır. Buna benzer daha birçok örnek sıralanabilir. Her şeyin para karşılığı olduğu bu uğursuz üniversitelerle, ülkemizin aydınlığa kavuşacağına inananlar, en basit deyimle saftırlar.

Üniversite, gençlere yalnızca bilgi veren yer değil, yaşamda doğru davranış yolunu bulmaya çalıştıran, bunun için de düşünme alışkanlığı veren yerdir. Uğursuz üniversiteler, Uğur Mumcu’nun fikirlerini özümseyen yurtsever akademisyenlerle aydınlanacak, uğurlanacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmamalıdır, Atatürk’ün ilke ve devrimleri yolumuzu aydınlatacaktır. Uğurlu, aydınlık ve çağdaş üniversitelerde buluşmak üzere hepinize saygılarımı sunuyorum.

İlk Kurşun Gazetesi, 1 Şubat 2016.
(*) 23. Adalet ve Demokrasi Haftası çerçevesinde 28 Ocak 2016’da TÜMÖD’ün düzenlediği “Uğur’suz Üniversite ve Gençlik” adlı etkinlik konuşması.

======================================

Dostlar,

23. Adalet ve Demokrasi Haftasını dün kapatmıştık.. Ancak çok değerli dostumuz, düşün ve eylem insanı, 27 Mayıs Devrimcilerinden Suphi Karaman‘ın oğlu Gazi Üniversitesi Öğr. Gör. sevgili Suay Karaman‘ın yukarıdaki yazısını paylaşmadan edemezdik. Bize bu gün ulaştı ve bu çok önemli derlemeyi mutlaka site okurlarımıza sunma gereği duyduk. Bu yazı, tarihçileri açısından önemli bir not düşeüme işlevi de taşıyor. Bizim de üyesi olduğumuz TÜMÖD’ün Genel Yazmanı olan Sayın Suay Karaman’a salt yüreklilikle konuşmakla kalmayıp bir de konuşma içeriğini yazılı metne dönüştürdüğü ve yayımlayarak paylaştığı için teşekkür etmeliyiz ve ediyoruz..

Biz de bu sürece yakından tanıklık ettik. 1971’de 4936 sayılı Üniversiteler yasasına göre tıp öğrencisi olduk. 1973’te 1750 sayılı Üniversiteler yasası sürecinde tıp eğitimimizi tamamladık ve asistanlığımızda Ankara’da TÜMAS üyesi olduk.. 12 Eylülcüler 2547 sayılı YÖK düzenini getirdikten sonra (6 Kasım 1981) 1988’de İdari Yargı kararıyla Üniversite’ye atanarak öğretim üyesi olduk.. Sistemle boğuşa boğuşa ilerledik.. Doçentliğimiz de yargı kararıyla alınabildi.. Bu 2 süreci değişik zamanlarda sitemizde yazdık. Doğramacı biz Hacettepe’de öğrenci ve asistan iken rektör idi.. Öğretim üyeliğine başladıktan sonra  da yıllarca YÖK başkanı olarak gene “patronumuz” (!) idi.. Tanık olduğumuz öyle çok olay var ki.. Zaman zaman bu sitede yansıttık. Emekliliğimiz yaklaştı (Kasım 2020) ama özerk – özgür bir üniversitede keyifle çalışamadık. Özgürlük alanımızı, dğerlerimizi bizler yaratmaya, genişletmeye çabaladık hep..

Yitiren ülke ve kuşaklar olmuştur ve giderimi (telafisi) neredeyse olanaksızdır.
Ancak AYDINLANMA kazanacaktır yine de.. Bizler, Mustafa Kemal’in çocukları olarak;

15 Temmuz 1921, Sakarya Savaşı sürerken Ankara’da Maarif Kongresi toplayan Mustafa Kemal Paşa’nın şu yönergesi (direktifi) rehberimiz oldu, olmayı sürdürecek :

 • “Ulusal bir eğitim programından söz ederken, eski devrin bütün hurafelerinden sıyrılmış, Batı’dan ve Doğu’dan gelen yabancı etkilerden uzak ve ulusal yapımızla uyumlu bir kültür kastediyorum.”

  Büyük ATATÜRK‘ün 1 Kasım 1937 TBMM konuşmasındaki sözleri de :

 • “..Büyük Davamız, en uygar ve en kalkınmış Millet olarak varlığımızı yükseltmektir.
  Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde köklü, bir inkilap yapmış olan Büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda başarmak için fikir ve hareketi beraber yürütmek zaruriyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı, ancak türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir. Bu nedenle, okuyup yazmak bilmeyen tek vatandaş bırakmamak; memleketinin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanı yetiştirmek; memleket davalarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fert ve kurumları yaratmak; işte bu önemli ilkeleri en kısa zamanda sağlamak, Kültür Bakanlığının üzerine aldığı ağır zorunluluklardır.

  İşaret ettiğim ilkeleri, Türk Gençliğinin beyin yapısında ve Türk Milletinin bilincinde daima canlı bir halde tutmak, üniversitelerimize ve yüksekokullarımıza düşen başlıca görevdir..”

Sevgi ve saygı ile.
1 Şubat 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

‘Erdoğan ve ailesinin IŞİD ile bağlantısı var’!

‘Erdoğan ve ailesinin
IŞİD ile bağlantısı var’!

Suriye muhalefetinden Heysem Menna, Can Dündar ile Erdem Gül’ün tutuklanmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘teröre destek’ suçlamasıyla açtıkları uluslararası davada, ‘kanıt’ olarak mahkemeye sunacaklarını söyledi.

'Erdoğan ve ailesinin IŞİD ile bağlantısı var'
Yurt Gazetesihttp://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/erdogan-ve-ailesinin-isid-ile-baglantisi-var-h101210.html23 Aralık 2015 Çarşamba 17:13

Sputnik, Heysem Menna ile yaptığı röportajın 2. bölümünde Suriye’ye silah ve para akışı,
IŞİD petrolünün satışı ve Türkiye’nin rolü kısımlarını yayınladı. Menna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında AİHM’de yaptıkları yasal girişime ilişkin önemli bilgiler paylaşırken,  Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasının ‘Türkiye yönetiminin teröre destek verdiğinin kanıtlarından biri’ olarak değerlendirdi.

‘ELİMİZDE DÜNDAR ve GÜL’ÜN YAYINLADIKLARINDAN DAHA ÇOK
KANIT VAR’

Menna, ellerindeki pek çok kanıttan sadece birinin, Dündar ve Gül tarafından yayımlandığını belirtiyor. Hem Ankara’da hem Lahey’de ‘adalet ve güç’ kavramlarının birbirinden ayrı tutulmadığını ifade eden Menna’ya göre, bu ayrım yapıldığı takdirde, Erdoğan hakkında çok sayıda dava açılabilir. AB’nin bir kararı sayesinde IŞİD’in petrol satabildiğine dikkat çeken Menna, Erdoğan ve ailesinin bu ticaretle bağlantılı oldukları yönündeki iddialar için ise ‘Tümüyle reddetmek imkânsız’ diyor. Panama Devlet Başkanının bir dönem IŞİD petrolünün satışı için oluşturulan ağa benzer bir şebeke de yer aldığını anımsatan Menna’nın Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye de bir uyarısı var:

– Çok fazla mayının üzerinde yürüyor.

Menna’nın Sputnik’te yer alan röportajı şöyle:

‘MÜSİAD VE AKP İLE GÖRÜŞTÜK’  

Suriye’de çatışmalar başladığından bu yana sizinle temasa geçen istihbarat servisleri ve diplomatlar olduğundan bahsetmiştiniz. Sizden neler istendi ve karşılığında neler vaat edildi?   İstihbarat misyonu taşıyan herhangi bir tarafla temas kurmayı ve görüşmeyi başından itibaren reddettim. Örneğin Suudi Arabistanlı Bender Bin Sultan’ın Suriye dosyasından sorumlu olduğu dönemde onunla görüşmeyi reddettim. Onlara eski Dışişleri Bakanı Suud el Faysal’la görüştüğümü bildirdim. Çünkü ben Suriye muhalefetinin güvenlik sorumlusu değil siyasetçiyim. Dolayasıyla güvenlik ya da istihbarat yetkilisiyle görüşmem. Diplomatik ve siyasi taraflara gelince; İsrail dışında farklı ülkelerin diplomatları ve siyasetçileriyle temas ve görüşmelerimiz oldu. Birçoğuyla da dolaylı ya da dolaysız diyaloğumuz oldu. Türkiye’de AKP’ye yakın MÜSİAD‘la, krizin ilk iki yılında AKP’li yetkililerle, bazen de muhalif siyasetçilerle temaslarımız oldu ve Türkiye muhalefetiyle ilişkilerimiz hala devam ediyor. Lübnan’dan ise
8 Mart ve 14 Mart hareketleri bizimle temaslar kurdu. Bölge ülkelerinin devlet başkanları ve dışişleri bakanlarının da bizimle temasları oldu.

‘TEHDİTLERE MARUZ KALDIK, ABD ELÇİSİ GİTTİ BİZ YERİMİZDEYİZ’

Bazı talepler sunulduğu gibi bazı tehditlere de maruz kaldık. Örneğin ‘bunu önerip gündeme getirmezseniz’ ya da ‘bunu yapmazsanız’ ya da ‘Doha’ya gelip ulusal koalisyona katılmazsanız dışlanacaksınız’ dediler. Biz de ‘dışlayın’ dedik. Amerika’nın eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford’a ‘Suriye’de Paul Bremer’in Irak’ta oynadığı role benzer bir rol oynamak istiyorsan eğer, beni görmene ve görüşmene gerek yok’ dedim. Dolayısıyla o gitti ve yerine başka biri geldi ve biz hala yerimizde duruyoruz. Fransa’nın, İngiltere’nin ve diğer ülkelerin elçileri gitti ve biz hala demokratik ve laik Suriye için mücadele etmeye devam ediyoruz.

‘YARDIM VEREN EMİR DE VERİR’

Suriye’ye ağırlığını cihatçıların oluşturduğu binlerce yabancı militan nasıl geldi ve kimler tarafından silahlandırıldılar? Bildiğiniz gibi biz silaha ve silahlanmaya karşıyız ve hala Suriyeliler olarak silahlanma meselesini elimizden kararı alan büyük bir felaket olarak görmekteyiz. Bunu her zaman bir cümleyle özetledim: Siyasi güç olarak toplam yıllık bütçemiz seyahat, bölge ve dünya ülkelerine ziyaretlerimiz dâhil, 10 Kalaşnikof’un fiyatından daha azdır. Dolayısıyla biz Kalaşnikof istiyorsak, şu ya da bu ülkeden para isteyip alabiliriz. Bir Fransız atasözü ‘yardım veren emir de verir’ der. Kimse sana karşılıksız bir şey vermez. Ne yazık ki silahlanma elimizden kararımızı aldı.

‘ASLAN PAYINI CİHATÇILAR ALDI’

Silahlanma öncelikle Libya’dan başladı. Libya’dan militanlar Suriye’ye geçti, Libya’dan gemilerle silahlar taşındı.  Ardından Trablus’tan cihatçı selefi gruplar ve silahlar geldi. Şu an birçoğu ya öldü ya da tutuklandı. Daha sonra Körfez ülkelerinden ve özellikle Suudi Arabistan ve Katar’dan para ve silah gelmeye başladı. Kuveyt’ten para geliyordu. Bununla birlikte selefi şahıslar, tankların başına geçip ‘Ben Suriye devriminin yanındayım’ demeye başladı. Daha sonra güneyde, kuzeyde operasyon odaları kuruldu. Bu operasyon odalarını bölge ve dünya ülkeleri yönetiyordu. Bu ülkeler de silah akışını, kimin yardım alacağı ya da almayacağını kontrol ediyordu. Özgür Suriye Ordusundaki komutanlar ve Suriye ordusundan ayrılan subaylardan öğrendiğimiz kadarıyla aslan payını alanlar ılımlılar değil İslami cihatçı akımlardı.  Bu da cihatçı, selefİ, tekfirci grupların ılımlı tarafların zayıflaması pahasına güçlenip palazlanmasına yol açtı. Sonunda doğuda İŞİD, İdlib’de Nusra Cephesi’nin komutasındaki Fetih ordusu ortaya çıktı.

‘DÜNDAR VE GÜL’ÜN TUTUKLANMASI TERÖRE DESTEĞİN KANITI’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “teröre destek verdiği” iddiasıyla dava açtınız.

Elinizde kanıtlar olduğunu söylemiştiniz. Bu ithamınıza kaynaklık eden ne gibi kanıtlar var elinizde ve dava şu an hangi aşamada? Türkiye ‘Roma Statüsü’ne taraf olmadığı için davayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde değil, merkezi Strazburg’da olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açtık. Bir sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu an Türk yargısının bu konuda aktif olup olmadığı aşamasındayız. Konunun Türkiye yargısı tarafından tartışılmasının önünde engel teşkil eden yargı sorunları var. Elimizde Türkiye’de bu konuda konuşan herkesin soruşturma ve kovuşturmaya maruz kaldığına ilişkin deliller var.

Son dönemde Cumhuriyet gazetesinden iki gazetecinin, elimizde bulunan birçok delilden birini yayımlamaları nedeniyle uzun bir tutukluluk ve yargılanma süreciyle karşı karşıya olduklarına ilişkin bir kanıt var. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, Erdoğan’ın teröre destek verdiğine ilişkin sunacağımız kanıtlardan biridir. Çünkü mahkeme ulusal aşamayı yani
Türk yargısını beklemeden davayı başlatma ve dosyayı açma imkânına sahip. Şu an elimizde Türk yargısının bu konuda hiçbir şey yapmadığı ve hiç kimsenin girişimde bulunmasına izin vermediğine dair kanıtlar var.

‘ADALET VE GÜÇ BİRBİRİNDEN AYRILIRSA ERDOĞAN YARGILANIR’

Türkiye muhalefeti, Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’de çok sayıda savaş suçu işlediğini
ve bir gün bu nedenden ötürü yargılanacağını söylüyor. Sizce Erdoğan savaş suçu işledi mi
ve yargılanabilir mi? Şu ana kadar devam eden temel sorun adalet ve güç kavramlarının birbirinden ayrılmamasıdır. Bu ayrılık sadece Ankara’da değil, Lahey’de de yapılsaydı Erdoğan’a karşı çok sayıda yargı süreci başlatılır ve davalar açılabilirdi. Fakat Erdoğan şu an iktidarda. Erdoğan döneminde değiştirilen, bağımsızlığı ortadan kaldırılan ve kısıtlanan yargı otoritesinin bu işi yapamayacağını biliyoruz. Bazı davalara ilişkin soruşturma açmaya çalışan savcıların nasıl uzaklaştırıldıklarını, dışlandıklarını ve görevden alındıklarını da biliyoruz.
Bu tür girişimlerde bulunan gazetecilere büyük baskı uygulandı ve kuşatma altına alındılar. Kanımca demokrasinin adalete üstün gelmesi, yargının bağımsızlığını isteyen demokratların sesini pekiştirecek herhangi bir değişim, bize Suriye konusunda işlenen, teröristlerin Türkiye topraklarında barındırılması, eğitilmesi, terör gruplarının finanse edilmesi ve onlardan
maddi kazanç elde edilmesi gibi suçlardan hesap sorulduğunu görme olanağı sağlayacaktır.

‘TÜRKİYE IŞİD’LE BAĞLANTI KURMAK İÇİN YASA ÇIKARDI’

Uluslararası toplum, BM Güvenlik Konseyi kararları ve hatta Türk kanunları bu suçları kınamakta ve cezalandırılmasını öngörmektedir. Bir noktaya dikkat çekmek isterim;
Türkiye’de, MİT Müsteşarının terör gruplarıyla temas kurmasına olanak sağlamak amacıyla özel bir yasaya ihtiyaç duyuldu. Fakat bu yasa, Türkiye’deki toplumsal bileşenler arasındaki birlik ve bütünlüğün korunmasına hizmet etme, Kürt halkıyla toplumun diğer bileşenleri arasında barışın sağlanması yönünde kullanılacağı yerde, İŞİD’le bağlantı ve ilişki kurmak için kullanıldı.

‘ERDOĞAN AİLESİ İLE IŞİD PETROLÜ BAĞLANTISI TÜMÜYLE REDDEDİLEMEZ’

IŞİD’in Suriye’den çaldığı petrolün dünya pazarına nasıl ve kimler tarafından satıldığına ilişkin Birleşmiş Milletler’e bir rapor sundunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin IŞİD petrolünden dolaylı yollardan kazanç elde ettiğine ilişkin iddialar için ne söylersiniz?
Bu iddiayı tümüyle reddetmek mümkün mü? Doğrusunu söylemek gerekirse, bu iddiaları tümüyle reddetmek mümkün değil. Suriye’nin tarihi eserlerinin satıldığına dair deliller de var. Aynı zamanda elimizde Suriyeli işadamlarının bunu Suriye’de yaptıklarına ve Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi’nden dört Kürt işadamının bu işe bulaştıklarına dair deliller var. Bunlar Halep’teki fabrikaların yağmalanıp satılması, tarihi eser kaçakçılığı ve petrol ticaret dâhil her işe bulaşmışlardır.

‘IŞİD PETROLÜ AB YASASI SAYESİNDE SATILIYOR’

IŞİD petrolü hangi güzergâhlardan, nasıl geçiyor? Satın alan ülkeler, bunun IŞİD petrolü olduğunu ya da kaynağının şaibeli olduğunu bilmiyorlar mı? Ne yazık ki Avrupa Birliği, Suriye hükümetinden petrol satın alınmasını yasaklayan ve Suriye muhalefetinden alınmasına izin veren bir karar çıkardı. Biz buna karşı çıktık ve iki taraftan da satın alınmasının yasaklanması gerektiğini belirttik. Siz Suriye’ye çok sayıda yaptırım uyguladınız ve bu yaptırımlar muhalefet için de geçerli olmalı. Yaptırım kararı açık ve net değildi. ‘Silahlı muhalefetin içinde teröristler, radikal İslamcılar ve daha ılımlılar var’ dedik. Buna rağmen karar bu konulara açıklık getirmeden günümüze kadar olduğu gibi kaldı. Karar AB açısından kara bir lekedir.
Petrol, Orta Amerika’daki uyuşturucu gibi bir maddedir. Satışı doğrudan değil, birbirine bağlı zincir halkaları aracılığıyla gerçekleşiyor. Örneğin benim 100 varil petrolüm varsa bunu bir aracıya teslim ediyorum. Aracı da petrol varillerini bir başka aracıya teslim ediyor ve ikinci aracı petrolü herhangi bir ülke ya da tanınan bir şirkete ulaştırıyor. Petrolü son olarak teslim alan ülke ya da şirket, terörle alakası olmayan bir işadamından aldığını söylüyor. Bilinen bu şebeke, Avrupa’da mafya içinde para aklama meselesinde ‘Fransız Bağlantısı’ olarak adlandırılıyor. İtalya mafyası parasını Marsilya ve Monte Carlo’da aklıyor ve bu paranın Fransa’dan geldiğini iddia ediyordu. Bölgede olduğu gibi biri petrol aldığını söyler, fakat bu petrol YPG’den de gelmiş olabilir. Kaynağını bilmiyoruz çünkü bir işadamından, Suriye toprakları ve İŞİD’in kontrolü altındaki topraklar dışında satın aldı.

PANAMA DEVLET BAŞKANI HATIRLATMASI  

Bugün, bu hırsızlık ve sahtekârlığın kolaylıkla geçiştirilmesi mümkün değil. Bildiğiniz gibi ABD bu tip bir şebeke kuran Panama Devlet Başkanını kaçırmıştı. Panama Devlet Başkanı mafyadan alıp Panamalı iş adamlarına satıyor, işadamları da mafyanın mallarını normal pazarda satıyordu. Bugün de aynı mekanizmayla karşı karşıyayız ve buna sessiz kalmamız mümkün değil. Satılan bu petrolün parasıyla sadece Suriye’de, Humus’ta ve Paris’te değil, Ankara’da da çocukları öldürmek için silah ve militan satın alındığını biliyoruz. Powertrans şirketinin bu petrol ticaretiyle herhangi bir şekilde bağı var mı? Barzani’ye yakın olan bir işadamının da adı gündeme gelmişti…   Yargı mücadelesi verdiğimiz için şu an isim vermeyi uygun bulmuyorum ve tüm bunların yargı yoluyla ortaya çıkmasını tercih ediyorum. Ayrıca davanın şahsi olarak benim adımla değil, sekiz İnsan Hakları Örgütü tarafından açıldığına da dikkat çekmek istiyorum. Şu an elimizdeki tüm bilgileri açıklamaktan yana değiliz. Fakat şunu söylemek isterim; Interpol ve terörle mücadeleden sorumlu BM komisyonunun elinde bu işe bulaşmış isimlerle ilgili uzun listeler var.

Konuyla ilgili BM’ye rapor sunmanızın üzerinden ne kadar vakit geçti?
Bu raporla ilgili süreç hangi aşamada?

BM’ye sunduğumuz rapor, IŞİD petrolünü dünyaya satan kişileri de içeriyor. Tek bir cepheden değil, tüm taraf ve cephelerden isimler var. Şu ana kadar BM’ye altı rapor gönderdik. Son olarak da Ekim ayının sonlarına doğru, Ahrar’uş Şam’a ilişkin bir rapor göndermiştik. Bizden Ahrar’uş Şam’a ilişkin bilgiler istendi ve Riyad toplantısına davet edilen bu örgüte ilişkin rapor hazırladık.

‘BARZANİ MAYIN ÜZERİNDE YÜRÜYOR’  

Irak Kürt Bölgesi Yönetimi’nin IŞİD petrolünün satın alınmasındaki rolü, bu konuda tedbirsiz davrandığı sık sık dile getiriliyor. Buna karşın, özellikle son dönemde ABD, Suudi Arabistan
ve Türkiye’nin Barzani yönetimiyle ilişkileri daha da ilerlemiş durumda. Bu ülkeler IŞİD petrolünün satılmasında rolü olduğu iddialarına rağmen neden Barzani yönetimine karşı
sert tedbirler almıyorlar? Bence Barzani birden fazla mayının üzerinde yürüyor. Bölgesel ve uluslararası ittifaklarının koruması altında görünüyor. Fakat bu koruma uzun sürmeyecek.
Kürt davasının savunucuları olarak Kürdistan bölgesinin bir model oluşturmasını, adının birçok meseleyle anılmamasını ve bağlantılı olmamasını umardık ve hala umuyoruz. Çünkü Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi Barzani’den ibaret değil. Barzani’nin yeniden başkan seçilmesi konusunda sorunlar olduğunu biliyoruz. Demokratik ilkeler pahasına, başkanlık koltuğunda kalmak için
her yola başvuruyor. Bugün bir şekilde bölgesel bir saflaşmada yer almakta. Bu bölgesel saflaşmanın yalnızca kendisine ve hükümetine değil Kürdistan bölgesine de olumsuz yansımaları olması kaçınılmaz.

===============================

Dostlar,

Savlar çok ciddi.. Bakalım, göreceğiz gelişmeleri.
Dileriz RTE bu işlere bulaşmamış olsun..
Ama öyle çok bulgu ve sav var ki..
Örneğin Damat Albayrak neden Bakan ve neden Enerj ve Doğal Kaynaklar Bakanı??

Sevgi ve saygı ile.
24 Aralık 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com