Prof. Dr. Ahmet Saltık – Özgeçmiş (CV)

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BA, LLM

AHMET SALTIK CV ve yayın listesi 11.07.24

Image

Ayrıntılı Akademik CV :
AHMET SALTIK, CV ve yayınlar YÖK formatında 11.07.24

1953’te Elazığ’da doğdu. İlk ve ortaokulu Gaziantep’te okudu. Van Atatürk Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (Türkiye kompozisyon yarışması birinciliği) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971, 3 ay). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesine girdi. 1976’da Londra Tıp Fakültesinde staj yaptı (2 ay). 1977’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirerek tıp doktoru oldu. Keban’da 1 yıl SSK ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978’de Hacettepe Tıp Fakültesinde Toplum Hekimliği / Halk Sağlığı dalında uzmanlık eğitimine başladı ve 1981’de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor (Public Health / Community Medicine Specialist) oldu.

1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1982-88 arasında Elazığ’da muayenehane hekimliği, işyeri hekimlikleri (Çimento, kağıt fabrikaları) yaptı. Halk Sağlığı Bölge Lab. Müdürlüğünü yürüttü. Yerel Fırat Gazetesinde bir yıl günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı.

1986’da ABD Texas School of Public Health’te eğitim aldı (4 ay). 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalını kurdu, 16+ yıl yönetti. Ekim 1990’da Doçent, Ocak 1996’da profesör oldu. 2 dönem Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (seçimle, 1992-96). 2004-2020 arasında 16+ yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalıştı (Kasım 2020, emekli). Ankara Atılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı olarak akademik yaşamını sürdürüyor (Eylül 2021…)

On’u aşkın derneğin – vakfın kurucusu, yöneticisi, üyesi, onursal üyesi.

EUPHA (European Public Health Association) üyesi.

Atatürkçü Düşünce Derneği – ADD Edirne Şb. Bşk. (1996-2000)… ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu üyesi, Yön. Kur. Üyesi ve Gn. Bşk. Başdanışmanı, Gn. Bşk. Yrd. / Genel Başkan Vekili (2004-6) görevlerini üstlendi.

Uzmanlık alanında 287’si ulusal, 56’sı uluslararası toplam 343 bilimsel bildirisi, yayını, kitap bölümleri, editoryal kitapları, kitap çevirisi var (H indeksi 14, atıflar 1149). Birkaç bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Biyoistatistik master derslerini tamamladı (Hacettepe Üniv).

Kemalizm-Atatürkçülük, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da bine yakını radyo-TV, webinar ortamı olmak üzere 2154 konuşma yaptı, bilimsel yayınları dışında 900’ü aşkın toplumsal makale yazdı.
Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarı.

Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. – Mülkiye‘den de mezun oldu (Kamu Yön. & Siyaset Bilimi, BA).

Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi’ni de bitirdi ve Sağlık Hukuku alanında tezli master (yüksek lisans) yaptı (Ankara Üniv., LLM).

Yasal bilirkişi belgesi var ve uzmanı olduğu

 • Sağlık Hukuku ile ilgili davalarda uzman görüşü (mütalaa) yazıyor.

Türk Anayasa Hukuku Derneği (ANAYASA-DER) üyesi ve

Türk Hukuk Kurumu onur kurulu üyesi.

Mezunu olduğu Ankara Hukuk Fakültesi’nde “Health Law” (Sağlık Hukuku) ve Atılım Üniv. Hukuk Fakültesinde Sağlık Hukuku dersleri verdi. Atılım Üniv. Tıp Fakültesinde “Medical Law” dersi veriyor.

8 ayrı sertifikası var     : Worksite Physicianship / Trainer for Worksite Physicianship – Nursing… etc. Certificate programs / Communication Skills in Medicine / Basic Medical Training Skills / PBL (Problem Based Learning) Trainer / Measuring & Evaluating Technics in Medical Education / Legal Expertise / Basic Philosophy of Law

Okumayı, yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı Aydınlanma yolunda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla ve örgütlü çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor.

Ulusal ve uluslararası bilimsel ödüllerine ek olarak;
Türk Atlantik Andlaşması Derneği Türkiye kompozisyon yarışması birinciliği (3200 katılan), 1971
Dil Derneği 2021 Onur Ödülü ve
Atatürkçü Düşünce Derneği Sağlık Alanında Yılın Atatürkçüsü-2021
 Ödülü sahibi..

Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı.

Saygıyla. 11 Temmuz 2024, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM
Atılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimci-Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net          profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik        X @profsaltik
=======================================

Kısa CV

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM

1971’de NATO bursu ile (birincilikle) İngiltere’de 3 ay dil eğitimi aldı. Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesine girdi, 3. sınıfta İstanbul Tıp Fakültesine geçti, Londra Tıp Fak.’de staj yaptı ve 1977’de tıp doktoru oldu. Keban’da 1 yıl SSK ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978’de Hacettepe Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı uzmanlık eğitimine başladı ve 1981’de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor (Halk Sağlığı – Public Health / Community Medicine Specialist) oldu.

1981-82’de Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982-88 arasında Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı, muayenehane hekimliği, işyeri hekimlikleri yaptı, Halk Sağlığı Bölge Lab. Müdürlüğünü yürüttü. Yerel Fırat Gazetesinde günlük tıbbi – politik yazılar yazdı.

1986’da Texas School of Public Health’te eğitim aldı (4 ay). 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na Yrd. Doçent atandı, bu Anabilim Dalını kurdu, 16+ yıl yönetti. Ekim 1990’da Doçent, Ocak 1996’da profesör oldu. 4 yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). 2004-2020 arasında 16+ yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalında çalıştı. Emeklilik (Kasım 2020) sonrası Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmakta (Eylül 2021…).

Birçok derneğin-vakfın kurucusu, yöneticisi, üyesi, onursal üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şb. Bşk., Genel Merkez kurulları üyesi, Genel Başkan Yrd. / Vekili.. görevlerini üstlendi.

Uzmanlık alanında 287’i ulusal, 56’sı uluslararası 343 bilimsel bildirisi, yayını, kitap bölümleri, kitap çevirisi var. Birkaç bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. (H indeksi 14, atıflar 1149) Biyoistatistik master derslerini tamamladı (Hacettepe Tıp Fak.).

Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, yurt dışında 2154 konferans verdi, bilimsel yayınları dışında 900’ü aşkın toplumsal makale yazdı. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı.

Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak.-Mülkiye’den de mezun oldu (Kamu Yön. & Siyaset Bilimi) 2016).

Ankara Hukuk Fakültesi’ni de bitirdi  ve Sağlık Hukuku alanında tezli master (yüksek lisans) yaptı (Ankara Üniv., LLM). Yasal bilirkişi belgesi var ve

 • Uzmanı olduğu Sağlık Hukuku ile ilgili davalarda uzman görüşü (mütalaa) yazıyor.

Mezunu olduğu Ankara Hukuk Fakültesi’nde “Health Law” dersi verdi. Atılım Üniv. Hukuk Fak.de Sağlık Hukuku dersleri verdi. Atılım Üniv. Tıp Fak.’de “Medical Law” dersi veriyor. Anayasa Hukuku Derneği üyesi ve Türk Hukuk Kurumu onur kurulu üyesi.

EUPHA
(European Public Health Association) Üyesi.

Okumayı, yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, tüm insanların hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı Aydınlanma yolunda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri sayıyor.

Ulusal ve uluslararası bilimsel-tıbbi ödüllerine ek olarak;
Türk Atlantik Andlaşması Derneği Türkiye kompozisyon yarışması birinciliği (3200 katılan), 1971
Dil Derneği 2021 Onur Ödülü
ve Atatürkçü Düşünce Derneği Sağlık Alanında Yılın Atatürkçüsü-2021 Ödülü sahibi.

Saygı ile. 11 Temmuz 2024, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM
Atılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimci-Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net          profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik        X  @profsaltik

Prof. Dr. Ahmet Saltık – Özgeçmiş (CV)” hakkında 139 yorum

 1. Mehmet Canbolat Gazeteci Almanya

  Değerli bilim insanımızı içtenlikle kutluyorum. Türkiye’nin aydinlik yüzlerinin varlığını hissettikçe, günes hiç eksilmiyor penceremizden.
  Ekte, degerli meslektasim, yurtsever insan Gazeteci Mustafa Balbay ekseninde hazirladigim, özgür insani arayan masum bir calismayi da, ilginize sunuyorum.
  Aydinlik Türkiye’yi amaçlayan calismalarinizda basarilar diliyorum.
  Mehmet Canbolat . Almanya

  http://www.youtube.com/watch?v=zzWjZRxjQz0
  DAYAN MUSTAFA DAYAN . BİR MÜZİKAL ÖZGÜRLÜK ÇIĞLIĞI

  Cevapla
  1. Ahmet SALTIK Yazar

   Değerli Aydınlı,

   Her zamanki gibi aydınlık kimliğinizle, değerbilirliğinizle güç verdiniz.
   Sitemiz okundukça ve okutuldukça güçlenecek..
   Halkımızın aydınlanmasına mütevazi katkılar verecek..
   Bir kez daha ULUSAL BİRLİK hatlarını örerek sefil emperyalizmi ve sersefil işbirlikçilerini alt edeceğiz.
   Ülkemiz ve insanlık, hiç ama hiç kuşku yok, hep ama hep AYDINLIĞA, Yüce ATATÜRK’ün evrensel,
   sevgi-barış temelli, insanın insanlaşması hedefli aydınlığına yürüyecek..

   Zaman aktıkça da Mustafa Kemal ATATÜRK’ün değerini insanlık daha çok anlayacak..

   Kolay gelsin hepimize..

   Ahmet SALTIK
   http://www.ahmetsaltik.net
   14.5.12, Ankara

   Cevapla
   1. güner atakurt

    Gazi hazretlerinin açtığı ışığın içinden bu kadar inançla ve devrimlerine bu kadar bağlılık gösteren Ahmet Saltık beyefendiye teşekkür etmekten başka bir şey aklıma gelmiyor. Sağolun, varolun.

    Cevapla
     1. ismail koluaçık

      Sayğı değer hocam ve kıymetli hemserim.prf dr Ahmet saltık hocam şu anda keyifle izliyorum o kadar sade güzel Türkçenizle ve özetleyici olarak anlatiyorsunuzki daha eveli adınızı duymustum ancak ilk defa dinliyorum basarı dolu kariyerinizde daha basarılı sağlıklı güzel ömurler ve iyi çalışmalar dilerim varolun sağolun efendim..

     2. Zeliha Kurt

      Saygıdeğer hocam: iyi ki varsınız. Nekadar birikimli bilgilisiniz. Hiç kaçırmadan dinliyorum sizi. Şu anda yine, Türkiye yi yönetenlere ders vermeniz, korkmadan çekinmeden çağlar gibi konuşuyorsunuz. Korkakları bilginizle dövüyorsunuz. Çok şükür böyle vatan evlatları da var dedirtiyorsunuz bana. Allah korusun sizi

     3. Sebahat

      Hocam merhaba,ben 65 yaş üstü 2 doz sinovak aşısı oldum 4 ay oldu 3. Doz aşımı bionteck olarak yaptırmak istiyorum,Siz ne dersiniz olmalimiyim teşekkürler

   2. Meliha Yerlikaya

    Hepimize kolay gelsin sn.Saltık..
    Fikirlerinizi gönülden destekliyor ,kolay gelsin diyoruz…

    Cevapla
   3. Stajyer Öğrenci

    Karadeniz TV’de Mısıroğlu ile olan 3 saatlik programınızı izleyip geldim aslında amacım sizi araştırmak.
    Bu yorumumda o program ile ilgili eleştirileride bulanacağım.
    İlk olarak 3 saatlik bir programın %70’i neden Mısıroğlu’nu yatıştırmak ile geçiyor.
    Bu insan o zamanlarda 80 küsür yaşındaydı fakat küçük çocuk gibi aralara girip söz hakkına müdahale ediyor.
    Sizinde koskaca insanı baba gibi susturmaya çalıştırmak yormuştur diye tahmin ediyorum.
    Şu anda siz ile Mısıroğlu’nun CV karşılaştırmasını yapıyorum, düşüncelerinizi daha başka mecralardan dinlemek benim için çok önemli.
    Hükümdarların kardeş-akraba katlini Mısıroğlu’nun bu kadar alkışlayarak onaylaması çok kötü bir durum.
    Düşünclerinizi destekliyorum.
    Mısıroğlu ve siz bir müddet (ayrı zamanlarda) İngiltere’de yaşamışsınız biriniz bilim adına biriniz hüküm adına.

    Mısıroğlu’nun söz hakkı kurallarına uymaması programın yapısını biraz bozmuş
    Bu nedenle programa 6/10 verebilirim.

    Cevapla
  2. Ahmet SALTIK Yazar

   Teşekkür ederim değerli Mehmet Canbolat,

   Almanya’da kolaylıklar dilerim size zor yaşamınızda.. (ülkeden uzak!).

   Sitemizi izlediğiniz ve izlenmesine destek verdiğiniz için sağolasınız..

   Okuyup okuttukça güçleneceğiz..

   ATATÜRK AYDINLANMASI kazanacak..
   Başka yolu yok..
   Tarihin olağan akışına ne denli engel olabilirsiniz ki??

   Sevgi ve saygı ile. 14.5.12

   Dr. Ahmet SALTIK
   http://www.ahmetsaltik.net

   Cevapla
  3. Sevim Aydın

   değerli kardeşim harika tıp insanı bu kötü geçen endişe verici moralimin en üst düzeyde çökmüş olduğu güvensiz şaşkın üzgün günümüzde evimize kapanarak evlatlarımızı çevremizi ve kendimizi koruyan 72 yaşımdasağlık sorunları olan kişiyim .15 gündür toparlanamıyan ülke yönetenlerine verdiğiniz harika fikirlerinizi büyük dikkatle dinliyorum .Çok doğru tesbitleriniz var ben emk ask hemşiryim askeri hastahanelerde şarkta garpta 28 yıl çalıştım bitirildiğinde gözyaşlarımı tutamadım çok önemli sahra hast kurduk çalıştık nekadar güçlü kurumlarımızın yok oluşu çok acı .ümidediyorum önerileriniz değerlendirilir .saygı ile başarılarınızı diliyorum iyiki varsınız tebrikler

   Cevapla
  4. Neşe Önay Güven

   Değerli insan ,verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sevgiler ,selamlar yolluyorum

   Cevapla
  5. Tahir Ünal

   Sayın Ahmet Hocam ,
   Sizi Korana döneminde tanıdım.Konuşmacı olarak katıldığınız televizyon ,yazılı basın proğramlarını sürekli izleyicisi oldum.Kaçırdığım proğramlarınızı Youtube’ den takip ettim.Kaçırdığım konuşmaları bir bilgi eksikliği olarak hissettim.Bizim yolgöstericiniz oldunuz.Yüreğinize ,kaleminize sağlık..
   Özellikle halkçı ,yurtsever ve Atatürkçü tarafınız bizlere de ayrı bir cesaret güç verdi.Sizi takip etmeye devam ediyoruz.
   Sağlık ,mutluluk diler ,sevgi ve saygılar iletirim.
   Tahir ÜNAL
   E.Coğrafya Öğt,E.HalkEğt. veLise Müdürü MANAVGAT

   Cevapla
 2. Mehmet Kerem Doksat

  Sevgili Hocam,

  Güzel mekânınızda milletimize, insanlığa ve bilim âlemine hizmete yüreğinizi koyarak devam etmeniz beni çok mutlu edecek.

  Kâlbî sevgim ve saygımla efendim…

  Cevapla
  1. Ahmet SALTIK Yazar

   Çook Değerli Kerem hocam,
   Sevgili Meslektaşım,

   Sitemizi açtığımız 1.5.2012’den 3 hafta sonra bu çook zarif destek iletisini yolladınız..

   İltifatınız ve desteğiniz sorumluluğumuzu daha da ağırlaştırıyor..

   Eksik olmayın… Hep varolun ve başta ben öğretmeye devam edin lütfen..

   (Epey gecikerek de olsa..)

   Sevgi ve saygı ile.
   15 Temmuz 2014, Ankara

   Dr. Ahmet SALTIK
   http://www.ahmetsaltik.net

   Cevapla
 3. Fahri Akgönül

  Saygı değer hemşehrim,
  Prf.Ahmet Saltık
  İnsanlığa tıp alanında yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı size sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.
  Saygılarımla,
  Fahri Akgönül

  Cevapla
  1. Ahmet SALTIK Yazar

   Teşekkür ederim değerli Akgönül..

   Bizler AYDINLANMA gönüllüleri, neferleriyiz..

   21. yy’da Anadolu’da Aydınlanmayı = Anadolu Rönesansını Mustafa Kemal ATATÜRK temsil ediyor.
   O’nun AKIL VE BİLİM YOLUNDAN, 6 Ok rehberliğinde ilerliyoruz..

   Başaracağız.. Tarihin akışı da bu yönde çünkü..

   Erdoğan, nedeni ne olursa olsun dev 2 ödün vermek zorunda kaldı :

   1. Mustafa Kemal ATATÜRK dedi ve Milletimizin – devletimizin banisi… dedi..
   2. Dün de, 8.3.18 günü İslam dininde güncelleme zorunluğunu kabul etti..

   OY TASASI ile de olsa, çağın ve Türkiye’nin karşı konulamaz gerçekleri bunlardır.

   Bu tarihsel diyalektik dinanmizmi – rüzgarı ardımıza alıp, yelkenlerimizi şişirerek Türkiye’de karşıdevrimi
   bir daha başını kaldırmamak üzere tarihe gömeceğiz..

   Sevgi ve saygı ile. 09 Mart 2018, Ankara

   Dr. Ahmet SALTIK
   Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
   http://www.ahmetsaltik.net profsaltik@gmail.com

   Cevapla
   1. suha özçetin

    Sayın Prof.Dr. Saltık,
    02.04.2020 22:45
    Bu akşam Tele1 televizyonunda katıksız tam bir devrimci bilim insanını izlemenin keyfini yaşadım. Kıvanç duydum ve ümitlendim. Keşke sizin gibi doğruları çekinmeden söyleyebilen bilim insanlarımız daha çok olsa. Teşekkür ederim.
    Karşı devrimi tarihe gömmeye gelince, karşı devrimci ve pragmatik Erdoğan başta kaldıkça ümitlenmek için fazla neden görünmüyor. Bu gidişatı tersine çevirmek uzun ve zorlu bir süreç olacak. Ama sonunda hakkın, adaletin ve haklının galip geleceğine inanmak gerekiyor. Bizim neslin (68 kuşağı) bu sonucu görebilmesi pek olası olmasa da çocuklarımız, torunlarımız uygar, özgür, demokratik bir ülkede yaşama şansına sahip olurlar.
    Başarılı çalışmalarınızın devamını diler, saygılar sunarım.

    Cevapla
   1. sevim Aydın

    değerli dr bey kardeşim şu anda izliyorum nekadar doğru bilgilendiriyorsunuz ah inşallah yaparlar aslında ülke yönetimi sağlık bakanlığı siz olmalıydınız

    Cevapla
   2. Samimi

    Sayın Hocam. Virüsun alt ettiği hayatımıza bir ışık gibi konuşmanızı TV den izledim.Hayran kaldım.Umutlarımızı artırıyorsunuz.Atatürkün işaret ettiği bilim insanısınız.Sizleri izlemek ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi hissettirmek için bu iletiyi yazıyorum.Sizi tanımaktan şeref duydum Saygılarımla. Samimi .G

    Cevapla
   3. Bedrettin ATİLLASOY

    Sevgili hemşehrim, sizi Halk Tv ve Tele-1 de izledim. Ülkemiz adına umudum arttı. İyi ki varsınız. Selam ve sevgilerimizle.

    Cevapla
    1. Ahmet SALTIK Yazar

     Teşekkür ederim Sayın Diker,

     Gelişmekte olan bir ülkede yurtsever aydının baka seçeneği var mı??

     Saygı ile. 02.01.22

     Dr. Ahmet Saltık

     Cevapla
 4. Şehriban Ozdemir

  Sayın hocam televizyonda izliyorum . Inandirici, düzgün, bilgili,bilim adamlarına ihtiyacımiz var. Ilk defa umutlanıyorum.

  Sevgilerimle

  Cevapla
 5. Süreyya Celik

  Efendim sizi şu an Halk TV izliyorum .Siz ne büyük bir insanmissiniz , keşke daha çok insana ulasabilse bu sözleriniz.Tum kanallarda doldurmuşlar insanları konuşturuyor saatlerce ama sizin 15 dakikada anlattiginizi günlerdir saatlerce konuşan hiç bir kişi kısa ve net söylemedi,söyleyemedi .Allah’ım dan diliyorum bu günler geçer sizin gibi insanlar bizim isigimiz ,mesalemiz olur .Saygılarımla sizin ellerinizden öpüyorum

  Cevapla
 6. Hıdır ENÇ

  Şu an Halk Tv.deki Hulki Cevizoğlu’nun programındaki konuşmanızı hayranlıkla izliyorum.Sizin gibi gerçek,korkusuz,bilgili ve cesur bilim insanlarının olduğunu görmek ne güzel. Bilim adamı bu zamanda konuşmayacaksa,ilgilileri uyarmayacak ise ne zaman konuşacak.Tek kelime ile hayran kaldım ve gururlandım. Bilim adamları örnek alınız lütfen.

  Cevapla
 7. Mehmet bayhan

  Sevili hocam ben akara Ü.ziraat fak.mezunu ziraat yüksek mühendisiyim .sizi halk tv.de dinledim gerçekten bir bilim insanına yakışır açıklamalarda bulundunuz sizi kutlarım.

  Cevapla
 8. Öznur Vodina

  Merhaba, Ahmet Bey Hulki cevizoglunun programında sizi izlerken.bitmemis bu ülkede hala guvenilecek hocalar akademisyenler var diye düşündüm iyiki varsınız iki evlat yetiştirmeye çalışıyorum bu ülkede gelecekleri olacakmi diye çok geceler uykusuz geçti.umutlarimi yeniden canlandırdıniz teşekkürler,saygılar sunarım.

  Cevapla
 9. Alaittin Sahici (Emekli İş Guv.Muf.)

  KRT Tv’den Zafer Arapkirli ile yaptığıniz söyleşiyi tesadüfen 79 mezunu Hacettepe ‘li eşimin attıgi mesajdan öğrendim ve sizi buyük dikkat ile izledim. Konuşmanızdan çok etkilendim ve çok ta korkarak izledim.Korkarak derken,salgın hastalık nedeniyle geç kalınması ve gerekenlerin zamaninda yapılmayışından dolayıdır. Ben de aynı düşüncedeyim. Umarım yarın çok geç olmaz.
  Değerli hocam beni en cok etkileyen husus ise sağlık emekçilerinin bu hastalık nedeniyle “Meslek Hastalıgı”

  Cevapla
  1. Ahmet SALTIK Yazar

   Sayın Sahici,

   Teşekkür ederim..
   Ne dersiniz, bu salgında hastalanan sağlıkçıla için ben 5510/14 uyarınca MH diyorum..

   Saygı ile.12.4.20

   Dr. Ahmet Saltık

   Cevapla
 10. Ali Gök

  Çok değerli Hocam,
  Gerçek bir bilim adamı, Atatürkçü, devrimci kişiliğinizle; son günlerdeki küresel Koronavirüs salgını ile ilgili bilimsel ve yol gösterici açıklama ve yorumlarınız için teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
  Sizinle gurur duyuyoruz…

  Cevapla
 11. İbrahim Akel

  Hocam sizin gibi değerli ve birikimli insanı bugüne kadar tanımamış olmanın eksikliğiyle sizi yürekten kutluyor ve toplumsal rolünüzün artmasını temenni ediyorum.

  Cevapla
 12. Mehmet Avni Hindistan

  Değerli hocam,
  Bugün Mustafa Balbay ile yaptığınız programı izledim.
  Biliyorum ki halkın gerçek sorunlarının takipçisi olan ve büyük bir tevazu içinde çözüm üretmeye çalışan değerli bilim insanlarımız var. Bunu bilmek, ülkemiz adına, insanlık adına umuttur. Bu nedenle sizi dinlerken onur duydum.
  Sağlıkla kalın,
  Saygılarımla,
  M.Avni Hindistan

  Cevapla
 13. DAVUT KEÇECİ kdz.EREGLİ

  Degerli hocam
  Konuşmanızı tele 1 den sayın Balbay ın programında heyecanla dinledim sizinle gurur duydum çünkü ayni dernekte (ADD) olmamdan gururlandım..
  keşke zaman zaman böyle programlarda sizi daha sık görebilsek,
  saygılar başarılar..5.4.2020

  Cevapla
 14. Mehmet Emin ERDEM

  Baskil doğumlu, Mülkiye 72 mezunuyum. Sizden yeni haberdar oldum. Varlığınızla daha umutlu, daha özgüvenli olmamı sağladığınız için minnettarlık duyuyorum. Saygılar sunuyorum.

  Cevapla
 15. Adnan Muz

  Saygıdeğer hocam şuan sizi Halk tv de büyük bir dikkatle izliyorum. Toplumu aydınlatıcı bilgilendirmenizden dolayı sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum.
  Bir Elazığ lı olarak sizinle gurur duyuyorum. Saygı ve selamlar.
  Adnan Muz

  Cevapla
 16. Hikmet kaya

  Hocam şu an Halk TV de sizi izliyor ve dinliyorum öyle gercekci anlatıyor sunuz,bizi yönetenler neden gerçek değiller,evet ekonomiye dedokundunuz ,adamlar vergi topluyor oda yetmedi toplumun önüne mendil açtılar. Hızır yardımcımız olsun geleceğimizdir umutlarımızı kaldırdılar.Hocam sizi dinlemek çok güzel.Saglikli günler diliyorum.

  Cevapla
 17. Hikmet kaya

  Hocam bizleri çok güzel bilgilendiriyorsunuz ,bizi yönetenler bu vakayı neden net ve şeffaf olarak açıklamıyor ,

  Cevapla
 18. Ufuk ayhan

  Hocam halk tv de şimdi sizi izliyoruz.soylemek istediklerimizi nasıl tek tek anlatıyorsunuz sağ olun var olun iyiki bu ülkede gercekleri söylediniz. Teşekkürler hersey için .semra ufuk ayhan

  Cevapla
 19. Ercan özkoç

  Değerli hocam..ben bir sade vatandaş olarak sizi şuan izliyorum halka müthiş hitabınızdan dolayı teşekkür ederim . Herkesin anlıyabileceği şekilde cesurca ve tane tane kınuşuyorsunuz . Bir çok prf. Ayrı ayrı kanallarda farklı konuşuyorlar biz kime inanacağız düşüncesi var halkımızda, fakat sizin konuşmanız bilimsel olarak aklı başında olan dikkatli izleyen insanlarımızın gözünden asla kaçmaz. Ata sözü Bir insanın konuşmasına ve yüzüne bakın içini görürsünüz.. Sizin gibi profesörün sağlık bakanı olması dileğim ile hoşça kalın…

  Cevapla
 20. Hatice

  Sayın hocam böyle zamanlarda cesaret ve biliminizle bizi aydınlattığınız için size minnettarız.Sonsuz teşekkürler.Saygılarımla kolay gelsin

  Cevapla
 21. Selcen Korkmaz

  Sayın Prof.Dr. Ahmet Saltık hocam, sizin gibi insanların olması ülkem adına umut aşıladı. Sadece alkışlamak olarak değil, bende bir şeyler yapmalıyım daha CESUR olmalıyım diye ışık oldunuz. Tıp fakültesinde okuyan iki kızım var, onlara sizi örnek gösteriyorum. Emeğinize sağlık, sevgiler..

  Cevapla
 22. süleyman bayar

  Sayın hocam sizi basindan sürekli takip ediyorum.ilminiz ve yürekli konuşmanızla ülkenin ydınlık yüzü olmayı ne cok hak ediyorsunuz.oyiki varsınız

  Cevapla
 23. İlhan Ersen

  Sevgili Ahmet Saltık,
  Bugün halktv’daki açıklamalarınızı ve değerlendirmelerinizi ilgi ve
  takdir ile izledim.
  Size bir Mülkiyeli (1961) olarak sevgilerimi ve doğru yolunuzda başarı
  dileklerimi sunuyorum.
  Daha sağlıklı ve aydınlık günlerde buluşmak üzere…

  Cevapla
 24. Sabit küçük

  Sayın Ahmet Saltık ben Keban birvanlıyım, sizi TV de dinlerken, Bu kadar donanımlı, ilerici devrimci kararlılığınızdan gurur duydum. Sağlık ve başarılar. Saygılar.

  Cevapla
 25. FIRAT AYKUT

  Değerli Hocam, birkaç gün önce Youtube da bir videonuzu izleyince uyarılarınız ve kullandığınız dil dikkatimi çekmişti, bugün de Halktv de iki bölüm olarak katıldığınız programı cankulağı ile izledim. Ablam beni telefon ile arıyarak sizi izlememi salık verince zaten sizi izlediğimi söyledim. Keşke siz Bilim Kurulu Üyesi olsaydınız diye düşündükten sonra, daha çok insan tarafından izlenebilmeniz için sayfamda sizi arkadaşlarımın dikkatine sundum. Türk Ulusu’nun ve Türkiye Cumhuriyetinin sizin gibi namuslu, yurtsever ve aydın uzmanlara çok büyük gereksinimi var.
  (Vaka yerine OLGU, izolasyon yerine de YALITIM kelimelerini kullanmanız nedeniyle ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.)

  Prof. Dr.
  AHMET SALTIK
  Ank. Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD Öğretim Üyesi’nin çok ciddi uyarıları var. Mutlaka değerlendirilmeli!

  Cevapla
 26. FIRAT AYKUT

  Değerli Hocam, birkaç gün önce Youtube da bir videonuzu izleyince uyarılarınız ve kullandığınız dil dikkatimi çekmişti, bugün de Halktv de iki bölüm olarak katıldığınız programı cankulağı ile izledim. Ablam beni telefon ile arıyarak sizi izlememi salık verince zaten sizi izlediğimi söyledim. Keşke siz Bilim Kurulu Üyesi olsaydınız diye düşündükten sonra, daha çok insan tarafından izlenebilmeniz için facebook sayfamda sizi arkadaşlarımın dikkatine sundum. Türk Ulusu’nun ve Türkiye Cumhuriyetinin sizin gibi namuslu, yurtsever ve aydın uzmanlara çok büyük gereksinimi var.
  (Vaka yerine OLGU, izolasyon yerine de YALITIM kelimelerini kullanmanız nedeniyle ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.)

  Prof. Dr.
  AHMET SALTIK
  Ank. Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD Öğretim Üyesi’nin çok ciddi uyarıları var. Mutlaka değerlendirilmeli!

  Cevapla
 27. SEVİM DENİZ ERİŞ

  Sizler gibi müstesna ve bilim abidesi akademisyenlerin olduğunu varlığını bilmek,gurur verici olduğu kadar,sarsılan güveni hissettirmiş olmanız da ayrıca bir olgu..
  Tebrik ediyorum başarılarından yana..
  Sevgiyle saygıyla selamlar

  Cevapla
 28. Fatma yigit

  Bugun ismail kucukkayanin yayinina katildiniz gercekten sizinle gurur duydum cok tesekkur ederim kendi adima ailem adina tum insanlik adina cok guzel bilgiler edindim her daim varolun sizin gibi bilim adamlarinin sayesinde ayakta duruyoruz sagolun varolun minnettariz

  Cevapla
 29. öZçIZME

  Değerli hocam şimdi çalar saate izledim konuşmanızı çok teşekkürler okadar naif anlatıyorsunuzki ve aydınlatıyorsunuz ve içimden ahhh ülkem dedim hasret kalmışısı bukadar kibar kimsesiyi incitmeden anlatımları Saygılarımlar huzurlu yarınlarımız olsun ülkece

  Cevapla
 30. Yahya Kemal Kaya

  07 Nisan 2020 FoxTV Çalar Saat izlencesinde ilk kez tanıdığım, görüşlerinden yararlandığım, bilimin ışığını saçan bir Cumhuriyet aydınını görmek; gerek yaşadığımız sürece, gerekse geleceğe dönük kaygılarımı gidermekle kalmadı, aynı zamanda bir Eczacı olarak beni de kıvandırdı. Taçsargan(koronavirüs) günlerinde ekranlara çıkan onlarca uzman arasında ilk kez doyurucu, uyarı ve öneriler sunan yürekli bir bilim insanı gördüğüm, dinlediğim, aydınlandığım için ayrıca mutlu olduğumu belirtirim. Sizi izlemeyi, okumayı sürdüreceğim.
  Esenlik dileklerimle, saygılar sunarım.
  Yahya Kemal Kaya
  eczyahyakemal@gmail

  Cevapla
 31. Ercüment Özkan

  Dünyanın hertarafın da ;insanlara en tepe katkıları sunmuş ,hizmeti demokrasi aşkıyla mesleki birikimini devrimci ilerici bir bilim adamını okurken ,heyecandan tüylerim diken diken sevgi saygı sarhoşluğu içerisindeyim.Değerli insan iyiki ama iyiki varsınız Sizinle onur duyuyorum.Zira bende o çorak topraklı Elazığlıyım

  Cevapla
 32. Seçkin Bal

  Hocam bu sabah sizi hayranlikla, minnetle ve saygıyla soluk almadan dinledik…Bütün zarifliğinizle yaşanan ve yaşanması muhtemel yanlışları, hatalari söylediniz, uyardınız..Değerli bilgilerinize değer verilmesini umarak sizi saygıyla selamlıyorum..Sizi bize tanıtan Çalar Saat Programıni da kutluyorum..Sağlıkla kalin hocam..

  Cevapla
 33. İlhami

  Değerli Hocam,
  bu gün, İsmail Küçükkaya’nın programında, eşimle birlikte, konuşmanızı ilgi ile izledim. Bir hemşehriniz ve bilim insanı olarak, sizinle gurur duyduğumu belirtmek için bu satırları yazıyorum.
  Korona Virüsü, alınacak önlemler ve eksikler hakkında verdiğiniz bilimsel görüş ve değerlendirmeleriniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Çoğu bilim insanının söylemekten çekindiği; ancak yaşamsal olan hususları dile getirdiniz. Bu konuşmalarınızı daha çok sayıda platformda dile getirmenizi diliyor. Teşekkürlerimle birlikte selam ve sevgilerimi iletiyorum.
  Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu

  Cevapla
 34. İsmail Yavuz

  Sayın Ahmet Saltık Hocam, Krt televizyona konuk olduğumuz ve Covid-19 salgını hakkında ki programı izledim.
  Değerli bilgilendirmeniz den dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Konuyu tamamen net ve bilimsel yöntemlerle anlatınız.

  Aslında sizin kariyer geçmişinize baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’sinin nasıl sağlam temeller üzerine kurulduğunu görüyoruz. Bu Cumhuriyet sizi tam da bu günler için yetiştirmiş. Gerek tıp gerekse kamu bilimci bir doktor olarak, bu salgın günleri için sanki biçilmiş bir kaftan gibisiniz.. Gördüğüm kadarı ile Türkiye’de ve de Dünyada sayılı birkaç kişiden birisiniz.
  Mustafa Kemal’in deyişiyle bunu görmemek için ya kör ya da a**** olmak lazım.

  En etkin ve yetkin durumda olmanız gerekirken, sizi görmezden gelen bilinçsiz, bilimsiz ve bilgisiz bir düzen içerisindeyiz.. Ne acı ki bu alaturka düzen birçok mazlum insanımızın hayatına kastedecek.

  Ümit ediyorum ki bir gün Türkiye Cumhuriyeti tekrar Mustafa Kemal Atatürk’ün çagdaş Türkiye’sine dönecek.

  Çalışmalarınızda ve çabalarınız da başarılar diliyorum.. Yalnız değil siniz..

  Cevapla
 35. İsmail Yavuz

  Sayın Ahmet Saltık Hocam,

  Krt televizyonuna konuk olduğunuz ve Covid-19 salgını hakkında yorumlarda bulunduğunuz programı izledim. Değerli bilgilendirmenizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Konuyu tamamen net ve bilimsel yöntemlerle anlatınız.

  Aslında sizin kariyer geçmişinize baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’sinin nasıl sağlam temeller üzerine kurulduğunu görüyoruz. Bu Cumhuriyet sizi tam da bu günler için yetiştirmiş. Gerek tıp gerekse kamu bilimci bir doktor olarak, bu salgın günleri için sanki biçilmiş bir kaftan gibisiniz.. Gördüğüm kadarı ile Türkiye’de ve de Dünyada sayılı birkaç kişiden birisiniz. Mustafa Kemal’in deyişiyle bunu görmemek için ya kör ya da a**** olmak lazım.

  En etkin ve yetkin durumda olmanız gerekirken, sizi görmezden gelen bilinçsiz, bilimsiz ve bilgisiz bir düzen içerisindeyiz.. Ne acı ki bu alaturka düzen birçok mazlum insanımızın hayatına kastedecek.

  Ümit ediyorum ki bir gün Türkiye Cumhuriyeti tekrar Mustafa Kemal Atatürk’ün çagdaş Türkiye’sine dönecek. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz.

  Çalışmalarınızda ve çabalarınız da başarılar diliyorum. Yalnız değil siniz..

  Cevapla
 36. Selçuk İşcan

  Sayın Prof. Dr. Ahmet Saltık,

  Bu sabah Fox TV ‘ de yaptığınız konuşma ve açıklamalar için size teşekkür ederim. Bilim insanına yakışır bir yaklaşımla bilgilendik.
  Yurdumuzda, karar verici yerlerde sizin gibi insanların olması özlemimizdir.
  Esenlikler dilerim.
  Sevgi ve saygılarımla,

  Selçuk İşcan

  Cevapla
 37. Yozgatli

  Böyle bir oruspu çocuğu olduğunuz için sizden minnet darum sayın şerefsiz sen kimsin bu turkiyenin cumhurreisine yok istifa ed yok bilim kurulu edsin ulan lavuk avrupada da var hastalık hiç kimse cikipta Macron istifa demiyo siz ne satılmış şerefsizler siniz lan

  Cevapla
  1. Ahmet SALTIK Yazar

   Yozgatlı,

   Basın yoluyla açıkça hakaret nedeniyle hakkınızda ve ceza ve tazminat davası açacağım.
   Hapis ve para cezası alacaksınız kanıtlı suçunuz nedeniyle.
   Sizi sözlerinizi geri almaya ve benden açıkça özür dilemeye çağırıyorum.

   Dr. Ahmet Saltık
   12 Nisan 2020, Ankara

   Cevapla
 38. Yunus Emre

  YouTube’daki Dim tv yayininizi izledim. Sisteme ve duzene olan eleştiri ve tavsiyeleriniz icin tebrik ediyorum sizi.

  Cevapla
 39. Mehmet Drmuş

  Bir bilim insanın, dünyanın ve ülkemizin bu sıkıntılı döneminde konuşmasına siyasetle değilde kendi alamındaki birikimiyle başlaması beklerdik. Yanı birleştirici olmasını isterdik. Öz geçmişinizi okudum. Gayet iyi bir birikime sahip olduğunuz anlaşılıyor. Ancak siz bu birikimle değil köhnemiş ideolojinle gündeme gelmeyi tercih ettiniz. Saygıyı hak etmiyordunuz. Yeriniz üniversite değil. Halk TV veya CHP çevreleri sizi alkışlayanilir. Ancak biz sizin bu tepeden bakan hastalıklı zihniyetinizi kınıyorum.

  Cevapla
  1. Ahmet SALTIK Yazar

   Sayın Durmuş,

   Yaşam siyasettir / politikadır. 2500 yıl önce Aristoteles “Zoon politicon” nitemini kullanmıştı; POLİTİK CANLI..
   Alınacak sağlık -tıp önlemleri salt teknik değildir. Politika ile iç içedir.
   Ayrıca siyaset yapmak benim de doğal hakkımdır ve gerçekte siyaset, politika esnafına bırakılmayacak ölçüde ciddi bir iştir.

   Ek olarak, ben naçizane, Tıbbiye’ye ek olarak Mülkiye de okudum; hem de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezunum.
   Deyim yerinde ise siyasetin de ilmini yaptım.

   İzin verirseniz, bu birikimimi de aktarayım. Siz beğenmeseniz de dinleyip anlamaya çalışabilirsiniz.
   Katılmasanız da saygılı olmak durumundasınız.. Demokrasi bu..

   Bu gece, 12 Nisan Pazar, saat 21:00’de TELE1’de olacağım.. Hoşgörü ile dinlemenizi öneriyorum..

   Sevgi ve saygı ile. 12 Nisan 2020

   Dr. Ahmet Saltık

   Cevapla
   1. Deniz Yeşil

    Tebrikler Sayın Ahmet Hocam. Dünyanın böyle zor zamanlarında sizin gibi bilim insanlarına çok ihtiyacı var dünyanın. Kolaylıklar dilerim size çalışmalarınızda. Sevgiler saygılar.

    Cevapla
 40. Reşat Nas

  Hocam sizi ilgi ve dikkatle dinliyoruz yolunuz açık olsun sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.

  Cevapla
 41. Gül Özek

  ilk kez bugün gördüm Hulki cevizoğluna “siz de benim gibi mülkiyelisiniz “deyince merak ettim özgeçmişini okudum .Ne yazık ki çok değerli bilim adamlarımızın kıymeti bilinmiyor ülkemizde ,liyakata bakılsa Ahmet Saltık hocamızı çoktan tanıyor olurduk .Tebrikler hocam

  Cevapla
 42. Metin HOROZ

  Hocam, Tunceli’nin hangi köyündensiniz? Karacalı olduğunuzu tahmin ediyorum. Ben Mehmet Gelincik’in yeğeniyim. Sizden çok bahsederdi. Elinizden öpüyorum hocam.

  Cevapla
  1. Bilgin Güleç

   Sizi izledikçe hayranlığım gittikçe artıyor. Iyiki sizin gibi bilim insanları var. Bazı örümcek kafaların sizi anlaması tabiiki beklenemez. Özgeçmişinizi okudum. Bu nasıl başarıdır. Yolunuş açık. Sağlıklı başarılı huzurlu nice yıllarınız olsun. Iyi bir atatürkçü olmanız ayrı bir övünç. Allah sizii tüm kötülüklerden kötüleden korusun

   Cevapla
 43. Nurettin Polat

  Sevgili hocam iyiki varsınız…
  ülkemizin sizin gibi samimi aydınlara çok ihtiyacı var,
  Sizi takip etmekten onur duyuyorum
  Sevgi ve saygılarımı iletiyorum

  Cevapla
 44. Hakan ÖZPEK

  Saygıdeğer Hocam, ben tarih öğretmeniyim. İki yıl önce emekli oldum. 38 yıllık meslek hayatım boyunca öğrencilerime Atatürkçü düşünce sistemini ve çağdaş yaşam modelini elimden geldiğince vermeye çalıştım. Bu pandemi döneminde sizi tanıdım. Televizyonlarda konuşmalarınızı hiç kaçırmıyorum. Bilginize,görüşlerinize ve cesaretinize hayranım. Ülkemizin sizin gibi değerli bilim insanlarına ihtiyacı var. İnşallah bu ucube iktidardan tez zamanda kurtulur, akıl ve bilimin öncülüğünde Atatürkçü kadrolardan oluşan güçlü parlamenter sisteme geri döneriz. Bu sistem içerisinde sizin ve sizin gibi değerli insanlarında yer almasını çok isteriz. Saygı ve sevgilerimle.

  Cevapla
 45. emin

  Sevgili hocam açık ve halkın anlayacağı şekilde konuşmanız nedeniyle sizi kutluyorum..soysuzlar size saldırmakla ,tehditle Kemalist ,leri yurt severleri korkutamazlar.tüm sağlık çalışanlara hakları verilmelidir.tüm sağlıkçalışanlarına başarılar diliyorum.

  Cevapla
 46. Dipl.İng.Abdurrahman Karamanlıoğlu

  Sn.Saltık hocam,sizinle gurur duyuyoruz,iyiki varsınız,sağlıklı mutlu günler dilerim.Allah korusun.

  Cevapla
 47. Hakki Arıç

  Atatürk Cumhuriyetinin güzel yüzü, çok kıymetli değerlendirmeleriniz için size çok teşekkür ederiz
  Sema ve Hakki Arıç

  Cevapla
 48. Cihan demir

  Değerli hocam, değerli bilim insanı size nasıl ulaşabilirim bir konu hakkında size danışmam lazım eğer geri çevirmezseniz sevinirim.
  İyi çalışmalar.

  Cevapla
 49. ferhat tuncer

  hocam birşey öğrenmek istiyorum ,, İngiltere 20 gündür aşılama yapıyor , yaklaşık 1milyon aşı yapıldı , bizim yetkililer günlük 2 milyon yapacağız diyorlar , bu mümkünmü ? Türkiyenin günlük aşılama kapatisesi nedir ?

  teşekkürler

  Cevapla
  1. Ahmet SALTIK Yazar

   Ferhat bey,

   Göreceğiz günlük aşılama kapasitemizi..

   Bu gün (19.01.21) 5 gün bitti ve 700 bin dolayında sağlık çalışanı aşılandı.
   Üstelik organize topluluk, sağlık kurumlarında, birbirini aşılayarak..

   Dünyada ise 8 Aralık’tan bu yana toplam 40 milyon..

   Cevapla
 50. ALPER DOĞAN

  Hocam, sizin gibi değerli hekimlerimizin ve insanlarımızın var olduğunu bilmek bile insana güç veriyor. Verdiğiniz bütün bilgiler için sağ olun var olun. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür sizin olsun hocam.

  Cevapla
 51. Feyyaz hallaç

  Saygı değer hocam her açıklamanızı can kulağı ile dinliyoruz sizinle gurur duruyoruz memleketimiz için çok önemisiniz sağlıklar diliyoruz

  Cevapla
 52. Sadık Sevinç

  Ahmet Hoca’ma insanlığa ışık tuttuğu ve bu yolda devam ettiği için cani gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Lafı eğmeden bükmeden , bildiğini söyleyen değerli bir insan. Zaten bilim adamı doğru söyler.
  Saygılarım, sevgilerim, kucak dolusu selamlarımla…

  Cevapla
 53. Adil Çelikel

  Değerli bilim insanı sizi ilk izlediğimden beridir ilgiyle izlemeye devam ediyorum.
  Biz insanoğlunun gururlanarak övüneceği bir değersiniz, sizi dinledikce insanlığa güvenim artıyor.
  Lütfen sağlıkla kalınız.

  Cevapla
 54. İbrahim Karahan

  Sayın Hocam,

  Lale Özan Arslan’a konuk olduğunuz programı izliyorum. Korona ile ilgili verilen rakamlara hiç güvenmiyorum. Ölüm sayısı verilenin en az 3 katıdır dediniz. Tüik rakamları açıklandığında, aradaki farķın izahını yapamayınca ne uyduracaklar. Ölmez sağ kalırsam çok merakla bekliyorum. Saygılar.

  Cevapla
 55. Cengiz Onur

  Sevgili hocam,
  Mesleğiniz dışında aldığınız ve almakta olduğunuz eğitim’ ler ile müthiş bilgi birikiminizi birleştirerek Sağlık,hukuk ve siyasal sistem ile yaptığınız yorumlarınız bize ışık tutuyor.Bu ülke’ nin siz ve sizin gibi insanlara büyük gereksinimi var.Sizin ile ilgili öyleyecek kelime bulamıyorum.Sağlık bilimine ve diğer konularda Yaptığınız hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.
  Cengiz Onur/ Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı

  Cevapla
 56. Mustafa

  Değerli hocam,
  Bir TV programında izledim sizi. Berrak zihniniz ve toplumu aydınlatma bilinciniz önünde saygıyla eğiliyorum.
  İyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
 57. Sezai KURTOĞLU

  Pandemi döneminin benim açımdan en büyük kazancı Sayın Ahmet SALTIK hocamızı tanımam olmuştur. Bu ülkede herseye rağmen bitmeyecek değerler olduğu inancımı ve umudumu güçlendirdi. Bilim insanı olarak ve nezaketiyle siyasi figürlere inat çok iyi bir örnek oluşturmakta. İyi ki var. Sonsuz teşekkürler ve saygılarımla.

  Cevapla
 58. Mehmet

  Saygıdeğer hocam inanın ülkemiz sizin gibi bir aydın yetiştirdiği için çok mutluyum sizin sıkı takipçinizin be inanın sizin gibi bir insanı Cumhurbaşkanı olarak görmek isterim ☺️

  Cevapla
 59. Mahtüme

  Sizin gibi bilim adami, ilerici, cesur ve saygideğer kişi olmaniz ülkemize çok büyük kazançtır, iyi ki varsınız, bize ışık ve umut oldunuz. Cani gönülden sizi tebrik ediyorum, sağlıklı günlerde doğruları savunarak çocuklarımıza örnek olmaya devam ediniz.
  Saygılar

  Cevapla
 60. Deniz TIRKAZ

  Hocam herşey için çok teşekkür ederim. Herşeyden önce varlığınız dahi bizim için bir nimet. Bir imkan verilse, tek Cumhurbaşkanı adayımsınız.

  Cevapla
  1. Mustafa

   Merhaba Ahmet bey ben halktan birisiyim ve zamanında sizin arkanızdan konuşmuşluğum oldu bu yaptığım yanlış bir şeydi ve sizden helallik almak istiyorum. Lütfen hakkınızı helal edin

   Cevapla
 61. Cevdet denizaltı

  Gurur duydum okuduklarımdan. Varlığınızdan, sizinle aynı ülkenin yurttaşı olmaktan onur duyuyorum

  Cevapla
 62. Gönül Pınar Atacı

  Başta Tıp,Halk Sağlığı ve Siyasal Bilgiler olmak üzere birçok alanda lisans, lisansüstü ve doktora öğrenimi görmüş ve halen Hukuk ve Anayasa Hukuku doktorası yapmakta olan DAHİ bilgin ve gerçek Kemalist insan sevgili hocamız Prof.SALTIK’ın özgeçmişini ve sitesini görmek, okumak ve izlemek benim için olağanüstü büyük bir zevk ve onur oldu. En yürekten tebrikler ve teşekkürler, sonsuz sevgiler ve selamlar, derin saygılar ve en iyi dilekler, yeni başarılar ve utkular.

  Cevapla
 63. Süleyman ŞAHİN

  Sayın hocam,
  Bu ülkenin sizin gibi bilim insanlarına çok ihtiyacı var. Binlerce akademisyen olmasına rağmen freni patlamış bir kamyon gibi hızla uçuruma doğru yol alan ülkemiz hakkında bir yorum veya öneride bulunmamaları beni derinden üzmektedir. Sizin her konuda halkımızı aydınlatmanız hiçbir zaman unutulmayacak.
  Herşey için size sonsuz teşekkürler. İyiki varsınız.
  Dr. Süleyman ŞAHİN
  Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi

  Cevapla
  1. Ahmet SALTIK Yazar

   Değerli meslektaşım Dr. Yıldırma’a teşekkür ederim.
   Aydın sorumluluğunun gereğini yurtseverce yapmaya çabalıyoruz.

   Saygı ile. 8.8.21

   Dr. Ahmet Saltık

   Cevapla
   1. Murat

    Sevgili hocam,
    Güzel Ülkemiz haketmediği bir kötülükle yönetiliyor. Çok büyük bir karamsarlığa kapılıyoruz. Fakat sizi dinleyince,sizin gibi değerli bilim insanlarına sahip olduğumuzu görünce umutlanıyoruz.iyi ki varsınız hocam ağzınıza,yüreğinize sağlık. Sizi çok seviyoruz hocam Allah size uzun, sağlıklı nice yıllar versin

    Cevapla
 64. Ayşe Gülsüm Yavuzer

  Değerli bilim insanı ve aydını Ahmet Saltık hocam
  Konuk olduğunuz Tv programlarını sürekli izliyorum.Işığınızla bizi de aydınlattığınız,bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.Sabrınıza da hayranım.tane tane herkesin anlayabileceği gibi anlatıyorsunuz.Sizden öğreneceğimiz çok şey var.İyiki varsınız.sağolun hep var olun..Saygılar..

  Cevapla
 65. ATA

  Saygıdeğer Hocam,
  Sizi izlemek,dinlemek ve yazılarınızı takip etmek keyif veriyor,bir an kendimi
  daha demokrat ve özgür hissediyor ve de bezginliğimden arınıyorum.
  Sizi seviyoruz iyi ki varsınız….
  Saygılarımla

  Cevapla
 66. Ramazan Turan

  Merhaba kıymetli Hocam,
  Bir mulkiyeli olarak ne kadar iftihar etsem/k azdır!
  İzinizden gelen (önce mulkiyeli sonra )bir tıbbiye öğrencisi(Cerrahpaşa Tıp-2019giris) olarak sizlere sağlıcakla uzun ömürler diliyorum!

  Cevapla
 67. Fidan Altundal

  Hocam merhaba saygılar. Sizi televizyonlarda güvenerek izlediğim bir bilim insanısınız. Ben 66 yaşındayım, 2 sinovac ve 1 biontec yaptırdım. İlk sinovac aşısını yapıncaya kadar bazı rahatsızlıklarıma rağmen sağlıklı bir insandım. Ancak ilk aşıyı vurdurduğum 12 Şubat 2021 den sonra çarpıntılar ve iki adım bile yürüyememe ve nefeste zorlanmalar yaşadım,Ayrıca boğazımda gıcık yapan balgamda oluştu.Oluşan çarpıntılar ve önceden olduğum anjiyolar nedeniyle kalp rahatsızlığı varsayarak kardiyoloji uzmanına gittim ve ciddi bir şey bulunmadı, ritm bozukluğa denilip ona göre ilaç verdi. Ancak rahatsızlıklarım halen devam ediyordu. 17 Haziran 2021 de devlet hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanına muayene oldum. Çekilen röntgen ve tomografiden sonra beni Göğüs cerrahına yönlendirdi. Göğüs cerrahı yaptığı incelemede beyaz topraklı bir yerde yaşayıp yaşamadığımı sordu ve KOAH başlangıcı teşhisi koydu ve altı ayda bir tomografi çektirip kontrol yapılmasını önerdi. Oysa ben şehirde yaşıyorum ve beyaz topraklı bir yerde hiç yaşamadım. Ayrıca hayatımda sigara da içmedim. Bu kez tekrar başka bir Göğüs Hastalıkları Uzmanına muayene oldum ve uzmanda ASTIM teşhisi koydu ve rapor düzenleyerek ilaç yazdı ve bu ilacı halen kullanıyorum. Astım için kullandığım tek bir ilaç var, halk arasında fıs-fıs tabir edilen bir ilaç ve balgam söktürücü ilaç. Şu anda balgam büyük ölçüde gitti, nefeste tıkanma ve yorulma iyice azaldı. Hocam size sorum şu : Bu yaşadığım rahatsızlık aşının yan etkisi midir ? Eğer yan etki ise geçicimi, kalıcımı ? Size saygılar sunuyorum. Sağlıkla kalınız.
  Fidan Altundal

  Cevapla
  1. Ahmet SALTIK Yazar

   Değerli Altundal,

   Kovit-19 aşılarının sizin aktardığınız bağlamda yan etkileri yok.
   Size iyi gelen asthma (astım) sağaltımı ilaçlarını kullanmanız uygun olur.
   Tozlu, isli, dumanlı, sigaralı, kalabalık kapalı ortamlardan kaçınmanızı ve yürüyüş yapmanızı, kilo almamanızı önereceğim..

   Saygı ile.

   Dr. Ahmet Saltık

   Cevapla
  2. Ahmet SALTIK Yazar

   Sayın Altundal,

   Yaşadıklarınızın aşının istenmeyen / yan etkileri olduğu kanısında değilim.
   Varolan sorunlarınızın gidişinde dalgalanmalar sanırım.
   Sağlık dilerim.

   Cevapla
 68. Yaşar OKŞAROĞLU

  Değerli hocam yıllardır ekranlardan halk sağlığı ve ülkemizin sorunları konularındaki programlarınızı, ropörtajlarınızı dikkatle izliyorum. Dün de ADD kongresinde torunum Ali ile birlikte yüz yüze tanışma ve kısada olsa sohbet etme onurunu yaşadım. İstanbula dönüşümüzde Ali yol boyunca sizinle sohbetini ve aldığı cevapları anlattı, ona rol model bir bilim insanı oldunuz. Sizinle gurur duyuyoruz. Saygı ve selamlarımla.

  Cevapla
  1. Ahmet SALTIK Yazar

   Değerli Okşaroğlu,

   Teşekkür ederim..
   Aydın sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeye çabalıyorum gelişmekte olan bir ülkede..
   Ali’yi öperim..
   Saygı ile.

   Dr. Ahmet Saltık

   Cevapla
 69. Gönül Pınar Atacı

  Tam 31 yıllık GERÇEKTEN MUHTEŞEM VE BÜYÜLEYEN bilimsel ve yönetimsel akademik gelişme ve yükselme dönemi de içinde toplam 68 yılı kapsayan ve örnek bir yaşam öyküsünü kanıtlayan özel ve çok güzel bir Kısa Özgeçmiş. Sevgili hocamız Prof.SALTIK’a yeniden ve en yürekten tebrikler, selamlar, saygılar, en iyi dilekler.

  Cevapla
 70. Pınar Kara

  Canım Hocam;
  Sizi televizyonlarda tanıdık ve çoook sevdik. Türkiye’nin sizlerden milyonlarcasına ihtiyacı var. Uzun ve sağlıklı ömürler dilerim.

  Cevapla
 71. Rabia Uslu

  ATATURK un kafamdaki tanimini ve degerlerini gordugum kiymetli INSAN sizi sadece pandami basindan itibaren tanidigim icin cook kaybim oldugu dusuncesiyle televizyonlardaki konusmalariniza rastlamak yada nerede cikacaginizi takip etmek farz oldu.Sizi SAGLIK BAKANI olarak gormeyi simdilik hayal ediyorum.Iyi ki varsiniz hizmeyleriniz icin tesekkuru borc biliyorum.Iyi ve guzel duygularla enerjimiz sizinle kolauliklar dilegiyle saglikli huzurlu yillariniz olsun.

  Cevapla
 72. Güler Soydan

  Sayın Ahmet Saltuk hocam, sizi her zaman kulağı ile dinliyorum, iyi ki varsınız bizi aydınlatıyorsunuz sağolun. Sizi çok sevdik Allah size sağlıklı uzun ömürler versin. Selam ve saygılarımla.

  Cevapla
 73. Tekin SEYREK

  Çok değerli Hocam,
  Öncelikle; salgın sürecine ilişkin son derece kıymetli ve aydınlatıcı bilgilendirmeleriniz için çok teşekkürler. Allah Siz’in gibi değerli ve ilkeli bilim insanlarımızı başımızdan eksik etmesin. Ben geçen yılın Temmuz ayında; Biontech’in 2. dozunu olmuştum. Bir süredir Rusya’da çalışmaktayım, şu anda izin için memleketimdeyim; gelmişken 3. doz Biontech mi olayım, yoksa izin dönüşü Sputnik V mi olayım, karar veremedim. Hangisini tercih edeyim? Aydınlatırsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler, ellerinizden öpüyorum, sağolun, varolun. Saygılar…

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir