Kategori arşivi: ŞİİRLER / POEMS

ŞİİR KÖŞESİ…

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

DEDİM-DEDİ (x)

Dedim ahlak nedir, dedi hayadır.
Dedim barış nedir, dedi mayadır.
Dedim huzur nedir, dedi yuvadır.
Dedim bozar mısın, söyledi yok yok…
x x x
Dedim kadın-erkek, dedi ki birdir.
Dedim zenci-beyaz, dedi ki birdir,
Dedim inancın ne, dedi ki sırdır.
Dedim söyler misin, söyledi yok yok…
x x x
Dedim adalet ne, dedi ismimdir.
Dedim vicdan nedir, dedi resmimdir.
Dedim eşitlik ne, dedi cismimdir.
Dedim ya iltimas, söyledi yok yok…
x x x
Dedim özgürlük ne, dedi aşımdır.
Dedim eğilmez ne, dedi başımdır.
Dedim yurttaşlık ne, dedi işimdir.
Dedim bozgunculuk, söyledi yok yok…
X X X
Dedim kardeşin kim, dedi halkımdır.
Dedim demokrasi, dedi ülkümdür.
Dedim ya laiklik, dedi aklımdır.
Dedim cayar mısın, söyledi yok yok…
X X X
Dedim bayrak nedir, dedi canımdır.
Dedim vatan nedir, dedi tenimdir.
Dedim bedeli ne, dedi kanımdır.
Dedim ya ihanet, söyledi yok yok…
X X X
Dedim Atatürk kim, dedi bilimdir.
Dedim cehalet ne, dedi zulümdür.
Dedim Cumhuriyet, dedi yolumdur.
Dedim sapar mısın, söyledi yok yok…
X X X
Dedim Halil Çivi, dedi bilirim,
Dedim tanır mısın, dedi bulurum.
Dedim fikirleri, dedi alırım,
Dedim sever misin, söyledi çok çok…
X X X

(x) Halk şairleri ya da ozanları arasında DEDİM-DEDİ şiirleri halk tarafından çok sevilen ve beğenilen bir farklı tarzdır. Çoğu halk ozanının bu tarzda şiirleri vardır. Ben de bir yeni örnek yazarak beğenilerinize sunmak istedim.
Prof.Dr.Halil Çivi, 11 Ocak 2018 İZMİR / ÇİĞLİ

Halil Çivi şiiri : ALEVİ’LİĞİN YOLU VE DİLİ

ŞİİR KÖŞESİ…

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

 

 

ALEVİ’LİĞİN YOLU VE DİLİ

Özüme birlik yerleşti,
Aklım, inancım gürleşti,
Irklar ve dinler birleşti,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
İnsanlık baş tacı oldu,
Vicdan dert ilacı oldu,
Gönül yapan hacı oldu,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
Kini, nefreti bıraktım,
Cebirle şiddeti yaktım,
Ömürboyu duru aktım,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
Yüreklere sevgi ektim,
Sevgi fidanları diktim,
Her cana sevgiyle baktım,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
İkiliklerden ar ettim,
Peygamberleri bir ettim,
Hakka özümde yer ettim,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
Tam dört kitap bire indi,
İçimdeki şüphe dindi,
Gönlüm inançla gönendi,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
Şeriatı dile verdim,
Tarikatı yola verdim,
Marifeti hala verdim,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
Hakikatta karar kıldım,
İkiliği kökten sildim,
Her insanı kardeş bildim,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
Varlığımdan hisse kaptım,
Bedenimi evren yaptım,
Evren mimarına taptım,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
İnsan gönlü Hakka mekân,
Haksız gönül, haksız insan,
Hakkı bilen cana kurban
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
Hak insanın özündedir,
Kulağında, gözündedir,
Aklındadır, sözündedir,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
Elim, dilim, belim masum,
Tüm günahlar bana hasım,
Harama, yalana küsüm,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
Atatürk’tür temel taşım,
Demokrasi bitmez aşım,
Laikliktir arkadaşım,
Hak Muhammed Ali ile.
Xxx
Halil Çivi der insanım,
Türkiye ebed vatanım ,
Vatana fedadır canım,
Hak Muhammed Ali ile.
XXX
NAKARAT OLARAK.

Hak Muhammed Ali ile,
Ehli Beyt’in yolu ile,
Hace Bektaş Veli ile,
Mazlumların dili ile.
xxx

Prof. Dr. Halil Çivi.
25 Aralık 2021 Çiğli / İZMİR

 

 

KISA AÇIKLAMA                        :

Kimi Alevi – Bektaşî yurttaşlar,

  • “Hocam niçin hiç Alevilik hakkında şiir, yazı… yazmıyorsunuz?”

diye serzenişte bulunuyorlar.

Aleviler din, mezhep, tarikat, cemaat ırk, cinsiyet, makam, servet, varsıl – yoksul (zengin – fakir) ayrımı yapmaz; inançları gereği 72 millete eşit olarak (bir nazarla) bakar ve herkesi eşit can olarak görürler.

Akıl, bilim, laiklik, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yurttaşların eşitliği, din ve vicdan özgürlüğü, temel vazgeçilmez insan haklarına saygı, üstün ahlak ve adil yönetim…

Alevi teolojisinin ve yaşam felsefesinin de özüdür.

Alevîlik yolu sevgi, barış, dayanışma, kardeşlik yani insanlık yolu; dili de insanlık dilidir.

Aleviler;
– Kurtuluş Savaşımızın çok önemli katılımcıları ve destekçileri,
– demokratik ve laik Cumhuriyetimizin kurucu paydaşları ve sahipleri ve
– Büyük Devlet Adamı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk‘ün sadık ve yılmaz izleyicileridir.
***

AYRIMSIZ VE KOŞULSUZ OLARAK, HERKES İÇİN                :

2022 YILI GÖNLÜNÜZDEKİ TÜM GÜZEL BEKLENTİLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ, PANDEMİNİN DEF OLUP GİTTİĞİ VE HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN YOK OLDUĞU, YAŞAMA UMUTLARINIZİN YENİDEN TOMUCUKLANDIĞI, SEVGİ, BARIŞ VE KARDEŞLİK YILI OLSUN… / Halil Çivi

Gönül Pınar ATACI şiiri : LOZAN ANDLAŞMASI

Gönül Pınar ATACI’dan şiir…

LOZAN ANTLAŞMASI


Lozan Andlaşması, Türkiye’nin tüm kutsallarının en ulu kutsalı,

Lozan Andlaşması, bütün yurdun ve ulusun en olmazsa olmazı.
Lozan, bizim hepimizin ulu canı ve ciğeri.
Lozan, tüm ülke ve ulusun kanı ve yüreği.

Lozan’ı delmek, bu ulusa yapılabilecek en menfur ve kalleş bir melanet.
Lozan’ı deldirmek, tüm yurtta tarihte bugüne dek hiç görülmemiş ihanet.
Lozan’a dil uzatmak, Atatürk’e ve İnönü’ye yapılacak alçak bir hakaret.
Lozan’dan vazgeçmek, bütün yurda ve ulusa yönelmiş ağır bir cinayet,

Lozan’a içerde ve dışarda çok açık ve süper gizli bir sürü düşman var.
Ve o zamanlardan bugüne dek Lozan karşıtı karanlık planlar yaparlar.
Bunlar tüm o eski ve yeni haçlılar, Sevr artıkları ve beşinci kolculardır,
Onlar ve bunlar, o Muaviye’ci gericiler, yobazlar ve bölücü yolculardır.

Lozan’ın değeri yüzbinlerce şehidimizin can çarpanıyla hesaplanır .
Lozan’ın ederi on binlerce gazimizin ulu kanı eklenerek faturalanır.
Lozan’ı satmaya cüret edebilecek bir hain çıkmadı, çıkmaz, çıkmayacak.
Lozan’ı satın almaya gücü yetecek bir kişi doğmadı, doğmaz, doğmayacak.

Lozan, tüm ulusun en dokunulmaz arı namusudur.
Lozan, yüce Atatürk’ce çıkarılmış vatan tapusudur.
Lozan, asla ve kat’a satılamaz, yırtılamaz, delinemez ve deldirilemez.
Lozan’ı satın almaya ve yok saymaya hiçbir güç yetmez ve yetemez.

Lozan, kutsal ve en ulusaldır
Lozan, en ulu ve toplumsaldır.
Lozan’a uzanan eller eski ve yeni BOP’cudur.
Lozan’ı karalayan kişiler iç ve dış KOL’cudur.

Halil Çivi ŞİİRİ : BENİ ZORLAMA GÖNÜL

ŞİİR KÖŞESİ

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
15 Aralık 2021, ÇİĞLİ – İZMİR

 

BENİ ZORLAMA GÖNÜL
(Halk Bilgeliği)

Anka Kuşu değilim, Kaf Dağı’na uçamam.
Hızır İlyas değilim, Bengi Su’dan içemem.
Doğa üstü değilim, yıldırımdan kaçamam.
Beni zorlama gönül, sakın horlama gönül.
Xxx
Kışın bahar isteme, temmuzda kar isteme,
Yoklukta var isteme, kusursuz yar isteme,
Masrafsız kâr isteme, hep tam karar isteme.
Beni zorlama gönül, sakın horlama gönül.
Xxx
Eğilmez baş isteme, bitmez alkış isteme,
Hep etli aş isteme, romantik düş isteme,
Ayazsız kış isteme, kusursuz iş isteme.
Beni zorlama gönül, sakın horlama gönül.
Xxx
Hak yurdundan kaçamam, kul hakkından geçemem,
Doldurmadan içemem, yanlış rota seçemen,
Ekmediysem biçemem, kin ve nefret saçamam.
Beni zorlama gönül, sakın horlama gönül.
Xxx
Bir sel gibi akamam, bentlerimi yıkamam,
Edeb dışı bakamam, vicdanımı yakamam,
Hak yolundan çıkamam, cebir şiddet ekemem.
Beni zorlama gönül, sakın horlama gönül.
Xxx
Çalışmaktan usanmam, kimliğimden utanmam,
Aklın yolundan dönmem, cahil sözüne kanmam,
Dünyayı benim sanmam, hurafeye inanmam.
Beni zorlama gönül, sakın horlama gönül.
Xxx
Halkım benim canımdır, özgürlük kervanımdır,
Türkiye vatanımdır, Al Bayrağım kanımdır,
Atatürk önderimdir, laiklik rehberimdir.
Beni zorlama gönül, sakın horlama gönül.
Xxx
Halil Çivi der kanmam, beylik atına binmem,
Zalimden korkup sinmem, dosdoğru yoldan dönmem,
Yobazlara aldanmam, hurafeye inanmam.
Beni zorlama gönül sakın horlama gönül.
Xxx

Kısa açıklama :
Bu şiirde 7+7= 14 hece vezni kullanılmıştır.
Halk şiirinde fazla yaygın değildir.

Bengi Su (Abı Hayat). İçenlerin ölümsüz olacaklarına inanılan su. Hızır ve İlyas peygamberlerin bu sudan içerek ölümsüzleştiklerine inanılır.

Anka Kuşu: Zümrüd-ü Anka, masal kuşu. Kanatları yansa bile bile küllerinden yeniden var olan ve mutlaka hedefine ulaşabilen kuş.

Kaf Dağı: Ulaşılması, aşılması olanaksız olan masal dağı.

Beylik Atı: Geçici iktidar. Ağanın ya da Beyin çobanına kısa bir süre binmek için verdiği at. Aynı şekilde devletin geçici bir süre iktidar sahiplerine sunduğu geçici iktidar nimetleri. “El atına binen tez iner” atasözümüz var . İktidar nimetlerini devamlı sananlar için söylenir.

KADINA UZANAN ELLER, DİLLER, BELLER EN BARBAR VE GARDARDIR

KADINA UZANAN ELLER, DİLLER,
BELLER EN BARBAR VE GARDARDIR

Kadın, tacize ve tecavüze ezeli ve ebedi kin besler.
Kadın, hakarete, küfüre, şiddete en ağır cezayı bekler.
Kadın, her ihanete ve melanete isyan eder.
Kadın yalnızca Ulu Tanrı önünde baş eğer.

Kadın, çocuğunun, eşinin ve yavuklusunun her şeyidir.
Kadın, bütün insanlığın yaratıcı ve koruyucu meleğidir.
Kadına, kalkan ve saldıran eller ve beller en kalleş ve barbardır.
Kadına küfür ve zehir saçan o çatal diller en alçak ve gaddardır.

Kadın, yerel ve evrensel barışın ve huzurun içten savunucusudur.
Kadın, tüm genç ve yaşlı kuşakların sonsuz ve gerçek umududur.
Kadın, her ulusun yarısı, sevgisi ve saygısıdır
Kadın, tüm evrenin ebedi aşkı ve kaygısıdır.

Kadın, sağlık, barış, gül ve gülücük,
Özen, düzen, güven, hak ve özgürlük,
Zevkine göre giymek, gezmek, görmek, tanışmak,
Mut, kut, utku ve umut ile dolup taşarak tanımak,
Tam özgürce ve tüm gönlünce sevmek, sevilmek ve sevişmek,
Derin doyum almak, gebe olup doğurmak, beslemek, büyütmek,
Çocuğunu, en mutlu ve kutlu bir melek ve erkek yapmak,
Ve bütün ömrü ve yaşamı boyunca korumak ve kollamak,
İster ve bu ulu ve kutsal isteklerini tüm yaşamında yineler
Hatta yaşamsal bir gerek duyar duymaz ölmeyi bile ister.

Kadın, tacize ve tecavüze bütün özü ve sözüyle lanet okur,
Ezgiye, baskıya, zulme ve şiddete tüm gücüyle karşı durur,

Gönül Pınar Atacı
26 Kasım 2021