HALK TV Programımız – 30 Kasım 2020

Dostlar,

30 Kasım 2020 Pazartesi günü akşam
saat 21:00’de HALK TV’de
Sn. Şirin Payzın’ın konuğu olacağız..

AKP’nin yönetemediği ve ülkemize bedeli giderek ağırlaşan salgını konuşacağız..

Bilgi ve ilginize saygı ile sunarız.

Sevgi ve saygı ile. 30 Kasım 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter  @profsaltik

 

ANKARA TABİP ODASI’ndan ÇAĞRI

ANKARA TABİP ODASI’ndan ÇAĞRI

Değerli Meslektaşımız,

İlk COVID-19 vakasının açıklandığı günden itibaren COVID-19 pandemisi ülkemizin öncelikli ve en önemli gündemlerinden biri haline gelmiştir. Salgını kontrol altına alabilmek ve toplumun en az etki ve en az can kaybı ile bu süreci atlatabilmesi için; hekimler ve tüm sağlık çalışanları büyük bir mücadele sergilemekte, canla başla çalışmaktadır. Sağlık çalışanları bu mücadeleyi kendi sağlıklarının ve yaşamlarının da büyük tehlike altında olduğunu bilerek gerçekleştirmektedirler.

 • Bilindiği gibi COVID-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından sağlık çalışanları en riskli gruptur.

Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları pandemiden 10-14 kat daha fazla etkilenmektedir. Bu durumun bir yansıması olarak pandemi sürecinde daha da yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken, 28 Kasım 2020 itibari ile 70’i hekim olmak üzere en az 179 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Pandemi sürecinin bütün yükünü omuzlayan sağlık çalışanları adına acil talebimizdir:

 1. Pandeminin sağlık çalışanları da dâhil toplum üzerindeki yıkıcı etkisinin azaltılması için emek-meslek örgütleri, sendikalar ve toplumun tüm kesimlerinin katılımının sağlandığı koordinasyon kurulması hayati önemdedir. Kurulan koordinasyon ile yurttaşların en temel hakları olan gıda, barınma, güvenlik, eğitim, iletişim, ısınma, temiz su gibi hakların da ücretsiz sağlandığı bütünlüklü bir koruyucu sağlık politikasının yaşama geçirilmesiyle pandemiyle baş edilebilir.
 2. Pandemi süreci şeffaf biçimde yönetilmeli; sağlık çalışanları ve kamuoyu ile hasta sayısı da dâhil olmak üzere sürecin bütünü açık bir şekilde paylaşılmalıdır.
 3. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve süreleri iyileştirilmelidir. Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğundan hareketle, çalışanlar arasında çalışma barışını bozmayan adaletli temel ücret ödemeleri yapılmalıdır.
 4. Başta 1. Basamak sağlık hizmetleri olmak üzere yeterli düzeyde ve nitelikte Kişisel Koruyucu Ekipman (AS: donanım) sağlanmalıdır.
  Toplum maske, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlardan ücretsiz faydalanabilmelidir.
 5. Sağlık çalışanlarının engellenen izin, istifa, emeklilik hakları geri verilmelidir.
 6. Yapılacak düzenlemenin geriye dönük olarak geçerli sayıldığı, COVID-19’un tüm sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı olarak kabul edilmesini sağlayan yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 7. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların ve toplumun tümüne risk sıralamasına göre parasız olarak grip ve pnömokok aşıları uygulanmalıdır. Tüm aşılar koruyucu sağlık için vazgeçilmezdir, planlama ve dağıtımdaki eksiklikler hızla giderilmelidir.
 8. Sağlığa ayrılan bütçe, pandemi gerçeklerine uygun, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, hak ettiği payın verildiği şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Pandemiye karşı ancak işbirliği ve dayanışma içinde olunarak, sağlık çalışanlarının sıraladığımız acil taleplerinin yaşama geçirilmesi ile başarı elde edilebilir.

İfade ettiğimiz taleplerimiz, aşağıda iletişim bilgileri de bulunan kurum ve kuruluşlarla da paylaşılmış olup, bir an önce yaşama geçirilmesi istenmiştir. Dilerseniz sizlerde ilgili yerlere taleplerinizi iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, mücadelemizin sürdüğünü sizlerle paylaşır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla, 28.11.2020 

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu
=====================
TBMM Başkanlığı
Telefon:+90 312 420 51 51           Faks:+90 312 420 51 65

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa ŞENTOP
Telefon: +90 (312) 420 51 51          Faks: +90 (312) 420 51 46
E-Posta: mustafa.sentop@tbmm.gov.tr

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Tel : 0 (312) 525 55 55      Faks : 0 (312) 525 58 31

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tel:0312 585 14 50-51-52             Faks:0312 585 15 65-66

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Naci BOSTANCI
mehmetnaci.bostanci@tbmm.gov.tr

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili
Özgür Özel  ozgur.ozel@tbmm.gov.tr  

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanı
Pervin Buldan   pervin.buldan@tbmm.gov.tr                                                    

İyi Parti Grup Başkan Vekili
Lütfü Türkkan    lutfuturkkan@tbmm.gov.tr

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili
Erkan Akçay     erkan.akcay@tbmm.gov.tr

 Parti mail adresleri  

Adalet ve Kalkınma Partisi  genelsekreterlik@akparti.org.tr

Cumhuriyet Halk Partisi  chp@chp.org.tr

Halkların Demokratik Partisi  bilgi@hdp.org.tr

İyi Parti   bilgi@iyiparti.org.tr

Milliyetçi Hareket Partisi   bilgi@mhp.org.tr

Saadet Partisi   info@saadet.org.tr

TÜRKİYE’NİN KORONA İLE SINAVI

TÜRKİYE’NİN KORONA İLE SINAVI

Prof. Dr. D. Ali ERCAN
Değerli arkadaşlar,
2020 yılı bütün Dünyada 2019 yılı Aralık sonunda ortaya çıkan Kovid-19 salgınının gölgesinde geçti…
Dünya genelinde ilk büyük dalga 17 Nisan’da tepe yaptı; günlük olgu sayısı 7 bine erişmişti. Ardından biraz düşer gibi olan salgının 2. büyük dalgası 10.Ağustos’taydı, günlük olgu sayısı 6 bin düzeyinde kaldı. En son 3. büyük dalga öbürlerinden çok daha yüksek, 10 bin hasta / gün düzeyine çıktı… ve sürüyor.. Yaklaşık 115 gün aralıklarla yinelenen bu 3 dalga arasında, farklı coğrafyalardan kaynaklanan sayısız küçük dalgalar, küresel günlük olgu / ölüm sayılarına katkıda bulundu… (bkz. aşağıdaki günlük ölüm sayıları eğrisi)
Görüntünün olası içeriği: ‎şunu diyen bir yazı '‎ם 10 DÜNYA 2020 COVID19 GÜNLÜK ÖLÜMLER TOPLAM ÖLÜM 1,43 milyon (26.11.20) 8 17.Nisan 26.Kasım asım 10.Ağustos 2 1.Subat‎'‎
Bu gün (26.11.2020) için Dünyada toplam Kovid-19 olgu sayısı, ülkelerin sağlık kurumlarının verileri doğrultusunda 61 milyonu, ölüm sayısı 1,43 milyonu aşmış durumdadır; bu gidişle 2020 sonunda toplam olgu sayısı 80 milyonu aşacak, toplam ölüm sayısı 2 milyon dolayında olacak görünüyor.
İnsanlığın yaşam biçiminin altını üstüne getiren, başta sağlık sistemleri olmak üzere ekonomik yaşamı derinden etkileyen bu virüs salgınından Türkiye de payını aldı elbette. Ancak Ülkemizde Kovid-19 olgu ve ölüm sayılarının Dünya ortalaması ile ve nüfusu benzer ülkelerle kıyaslandığında ~ %50 düşük oluşu dikkat çekiyor. Bu konuda TTB’nin ve tıp yetkelerinin (otoritelerinin) kamuoyuna yaptıkları açıklamalar da benzer yönde;
 • “Türkiye’de Kovid-19 olgu ve ölüm sayıları gerçeği yansıtmıyor”
***
Türkiye’nin birçok yönden “Dünya ortalaması bir ülke” olduğu açık bir gerçektir… Bir başka anlatım ile bu Salgınla savaşımda (mücadelede), Küresel ortalama başarının üstünde bir başarı beklenemez.
Bu açıdan bakarsak, Dünya nüfusunun % 1,15’i olan ve ayrıca nüfus yoğunluğu Dünya ortalama nüfus yoğunluğunun 2 katı olan Türkiye’de toplam olgu sayısının 0,016 x 61 = 976 bin, ölüm sayısının da 0,016 x 1,43 =23 bin dolayında olması gerekirdi.
Türkiye’yi kıyaslamak için bir başka ölçek, Türkiye ile nüfusu (84 milyon + 6 milyon göçmen) aynı olan 2 ülke, İran ve Almanya’daki olgu ve ölüm sayılarının geometrik ortalamasıdır.
Bu kıyaslamaya göre, 26.11.2020’de Türkiye’deki olgu sayısı ~938 bin, ölüm sayısı ~25 bin olması beklenirdi… Oysa, bu gün için Türkiye’deki olgu sayısı ~475 bin, ölüm sayısı ~13 bindir… Yani Türkiye’deki sayılar yarı yarıya düşüktür… Bunun tek açıklaması var:
 • “Türkiye’de Kovid-19 olgu ve ölümlerin olasılıkla yarısı (Zatürre, Kalp… vs.) başka nedenlere bağlanmıştır.”
Sonuç                         :
 • Türkiye bu salgın sürecini iyi yönetememiş, başarısız olmuş ve daha kötüsü, bilerek yanlış veriler yayınlamıştır Dünyaya…
Türkiye bu sınavda sınıfta kalmıştır; nokta!

Üzüntülerimle. æ

ÖZEL HASTANELERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKSAKLIKLAR 

ÖZEL HASTANELERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKSAKLIKLAR 

SGK tarafından sigortalılara sağlık hizmetleri sağlık kuruluşlarından hizmet satın alınması ile karşılanmaktadır. Özel sağlık kuruluşlarınca verilmekte olan acil / temel sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar yeni koronavirüs salgını döneminde daha belirgin bir durum almıştır.

Sağlık hizmetlerindeki yaşamsal öneme sahip bu aksamalar, milletvekilleri ve yüksek yargı organları başkan ve üyeleri vb. dışındaki, genel sağlık sigortalısı (GSS) olan halkımızın tümünü doğrudan ilgilendirmektedir.

Konunun önemi dikkate alınarak; özel hastanelerde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümleri, varolan uygulama ve alınması gereken önlemler, kamuoyunun aydınlatılmasına katkı bağlamında özlü olarak aşağıya çıkarılmıştır. 

Selam ve saygılarımla. 28 Kasım 2020

Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi (E)

****
1-Acil hizmetlerden ücretsiz yararlanılması 24 saatle sınırlandırılmıştır.

4.02.2018 günlü R.G. de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yapılan bir değişiklik ile acil durumlar nedeniyle özel hastaneye başvurulduğunda, hastanın taburcu edilinceye dek sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiçbir ek ücret alınmamasına yönelik düzenleme de kaldırılmıştır. Yeni düzenleme uyarınca:

Hastanın taburcu edilmesi yerine acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu (dengeye /istikrara kavuşturulması) ilkesi getirilmiştir. Hastanın başvurudan başlayarak 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı veya başka bir hastaneye sevk edilmesiyle acil durum sona erecektir.

Acil servislerdeki acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem birimlerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ek ücret alınmayacaktır. 24 saat dolduktan sonra ek ücret alınabilecektir. Bu ücretin alınabilmesi için, acil durumun sona erdiği ve süren işlemlerin ek ücrete bağlı olduğuna ilişkin hastaya / yakınına yazılı bilgi verilmesi gerekmektedir.

09.04.2020 günlü R.G.’de yayımlanan değişiklikle pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler de acil durum kapsamına alınmıştır.

2-Özel hastanelerin büyük bölümünün, SGK ile sağlık hizmeti alımı konusunda anlaşması bulunmaktadır.

5510 sayılı Yasa başta olmak üzere, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)  (hastane girişlerinde panolar üzerinde ilan edilmekte olan) sözleşme hükümleri uyarınca özel hastanelerce sigortalılardan % 200’ün üzerinde ek ücret alınmaması gerekmektedir.

Ancak SUT’da sağlık hizmeti sunucularına ödenecek bedellerde yıllardır kayda değer bir değişiklik yapılmamıştır. Örneğin özel hastanede kardiyoloji uzmanına muayene olan sigortalıdan %200 zamlı olarak yalnızca 68 TL ek ücret alınması gerekmektedir.

Sağlık hizmeti bedellerine zam yapılmamasının da etkisiyle özel hastanelerin, yasa hükümlerine, SUT fiyat tarifesine ve konuya ilişkin sözleşme hükümlerine uymadıkları; sigortalılardan rahatlıkla, tarife fiyatlarının 2 katından da çok ek ücret aldıkları, uygulamanın yerleşik bir durum aldığı, SUT ile sağlık hizmeti bedellerine zam yapmaktan kaçınan SGK yetkililerinin, özel hastanelerin yasaya aykırı bu tür uygulamalarını anlayışla karşıladığı (!), görmezden geldiği görülmektedir.

Bu bağlamda ayakta tedavilerde özel hastanelere ödenen ek ücretlere ilişkin olarak sigortalıya, “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge” yi verme zorunluğu kaldırılmıştır.

Bu yüzden SGK’nın SUT fiyat tarifesine uymayan özel hastanelere; sözleşmelerinin feshi bir yana, para cezası bile uygulaması, kanıtlaması olanağı kalmamıştır.

Günümüzde yasa hükmüne uyan özel sağlık kuruluşu kalmamıştır.

Sigortalılar bu konularda ne yazık ki yazgılarıyla, yasaya aykırı olarak düzenlenmiş yüksek bedelli faturalarla baş başa bırakılmıştır.

Belirtilen nedenlerle; özel hastanelerde acil durumlarda ek ücret alınması uygulamasından vazgeçilmesi, SUT fiyat tarifesinin güncellenmesi ve yasanın açık hükmüne karşın sigortalılardan SGK tarifesinin %200’ünün üzerinde ek ücret alınmasının önüne geçilmesi, sigortalıların mağdurluğunun hafifletilmesi gerekmektedir.

TELE1 TV Programımız – 26 Kasım 2020

Dostlar,

Bu gün, 26 Kasım 2020 Perşembe günü akşam saat 18:25 dolayında TELE1’de

Sn. Murat Taylan’ın konuğu olacağız. Bakan Koca’nın “koca koca yalanlarını” ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini konuşacağız.. / KONUŞTUK

İlgi ve bilginize saygı ile sunarız. (Güncelleme : 22:11)

Sevgi ve saygı ile. 26 Kasım 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter  @profsaltik