Kategori arşivi: Master, PhD Dersleri

İŞ-İŞÇİ SAĞLIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ..

İŞ-İŞÇİ SAĞLIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ..


Değerli Site Okurlarımız,

Sevgili Genç Halk Sağlıkçılar (Asistan arkadaşlarımız),

AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda,
2 yılda bir “Yıllık Asistan Eğitim Programı” uyguluyoruz..
Yıl boyunca haftada 3 kez 3’er saatlik Seminer sunumları yapıyoruz..
16 modülde 103 konu başlığımız var ve toplam eğitim süresi 309 saati buluyor.
Bu programda bizim üstlendiğimiz 12 konudan (36 saat) biri, 3 saat süreli

İŞ-İŞÇİ SAĞLIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ..ISG_Epidemiyolojisi_Asistan_Dersi_Ahmet_SALTIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sununun power point yansılarını pdf olarak aşağıda sunuyoruz.
Ülkemizde son derece önemli iş-işçi sağlığı ve güvenliği sorunlarımız var.
Her gün 4-5 emekçimiz iş cinayetlerine kurban gidiyor.
Meslek hastalıkları; her yıl onbinlerce tanı konmak gerekirken 500’ü bile bulmuyor!
Ölümlü iş kazalarında Avrupa’da 1., Dünyada 3. sıradayız..
Oysa bu sorunları akılcı yönetimlerle, karşılanabilir parasal giderlerle çok iyileştirebiliriz.
Sorun çok etmenli ve ağırlıklı olarak ekonomi-politik..
Biz sağlık çalışanlarına, sorunları çok boyutlu olarak irdelemek ve bilimsel verileri
ortaya koymak düşüyor.. Ardından da emeğin ve emekçinin savunuculuğunu yapmak..

İş-İşçi Sağlığı Epidemiyolojisi bizlere bu süreçte çok değerli araçlar (Kanıtlar) sağlıyor..
Epidemiyoloji, Halk Sağlığının omurgası neredeyse..
Halk Sağlıkçılarının da..

Yararlı olması dileğiyle..
Ülkemize birşeyler üretirken yaşamlarını yitiren iş cinayeti kurbanlarına ve
engelli (yeti yitimli) kalan tüm emekçi kardeşlerimize sunuyoruz..

Lütfen tıklar mısınız bu dosya için?? (134 yansı, 4212 KB)

IS_Sagligi_epidemıyolojisi_Asistan_Dersi_Ahmet_SALTIK

Sevgi ve saygı ile.
13 Nisan 2016, Ankara (güncelleme)

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Tıp-Sağlık Sosyolojisi / Medical-Health Sociology

 

Sevgili AÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Asistanlarımız ve Tıp Öğrencilerimiz..

Fakültemizde değişik zamanlarda veregeldiğimiz
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ – TIBBİ SOSYOLOJİ
derslerimizin yansılarını güncelleyerek sizlere sunmak istiyoruz.

1. Sosyoloji bilim alanını tanıma
2. Toplumsal Etmenlerin Sağlığa Etkileri
3. Sağlık ve Ekin (Kültür) Etkileşimi
4. Kişi ve toplumun sağlığını geliştirmede Sosyoloji’den yararlanma.

Gibi amaçlarla bu konu Tıp ve Sağlık Çalışanları için önem taşımaktadır.

Saglik_Sosyolojisi

Hekimler ve öbür sağlık çalışanları bu dersle;

1.Toplum içinde yaşayan, bir başka deyimle “toplumsallaşmış” bir varlık olarak insanın sağlığının, içinde yaşadığı toplumca nasıl ve ne yollarla etkilendiğini işlemek.

2.Toplumsal (sosyal) çevrenin insan ve toplum sağlığına etkilerine ilişkin
örnekler üzerinde tartışmak.

3.İnsanın, kurduğu toplumsal yapı, “sosyal sistem” bütünlüğü içinde sağlığının yerini irdelemek.

4. Sağlığın evrensel tanımında yer alan “.. bedensel, ruhsal ve t o p l u m s a l  bakımlardan tam bir iyilik durumu..” olgusunun anlamını işlemek.

5. Sağlığın; toplumsal, ekonomik ve ekinsel (kültürel) belirteçlerini (determinantlarını) vurgulamak.

6. Öğren(i)cide, insan ve toplum sağlığının, içinde yaşanılan toplumsal yapıdan ayrı düşünülemeyeceği bilincini yerleştirmek.

7. Dersin sonunda öğrenci; tıp ve sağlık bilimlerinin (biyomedikal bilimler) özünde sosyal içerikli uğraş alanları, disiplinler olduğunu kavramış ve meslek değerlerini
bu doğrultuda oluşturmaya yönelmiş olacaklardır.

Bu sunu; SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ sunumumuzla birlikte okunmalıdır. (http://ahmetsaltik.net/2014/03/04/saglik-antropolojisi-tibbi-medikal-antropoloji/)

138 yansıdan oluşan vasıl içeriğin yararlı olmasını dileriz..
Okumak için lütfen aşağıdaki erişkeyi (linki) tıklar mısınız..

Saglik_Sosyolojisi

Ek olarak 12 sayfalık metin dosyasına da erişilebilir :

Saglik_Sosyolojisi’ne_Giris 

Sevgi ve saygı ile.
11 Şubat 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Biyoistatistik Çözümleme (Analiz) Sonuçlarının Yorumu / Interpretation of Bioistatistical Analysis Results

biyoistatistik_analiz_sonuclarinin_yorumu

Bilimsel Araştırma Hukuku ve Mevzuatı / Scientific Research Law and Regulation

bilimsel_arastirma_hukuku_ve_mevzuati

SUNUM ARAÇLARINI ETKİLİ KULLANMA / Effective Use of Presentation Tools

Sevgili Doktora Öğrencilerimiz,

SUNUM ARAÇLARINI ETKİLİ KULLANMA

konulu ders yansılarını güncellenmiş olarak izleyebilirsiniz..

Sunum_araclarini_etkili_kullanma

Sevgi ve saygı ile.
20.12.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

Etkili Sunum Teknikleri / Effective Presentation Techniques


Sevgili Doktora öğrencilerimiz,

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ..

konulu ders yansılarını güncellenmiş olarak izleyebilirsiniz..

Etkili_Sunum_Teknikleri

Sevgi ve saygı ile.
20.12.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

Bilimsel Araştırma; Doğası, İşlevi


Değerli arkadaşlar,

BİLİMSEL ARAŞTIRMA, DOĞASI ve İŞLEVİ..

konulu Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. Doktora dersi (Metodoloji) yansıları güncellenmiş olarak aşağıdaki erişkeden (liknten) incelenebilir..

Bilimsel_arastirma_dogasi_ve_islevi

Yararlı olsun dileriz..

Sevgi ve saygı ile.
20.2.13, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net