Sağlık çalışanlarının salgın koşullarında acil talepleri

Sağlık çalışanlarının salgın koşullarında acil talepleri

Sağlık çalışanları koronavirüs salgını karşısında acil taleplerini açıklayan bir imza metni yayımladı. Taleplerini tüm sağlıkçıların imzasına açan ilk imzacılar, koronavirüs salgınının hızının kesilmediği bir durumda yaşanabilecek kaosun sağlıkçıların bile sağlık ve can güvenliğini tehdit edeceğine işaret etti.

soL – Haber Merkezi, 29 Mart 2020

Bir grup sağlıkçının ilk imzacı olarak imzaya açtığı acil talepler salgın koşullarında yapılması gerekenlerle ilgili. Sağlık çalışanları arasında giderek salgının hızının kesilemediği bir durumda ortaya çıkacak kaos (AS: karmaşa) ortamında can güvenliklerinin bile kalmayacağı kanısının baskın duruma geldiğini belirten metinde, herkese sağlık çalışanlarının istemlerinin duyulması ve yaşamaa geçirilmesi için destek olma çağrısı yapılıyor.

İmza metni ve ilk imzacılar şöyle:

Sağlık çalışanları yeni koronavirüs salgını karşısında acilen şunları talep ediyor

Salgına karşı verilen mücadelede, bu mücadelenin en ön cephesinde bulunan sağlık çalışanlarının ülkemizdeki verili durumdan doğan kaygı ve endişeleri had safhadadır.

 • Sağlık çalışanları mücadelenin birincil sorumlusu olan siyasi iktidarın salgınla ilgili stratejisini anlayamamakta, dahası bir stratejisi olup olmadığından dahi emin olamamaktadır.

Bunun nedeni bakanlığın yaptığı açıklamalar ile alanda çalışan sağlık emekçilerinin yaşadığı gerçekler arasındaki açının her geçen gün artmasıdır.

Sağlık çalışanları kendilerini ve ailelerini koruyamamakta, şüphelendikleri hastalarına tanı koyamamakta,
tanı koyamadığı hastalarına uygun takip ve izolasyon olanağı sunamamakta ve tanı koyduklarının tedavisini yapacak yer bulamamaktadır.

Sağlık çalışanları arasında giderek baskın hale gelen kanaat, salgının hızının kesilemediği bir durumda ortaya çıkacak kaos ortamında can güvenliklerinin bile kalmayacağı yönündedir.

Bu koşullarda biz aşağıda imzası bulunan sağlık çalışanlarının acil istemleri şunlardır :

1) Salgının kontrol altına alınabileceği izolasyon şartları acilen sağlanmalı, halkın gerçekten evinde kalabilmesi için yaşamsal sektörlerin dışında üretim durdurulmalı, böylece tüm ülkede üretim faaliyetinin asgariye çekilmesi sağlanmalıdır.

2) Tanı konup ayakta tedavi edilecek hastaların ilaç temini devlet güvencesine alınmalıdır.

3) Yatacak hastalar için salgının yayılma hızı da dikkate alınarak uygun yatak kapasitesi hızlıca artırılmalı, bu amaçla özel hastaneler acil olarak kamulaştırılmalı,
sahra hastaneleri kurulmalıdır.

4) Yeterli solunum cihazı sağlanmalıdır.

5) Sağlık çalışanlarına maske, gözlük ve tulum gibi koruyucu donamım sağlanması eksiksiz ve her düzeyde acilen güvence altına alınmalıdır.

6) Gebe olan ve emziren anneler, kronik hastalığı olan sağlıkçılar izinli sayılmalıdır.
İnsani çalışma sürelerine dikkat edilmelidir.

7) Salgın dışında kalan sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için hastanelerin bir bölümü Kovid-19’lu hastalar kabul edilmeyecek şekilde ayrılmalıdır.

8) Salgında görevli sağlık emekçilerinin ailelerinin korunması için barınma ihtiyaçları acilen karşılanmalı, bu amaçla uygun oteller kamulaştırılmalıdır.

9) Salgınla ilgili tüm veriler açık bir şekilde sağlık çalışanları ile paylaşılmalıdır.

10) Sağlık çalışanı olarak işe alınacak binlerce yeni kişi, Kovid-19 hakkında eğitimden geçirilmelidir.

talepediyoruz@gmail.com

İmzacılar                 :

Ahmet Soysal (Hekim, DEÜ Halk Sağlığı AbD)
Akif Akalın (Halk Sağlığı Uzmanı)
Ali Kemal Akgül (Hemşire, Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisi)
Ali Rıza Ayder (Doç. Dr., Üroloji Uzmanı, Bozyaka Eğt.ve Araş. Hastanesi eski başhekimi)
Ali Rıza Karabulut (Hekim)
Ayşe Yetişen (Hemşire)
Bülent Cengiz (Prof. Dr., Gazi Üni.Tıp Fak. Nöroloji AbD)
Bülent Kundak (Hekim, Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi)
Deniz Arık Binbay (Psikiyatrist)
Ebru Basa (Aile Hekimi)
Elif Tetik Acar (Hemşire, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi Örgütlenme Sekreteri)
Endam Köybaşı (Psikiyatrist)
Ender Düzcan (Prof. Dr., Patoloji Uzmanı)
Gamze Özdemir (Hemşire)
Gökçe Cihan Üstündağ (Dr. Öğr. Üyesi, Eczacı)
Gül Polat (Hekim)
Gülperi Pütgül Köybaşı (Psikiyatrist)
Gülseren Atal (Hemşire)
Hasan Semih Bilgin (Psikiyatrist)
Havva Öztürk (Hemşire)
İlker Belek (Doç. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı)
İnci Özgür İlhan (Prof. Dr., Psikiyatri Uzmanı)
Mehmet Atal (Anestezi Teknikeri, SES kurucu üyesi)
Melahat Sönmez (Doç. Dr., Psikiyatrist)
Melike Aktemur (Hemşire)
Mine Önal (Hekim)
Mustafa Can Keskin (Ecza Teknikeri)
Mustafa Torun (Hekim, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı)
Münir Çelik (Hekim, Manisa Tabip Odası üyesi)
Orhan Köker (Hekim, Manisa Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi)
Özge Atacan (Hekim)
Rahmi Sever (Hekim, Manisa Tabip Odası üyesi)
Saadet Ülker (Emekli Hemşire Öğretim Üyesi)
Sahre Çeliktaş (Hemşire)
Selçuk Görmez (Dr., Kardiyoloji Uzmanı)
Semra Ustabaş (Hemşire, SES İşyeri Temsilcisi)
Tolga Binbay (Doç. Dr., Psikiyatrist)
Tülay Akkaş (Hemşire, THD İzmir Şube Eski Başkanı)
Ulaş Erdoğan (Eczacı)
Volkan Kavas (Doktor Öğretim Üyesi, Ankara Üni. Tıp Fak.)
Zorlu Paksoy (Hekim)
Zuhal Okuyan (Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı)
================================================

Biz de bu çağrı, uyarı ve istemlere katılarak imza koyuyoruz..

Sevgi, saygı, kaygı ve umut ile. 29 Mart 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc

Hekim, Kamu Yönetimi – Siyaset Bilimci (SBF-Mülkiye)
Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı

www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

PANDEMİNİN İLK 14 GÜN DEĞERLENDİRMESİ

PANDEMİNİN İLK 14 GÜN DEĞERLENDİRMESİ

Değerli site okurlarımız,

Bizim de üyesi olduğumuz HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER), korona salgını sürecinde etkmin biçimde çalışmakta. Uzmanlık Derneğimiz,

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) GÖREV GRUBU

adı ile bir birim kurarak süreci izlemeye koyuldu. Bu bağlamda ilk rapor, başlıkta görüldüğü üzere,

 

 • PANDEMİNİN İLK 14 GÜN DEĞERLENDİRMESİ

başlığını taşımakta. Emek veren meslektaşlarımıza ve özellilkle, Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında uzun yıllar birlikte çalıştığımız, bu Raporun takım önderi (ekip lideri) Sn. Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak’a eşekkür ederiz. Rapor pdf biçiminde. Aşağıdaki gibi başlıyor :
****

Bu Durum Raporu,
Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak,
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Akın Dikleli,
Prof. Dr. Gül Ergör
ve Arş. Gör. Dr. Eray Öntaş’ın

katkılarıyla HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) GÖREV GRUBU İş Planı
çerçevesinde hazırlanmıştır.

Değerlendirmenin amacı, yöntemi ve kısıtlılıkları

Bu çalışmada, COVID-19 pandemisinin ülkemizde ilk olgunun duyurulmasından sonraki 15 gün içinde geçen süreci değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu değerlendirme; salgın yönetim sürecinde olanların, ellerindeki veriler gözeterek mevcut durumu değerlendirmelerine ve karar süreçlerine katkıda bulunabileceği umuduyla yapılmış ve paylaşılmıştır.

Yöntem:

Sağlık Bakanı her gün basın açıklaması ve/veya tweet iletisi ile kamuoyuna bilgi vermiştir. Sağlık Bakanının basın açıklamaları ve tweet mesajları, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) durum raporlarındaki Türkiye verileri ve ECDC verileri değerlendirilerek; gazete haberleri, salgın yönetimi ve DSÖ’nün COVID Pandemisi sürveyansı için önerileri doğrultusunda işlenmiştir.
****
Rapor davamla;

Test Yapılan Merkezler
 Test yapılmaya Ankara’da referans laboratuvarda başlanmış,
 Ardından İstanbul, Erzurum ve İzmir, Adana, Samsun eklenmiş
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-koronavir%C3%BCse-ne-kadar-haz%C4%B1r/a-52714162
https://www.saglik.gov.tr/TR,64493/saglik-bakani-koca-koronaviruse-iliskin-son-durumudegerlendirdi.html
 Sağlık Bakanı, Meclis konuşmasında laboratuvar sayısının 12’ye çıktığını, tüm illerde test
yapılacağı ve ücretsiz olacağını duyurmuş (19.03.2020),
https://www.saglik.gov.tr/TR,64544/bakan-koca-tbmmde-koronavirus-ile-mucadeleye-iliskin-sunumyapti.html
 25.03.2020’de laboratuvar sayısının 23 ilde 37 merkeze ulaştığı bildirilmiştir.
https://www.milliyet.com.tr/gundem/corona-testlerinde-laboratuvar-atagi-6173269

Vaka Sayısı

Vaka sayısının 98’den 191’e ulaştığı ilk hafta sonunda virüs dolaşımı importe olmaktan çıkıp yerel dolaşım olarak nitelendirilmiştir. Sağlık Bakanı ülkede virüsün yaygın dolaşımda olduğunu duyurduğunda, DSÖ raporunda da Türkiye durumu “Yerel dolaşım” olarak görülmektedir.
(Kaynak: WHO, Situation Reports https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/ situationreports/20200319-sitrep-59-covid-19.pdf?sfvrsn=c3dcdef9_2)

Ölüm Bildirimi
İlk ölüm 7. günde duyurulmuştur. Ölen 44 olgunun yalnızca 2’sinin 60 yaşın atında olduğu bildirilmiştir. (https://www.saglik.gov.tr/TR,64648/bakan-koca-koronaviruse-iliskin-tedbirleri-ve-son-durumudegerlendirdi.html)
****
Prof. Eskiocak ve çalışma arkadaşlarının bu önemli raporu devamla, Salgınn Epidemiyolojik olarak bilimsel eksende yönetilebilmesi için bilinmesi gerekenlerin BOŞ TABLOLARI ile sürüyor.

Sağlık Bakanlığınca dikkate alınması dileğimizdir.

Raporun bütünü 12 sayfa ve aşağıdaki erişkeden indirilerek incelenebilir, paylaşılabilir.

PANDEMİNİN İLK 14 GÜN DEĞERLENDİRMESİ 26.03.2020. Eskiocak ve ark.

Bir kez daha HASUDER’e ve çalışma kuruluna teşekkür ederiz..
****

Bir kez daha vurgulayalım ki; bu salgının yönetimini AKP iktidarı gereğince yapamamaktadır.
Bir kez çooook gecikilmiş, ilk olgunun Ç,n’den bildiriliği 31 Aralı 2019’dan sonra gerekli hazırlıklar yapılmamıştır.

Bunların başında sağlık sektörünün çok yönlü güçlendirilmesi geliyordu. Maske, özel giysiler, ilaçlar, hastane yatakları ve yoğun bakım birimleri, halkın ve sağlık çalışanlarının eğitimi, karantina yerleri ve sahra hastaneleri ya da uygun binaların hastaneye dönüştürülmesi..

Özellikle TEST YAPILMAMASI ciddi hata kaynağı oldu. Dünya Sağlık Örgütü sürekli olarak 3 adımlı reçeteyi vurguladı :

1. Test yap
2. Testle yakalanan Taşıyıcı / kuşkulu olguyu karantinaya al, toplumdan ayır..
3. Testle yakalanan hastaları izole et ve erkenden sağaltıma başla..

Bunları yapmadık, hala yeterli yapmıyoruz.. Bu hafta içinde bile hangi tarama / tabı testini kullanacağımızı belirleyemedik.. Çooook ciddi zaman yitimi oldu ve olgular patladı sonunda.

2. büyük hata Umre’ye izin verilmesi oldu. 21500 kişi, çoğu yaşlı olmak üzere gittiler ve döndüklerinde yarısından bile azı karantinaya alındı. Çoğu topluma (İstanbul, Kocaeli ağırlıklı) dağıldı, çooook sayıda ziyaretçi kabul ettiler ve yangına adeta benzinle gidildi..

Öğrenci yurtları boşaltıldı ve binlerce öğrenci etik ve hukuk dışı biçimde evlerine yollanarak toplum içi hareketlilik çok artırıldı, oysa son zamanlarda herkese AMAN EVDE KAL… demekteyiz. Bu

 • Uumrecilere, Türkiye’ye dönerken uçakta parasetamol içerikli ateş düşürücü dağıtıldığını ve termal kameralardan ateşi olanların kaçırıldığını  dehşetle öğreniyoruz..
 • Bu davranış Müslümanlığa asla yakışmadığı gibi, insan haklarının da açık ihlalidir.

Ve son olarak, sınır kapılarından girişler denetlenmedi, bu kapılar çoooook geç kapatıldı.

Öte yandan Türkiye’de 5 milyon dolayında Suriye ve Irak vatandaşı var, kaçak 1 milyon dolayında nüfustan söz ediliyor; işsizlik ve yoksulluk çok yakıcı, yaşam standartları geri..

Böyle bir tabloda Türkiye yakalandı..

Şimdilerde, AKP = TEK ADAM ERDOĞAN, yangının hızla büyümemesi için duacı. Salgın hızla tepe yaparsa, hasta ve ölüm sayılarının çok artması siyasal faturası kaçınılmaz bir durum. Öte yandan tam bir sokağa çıkma yasağı ilanı ise ekonomik bakımdan kaldırılabilir değil. 1,1 trilyon TL olarak bağlanan 2020 bütçesi zaten 139 milyar TL açık öngörmekte. TCMB yedek akçeleri ve yıllık kârına geçen yıl el kondu. Borç gırtlağı aşıyor ve yeni kredi = dış borç almak, Devlet tahvilleri ile tefeci faizi verilmesine karşın olanaklı olamıyor..

 • Tüm umut, salgınun hızlı bir tepe yapmadan 2-3 hafta içinde yavaşlamaya geçmesi, salgın eğrisinin düzleşmesi.. Ya da zamana yayılması Ne var ki, salgının uzaması ekonomik yıkımı büyütecek..
 • Türkiye, çoook gecikmiş olsa bile, çok sayıda test yapmalı ve DSÖ stratejisi ile salgını yönetmeye bakmalıdır; bir kez daha UYARMIŞ OLALIM..

Bu gün akşam, Sağlık Bakanlığı resmi verileri aşağıda (https://covid19.saglik.gov.tr/) :

Responsive image

Dünyadaki durum ise şöyle (https://www.worldometers.info/coronavirus/ 28 Mart 2020, 18:39)

Koronavirus olguları: 650,913
Ölümler : 30,299
İyileşenler : 139,555

Kaba bir ölçütle, Türkiye Dünya nüfusunun %1,1’i olup, yukarıdaki ilk 2 rakamın %1,1’ni alırsak;

650,913 x % 1,1 = 7160 olgu beklenir; 7,402 olgumuz var.. Hızla tırmanıyoruz!
30,299 ölüm x %1,1 = 333 ölüm beklenebilir ama 108 ölüm var.. Keşke doğru olabilse!?

– Buzdağının ucunu yeni yeni yakalıyoruz.
Çünkü mızrak çuvala sığmıyor..
Ama AKP iktidarı gerçek durumu hala perdeliyor..
Günü gelince,

 • AKP = Erdoğan, “DÜNYA ALEM BİZE HAYRAN – KISKANIYORLAR BİZİ, hamdolsun, bütün dünyadan daha başarılı kapattık bu salgını da….” diyecek..

Hazırlık buna mı?? Yazık.. çok yazık!

Sevgi ve saygı ile. 28 Mart 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc

Hekim, Kamu Yönetimi – Siyaset Bilimci (SBF-Mülkiye)
Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı

www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Gün gün yeni koronavirüs salgını: Neler yaşandı, neler oluyor?

Gün gün yeni koronavirüs salgını:
Neler yaşandı, neler oluyor?

Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve o günden bugüne her geçen gün dünyanın çeşitli yerlerinde daha fazla yayılan yeni koronavirüs salgınına ilişkin gün gün neler yaşandığını derledik.
soL – Haber Merkezi Cuma, 20 Mart 2020 08:17
https://haber.sol.org.tr/turkiye/gun-gun-yeni-koronavirus-salgini-neler-yasandi-neler-oluyor-282962

İlk kez 2019’un Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde görülen yeni koronavirüs vakası, o günden bugüne dünyayı tamamen etkisi altına aldı.

Çin kaynaklı olarak başlayan ancak zamanla Çin’de kontrol altına alınmasına rağmen Avrupa’da büyük bir hızla yayılmaya başlayan yeni koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edildi.

Türkiye’de de ilk kez 11 Mart’ta resmi bir vaka açıklanırken, o günden bugüne vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanmaya başladı.

Özellikle Çin, İtalya, Almanya, ABD, Fransa, İspanya ve İran’da yayılan koronavirüse dair gün gün yaşananları derledik.

İşte yeni koronavirüs salgın günlüğü:

21 OCAK

Çin’deki virüs salgını için DSÖ acil toplanma kararı aldı
Çin’deki virüs salgınının üç bölge ülkesine sıçraması üzerine Dünya Sağlık Örgütü bu hafta Cenevre’de acil toplanma kararı aldı. Vakaların koronavirüs ailesi içinde bir virüse bağlı olduğu ise kesinleşti.

22 OCAK
Çin’de ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Çin’den İstanbul’a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Virüsten şimdiye dek üç kişi yaşamını yitirdi.

23 OCAK

Büyükelçilikten Çin’e seyahat edeceklere uyarı

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği, Çin’de ortaya çıkan virüs salgınına ilişkin ülkede ikamet eden ve buraya seyahat edecek Türk vatandaşları için bir uyarı yayımladı.

Çin’de bir kent daha karantinaya alındı

Çinli yetkililer, Wuhan’da ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni koronavirüs salgınında bir şehri daha karantina altına aldı.

Çin Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu
Sağlık Bakanlığı, Çin’de görülen koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan-İstanbul arasında Çin’e ait bir havayolu firması tarafından haftada 3 gün yapılan seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını açıkladı.

24 OCAK 

‘Yeni Koronavirus’ nedir, hastalıktan nasıl korunulur?
Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Çin’de yayılmaya başlayan yeni virüs hakkında bilgiler paylaştı. Derneğin açıklamalarına göre, insandan insana bulaşması için bir metreden yakın temas gereken hastalık, şimdiye kadar 830 kişiye bulaştı. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile seyreden hastalıktan ölenlerin çoğu, 65 yaş üzerinde ve bağışıklığı düşük olan kişilerden oluşuyor.

Virüs yayılıyor: Ölü sayısı 25’e çıktı, 117 kişinin durumu ağır

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında vaka sayısı 830’a, ölü sayısı 25’e çıktı.

İstanbul Havalimanı’nda termal kontrol…
Çin’de ortaya çıkan ve yayılan Yeni Koronavirüs nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda da önlemler alındı. Çin’den gelen üç uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor. Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek.

25 OCAK

Yeni koronavirüs Avrupa’da ilk defa gözlemlendi
Fransa, ülkede iki adet yeni koronavirüs hastası olduğunu doğruladı. Dünya çapındaki hastaların sayısı böylece 945’e çıkmış oldu.

Çin’de yeni koronavirüs vakası 1000’i aşarken ölüm sayısı 41’e yükseldi
Çin’in 29 bölgesinde 1.112 ölümcül pnömoni benzeri virüs vakası doğrulandı.

26 OCAK
Mikrobiyolog Arzu Bayram, Yeni Koronavirüs’ü soL için yazdı.

Koronavirüs Kanada’ya da sıçradı
Çin’de ortaya çıkan ve giderek yayılan ‘yeni koronavirüs’ Kanada’ya da sıçradı.

29 OCAK 

BAA ‘Yeni Koronavirüs’ raporunu açıkladı: İşte akıllardaki sorular ve yanıtları…
Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 18 ülkeye daha yayılan ‘Yeni Koronavirüs’ salgınına ilişkin kapsamlı bir ön rapor açıkladı. Raporda virüse ilişkin merak edilen tüm sorulara yanıt verilirken, manipülasyonlara dikkat çekildi.

‘Basına yansıyan her şeye inanmayın…’ Vuhan’da yaşayan bir yurttaşımızla konuştuk

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla yayılan ‘Yeni Koronavirus’ şu ana kadar 132 kişinin ölümüne neden oldu. Salgının yayıldığı Çin’in Vuhan kentinde yaşayan bir Türk vatandaşıyla salgın sonrası alınan önlemleri, göze çarpan eksikleri ve kentteki günlük yaşamı konuştuk.

ABD’li papazdan salgın yorumu: Tanrı günahkarları temizlemek için yolladı
ABD’li din adamı Rick Wiles, Çin’de başlayan yeni koronavirüs salgınına dair ‘Tanrı bir sürü günahı temizlemek üzere’ dedi.

Koruyucu maske fiyatlarına 6 defa zam yapan Çinli eczacıya 430 bin dolar ceza

Pekin’de yeni koronavirüs salgının başlangıcından bu yana koruyucu maske fiyatlarına 6 defa zam yapan bir eczacı 430 bin dolar cezaya çarptırıldı.

30 OCAK

THY, Çin seferlerini azaltıyor

THY, talep düşüşü nedeniyle 5 Şubat-29 Şubat arasında tarifeli Çin uçuşlarını azaltacağını açıkladı.

TKP: Halkın sağlığı için önce bu asalak düzenden kurtulmak gerek

TKP’nin Sesi’nde bugün, salgın, deprem, terör tehdidi eliyle halk üzerinde salınan korku dalgasına ve bunun düzen için nasıl bir işlev gördüğüne değiniliyor.

ABD Ticaret Bakanı, Çin’deki salgının ABD ekonomisine yarayacağını söyledi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’de 170 kişinin ölümüne yol açan yeni koronavirüs salgınının ABD ekonomisine yarayacağı yorumunda bulundu.

Bakan ‘para’ derdinde: Virüs algısını yönetemezsek ekonomi olumsuz etkilenir

Yurt dışında ‘koronavirüs alarmı’ diye bir algı oluşursa turizme kalıcı zarar verebileceğini söyleyen – Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ‘Eğer biz bu algıyı doğru yönetemezsek, başta turizm sektörü olmak üzere ekonomi olumsuz etkilenir’ dedi.

İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisi virüs şüphesiyle durduruldu
İtalya’da içinde 6 bin yolcunun olduğu belirtilen cruise gemisi, Koronavirüs yeni koronavirüs şüphesiyle durduruldu. Gemiden inişler yasaklandı.

31 OCAK 

Yeni Korona: Hızlı yayılıyor ama…
Yeni Korona Virüsü bir sağlık sorunu olduğu kadar toplumsal zayıflıklarımızı bir kez daha ortaya çıkartan bir turnusol oldu. Umursamazlık, üstünü örtme, panik ve abartma kol kola gidiyor. Bu yeni ‘küresel düşmanı’ Profesör Abdullah Sayıner’e sorduk.

İtalya olağanüstü hal ilan etti, Asyalılara karşı ırkçı saldırılar yaşanıyor

İtalya, başkent Roma’da 2 Çinli turistte ‘yeni koronavirüs’ tespit edilmesi sonrası olağanüstü hal ilan etti. Batı ülkelerinde Uzak Doğululara karşı ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı başladı.

Çin Devlet Başkanı, orduyu salgınla mücadeleye katkıda bulunmaya çağırdı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ordusunu yeni koronavirüs salgınına karşı savaşı kazanmaya katkıda bulunmak için göreve çağırdı.

Yarasa çorbası, ırkçılık, komplo teorileri ve sirke: Yeni koronavirüs yalanları

Yeni koronavirüs salgınının baş göstermesiyle birlikte özellikle sosyal medya üzerinden yayılan bilgi kirliliği ve ırkçı söylemler hastalığa dair yanlış tepkilerin doğmasına yol açıyor. Bunlar arasında en fazla gündeme gelen gerçek dışı olaylarsa hastalığın ‘yarasa çorbası’yla yayılması ve ırkçı komplo teorileri oldu.

Yeni koronavirüs salgını sebebiyle uluslararası acil durum ilan edildi: Kararın nedeni Çin değil, diğer ülkeler

Dünya Sağlık Örgütü, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, ‘uluslararası kamu sağlığı acil durumu’ ilan etti.

THY’den Çin kararı: Seferler durduruldu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle Çin’in bazı kentlerine seferlerini durdurdu.

1 ŞUBAT

Korona’nın ekonomi politiği: Neden Çin?
Yeni Koronavirüs bir kez daha sağlık sorunlarını gündemin merkezine oturttu. Salgını emperyalist rekabet içinde değerlendirme konusunda hiç duraksamadan harekete geçen ABD tablonun bir yanında duruyor. Öte yandan tablonun en göz alıcı yerinde yine kapitalizmle toplum sağlığı arasındaki ters orantı var. İşte salgının Çin’deki temelleri.

Çin’den tahliye edilen Türkiye vatandaşlarını taşıyan uçak Ankara’ya indi
Yeni Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan askeri uçak, Etimesgut Havaalanı’na indi.

3 ŞUBAT

Sağlık Bakanı: Çin’den gelen bütün uçuşlar durduruldu, 7 ülkeye daha kontrol başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den gelen bütün uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Korona salgını ABD’li ilaç şirketine yaradı
ABD’li ilaç firması Gilead Sciences, Remdesivir adlı deneysel bir antiviral ilacı Yeni Koronavirüs vakalarında denenmek üzere Çin’e gönderme konusunda Çinli yetkililerle anlaştığını açıkladı.

Çin’de 10 günde inşa edilen hastane açıldı
Çin’de koronavirüs salgının giderek yayılması üzerine inşasına başlanan ve 10 günde tamamlanan yeni hastane ilk hastalarını kabul etmeye başladı.

Çin: ABD’nin Yeni Koronavirüs’e tepkileri korku yayıyor
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Yeni Koronavirüs’e yönelik ‘kayda değer yardım yerine korku üretip yaydığını’ söyledi.

4 ŞUBAT

Karantina alanı için kreş kapattılar
Çin’den getirilen ve karantinaya alınan 62 yurttaşımız için Ankara’da kapatılmış bir hastane yer olarak seçildi. Hastane kapalıydı ama kreş çalışıyordu. Sağlık personelinin çocuklarının devam ettiği kreş kapatıldı. Yine kadınlar mağdur oldu. Çin 15 milyonluk şehirdeki salgınla baş ederken, 62 kişiyi karantina altına almayı beceremedik!

‘Aşı için bir yıla ihtiyaç var’
Bir süredir gündemimizde Yeni Koronavirüs var. Ondan önce Ebola’yı, SARS’ı konuşuyorduk. Peki hayvandan insana geçen virüsler neden son yıllarda bu kadar önem kazandı? Bu soruyu ve güncel salgında durumu Koronavirüs Bilimsel Kurul üyesi Alpay Azap’la konuştuk.

Erdoğan Koronavirüs ilacını buldu: Erzurum’dan dut pekmezi yiyin!
Ukrayna dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, yeni koronavirüs ile ilgili soruya yanıt verirken, ‘Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan’ diye konuştu.

7 ŞUBAT

Türkiye’de giyim patronları, yeni koronavirüsten 2 milyar dolar bekliyor
Türkiye’deki giyim sektörü patronları Çin’deki salgını fırsata çevirmenin peşinde. Türk Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Karasu, Çin’den dönen siparişlerin yüzde 1’inin Türkiye’ye yöneleceğini belirterek ‘Bu da 2 milyar dolar olabilir’ dedi.

VİDEO I Virüs taşımadığını böyle anlattı: Çinli değilim, ölürüm Türkiyem…
İstanbul’da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı bir turistin yeni koronavirüs taşıdığı sanılmaması için aldığı önlem sosyal medyada gündem oldu.

11 ŞUBAT

DSÖ yeni koronavirüsün adını açıkladı: COVID-19
Dünya Sağlık Örgütü yeni koronavirüsün ‘COVİD-19’ olarak adlandırıldığını açıkladı. DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus virüse karşı aşının 18 ay içinde geliştirilebileceğini söyledi.

Trump: Yeni Koronavirüs Nisan’da biter
ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayında havaların ısınmasıyla Çin’de başlayan Yeni Koronavirüs salgınının son bulacağını savundu.

12 ŞUBAT

Küba ilacı yeni koronavirüs tedavisinde etkili oldu
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 1110 kişinin ölümüne neden olan yeni koronavirüsünün tedavisinde kullanılan Küba ilacı Interferon’un hastalığın tedavisinde etkili olduğu öğrenildi. Interferon tedavide etkili olduğu belirtilen 30 ilaç arasında yer alırken, ilaçlarla bin 500 kişinin tedavisinde başarı sağlandığı bildirildi.

Yeni koronavirüs aşısının hayvan deneylerine başlandı
Şu ana kadar 1110 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan “yeni koronavirüsü”ne ilişkin hayvan deneylerine başlandığı açıklandı.

13 ŞUBAT

Yine utandırdı: Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz ‘kiti’ yurt dışına satacağız
Çin’de ortaya çıkan yeni koranavirüsüne karşı tedavi çalışmaları sürerken, halk sağlığını da ‘para kapısına’ çeviren Sağlık Bakanlığı, ‘Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz ‘tanı kitini’ yurt dışına satacağız’ dedi.

Bakan Varank’tan ‘Yeni Koronavirüs’ yorumu: Pozitif etkilerini Türkiye’de görebiliriz
Sağlık Bakanı Koca’nın ‘Yeni koronavirüs tanı kitini yurtdışına satacağız’ açıklamasının ardından utandıran bir başka yorum da Sanayi Bakanı Varank’tan geldi. Varank binin üzerine kişinin yaşamını yitirdiği yeni koronavirüsle ilgili ‘daha çok pozitif etkilerini Türkiye’de görebiliriz’ dedi.

Yeni koronavirüse karşı kullanılan Küba interferonu nedir?
Küba’nın 1986 yılında geliştirdiği interferon alpha 2B’nin yeni koronavirüsün neden olduğu hastalığın tedavisinde etkili olduğu gözlemlenmişti. İlaç çeşitli viral enfeksiyonlarla mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılıyor.

Diamond Princess’te yüzlerce insan Koronavirüs’ün ‘pençesinde’
Japonya’nın Yokohama limanında demirlemiş olarak bekleyen gezi gemisinden 200 hasta yolcu çıktı, yüzlerce yolcu da içerde bekliyor. Henüz ölüm olmadı. CNN Travel’sa gezi gemilerinin aslında ne kadar sağlıklı olduğunu anlatan bir haberle dünyayı aydınlattı.

18 ŞUBAT

Çin: Yeni koronavirüsün yayılmasında azalma var
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Hubei eyaleti dışında yeni koronavirüsün bulaşmasında son 14 gündür azalma gözlemlediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’ndense, salgının yavaşladığını gösteren verilerin hâlâ dikkatle takip edilmesi gerektiği açıklaması yapıldı.

19 ŞUBAT

İran’da COVİD-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi
İran’ın Kum kentinde yeni koronavirüs nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

21 ŞUBAT

Bakan Koca: İran’dan gelen yolcular sınır kapısında kontrolden geçiriliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘İran Sağlık Bakanı ile telefonda görüştüm, şüpheli vakanın 750 olduğunu 18 vakada pozitif koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi’ dedi.

Ukraynalı bir grup, Çin’den gelen Ukraynalıları şehre almamak için barikat kurdu
Ukrayna’da, Covid-19 salgını nedeniyle Çin’in Vuhan kentinden ülkeye getirilenler barikat kurularak kene alınmak istemedi. Hastalık taşımayan 77 kişinin askeri hastanede özel gözetim altında tutulacağı açıklandı.

İran’da KOVİD-19 yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e çıktı
İran Sağlık Bakanlığı ülkede 13 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

22 ŞUBAT

İtalya’da yeni koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalya ve İran’da KOVİD-19 kaynaklı yeni ölümler
İran’da Yeni Koronavirüs salgınında ölü sayısı 6’ya yükseldi. İtalya’da da salgın nedeniyle bir kişi daha yaşamını yitirdi.

23 ŞUBAT

İtalya’da 11 belediyede 50 bin kişi karantina altında, Venedik Karnavalı iptal
İki gün içinde iki kişinin yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya’da 11 belediye 50 bin kişiyi karantina altına aldı. Birçok kentte üniversite faaliyetleri durduruldu, Venedik Karnavalı iptal edildi.

Koca: İran’dan gelen 132 kişinin testleri negatif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’dan gelen 132 kişinin testleri negatif çıktı.

İtalya’da giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı
İtalya’da yeni tip koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı artarken, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı alındı.

Türkiye yeni koronavirüs salgını nedeniyle İran sınırını kapattı
İran’da yeni koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8’e yükselmesinin ardından Türkiye, Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’nı kapattı.

24 ŞUBAT

TCDD’den İran açıklaması: Seferler durduruldu
TCDD, ‘Türkiye – İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00’da geçici olarak durduruldu’ açıklamasında bulundu.

25 ŞUBAT

‘Vaka sayısı bizi şaşırttı’ açıklaması: İtalya’da ölü sayısı artıyor
İtalya’da yeni koronavirüsü nedeniyle ölü sayısı 7’ye çıkarken, vaka sayısı ise 27’si yoğun bakımda olmak üzere 222’ye yükseldi. Başbakan Giuseppe Conte, ‘İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı’ dedi.

Koronavirüs sınavı
Koronavirüs artık ‘kapımıza’ geldi. Belki bugün, geçen hafta İran’dan ülkemize girmiş, henüz hastalık belirtileri göstermeden bedenindeki virüsü başkalarıyla paylaşarak aramızda dolaşanlardan biri hastalanacak ve Türkiye de virüsün yayıldığı ülkeler arasına girecek.

İLGİLİ HABER

Dünya Sağlık Örgütü’nden Kovid-19 uyarısı: Dünya toplumu hazır olmalı
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya toplumunun Kovid-19’un pandemik hâl almasına hazır olması gerektiğini söyledi.

İspanya’da ‘Kovid-19’ karantinası
İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki bir otelde İtalya’dan gelen bir doktorda Kovid-19 (yeni koronavirüs) tespit edildi. Bin turist olduğu açıklanan otel karantinaya alındı.

TKP: Emekçinin felaketi patrona fırsat olarak görünüyor
TKP’nin Sesi’nde bugün, yeni koronavirüs vakalarını bile fırsata çevirmek isteyenlere dikkat çekiliyor.

26 ŞUBAT

Ankara’da ‘virüs’ temizliği
Ankara’da virüs kaynaklı salgın hastalıklarının yayılmasına karşı önlem amacıyla dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Çalışmalar her gece devam edecek.

Kovid-19 İtalya’dan 5 ülkeye daha yayıldı
Avrupa’da Kovid-19 (yeni koronavirüs) vakasının görüldüğü ülkelerin sayısı artarken, virüsün yayılma merkezi İtalya oldu.

Latin Amerika’da Kovid-19 şüphesi
Brezilya’da yeni koronavirüs taşıdığı şüphesi görülen bir hastayla ilgili haberler üzerine Sağlık Bakanlığı yetkilileri söz konusu hasta için ikinci bir testin sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca: Virüs her an bize de gelebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgınına ilişkin, ‘Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran’da ciddi bir salgın var’ dedi.

İran’da ölü sayısı 19’a yükseldi, Fransa’dan da ölüm haberi geldi
İran’da Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgını nedeniyle ölü sayısı 19’a yükseldi. Virüs dolayısıyla Fransa’da da bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Koronavirüs: Hazır mıyız Türkiye?
Henüz ilk Koronavirüs vakasıyla tanışmadık. Öte yandan her an karşımıza çıkacağı hissi çok yaygın. Peki hazır mıyız? Sağlık sistemimiz, yöneticiler, hastaneler olası bir salgın için ne kadar hazırlıklı? Bunları bir acil tıp asistanına sorduk.

27 ŞUBAT

Boyun Eğme’de bu hafta: Koronavirüs’ten değil örgütsüzlükten kork
Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı ‘Koronavirüs’ten değil örgütsüzlükten kork’ manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak.

IRNA: İran Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
İran resmi haber ajansı IRNA, bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Çin vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Koronavirüsü beklerken: Neler yapılması gerektiğini açıkladılar
İstanbul Tabip Odası ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ortak basın toplantısı düzenleyerek yeni koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Umre ziyaretleri ‘koronavirüs’ nedeniyle askıya alındı
Suudi Arabistan, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

28 ŞUBAT

THY’den bazı İtalya seferlerine iptal
THY yeni koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 1 Mart’ta İtalya’ya düzenlenen bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni koronavirüs riskini ‘çok yüksek’ seviyesine çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü, KOVİD-19’un yayılma ve etki riski hakkındaki değerlendirmesini küresel düzeyde ‘yüksek’ten ‘çok yüksek’ seviyesine çıkardı. Aynı zamanda Çin’de bugün vaka artışında son bir ayın en düşük seviyesinde seyredildiği duyuruldu.

29 ŞUBAT

Balcalı’daki hastanın test sonucu belli oldu: KOVID-19 değil
İki gün önce Umre dönüşü rahatsızlanan hastanın Ankara’daki laboratuvardan gelen KOVİD-19 testlerinin negatif sonuçlandığı öğrenildi. Hasta bir izolasyon odasında tutulmaya devam ediyor ve durumu ağır.

Güney Kore’de KOVİD-19: Ölü sayısı 16’ya çıktı
Çin dışında Yeni Koronavirüs’ün en çok yayıldığı ülke olan Güney Kore’de 594 vaka daha tespit edildiği ve ölü sayısının da 16’ya çıktığı bildirildi.

İran’da KOVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43’e çıktı
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Yeni Koronavirüs nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve dünden bu yana 205 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasındaki tüm uçuşlar durduruldu
Sağlık Bakanı Koca yeni koronavirüs sebebiyle Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasındaki tüm yolcu uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu.

ABD’de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

4 MART

İtalya’da KOVİD-19 nedeniyle tüm okullar tatil edildi
İtalya hükümeti, yeni koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde okullar ve üniversitelerin iki hafta tatil edildiğini duyurdu.

Koronavirüs önlemi: Koruyucu maske ihracı ön izne bağlandı
Yeni koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlandı.

5 MART

THY’nin Singapur’a giden uçağı karantinaya alındı, bir yolcuda yeni koronavirüs tespit edildi
THY ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan uçağın karantinaya alındığı, bir yolcuda ‘yeni koronavirüs’ tespit edildiği belirtildi.

6 MART

TKP’den koronavirüs uyarısı: Gerçekler halka açıklanmalı
TKP’nin Sesi’nde bugün, yeni koronavirüs konusunda Sağlık Bakanlığı ve yetkililere gerçeklerin üstünü örtmemeleri uyarısı yapıldı.

Koronavirüs: Hızlı tanı kitine ne oldu?
Sağlık Bakanı ihraç etmeye hazırlandığımızı duyurmuştu. Hastanelere az miktarda dağıtıldığı, idareli kullanılmasının istendiği öğrenilmişti. Kırgızistan ‘şimdiden’ 10 bin adet sipariş etmişti. Hızlı tanı kiti buharlaştı! Anlaşılan bakan müjde vermekte acele etmişti.

7 MART

İran’da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İran’da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, KOVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

8 MART

İtalya’da 14 kent karantinaya alındı
İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, yeni koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için hastalığın yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti karantinaya aldıklarını açıkladı.

9 MART 

Koronavirüs: Kıbrıs’ta ilk vaka görüldü, Almanya’da ilk ölüm gerçekleşti

Dünya genelinde yeni koronavirüs vakaları artarken Kıbrıs’ta ilk kez iki vaka tespit edildiği açıklandı. Almanya’da ise Kovid-19 nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalya’daki hapishanelerde koronavirüs ayaklanması: 6 mahkum yaşamını yitirdi
İtalya’da yeni koronavirüs salgını nedeniyle hapishanelerde çıkan ayaklanmalarda 6 mahkum yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzeyinde dün yayımlanan kararnameyle başlatılan karantina uygulamasını ihlal edenlere ise hapis cezası verileceği açıklandı.

10 MART

Küba, salgın tehdidiyle mücadelede örgütlü halkına ve sağlık sistemine güveniyor
Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, ülkede henüz Kovid-19 vakası görülmediğini ancak virüsün gerçek bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Cruz Küba halkının örgütlü olmasının bu tehlikeye karşı mücadelede büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’tan koronavirüs kararı: Okullar tatil edildi
Kuzey Kıbrıs’ta bulunan bir Alman turistte yeni koronavirüs çıkarken, önlem olarak pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

Okullar ve şirketler evden çalışmaya geçiyor
Finansbank’ın teknoloji iştiraki IBTech şirketi çalışanlarına gönderdiği duyuruda yarından itibaren home office çalışmaya geçileceğini bildirdi. Bahçeşehir Koleji de velilere gönderdiği mesajda olası bir okul tatili durumuna hazırlık olarak online derslere başlayacaklarını duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Vuhan’a ziyaret
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgını kontrol altına alma çalışmalarını incelemek üzere yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti. Bu, Şi’nin salgının ardından ilk ziyareti oldu.

11 MART

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir vatandaşımızın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Üzücü ama korkutucu olmayan bir haber var. Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı’ açıklamasında bulundu.

Hazırsan başlayalım Türkiye: Korona için önlemler
Sağlık bakanımızın günlerdir ağzında yuvarladığı baklayı çıkarmasıyla birlikte artık milletçe biliyoruz: Yeni Koronavirüs Türkiye’de. Kişisel önlemlerle hastalık önlenebilir ama bir salgın önlenemez. Bunu hatırlatmayı da ihmal etmeden her birimizin teker teker ve giderek topluca yapmamız gerekenleri hatırlatalım istedik.

DSÖ koronavirüs için pandemi ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs salgınını ilk defa pandemi olarak tanımladı.

Bir üniversite derslere ara verdi, bir üniversite ise online derse geçme kararı aldı
İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de ilk yeni koronavirüs vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu. Bahçeşehir Üniversitesi de derslere online devam edecek.

Erdoğan’a özel ‘koronavirüs’ önlemi: Termal kamerayla takip
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koronavirüse karşı korumak için Meclis’te termal kamerayla takip ettiler.

Yeni koronavirüse dair her şey…
Dünya genelinde şu ana kadar 120 bin kişide görülen ve 4300 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü açıklandı. Vakanın görülmesi sonrası koronavirüsün etkileri, nasıl yayıldığı ve belirtileri yeniden gündeme gelirken, soL’da konuya ilişkin hazırladığımız haberleri bir kez daha okurların dikkatine sunuyoruz.

12 MART

Sağlık Bakanlığı verileri: Doktor başına 498 kişi düşüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki doktor, hemşire, eczacı ve diş hekimi sayılarını OECD karşılaştırması ile açıkladı.

Saray’daki ‘koronavirüs’ toplantısı sona erdi: Okullar bir hafta süreyle tatil edildi

Erdoğan başkanlığında yeni koronavirüs gündemli yapılan ve 5 saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınacak önlemleri sıraladı. Buna göre okullar 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. Sonraki hafta ise uzaktan eğitim yapılacak. Üniversitelere ise 3 hafta süreyle tatil ilan edildi.

Zenginlerin koronavirüsle mücadelesi: Özel jet ve yeraltı sığınakları
Dünyanın en zenginlerinin yeni koronavirüsten korunmak amacıyla özel jetlerle riskli ülkeleri terk ettikleri veya yeraltı sığınaklarına kapandıkları belirtildi.

İtalya’daki mağaza, restoran ve barları kapatma kararı
İtalya’da yeni koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde birkaç gündür uygulanan tedbirler daha da sıkılaştırılıyor. Süpermarketler, eczaneler, bankalar gibi temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında bütün işletmeler kapatılacak.

Koronavirüs (Kovid-19): NBA’de tüm maçlar süresiz askıya alındı

ABD’de koronavirüsle mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi’nde (NBA) sezonun kalan tüm maçları süresiz askıya alındı.

13 MART

WHO: Avrupa pandeminin merkezi haline geldi
Dünya Sağlık Örgütü direktörü Ghebreyesus, 123 ülke ve bölgeden 132 binden fazla Kovid-19 vakası bildirildiğini söyledi.

Trump koronavirüs nedeniyle ulusal acil durum ilan etti
ABD Başkanı Trump, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamaya kadar tatil edildiğini duyurdu.

Çinli uzmanlar 31 tonluk tıbbi malzemeyle İtalya’ya gidiyor
Yeni koronavirüsle mücadelede ön saflarda görev yapmış 9 Çinli uzman, beraberlerinde yoğun bakım ünitesi ve koruyucu kıyafetleri de içeren 31 tonluk tıbbi malzeme ile İtalya’ya yola çıktı.

TKP: Korku imparatorluğuna teslim olmayalım
TKP’nin Sesi’nde bugün koronavirüs paniğine dikkat çekildi. Programda panik havasının toplumsal eşitsizliklerden beslendiği, buna karşı halkın örgütlülüğüne ve dayanışmasına olan ihtiyaca dikkat çekildi.

Bakan duyurdu: Tüm spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda yeni koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk ailenin İtalya’dan Türkiye’ye geliş hikayesi: Fransa’dan araç kirala, Almanya’dan uç
Milliyet yazarı Özay Şendir, bugünkü köşe yazısında salgının en fazla zarar verdiği ülkelerden İtalya’dan İstanbul’a gelen bir ailenin hikayesini yazdı.

Çin’de virüs kontrol altında: 64 bin kişi iyileşti, ölü sayısındaki artış yavaşladı
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve ilk döneminde büyük kayıplara yol açtığı Çin’de virüsün yayılması büyük oranda kontrol altına alınırken ölümlerin sayısı da azaldı. Çin’de son 24 saatte 7 kişi salgından dolayı hayatını kayberken, sadece 8 yeni vaka tespit edildi. İtalya’da dün 2 bin yeni teşhisle birilkte hasta sayısı 15 bine çıkarken, İran’da bu sayı 1000 yeni teşhisle 10 bin oldu.

İran’da ölü sayısı 500’ü geçti
İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85 kişi artarak 514’e yükseldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

Formula 1 iptal edildi, çok sayıda lig askıya alındı
Yeni koronavirüs nedeniyle dünya genelince birçok spor müsabakası seyircisiz oynanır ya da iptal edilirken, yeni vaka açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir koronavirüs vakası daha
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir koronavirüs vakasının daha ortaya çıktığını açıkladı.

14 MART

Bilim ve Aydınlanma Akademisi: Şu ana kadar alınan önlemler önemli olsa da yetersiz
BAA yayınladığı bildiride alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekerken önlemlerin nasıl genişletilmesi gerektiğini sıraladı.

Kübalı ve Çinli doktorlar İtalya’da
Küba ve Çin’in KOVİD-19 salgınının hızla yayıldığı İtalya’ya destek amacıyla gönderdiği doktorlar ülkeye vardı.

İspanya’da OHAL kararı: Serbest dolaşım kısıtlanıyor

İspanya’da yeni koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi.

Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle iki ölüm daha
Yunanistan’da yeni koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı üçe yükseldi.

Toplam 16 ülke ile yolcu taşımacılığı durduruldu
Türkiye yeni koronavirüs pandemisine karşı önlemler kapsamında yolcu taşımacılığının durdurulduğu ülke sayısı 16’e çıktı.

SGK’dan koronavirüs kararı: Emekli maaşları evde ödenecek
SGK yeni koronavirüs (Koivd-19) nedeniyle aldığı kararları açıkladı.

Bakan açıkladı: Umreden gelen kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Sağlık Bakanı, Umreden gelen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

15 MART

Bakan Koca’dan yeni açıklama: Vaka sayısı 18’e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni vakaların tespit edildiğini ve vaka sayısının 18’e çıktığını açıkladı.

‘Çin’de kimse Buda’ya yalvarmıyor iyileşmek için’
Devlet salgını gizledi mi? İnsanlar marketlere hücum etti mi? Aç kalanlar oldu mu? Devlet zora başvurdu mu? Hastalık yüzünden imana gelenlerin olduğu doğru mu? 2007 yılında eğitim için gittiği Çin’de 13 yıldır yaşayan bir çocuk babası Ozan Çakman sorularımızı yanıtladı.

AKP’liler ve MHP’liler uyarıları dinlemedi: Umre dönüşü toplumu riske attılar
Tüm uyarılara rağmen AKP’li ve MHP’lilerin umre dönüşünde ev ziyaretlerinde bulunduğu sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı.

Ankara’da öğrenci yurdu karantina alanı ilan edildi, öğrenciler gece yarısı yurttan çıkarıldı
Ankara Gölbaşı’nda bulunan KYK yurtlarında sabaha karşı saat 3.00 sularında öğrencilerin yurtları boşaltması gerektiği anons edilerek, yurtların karantina bölgesi olarak ilan edildiği açıklandı.

Öğrenci yurdunda karantina altında tutulan yurttaşlar: Karantina diye bir şey yok, ahır burası
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Gölbaşı’nda karantina altına alınan yurttaşlarla görüştü. Kaya’ya dertlerini anlatan yurttaşlar, ‘Ne hemşire var, ne doktor var. Karantinaya aldılar ama karantina diye bir şey yok. Ahır burası ahır’ dedi.

Olağandışı koşullarda eşitlik arayışı
Ekin Sönmez, koronavirüsle birlikte yaşananları ve kaçacak bir yerin kalmadığını yazdı.

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809’a yükseldi
İtalya’da koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747 oldu.

Muslera’dan koronavirüs tepkisi: Utanç verici bir gece yaşadık, bizim canımız yok mu?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından oyunculardan tepki açıklamaları geldi.

Koronavirüs genelgesi: Pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri yarından itibaren kapatılıyor
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir genelge yayımladı.

Koronavirüs toplantısında alınan kararlar açıklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında alınan kararlar açıklandı.

16 MART

İçişleri Bakanlığı’ndan genelge: AVM’ler ve lokantalar dışındaki her yer kapatılıyor
İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, kahvehane, kıraathane, kafeterya gibi alanların faaliyetleri bugün saat 24.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak.

Karar açıklandı: Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi
Cami ve mescitlerde toplu namaz kılınmasına koronavirüs nedeniyle ara verildi.

Küba koronavirüs tedavisinde etkili ilaçların üretilmesine yönelik garanti verdi
Küba, KOVİD-19’a karşı etkili olacak 22 ilacın üretileceğini duyurdu.

İtalya’da 80 yaş üzeri hastalar yoğun bakıma alınmayacak
İtalya’da 80 yaş üzeri yeni koronavirüs hastalarının yoğun bakıma alınmayacağına yönelik bir belge hazırlandığı öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz’den işçiler için talepler
Patronların Ensesindeyiz, koronavirüs salgı süresince emekçilerin haklarını ve sağlık koşullarını gözeten acil talepler listesi açıkladı.

‘ASM’ler salgın odağı olabilir’
Aile Sağlığı Merkezleri, sağlık hizmetlerinin ilk basamağında duruyor ve bugün sağlık yönetimi ASM hekimlerinden olası KOVİD-19 hastalarını da karşılamasını bekliyor. Oysa ASM hekimlerine bırakın koruyucu tıbbi maske ve tulumları, basit maske bile verilmiş değil. İstanbul Aile Hekimliği Derneği yetkilileri başvurularından sonuç alamadıklarını anlattı.

Tıbbi cihaz şirketinden kapağı daha ucuz maliyete üreten gönüllülere tehdit
İtalya’da bir tıbbi cihaz şirketi, 11 bin dolar maliyete ürettiği, KOVİD-19 tedavisinde gerekli olan bir kapak sistemini üç boyutlu yazıcıda 1 dolara üreten bir grubu tehdit etti.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’dan Küba Komünist Partisi’ne mektup
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Küba Komünist Partisi’ne bir mektup yazarak, ‘insanlık adına yaptıklarınız için teşekkür ederiz’ dedi.

İspanya’da özel hastaneler devletin kontrolüne giriyor
İspanya Sağlık Bakanı koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde özel hastanelerin ülkedeki genel sağlık sisteminin kontrolüne gireceğini açıkladı.

Küba, Kovid-19 hastalarını taşıyan geminin yanaşmasına izin verdi
Küba, Kovid-19 hastalarını taşıyan bir yolcu gemisine dayanışmayı ve sağlığı bir insan hakkı olarak gördüğü için izin veriyor.

Burak Akkul iyi, peki durum iyi mi?
Twitter hesabından yayınladığı video mesajla ‘korona pozitif’ olduğu şüphesini açıkladı. Gezenti adlı programın sunucusu Burak Akkul’un yattığı hastaneden edindiğimiz bilgiye göre son günlerde birden çok hasta Koronavirüs şüphesiyle yatırılmış bulunuyor. Bilgiler TTB’nin bugün yaptığı açıklamayla da uyuşuyor: Ülkede çok fazla sayıda hasta var ve bunların sadece kimlikleri değil sayıları da gizleniyor.

Koronavirüs kararı: İstanbul Adliyesi’nde tutuksuz devam eden davalar ertelendi

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan’a kadar ertelendi.

17 MART

Dünyamız sosyalist olsaydı, koronanın hali ne olurdu?
Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. İlker Belek, kapitalizmin virüs salgını karşısındaki aciz durumuna dikkat çekerken, ‘Dünyamız sosyalist olsaydı, koronanın hali ne olurdu?’ sorusunu yanıtladı.

Karantinadan kaçan 28 umreci Çorum’da yakalandı
Erzurum Valisi Okay Memiş, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ‘En önemli risk umre ziyaretinden dönen kişiler. Önceki gün 28 kişilik bir kafilenin tuttukları özel otobüsle Erzurum’a doğru geldiği bilgisinin alınması üzerine polisiye tedbirlerle bunları Konya ve Ankara’ya yönlendirdik’ dedi. Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler Çorum’da yakalandı.

TKP’den 12 maddelik koronavirüs açıklaması: Sağlığımız için sosyalizm şart!
Türkiye Komünist Partisi’nin koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada ‘Kapitalist dünya ve Türkiye yeni koronavirüs salgını karşısında çaresiz bir kaosa sürükleniyor. Bu kader değil, Sosyalist Türkiye’de salgın çok daha kolay kontrol altına alınır ve emekçiler için bir toplumsal felakete dönüşmesi engellenirdi’ denildi.

24 kişi koronavirüs paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, asılsız koronavirüs paylaşımı gerekçesiyle 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

TKP’den ‘virüs’ açıklaması: İşçi çıkarmak ve ücretsiz izin yasaklansın!
TKP’nin Sesi’nde koronavirüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan patronlara dikkat çekildi, ‘İşçi çıkarmak ve ücretsiz izin yasaklansın’ denildi.

Salgında ruh sağlığınızı da koruyun
Kovid-19 salgını sırasında ruh sağlığı ve stresle baş etme üzerine Türkiye Psikiyatri Derneği bir metin yaygınlaştırdı. Metnin odağında duran mevcut atmosferde kaygıyla mücadele etme konusunda Psikiyatrist Tolga Binbay’la görüştük.

ABD’de ölü sayısı 85’e yükseldi: ‘Hastaneler yetersiz, felaket yaşanmak üzere’
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 bin 661, can kaybı ise 85’e yükseldi. McDonald’s ve Starbucks koronavirüsle mücadele kapsamında restoranlarında yemek ve içecek servisine son verirken, ABD borsası 1987’den bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Eyalet yetkilileri hastanelerin yetersizliğine dikkat çekerken, ‘felaket yaşanmak üzere’ diyor.

Türkiye genelinde acil olmayan ameliyatlar erteleniyor, sağlık turizmi durduruluyor
Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılması kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Buna göre acil olmayan elektif cerrahi işlemler, diş hekimliği uygulamaları ertelenecek; sağlık turizmi durdurulacak.

İspanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 500’ü geçti
İspanya’da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 509’a çıktı. İspanya hükümeti salgının nedeniyle 200 milyar avroluk kurtarma paketi açıkladı. İtalya’da ise son 24 saatte Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 345 oldu.

Fransa Maliye Bakanı şirketleri kurtarma derdinde: Gerekirse büyük firmaları kamulaştırabiliriz bile
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ‘Fransa şirketlerini korumak için tüm araçları kullanmaktan çekinmem. Bunun için gerekirse kamulaştırma terimini bile kullanabilirim’ açıklamasında bulundu.

Türkiye hem hasta yatağı hem doktor sayısında son sıralarda: Ani taleple sistem çökebilir
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı bakımından Türkiye 2.8 ile sondan 9. sırada olduğunu, OECD üyesi ülkeler arasında bin kişiye düşen doktor sayısı bakımından ise son sırada olduğunu açıkladı.

Fransa’da vaka sayısı 8 bine yaklaştı, asker sokakta göreve başladı
Fransa’da salgına karşı alınan tedbirler için askerler ülkenin farklı kentlerinde sokaklarda görev yapmaya başladı..

EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi koronavirüs nedeniyle ertelendi

Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın gelecek yıl 11 Haziran – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de askıya alındı.

Venezuela karantina kararı aldı, Küba ve Çin tıbbi malzeme gönderiyor
Venezuela’da koronavirüs vaka sayısının 17’den 33’e çıkmasının ardından ülke çapında karantina uygulamasına geçiliyor.

Tayvan: Türkiye’den gelen 9 kişide koronavirüs vakası görüldü
Tayvan’ın sağlık bakanı Çen Şi Çung, tatil için gittikleri Türkiye’den dönen 15 kişinin 9’unda yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.

18 MART

Sağlık Bakanı açıkladı: Türkiye’de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 89 yaşında bir hastanın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Erdoğan, Eyüp Sabri Tuncer’in sahibini aradı
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüs salgını sonrası satış rekoru kıran Eyüp Sabri Tuncer’in sahibini aradığı öğrenildi.

Koronavirüs salgınında son durum: Vaka sayısı 200 bine, ölüm 8 bine yaklaştı
Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, vaka sayısı 200 bine dayandı, ölü sayısı ise 8 bine yaklaştı.

Küba’da derslere ara verilmeden okullar Kovid-19’a karşı nasıl korunuyor?
Küba koronavirüs pandemisiyle birlikte hem ülke çapındaki önlemleriyle hem de diğer ülkelere olan yardımlarıyla adından söz ettirdi. Virüse rağmen okulların tatil edilmemesinin ardından Eğitim Bakanlığı’nın Okul Sağlığı Dairesi Başkanı Mary Carmen Rojas Torres’in açıklamalarını, eğitim sektörünün hastalığın yayılımına önleme ve kontrol planına dair paylaştığı bilgileri soL okurlarının ilgisine sunuyoruz.

Erdoğan: Sabırla ve duayla bu süreci atlatacağımıza inanıyorum
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOVİD-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sermayeye 100 milyarlık destek, halka maske ve kolonya
Çankaya Köşkü’nde yapılan toplantının ardından açıklama yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 maddelik ekonomik tedbir paketini açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılacağını anlatan Erdoğan, koronavirüsten etkilenen şirketlere yönelik 100 milyarlık destek paketini açıkladı.

‘Bireyci tıp salgınla baş edemez’
Dünyada vaka sayısı 200 bine ve ölümler 8 bine ulaştı. Salgının ortaya çıktığı Çin artık salgının merkezi değil, merkez Avrupa’ya kaydı. İtalya’nın ardından gelen diğer Avrupa ülkelerinde de vaka sayıları artık artıyor. Akif Akalın, dünyada tıbba ve sağlığa egemen olan ‘bireyci’ modelin yenilgisini yazdı.

Uluslararası Çalışma Örgütü: 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Uluslararası Çalışma Örgütü, Kovid-19 yüzünden 25 milyon işçinin işini kaybedebileceğini açıkladı. ILO Başkanı Ryder, bu krizin yol açacağı ‘zararı azaltma’nın ve ‘kamu güvenini’ korumanın yolununsa patronlarla işçiler arasındaki ‘sosyal diyalog’dan geçtiğini savundu.

Küba’da Kovid-19’dan ilk ölüm
Küba’da Kovid-19 hastası bir İtalyan vatandaşı yaşamını yitirdi. Ülkede 3 yeni vaka daha tespit edildi.

Camide toplu namaz kavgası çıktı, Diyanet soL’a konuştu: Ne yapalım, boğazına mı sarılalım?
Sakarya’da camide namaz kılmaya gelenler arasında kalabalık nedeniyle kavga çıktı. Hoca ‘Bakın camiyi kapatırlar, namazını kılan çıksın’ dedi. Konuyla ilgili soL’un görüştüğü Diyanet yetkilisi ise ‘Uyarı yaparız ama insanların boğazından tutup ‘yapmayın, etmeyin’ diyemeyiz. Bunu fetva gibi düşünün. Kişiye fetva verilir, uyar ya da uymaz’ diye konuştu.

Türkiye’de ölü sayısı 2’ye, vaka sayısı 191’e çıktı
Türkiye’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye, vaka sayısı 161’e çıktı.

İtalya’da bir günde 475 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı 2978’e yükseldi!
İtalya’da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978’e yükseldi

‘Türkiye kritik olgu eşiği olan 100’e ulaştı’ açıklaması ne anlama geliyor?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, koronavirüsün Türkiye’deki yayılma hızına ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Türkiye kritik olgu eşiği olan 100’e ulaştı’ dedi ve şu ana kadar az test yapıldığını belirterek kritik eşiğe günler öncesinde ulaşılmış olabileceğini dile getirdi. Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. İlker Belek, açıklamayı soL’a değerlendirdi.

Fransa’da ölü sayısı 264’e, vaka sayısı ise 9 bin 134’e çıktı
Koronavirüs Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. Fransa’da son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 264’e, vaka sayısı ise 9 bin 134’e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü pandemiyle mücadelede başarılı mı?
Ülkemizde yeni koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmişken hastalığın Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği aşamalarını ve örgütün pandemiyle mücadeledeki durumunu ele aldık.

Yeni koronavirüs yüzeyde saatlerce kalabiliyor
ABD’de yapılan bir araştırmada, yeni koronavirüsün ayrosollar ve yüzeylerde saatlerce kalabildiği belirtildi.

TKP’den koronavirüs açıklaması: Bu kararlar derhal hayata geçirilmeli, bütün kaynaklar halka!
Türkiye Komünist Partisi, halkın sağlığını ve yaşama hakkını esas alan 16 maddelik bir talep listesi ilan etti ve ‘Sömürü düzeni dokunulmaz değildir. Bütün Kaynaklar Halka!’ açıklamasında bulundu.

19 MART

BAA’dan ‘Güle Çınar’ açıklaması: Gerçekleri dile getirmek özür gerektirmez!
Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde görevli Doktor Güle Çınar’ın dün sosyal medya üzerinden yayılan videosu sonrası kendisini hedef alan Başhekimlik duyurusuna ilişkin ‘Unutmayın ki yaşadığımız günlerde gerçekleri açıklamak değil saklamak suçtur’ açıklamasında bulundu.

ANALİZ | KOVİD 19 ve İngiltere deneyiminden çıkarılacak dersler

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Emre Eren Korkmaz yeni koronavirüsün İngiltere’yi nasıl etkilediğini ve oradaki deneyimini yazdı. Korkmaz, Britanya hükümetinin bilim kurulunun salgını engellemek mümkün olmayabilir tavsiyesini yoksullar, çalışanlar, yaşlılar ve diğer risk grubunda olan kesimler için bir önlem almamaya bahane olarak kullanma derdinde olduğunu söyledi. Korkmaz’a göre hükümet tüm kaynakları ve çabasını ekonomik yaşamı ve sermayenin istikrarını korumaya odaklıyor.

Sağlık Bakanı da Yalman’ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman’ın ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu kabul etti. Koca yaşamını yitiren vaka sayısının 3’e çıktığını söyledi.

Meslek liseliler salgında da ‘ucuz’ iş gücü
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinin maske üreteceğini açıklamıştı. İlk ve orta öğretimin tatil edilmesine rağmen, öğretmenler ve meslek liseli öğrenciler üretim için salgının tüm riskleri ile birlikte okullarının yolunu tuttu.

Cuma günü camiler kapalı olacak
Diyanet İşleri Başkanlığı il müftülüklerine gönderdiği yazıda, Kovid-19 nedeniyle cuma günü ve cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması, cuma namazı için sela okunmaması talimatı verdi.

Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayan 4 binden fazla kişiye ceza kesildi
Yeni koronavirüsün yayıldığı Fransa’da sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara para cezası kesildi.

Koronavirüsün ağır şekilde yayıldığı İtalya’da önemli gelişme: İlk kez durduruldu
Yeni koronavirüsün ağır şekilde yayıldığı, vaka ve ölüm sayılarının katlanarak arttığı İtalya’da önemli bir gelişme yaşandı.

Mavi, Altınyıldız, Beymen, Vakko ve LC Waikiki mağazalarını kapattığını açıkladı

Koronavirüs nedeniyle birçok mağaza ‘tedbir’ amacıyla kapatılmaya devam ediyor.

Yaşlılar koronavirüs uyarılarını dikkate almayınca, meydandaki banklar söküldü

Denizli’de kalabalık şekilde oturan vatandaşlar koronavirüs uyarılarını dikkate almayınca belediye ekipleri çareyi bankları sökmekte buldu.

ABD’de ölü sayısı 150’ye çıktı: 60 bin evsiz koronavirüse yakalanabilir
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 9 bin 345’e, ölü sayısının ise 150’ye yükseldiği bildirildi. Kaliforniya Valisi, ‘Önümüzdeki haftalarda 60 bin evsiz koronavirüse yakalanabilir’ açıklamasında bulundu.

Türkiye genelinde 149 bin 382 işyeri kapandı
İçişleri Bakanlığı’nın ‘koronavirüs tedbirleri’ kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda kapanan işyeri sayısının 149 bin 382 olduğu açıklandı.

İtalya’da stokta olmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor yaşamını yitirdi
İtalya’da yeni koronavirüse karşı stokta kalmadığı için eldivensiz çalışan bir doktor yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bazı AVM’ler kapatma kararı aldı!
İstanbul’da bulunan Akasya, Akbatı, Akmerkez ve Armada AVM yönetimleri koronavirüs salgını nedeniyle geçici bir süre AVM’leri kapatma kararı aldı.

Vuhan’da yeni koronavirüs vakalarının artışı sıfırlandı
Yeni koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaletinde yeni KOVİD-19 vakasına rastlanmadığı bildirildi.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 9 bini aştı
Dünyada yeni koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 9 bini geçtiği belirtildi.

Brezilya’da Bolsonaro’ya karşı ‘koronavirüs’ eylemi
Hükümetin koronavirüs salgınına yaklaşımını protesto eden Brezilyalılar, başta Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerinde olmak üzere ellerinde tencere ve tavalarla camlara çıkarak, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun istifasını istedi.

Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı 359’a, ölü sayısı 4’e çıktı
Sağlık Bakanı Koca 85 yaşındaki bir kadın hastanın da kaybıyla Türkiye’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısının 4’e çıktığını açıkladı. Koca vaka sayısınınsa 359’a yükseldiğini duyurdu.

Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere ve İsviçre’de son durum
Salgın İtalya’nın dışındaki Avrupa ülkelerinde de etkisini artırıyor. İspanya, Almanya ve Fransa’da vaka sayıları hızlı bir şekilde yükseliyor.

İtalya’da ölü sayısı Çin’i geçti
İtalya’da Kovid-19 yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 405’e yükseldi. İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.

20 MART

Koronavirüs salgınında son durum: Ölü sayısı 10 bini, vaka sayısı 240 bini geçti
Yeni koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Salgın sonucu ölü sayısı 10 bini geçerken, vaka sayısı ise 245 bini buldu.

‘Virüs’ affı geliyor: Kapsam genişliyor
Hükümetin tahliye sayısının az olacağı nedeniyle beklemeye aldığı teklifin kapsamı genişliyor.

BAA koronavirüs pandemisi raporu: Merak edilen sorulara yanıtlar
Bilim ve Aydınlanma Akademisi yeni koronavirüsle ilgili çıkardığı üçüncü raporda virüsün mutasyon geçirme yeteneği, bağışıklık yaratma özelliği, bu virüse biyolojik olarak daha dayanıklı bir halk olup olmadığı, tedavisinde gelinen aşama gibi birçok merak edilen konuda yanıtlar veriliyor.

Türkiye’de hastaneler salgınla mücadeleye hazır mı?
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre mevcut durumda her ilde bir tane bile referans hastane yok. Öte yandan iyileşme süreleri dikkate alındığında hastaneye yatırılan orta derecede ciddi ve semptomsuz hastalar için 6.000 yatağa, ciddi hastalar için 2.250 solunum desteği verecek nitelikte yatağa ve kritik hastalar için de 1.400 yoğun bakım yatağına ihtiyaç olacak. İlker Belek ülkemizde hastanelerin virüs hazırlığını yazdı.

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9’a çıktı
Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9’a çıktı. Son 24 saatte 311 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Krizi fırsata çevirenler: Korona brifinginin ardından ABD senatörleri hisselerini sattı
ABD Kongresi’nde Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün Ocak ayında verdiği Kovid-19 brifinginin ardından telaşa giren ABD’li zengin senatörler durumu fırsata çevirip ellerindeki hisseleri satışa çıkardı. Hisse senetlerini satan bir senatör yaptığı işlem hakkında etik soruşturması talep etti.

New York’tan Trump’a asker çağrısı: ‘Acil görevliler dışında evde kalın’ açıklaması
ABD’de yeni koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yerlerden olan New York’un Belediye Başkanı Bill de Blasio Trump’a New York’a asker gönderme çağrısı yaparken, ‘Hastaneler için acil ihtiyaçların 2-3 hafta içinde tükenebileceğini kentte lojistiğin ancak ordu aracılığıyla sağlanabileceğini’ söyledi.

Çin iyileşiyor, İtalya’da ise işler iyiye gitmiyor
Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin’de iki gündür yerel vaka tespit edilmezken, İtalya’da durum iyiye gitmiyor. Avrupa’nın salgından en çok etkilenen ülkesinde toplam can kaybı 4 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Pandemi Hastaneleri’ genelgesi
Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgeyle hangi hastanelerin Pandemi Hastaneleri olarak kabul edildiğini ve bu hastanelerde alınacak tedbirleri açıkladı. Bakanlığın açıkladığı şartlara uyan vakıf hastaneleri ve bazı özel hastaneler de pandemi hastanesi olacak.

VİDEO I Urfa’da kapalı camiye girmek için kapıyı kırmak istedi
Urfa’da kapalı olmasına rağmen gittiği caminin kapısını kırmaya çalışan vatandaş, ‘Nerde bu müslümanlar, gelin bu kapıyı kıralım. Bugün cuma. Bu nasıl kural, Kuran’da böyle bir şey yazıyor mu?’ diye bağırdı.

Bank of America analisti: Ekonominin resesyona girdiğini resmen ilan ediyoruz
Bank of America, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomide resesyonun artık önlenemeyeceğini, bunun etkilerinin de görülmeye başladığını duyurdu.

İstanbul’da toplu ulaşım seferleri azaltılacak, bazı seferler kaldırılacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Göreve gelir gelmez başlattığımız hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetini geçici olarak durduruyoruz. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz’ dedi.

BAA koronavirüs pandemisi raporu: Merak edilen sorulara yanıtlar
Bilim ve Aydınlanma Akademisi yeni koronavirüsle ilgili çıkardığı üçüncü raporda virüsün mutasyon geçirme yeteneği, bağışıklık yaratma özelliği, bu virüse biyolojik olarak daha dayanıklı bir halk olup olmadığı, tedavisinde gelinen aşama gibi birçok merak edilen konuda yanıtlar veriliyor.

21 MART

Fenerbahçe’den koronavirüs açıklaması: Belirtiler görüldü
Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada erkek basketbol takımında oynayan bazı sporcular ile idari kadroda koronavirüs belirtileri görüldüğünü duyurdu.

Başkentgaz virüs günlerinde de para peşinde: Gazınız kesilecek tehdidi
Başkentgaz koronavirüs salgının devam ettiği günlerde yurttaşlara gazı kesme tehdidi içeren mesajlar iletmeye devam ediyor.

46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Koronavirüs önlemleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu.

Bakanlık açıkladı: Berber, kuaför, güzellik salonları kapatılıyor
İçişleri Bakanlığı, ‘Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetleri bugün 18:00 itibariyle durduruldu’ açıklamasında bulundu.

Koronavirüs doğal yollarla nasıl evrildi?
Bela geliyorum demekteydi: Kovid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsü doğal yollarla ortaya çıktı. Ancak kaynak lokasyonu ve genetik incelemeler yeni koronavirüsün iki farklı virüs tipinin karılmasıyla evrilmiş olabileceğini düşündürüyor.

Koronavirüsten yaşamını yitirenlerin cenaze törenine ilişkin karar
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten ölenlerin ceset torbası ile defnedilmesini kararlaştırdı.

Neden evde değilsin sorusuna cevap: Durumumuz ortada biz aç kalırız
Ortaya Karışık adlı YouTube kanalına konuşan 19 yaşındaki çalışan öğrenci genç ‘neden evde kalmıyorsunuz’ sorusunu cevapladı.

65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı
Bugün saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan yurttaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırılacak.
olan yurttaşların sokağa çıkması sınırlandırılacak.

İtalya’da bir günde ölen sayısı 793, vaka sayısı 6.557 arttı
Kovid-19 pandemisinin en ağır seyrettiği ülke İtalya’da son 24 saat içerisinde ölen sayısı 793, vaka sayısı 6.557 arttı.

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21’e çıktı
Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21’e çıktı. Son 24 saatte 277 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu. Toplam hasta sayısı 947’ye ulaştı.

22 MART

Test sayıları hâlâ çok az: 15 bin denildi, yine düştü
19 Mart tarihinde yaptığı konuşmada o güne kadar 10 bini geçen test yapıldığını, bundan sonra günlük 10-15 bin arasında test yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı, her gün daha az sayıda test yapıldığını duyurmaya devam ediyor.

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30’a çıktı, toplam 1236 vaka var

Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30’a çıktı. Son 24 saatte 289 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu. Toplam hasta sayısı 1236’ya ulaştı. Bakan Koca şimdiye kadar toplam 20 bin 345 test yapıldığını açıkladı.

Kamuda tedbir: Uzaktan çalışma yapılabilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi.

Almanya Başbakanı Merkel karantina altında
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs nedeniyle karantina altında

New York Belediye Başkanı: Büyük çapta bir yokluk çekmeye 10 gün uzaktayız
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, koronavirüse karşı mücadelede hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini söylerken, “Hastane sisteminin çalışması için gerekli olan malzemeler için büyük çapta bir yokluk çekmeye 10 gün uzaktayız” dedi.

İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini geçti
İtalya’da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476’ya yükseldi

Kuzey Kıbrıs’ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kuzey Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD’de vaka sayısı 30 bini aştı
ABD’de yeni koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı, ölü sayısı ise 388 oldu.

Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yunanistan’da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

‘Suyu’ çıktı: Yaşlıların üzerine balkondan su attılar
Yeni koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü yurttaşların sokağa çıkması sınırlandırılırken, Isparta’da bir bankta oturan iki yurttaşın üzerine balkondan su atıldı.

THY 5 nokta dışında tüm yurt dışı seferlerini durduracağını açıkladı

Beşiktaş Belediye Başkanı sahilde anons yaptı: Lütfen evlerinize dönün
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle sokakta ve sahilde olan yurttaşlara ‘evlerinize dönün’ anonsu yaptı.

Profesör Gamze Yücesan Özdemir: Koronavirüs sol liberalizmin tüm tezlerini yıkıma uğratmıştır
Gamze Yücesan Özdemir ile Koronavirüs’ü konuştuk: ‘Salgın hastalıkla yüzleşen bir toplumu, toplumumuzu, toplumsal olan her şeyin düşmanı piyasalara karşı savunmak siyasi faaliyetin merkezinde olmalıdır’

‘Cezaevlerinde salgın her an patlak verebilir’
Yeni koronavirüs salgınına karşı cezaevinde temizlik ve hijyen uygulamalarının yapılmadığını belirten tutuklu aileleri, yakınlarının serbest bırakılmalarını istedi. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu üyesi Hatice Onaran da cezaevlerinde koronavirüsün her an patlak verebileceğini söyledi.

Küba, İtalya’da salgından en kötü etkilenen bölgeye doktor gönderdi
Küba, koronavirüs salgınından en çok etkilenen yer olan İtalya’nın Lombardiya bölgesine doktor gönderdi.

’64 yaşındayım’ dedi, 69 yaşında çıktı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bankta oturan kişi, polislere 64 yaşında olduğunu söyledi ancak kimliğindeki yaşı 69 çıkınca evine gönderildi. Konya’nın Beyşehir ilçesinde, karantina kurallarına uymayarak evlerinden dışarıya çıkan çifte, Türk Ceza Kanunu’na muhalefetten kişi başı 3150’şer lira olmak üzere 6300 lira ceza kesildi.

23 MART

Bakan Koca açıkladı: Son 24 saatte 7 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı son 24 saatte 293 yeni koronavirüs tanısı konulduğunu, 7 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TKP: Alkışlayalım ama yetmez!
TKP’nin Sesi’nde bugün, sağlıkçıları alkışlama eylemi konu edilerek sağlık emekçilerine asıl desteğin şiddetsiz, eşitlikçi ve tüm kaynakların halka dağıtıldığı bir sağlık sisteminden geçtiği vurgulandı.

Profesör Aziz Konukman: Yeni ve dayanışma merkezli birliktelikler oluşturulmalı
Profesör Aziz Konukman: Çözüm, huruç etmeye dayalı bir kalkınma stratejisidir. Kalkınma -ki sanayileşmeden olmaz- konusunda ciddi olmak isteniyorsa, küresel ekonominin kurumsal ve yapısal dinamiklerinden ülke ekonomisini kurtarmanın, yeni ve dayanışma merkezli birliktelikler oluşturmanın olanakları yaratılmak zorundadır.

Ziraat, Vakıfbank ve İş Bankası’ndan koronavirüs kararları

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası koronavirüs salgınına ilişkin aldığı önlemleri duyurdu.

VİDEO I Halk büyük sevgi gösterisinde bulundu: Vuhan’dan ayrılan doktorlar uğurlandı
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve ilk döneminde büyük kayıplara yol açtığı Çin’de virüsün yayılması büyük oranda kontrol altına alınırken ölüm sayısı da azaldı. Ülkenin dört bir tarafından salgınla mücadele için gelen doktorlar salgının ortaya çıktığı Vuhan’dan ayrılırken halk sağlıkçılara büyük sevgi gösterisinde bulunuyor.

İlker Belek: İşletmeleri, serveti kamulaştırmak ve kaynakları halk için seferber etmek gerekiyor
İlker Belek: O halde sosyalist bir devlet kuracağız. İşletmeleri, serveti kamulaştırmak ve kaynakları halk için seferber etmek için. Bütün kapitalist dünyanın salgında paralitik hale gelmiş olması bunun zorunluluğunu kanıtlıyor. Bu anlamda TKP’nin yapmış olduğu açıklama son derece yaşamsal ve tam yerine oturuyor. Bunu bir mücadele çağrısı olarak algılayarak örgütlenmek gerekiyor.

Bilim Kurulu üyesi: Önemli olan önümüzdeki birkaç hafta, sağlık altyapımız yetmez
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ‘Ülkemizde vaka sayısının kaç olacağından önemlisi, vaka sayısının geniş bir zaman diliminde mi, yoksa birkaç hafta içinde mi ortaya çıkacağı. Önemli olan bu birkaç hafta içinde hızlı artışın olmaması. Yoksa sağlık altyapımız yetmez. Hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz’ dedi.

RÖPORTAJ I Hiç aklınıza gelir miydi: Ofiste çalışmayı özlemek…
Koronavirüs salgınıyla birlikte şirketler de hızla ‘evden çalışma’ yöntemlerini geliştirmeye girişti. Kimileri için bu mümkün olamıyor ama kimileri için de ‘sömürüyü daha fazla nasıl artırırım’ hesaplarında uygun bir seçenek olarak beliriyor. Patronlar şimdilik bu denemelerinden nasıl kârlı çıkacaklarının hesaplarını yapıyor, bazıları kararını çoktan vermiş görünüyor. İşçilerin de zaman geçirmeden bu çalışma organizasyonu içindeki haklarını tarif etmesi ve kendisine cazip gibi sunulanların ardında yatanları açığa çıkarması, dayatmalara boyun eğmemesi gerekiyor.

AKP’nin uzaktan eğitimi: İlahiler dinletildi, Menderes’in idamı gösterildi
Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil olmasının ardından uzaktan eğitime geçildi. EBA TV’nin lise kanalında ‘ara nağme’ diye ilahiler çalındı. Ortaokul kanalında ise Adnan Menderes’in idamı gösterildi.

Yazılama Yayınevi’nden okurlarına online kitap armağanı
Yazılama Yayınevi, Tolga Binbay’ın Gerisi Hep Rivayet adlı öykü kitabını ücretsiz olarak erişime açtı.

Ölü sayısı İran’da bin 812’ye, İspanya’da 2 bin 182’ye yükseldi
İran, ülkede KOVİD-19 vaka sayısının 23 bin 49’a, hastalık nedeniyle ölüm sayısının bin 812’ye yükseldiğini açıkladı. İspanya’da ise koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 182’ye yükseldi.

Venezuela’da salgın önlemleri: İşçi sınıfını korumak için…
IMF’nin acil yardım başvurusunu reddettiği Venezuela, kendi önlemlerini sıkılaştırıyor. Kolektif karantina başlıklı hamlenin merkezinde işçi sınıfı var. Devlet Başkanı Maduro ‘Pandemi döneminde işçi sınıfının korunması için ekonomik hükümler’i duyurdu.

Profesör Oğuz Oyan: Gecikilmeden sermaye kontrolleri rejimine geçilmeli
Profesör Oğuz Oyan: Kamunun birdenbire çok büyük finansal ihtiyaçlarının ortaya çıkması yalnızca mali kurumların kamulaştırılması üzerinden karşılanamaz. İktisadi etkinliklerin birçok alanda dibe vurduğu, akım gelirlerin iyice zayıfladığı böyle koşullarda, stoklanmış birikimlerin yani servetlerin olağanüstü bir vergilendirmeye tâbi tutulması şarttır. Bunun için de hiç gecikilmeden sermaye kontrolleri rejimine geçilmesi gerekir.

Fahrettin Koca’nın hastanesi işçileri zorunlu ücretsiz izne çıkardı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Medipol Hastanesi’nde doktor, hemşire ve temizlik çalışanları dışındaki tüm personel zorunlu olarak yıllık izne, yıllık izni olmayanlar ise ücretsiz izne çıkartıldı.

ABD’li sağlık yetkilisi: Kriz bu hafta kötüleşecek, evde kalın
ABD’de koronavirüs salgını hızla yayılırken, kamu sağlığı hizmetlerinden sorumlu yetkili Jerome Adams, krizin bu hafta içinde kötüleşeceğini söyledi. ABD’de vaka sayısı 40 bini aşarken, 504 kişi de yaşamını yitirdi.

Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladI

Marketlerde müşteri, toplu taşımada yolcu sayısı azaltılacak
İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Genelgeyle market içindeki müşteri sayısına ve toplu taşıma araçlarında yolcu sayısına sınırlama getirildi.

24 MART

Bakan Koca: 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs salgınına ilişkin yeni vakaları açıkladı.

’65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan yurttaşların 112, 155 ya da 156’yı araması yeterli’
İstanbul Valiliği, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan yurttaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezi’ne ulaşmak için sadece 112, 155 ya da 156’yı aramalarının yeterli olacağını duyurdu.

‘Genel tecrit kararı Erdoğan ikna edilemediği için çıkmadı’ iddiası
Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel tecrit uygulamasına gidilmesine ikna olmadığını öne sürdü.

İspanya’da ölü sayısı bir günde 512 arttı: Vaka sayısı 40 bini geçti
İspanya’da koronavirüs salgının yayılma hızı artıyor.

DSÖ: Koronavirüsün yeni merkezi ABD olabilir
Dünya Sağlık Örgütü, ABD’nin koronavirüs salgınının yeni merkezi olma potansiyeli olduğunu söyledi.

TKP’nin Koronavirüs rehberi
Türkiye Komünist Partisi, üye ve gönüllüleri için bir Covid-19 Bülteni yayımlıyor. Bültenin ikinci sayısı virüs ve salgın hakkında derlenmiş bilgilere ayrılmış.

Aile Hekimi Filiz Ünal: Bakanlıktan ek ödeme istemiyoruz, koruyucu ekipman istiyoruz
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, pandemiye karşı Aile Sağlığı Merkezleri’ne yeterli koruyucu ekipman verilmediğini ve bakanlık tarafından planlı hareket edilmediği taktirde hastalığın daha çok yayılacağını söyledi.

İtalya’da ‘virüs’ grevi
İtalya’nın Lombardiya bölgesinde metal işçileri sendikaları, işçiler için koronavirüs pandemisine karşı yeterli önlem alınmadığını belirterek yarın greve gideceklerini açıkladı.

Salgın var ancak onlar hâlâ para peşinde: CK Boğaziçi elektrik kesme mesajı attı
İstanbul’da faturasını ödemekte zorlanan yurttaşlara CK Boğaziçi Elektrik tarafından 5 gün içerisinde ödemedikleri takdirde elektriklerinin kesileceğine dair ihbarname gönderilmeye devam ediyor.

Muslera’dan Erdoğan eleştirisi: Dini hastalığın önüne koydu
Galatasaray’ın kalecisi Muslera, Türkiye’deki virüs salgınıyla ilgili Erdoğan’ı eleştirerek, ‘Başkan, dini hastalığın önüne koydu. Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin daha karmaşık hale gelmesine yol açtı’ dedi.

Felaket tellallığı değil: Bakanın açıkladığı sayıların sırrı
Bakan Koca her gece kesinleşmiş vaka sayısını duyuruyor. Koca’nın PCR testleri pozitif çıkanların sayısı olarak açıkladığı sayılarda bir eksiltme olma ihtimali yok. Bu bilgiler en başta Bilim Kurulu tarafından denetleniyor. Öte yandan asıl yanıltıcı bilgi burada: Hastanelerde PCR sonucu alınmamış ama BT sonuçlarına göre tanı konulmuş çok sayıda hasta tedavi görüyor.

Korona günlerinde kadına yönelik şiddette artış
Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde ev içi şiddetin arttığına dair haberler geliyor. Türkiye’de de ‘evde kal’ uyarılarının başlamasından bu yana kadına yönelik şiddetin arttığı belirtiliyor. Son 10 günde 10 kadın ev içinde öldürüldü.

Suriye’de kısmi sokağa çıkma yasağı kararı
Suriye, yeni koronavirüs nedeniyle yarından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 820’ye yükseldi
İtalya’da koronavirüs ölümlerinin sayısı son 24 saat içinde 743 artarak 6 bin 820’ye yükseldi.

New York valisi Trump’a isyan etti: Ölecek 26 bin kişiyi seçin…

ABD’de vaka sayısı 50 bini, ölü sayısı ise 650’yi bulurken, Trump yönetimine sağlık cihazı eksikleri nedeniyle tepkiler sürüyor. New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, kendilerine 400 suni solunum cihazı gönderildiğini ancak 30 bin cihaza ihtiyaçları olduğunu söyledi.

25 MART

Ekmek satışlarına koronavirüs düzenlemesi
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ekmekler ambalajlı ve gıdaya teması uygun malzemeyle paketlenecek.

İtalya’da salgının vurduğu kentin belediye başkanı: Gerçek ölü sayısı 4 kat fazla olabilir
İtalya’da koronavirüsten en çok etkilenen kent olan Bergamo’nun Belediye Başkanı Giorgio Gori, gerçek ölü sayısının resmi rakamlardan 4 kat fazla olabileceğini söyledi.

İstanbul’da 24 aile hekimi ve hemşirede koronavirüs tespiti
İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

Koronavirüs zamları emekçiyi vurdu
Yeni koronavirüs salgını sonrası fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle asgari ücretle alınan et 6 kilo, zeytin 10 kilo azaldı.

TKP’den çağrı: Yalnız değilsiniz, gelin Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda örgütlenin
TKP’nin Sesi’nde bugün, koronavirüs fırsatçısı patronlara karşı milyonlarca emekçinin yalnız olmadığı, dayanışma ve mücadele ile hakların kazanılabileceği vurgulandı ve tüm emekçilere Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’yla iletişime geçme çağrısı yapıldı.

Doktor Selçuk Köse yoğun bakıma alındı
Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor Selçuk Köse, koronavirüse yakalanırken, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yurt dışında 32 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle yurt dışında 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

VİDEO | Yeni koronavirüs salgınıyla ilgili neler biliyoruz?
Bilim ve Aydınlanma Akademisi, yeni koronavirüs salgınına ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.

Fahrettin Koca: ABD’ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı doğru
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘ABD’ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı doğru. Sırf ABD’ye değil başka ülkelere de satış yapıldı’ dedi.

Süleyman Soylu: Sokağa çıkma yasağından önce uygulayabileceğimiz tedbirler var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Sokağa çıkma yasağından önce uygulayabileceğimiz tedbirler var’ dedi

Vaka sayısı 50 bine yaklaştı: İspanya NATO’dan tıbbi malzeme yardımı istedi
Vaka sayısının 50 bine yaklaştığı, ölü sayısının ise 3 bini geçtiği İspanya, NATO’dan koronavirüse karşı tıbbi malzeme desteği istedi.

TKP Emek Merkezi: AKP ve patronlar sendikal hakları askıya aldı
Sokağa çıkma yasağı ve OHAL ilan edilip edilmeyeceği tartışılırken, emekçiye sıkıyönetim ilan edildi. Sendikal hak ve faaliyetleri askıya alan genelgeye ilişkin TKP Emek Merkezi bir açıklama yaptı.

Akbank şubesinde çalışan bir emekçi koronavirüsten hayatını kaybetti
Akbank’ın İstanbul’daki bir şubesinde görev yapan güvenlik görevlisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şubenin kapatıldığı öğrenildi.

33 yaşındaki hastane çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
İstanbul’da yaşayan 33 yaşındaki hastane çalışanı Dilek Tahtalı koronavirüsten yaşamını yitirdi. Tahtalı’nın sekreter olarak çalıştığı hastanedeki işine geçtiğimiz haftalarda son verildiği ileri sürüldü, hastane ise iddiayı doğrulamadı.

İtalyan doktor: Kasım ayında salgından önce ‘tuhaf bir zatürre’ görüldü
İtalya’nın önde gelen doktorlarından Guiseppe Remuzzi, yeni koronavirüs nedeniyle görülen zatürrenin, Çin’de salgının başlamasından önce İtalya’da görüldüğünü öğrendiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca’dan çalışmak zorunda olanlar ne olacak sorusuna yanıt yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Okul tatili 30 Nisan’a dek uzatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında ‘Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var: Yakalanmamak’ diye konuştu. Koca ‘Çalışmak zorunda olanlar ne olacak’ sorusuna ise yanıt vermedi.

Erdoğan: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

Türkiye’de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 59’a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, son bir günde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 15 olarak açıkladı. Toplam sayı 59’a yükseldi.

26 MART

ABD’de temizlik işçileri maske ve ek ödeme talebiyle greve çıktı
Vaka sayısının 70 bine yaklaştığı ABD’de alınmayan önlemler nedeniyle eylemler başladı. Pittsburgh şehrinde temizlik işçileri, yüz maskesi ve tehlikeli koşullarda çalışma nedeniyle ek ödeme talebiyle greve çıktı.

ABD’de vaka sayısı 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini geçti
ABD’de koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı kısa süre içinde 70 bine çıkarken, ölü sayısı bini geçti. ABD’de koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı da yaşamını yitirdi.

‘Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı için rapor sundu, hükümet kabul etmedi’ iddiası
İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bilim Kurulu’nun sokağa çıkma yasağı istediğini, ancak hükümetin bunu uygun bulmadığını öne sürdü.

Koronavirüsün en çok vurduğu ülke İtalya ne zaman kaç test yaptı?
74 bin vaka ve 7500 ölümle koronavirüs salgının en çok etkilediği ülke olan İtalya’nın vaka ve test sayılarındaki değişimleri derledik.

YÖK Başkanı Saraç: Bu sene bahar dönemi sadece uzaktan eğitim olacak
YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

New York’taki hemşireler virüsten korunmak için çöp poşeti giymek zorunda kaldı
ABD’nin New York eyaletinde bulunan Mount Sinai West adlı hastanede çalışan hemşireler, önlük yetersizliğinden dolayı koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giymek zorunda kaldı.

‘Evde kalamayanlar’: İşçiler dip dibe yemek yiyor
Emaar Şantiyesi’ndeki işçilerin yemekhanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; işçilere dip dibe yemek yedirildiği görülürken, koronavirüse karşı da hiçbir önlemin alınmadığı fark ediliyor.

Bakan ‘İstanbul’u tutamıyoruz’ dedi, İmamoğlu ‘sokağa çıkma kısıtlaması’ istedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Hükümetten, kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte hayal kırıklığı yaşanacağı aşikar’ dedi. Milyonlarca insanın çalışmak zorunda olduğu şehirde işçilere bir güvence vermeyen, patronla başbaşa bırakan iktidardan gelen ‘evde kal’ açıklamalarıysa işçilerin tepkisini çekiyor.

Sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı oldu: AKP’ye ‘#EvdeKalDemesiKolay’ yanıtı
Yeni koronavirüs salgını yayılırken AKP’den ‘evde kal’ çağrıları gelmeye devam ediyor. Ancak alınmayan önlemler ve işçilerin taleplerine ısrarla kulak tıkanması nedeniyle milyonlarca emekçi her gün salgın riski altında işe gitmeye devam ediyor. AKP’nin hiçbir somut adım atmadan yaptığı bu çağrıya yurttaşlardan ‘#EvdeKalDemesiKolay’ yanıtı geldi.

‘AKP’liyseniz ve Bakanlıktan dostlarınız varsa’ koronavirüs testi yaptırabilirsiniz
Koronavirüs şüphesi bulunan birçok kişiye test yapılmazken, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Özkan, ‘Sağlık Bakanlığındaki dostların devreye girmesiyle’ kit temin ettiğini ve test yaptırdığını açıkladı.

Kovid-19’a yakalanan ilk Kübalı iyileşti
Kovid-19’a yakalanan ilk Küba vatandaşı Jesús Álvarez López, hastaneden taburcu edildi. Santa Clara’daki evinde dinlenen Lopez günlük olarak aile doktoru tarafından ziyaret ediliyor.

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165’e yükseldi
İtalya’da virüs salgınından ölenlerin sayısı son bir günde 662 artarak 8 bin 165’e yükseldi. Dünyadaki toplam vaka sayısı ise 500 bini geçti.

‘Yoğun bakımlar doldu, tanı konulan hastalar eczane eczane geziyor’
İstanbul Eczacı Odası, yarından itibaren eczanelere hastaların birer birer kabul edileceğini açıkladı. Odanın Sağlık Bakanlığı’na yazdığı yazıda İstanbul’daki 77 kamu hastanesinin tüm yoğun bakım yataklarının dolu olduğu bu nedenle yatışı yapılamayan, tanı konulmuş hastaların eczane eczane gezmek zorunda kaldığı belirtildi.

Türkiye’de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 75’e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 16 olarak açıkladı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 75’e yükseldi.

27 MART

ABD vaka sayısında Çin’i geçti: 85 bin vaka, 1300 ölü
Yeni koronavirüs vaka sayısında ilk kez bir ülke Çin’i geride bıraktı. ABD 85 bin vakayla dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü yer oldu.

Türk Hava Yolları, New York uçuşlarını durdurdu
Türk Hava Yolları, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında New York’a uçuşlarını durdurdu.

‘Virüslü yurttaşı evine gönderdiler, tüm aileye bulaştırdı’
Koronavirüs testi pozitif çıkan 46 yaşındaki Mustafa Uluç, iddialara göre hastanede yer olmadığı için evine gönderilince virüs aileye sıçradı. Ailenin yaşadığı apartmanda tam 9 kişide virüs şüphesi bulunuyor.

TKP: Bu düzen değişmeli!
TKP’nin Sesi’nde halk sağlığına patronların gözünden bakan iktidarın salgınla mücadelesindeki ciddiyetsizlik ve emekçileri umursamayan tavrına vurgu yapılıyor.

İLGİLİ HABER

Koronavirüsü fırsata çevirdiler, paralı teste başladılar
Salgını fırsata çeviren bazı özel hastane ve laboratuvarlar ücret karşılığı koronavirüs testi yapıyor. Hastaneler ‘muayene dahil 510 lira’ ücret belirlerken, laboratuvarlar ise 100-150 dolar alıyor.

TÜSİAD’dan Erdoğan’a mektup

TÜSİAD koronavirüs salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup göndererek alınacak en sıkı tedbirlerin alınmasını istedi. Patron kulübünün açıklamasında tehlikenin geçmesinin ardından ekonomi için teşvik beklenildiği de belirtildi.

50 yaşın altındaysanız ve korona testiniz pozitif çıktıysa artık eve gönderilebilirsiniz
Yeni koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasının ardından hastanelerde yaşanan doluluk nedeniyle yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre 50 yaşın altında olup testi pozitif çıkan hastaların evde ilaçla tedavisi öngörülüyor.

İmamın dediğini yap, yaptığını yapma: Saray’da özel Cuma
Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bulunan camide cuma namazı kılınacak.

İspanya’da koronavirüsten bir günde 769 kişi hayatını kaybetti
İspanya son 24 saatte 769 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 4 bin 858’e çıktı.

Virüsün yeni merkezlerinden New York’tan gelenlere ne oldu?
Şu ana kadar yaklaşık 39 bin vakanın görüldüğü New York’tan son iki günde İstanbul’a 500 kişi geldiği belirtilirken, bu isimlerin karantinaya alınıp alınmadığı Sağlık Bakanlığı’na soruldu.

VİDEO | AKP’li patronlar keyif için test yapıyor!
Yeni koronavirüs salgını sonrası günlük test sayılarının yetersizliği tepki çekerken, Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın bir kutu dolusu testle çekilen video görüntüleri ortaya çıktı.

Fransa’da 16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti
Fransa’da 16 yaşındaki lise öğrencisi Julie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Julie’nın, Fransa’da virüs salgınından hayatını kaybeden en genç vaka olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL BİLİMCİLERİN ÇAĞRISI..

SOSYAL BİLİMCİLERİN ÇAĞRISI..

 

 • Dünya ve ülkemiz ciddi bir virüs salgınıyla zor bir dönemden geçiyor. Halkımız yaşama hakkını koruyabilme savaşımı içindedir. Öncelik, ne kadar süreceği belli olmayan bu dönemi en düşük can kaybıyla atlatmaktır. Ancak salgının olumsuz sonuçları bundan ibaret kalmayacaktır. Halkın, yaşam koşullarını bir bütün olarak gören haklı talepleri de zorlu koşullar içinde bir bir ortaya çıkmaktadır.

ÇAĞRIMIZA KULAK VERIN

Bugün tüm dünya sağlığın, eğitimin, temel ihtiyaç maddeleri üretiminin
piyasa süreçlerine terk edilmesinin bedelini ödüyor. Artık neo-liberal ezberlerin terk edilmesinin; kamuculuk, planlama, toplumsal dayanışma gibi kavramların tekrar benimsenmesinin zamanı geldi de geçiyor. Aşağıdaki talepler listesini meslektaşlarımızın katkısıyla zenginleştirip geliştirmenin, yukarıda ifade edilen anlayış çerçevesinde imzalarınızla topluma bir mesaj vermenin çok anlamlı olacağına inanıyoruz.

SOSYAL BİLİMCİLERİN ÇAĞRISI

Dünya ve ülkemiz ciddi bir virüs salgınıyla zor bir dönemden geçiyor. Halkımız yaşama hakkını koruyabilme savaşımı içindedir. Öncelik, ne kadar süreceği belli olmayan bu dönemi en düşük can kaybıyla atlatmaktır. Ancak salgının olumsuz sonuçları bundan ibaret kalmayacaktır. Halkın, yaşam koşullarını bir bütün olarak gören haklı talepleri de zorlu koşullar içinde bir bir ortaya çıkmaktadır.

Biz Sosyal Bilimciler halkın taleplerini kendi önerilerimiz olarak kabul ederek kamuoyuna sunuyoruz.

Bugün tüm dünya sağlığın, eğitimin, temel ihtiyaç maddeleri üretiminin piyasa süreçlerine terk edilmesinin bedelini ödüyor. Artık neo-liberal ezberlerin terk edilmesinin; kamuculuk, planlama, toplumsal dayanışma gibi kavramların tekrar benimsenmesinin zamanı geldi de geçiyor. Aşağıdaki talepler listesini meslektaşlarımızın katkısıyla zenginleştirip geliştirmenin, yukarıda ifade edilen anlayış çerçevesinde imzalarınızla topluma bir
mesaj vermenin çok anlamlı olacağına inanıyoruz.

Gösterdiğiniz dayanışma için şimdiden teşekkür ederiz.

 • Salgından kaynaklanan ekonomik ve toplumsal krizde merkezi devlet, olağandışı bir harcama programı tasarlamalıdır. Bu program sadece sağlık harcamalarından ve salgın ortamında sade yurttaşlara, emekçilere dönük doğrudan ayni ve nakdi desteklerden oluşmalıdır.
 • Acil ve zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında bütün işlerin 15 gün süreyle durdurulması acilen değerlendirilmeye alınmalıdır.
 • Tüm işyerlerinde, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerinde olanlar korona virüs salgını süresince idari izinli sayılmalıdır. 12 yaşından küçük çocuğu olanlara talepleri halinde ücretli izin verilmelidir.
 • En az 14 gün olmak üzere, salgın süresince yenilenmek kaydıyla, çalışanlara (yıllık izinlerine dokunulmadan) ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
 • Tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi ve acil durum planları yenilenmeli, tüm çalışanlara korona virüs salgını bilgilendirmesi ve eğitimi yapılmalıdır. İşyerlerinde koronavirüs testinin yapılması dahil tüm sağlık önlemleri arttırılarak azami düzeye yükseltilmelidir.
 • Bütün bunların yapılmaması ve/veya işyerinde korona virüs riskinin ortaya çıkması halinde çalışanların “çalışmaktan kaçınma hakkı”nı kullanacakları ve üretimi durduracakları ilan edilmelidir.
 • İşten çıkarmalar korona virüs salgını süresince yasaklanmalı, işten çıkarmalar ve ücretsiz izinler yerine kısa çalışma ödeneği kullanılmalıdır. Kapanan işletmelerde çalışanların ücretlerini tam veya tama yakın almaları sağlanmalıdır.
 • Korona virüs salgını süresince bütün işçiler süre koşulu aranmaksızın işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalıdır. Esnek ve yarı zamanlı çalışanlar da bu fondan yararlanabilmelidir.
 • İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki paralar sadece işsizlik ödemeleri için kullanılmalı, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi ve miktarı arttırılmalıdır.
 • Salgın boyunca doğalgaz, elektrik, su ve internet ücretsiz sağlanmalıdır. Doğalgaz ve elektrikte dağıtım hizmetleri kamulaştırılmalıdır. Yerel yönetimlerin temiz ve atık su başta olmak üzere hizmetlerinin aksamaması için onlara merkezi bütçeden daha çok kaynak aktarılmalı, dış borçlanmaları konusunda ihtiyaç duyacakları Hazine garantileri verilmelidir.
 • 100’den fazla işçi çalıştıran şirketlerde istihdamı korumak amacıyla, bu kuruluşların kapanmasına izin verilmemeli, gerekirse kamulaştırma yoluna gidilmeli, bu amaçla KİT gibi kuruluşlar eski işletmeci işlevlerini üstlenmelidir.
 • Krizle beraber zora giren sivil havacılık, enerji, finans gibi stratejik sektörlerde kamulaştırma bir zorunluluk haline geldiğinde tereddüt edilmemeli, bu kuruluşlarda özyönetim uygulaması benimsenmelidir.
 • Atıl duruma gelen bazı işkollarındaki fabrikaların, solunum cihazları, hızlı sonuç alıcı tanı kitleri, maske/filtreli maske ve sağlık çalışanları için koruyucu giysi vb. sağlık ürünleri üretimine ayrılması sağlanmalıdır. Bu ürünler ücretsiz veya maliyet fiyatlarından sunulmalıdır.
 • Temizlik ve sağlık ürünlerinin stoklanması, karaborsası, fiyat artışları mutlaka önlenmelidir. Temel gıda maddelerinin temini, gerekirse ücretsiz dağıtımı ve fırsatçı zamların engellenmesi kamu otoritesi tarafından sıkıca kontrol altında tutulmalıdır. Kolluk güçleri ve gönüllü siviller, yaşlı ve riskli nüfusa gerekli gıda ve sağlık malzemelerini ulaştırmak için seferber edilmelidir.
 • Sağlık yardımı almakta olan 10 milyon dolayındaki “kayıtlı yoksullara” kişi başına aylık
  net 500 TL yurttaşlık geliri ödenmeye başlanmalıdır.
 • Öğrenci borçları silinmeli; çiftçi borçları ve ihtiyaç kredileri, faizleri silinerek taksitlendirilmelidir.
 • Devlet hastaneleri ve özel hastaneler ücretsiz sağlık hizmeti vermelidir. Buna uymayan özel hastaneler kamulaştırılmalıdır.
 • Bütçe açığı kaygısı, salgın sürdükçe geçerli olamaz. Merkezi bütçe harcamalarının gerekirse TCMB avanslarıyla karşılanması sağlanmalıdır.
 • Bütçe gelirleri azalırken giderlerinde büyük sıçramalar ortaya çıkmasına getirilecek çözümlerden biri de gerçek bir servet vergisi olmalıdır. Hedef grup olarak özellikle son 20 yılda rant gelirleriyle palazlananlar seçilmelidir.
 • Sermaye hareketleri kontrol altına alınmalıdır. Yurt dışına servet kaçırmak önlenmeli; yabancılara dönük TL yükümlülükleri (hisse senedi, tahvil, mevduat vb) için döviz tahsis edilmemelidir.
 • Kamu Özel Ortaklığı isimli projelerin kamulaştırılması hedeflenmeli; bu arada projelere dönük ödentiler TL’ye dönüştürülmeli ve kriz kaynaklı düşük performanslar nedeniyle oluşabilecek garanti ödemeleri iptal edilmelidir. Böyle bir dönemde Kanal İstanbul gibi üzerinde toplumsal uzlaşma sağlanmamış projelerden vazgeçilmeli, kamu ihaleleri ve kaynaklar sağlık sektörüne yönlendirilmelidir.
 • Sonuncusu belki de en önemlisi, devlet salgını bahane ederek yurttaşlar üzerindeki gözetim ve denetim ağlarını yaygınlaştırmamalıdır. Virüs tehlikesinin getirdiği günlük yaşamdaki bazı kısıtlamalar, daha otoriter ve baskıcı bir devlet aygıtının kalıcılaştırılması için fırsat kabul edilmemelidir.

Bu zor süreçte inisiyatif sadece siyasi iktidarda olmamalı, muhalefet partilerinin ve demokratik kitle örgütlerinin (sendikalar, meslek örgütleri) toplumsal rol ve sorumluluğu artırılmalı, salgınla ilgili önlemlerin alındığı toplantılarda ve kurullarda temsili sağlanmalı, salgına karşı mücadele kapsamında benimsenen bilim kurulu yöntemi sürdürülmelidir. 27 Mart 2020, Ankara

Korkut Boratav – Seyhan Erdoğdu – Aziz Konukman – Hayri Kozanoğlu – Bilsay Kuruç – Oğuz Oyan – Mustafa Sönmez – Sinan Sönmez – Serdar Şahinkaya – Taner Timur –
Oktar Türel – İşaya Üşür – Galip Yalman – Ergin Yıldızoğlu
******

Sosyal bilimcilerden ‘kamuculuk, planlama ve dayanışma’ çağrısı

Türkiye’nin önemli sosyal bilimcileri, koronavirüs salgını tüm hızıyla devam ederken,
* ‘Bugün tüm dünya sağlığın, eğitimin, temel ihtiyaç maddeleri üretiminin piyasa süreçlerine terk edilmesinin bedelini ödüyor. Artık neoliberal ezberlerin terk edilmesinin; kamuculuk, planlama, toplumsal dayanışma gibi kavramların tekrar benimsenmesinin zamanı geldi de geçiyor..’
açıklamasında bulundu özetle..
Biz de aynen katılarak imzamızı koyuyoruz..
Sevgi ve saygı ile. 27 Mart 2020, Ankara


Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc

Hekim, Kamu Yönetimi – Siyaset Bilimci (SBF-Mülkiye)
Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı

www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Zor zamanlar Olağandışı kararlar!

Zor zamanlar
Olağandışı kararlar!

H. Ufuk Söylemez
AYDINLIK, 26.03.2020

(AS: Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır..)

Zor zamanlar, olağandışı kararlar almayı, dirayetli-basiretli toplumsal liderlik yapmayı gerektirir.
Bu virus salgınının sağı-solu, kadını-erkeği, milliyeti-sınırı-pasaportu yok.
Her ülke ulusal sınırları içinde sağlık tedbirleri almaya çalışırken, dünya çapında yayılan bu salgının, uluslararası dayanışma-paylaşım ve insani yardım da gerektirdiği açık bir gerçek.
İşte Çin’den Türkiye’ye hızlı tanı kiti getirilmesi, Küba’lı doktorların İtalya’ya yardım için gitmesi gibi.
*
Konunun ekonomik boyutu ve alınması gereken öncelikli tedbirler ve verilmesi gereken destekler konusunda çeşitli sorular alıyorum.
Ekonomik olarak dünya çapında büyük bir resesyona girileceği öngörülüyor. Bunun kaçınılmaz sonuçları olarak da iflaslar, işsizlik ve finansal borç krizinin ekonomileri sarsması kaçınılmaz.
Eğer yakın dönemde etkili bir ilaç bulunamazsa ve salgına karşı alınan önlemler yetersiz kalırsa, bugüne kadar yaşanmamış türden tahmin edilmesi kolay olmayan bambaşka bir dünya ekonomik düzeni ve/veya düzensizliği görünüyor ufukta.
*
Hem arz hem talep yönlü bir ani duruş (sudden stop) yaşanan ekonomilerde, parasal genişleme ve tedbirlerin yanı sıra, maliye politikası araçlarının (vergi, prim, af gibi) devreye eş zamanlı alınması bir zorunluluk.
Piyasalara sadece para pompalamanın, üretim-yatırım ve ticareti kısa vadede canlandırmayacağı, insanların endişe ve ihtiyaç saiki (AS: dürtüsü) ile nakde dönerek, beklemeye girecekleri de ayrı bir gerçek.
Ekonomiyi %5 büyütmek gibi bu koşullarda gerçekçi görülmeyen, aşırı iyimser ve iddialı hedefler açıklamakta ısrar etmemek gerekiyor.
Karamsar olmadan ama gerçekçi tespit-önlem ve desteklere yoğunlaşmakta yarar var bence.
*
Bugün insanlar, ulaşımda KDV’nin %1’e düşürülmesinin ya da konut alımlarında kredi miktarının artırılmasının Covid-19 salgınının sebebiyet verdiği (AS: neden olduğu) ekonomik sıkıntılarına çare olacağını düşünmüyorlardır elbette ki.
İnsanlar aybaşında, doğalgaz-elektrik faturalarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. İşyeri kapanan esnaf, üretim için sipariş alamayan-ithalat yapamayan iş insanları ve en önemlisi kriz nedeniyle işini yitiren ve/veya ücretsiz izine çıkarılan insanlar acil destek ve önlem bekliyorlar.
Yapılan açıklamalar, ilan edilen tedbirler ve verilecek desteklerin bölük-pörçük, dağınık bir şekilde yapılması tedirginliği artırabilir.
Bütün bunların çok daha derli-toplu, enine-boyuna düşünülerek, dünyadaki örnekler de değerlendirmek suretiyle, ayrıntılı bir kurtarma-koruma ve destek paketi halinde açıklanması çok daha iyi olurdu esasında.
*
Destek, yardım, öteleme, indirim ve mali af istemleri giderek daha da artabilecektir.
Ancak sorun, kuşkusuz ki finansal kaynak sorunudur. Ortada 2 anayol görünüyor kısa vadeli olarak. Ya parasal genişleme yani para basma ya da borçlanma yoluna başvurma.
Ekonomimiz yüksek enflasyon, çifthaneli işsizlik ve ağır borç yükü altında ve zaten kırılgan bir dönemde yakalandı bu salgın koşullarına.
Türkiye’nin risk primi yani CDS’leri (Credit Default Swap) rekor düzeye yükselerek, riskli sayılan 500 puanı aşmış ilk 5 ülke arasında maalesef. O yüzden,

 • yüksek faiz vermek göze alınsa dahi, yeterli dış finansman sağlanması kısa vadede oldukça zor görünüyor.

Dünyada negatif faizli tahvillerde yatan 16 trilyon $ dolayında bir para var. Yine negatif faizle bankalarda mevduat olarak yatan yaklaşık 100 trilyon $ var.
Bazı ülkeler örneğin, Almanya, Avusturya gibi.. 10-20 yıllık tahvil ihraçlarına eksi (negatif) faiz veriyorlar.
Ama bizim devlet tahvillerimize ikinci piyasada %7-8 faizle bile yeterli talep olmuyor. Sorun bir yandan da kredibilite sorunu ne yazık ki.
*
O halde kısa vadede yapılabilecek en etkili şey, Hazine Özel Tertip tahvillerinin, bankacılık sektörüne verilerek, bunların karşılığında T.C. Merkez Bankası vasıtasıyla piyasaya, firmalara, hane halkına fon ve likidite sağlanmasıdır.
Bunun orta vadede, ekonominin makro-ekonomik dengelerine (enflasyon-işsizlik vb.) olumsuz etkileri kuşkusuz ki kaçınılmaz olacaktır.
Ama yaşanan ve giderek ağırlaşabileceği görülen “akut” haldeki krizi, en azından “kronik” hale getirebilmek yani ilk adımda kanamayı durdurabilmek adına, kısa vadede başkaca etkili bir ekonomik çare orta yerde görünmüyor ne yazık ki.

Esasında, sağlıkta yapıldığı gibi, Bilim Kurulu benzeri bir Ekonomik Danışma Kurulu oluşturulmasında da yarar var.

Ekonomik ve Sosyal Konseyin (AS: Anayasa md. 166) devreye sokulması da sağlanmalıdır. Ama çıkar ve baskı gruplarının çekişeceği bir kurulun, dostlar alış-verişte görsün örneği, yapacağı işlerden pek de bir hayır çıkmaz.
O nedenle, bilgiye-deneyime-niteliğe yani ehliyete ve liyakata kulak ve öncelik verilmelidir.

Geciktikçe önlemlerin etkisi azalır, maliyeti ise artar.

Yıkıcı eleştiri yerine, yapıcı önerileri gündeme getirmenin, kibirli-ideolojik ve partizan davranmamanın zamanıdır bu zor günler.
==========================================

Dostlar,

KORONA VİRÜS SALGINININ EKONOMİ-POLİTİĞİ

Sn. Söylemez (eski Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı), 23 Mart 2020 gecesi bizi HALK TV‘deki programına davet etti. Korona salgını Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniv. Tıp Fakültesinden çalışma arkadaşımız Sn. Prof. Dr. Alpay AZAP ile birlikte güncel salgını 3 saate yakın süre kapsamlı irdeledik. Yukarıya aktardığımız makalesinde olduğu gibi, ekonominin son derece zor – ağır – kırılgan koşullarda olduğunu zaman zaman dile getirdi ise de, özveri göstererek sözü daha çok biz 2 hekime bıraktı. Biz de bu konuyu yazmasını rica ettik.

Makale zarif eleştiriler içeriyor, yol da gösteriyor. Emisyon = Para basma öneriyor Sn. Söylemez.. Çünkü devlet tahvillerimize uluslararası pazardan %7-8 dolayında Dolar olarak faiz ödemeyi üstlenmemize (taahhüt etmemize) karşın istem yok, borç veren yok ülkemize.. Oysa karşılıksız para basmanın faturasını biliyoruz, enflasyon.. Bunun bedelini de gene yoksullar – orta sınıf ödüyor..

Yukarıda değindiğimiz HALK TV programında (23 Mart 2020, saat 21:00 – 24:00, 1. bölüm : https://youtu.be/NeX0QtFuib4 veya https://youtu.be/NeX0QtFuib4?t=34  2. Bölüm : https://youtu.be/4lV1oYGtWS0   3. bölüm : erişemedik.. site okurlarımız erişir ve bize bildirirse seviniriz..) biz ise, Mülkiyeli şapkamızla, üst gelir dilimlerinden ek vergi alınmasını önerdik. Örnek olarak 2010 Nisan’ında ABD Başkanı Obama’nın OBAMACARE olarak adlandırılan sağlık reformu programını verdik.

Hemen hemen hiçbir sağlık güvencesi olmayan 50 milyon (6 kişiden 1’i o dönemde) hiç olmazsa çok altta kalan 30 milyonu için, sınırlı da olsa sağlık güvencesi sağlanması düşünülmüştü. Kişi başına 3 bin $ /yıl kaynak gerekiyordu oldukça sınırlı bir sağlık güvencesi için. O sıralar ABD’de kişi başına ortalama yıllık sağlık gideri 10 bin $ p.c./p.a. (kişi başına / yıllık; per capita / per annum) idi. 10 yıl boyunca gereksinim duyulan kaynak 3 bin $ x 30 m nüfus x 10 yıl süre.. 900 milyar $ ya da 0,9 trilyon $ idi. Üst gelir dilimlerine %1-2 ek vergi kondu. Para babaları, Kongre’de Başkan Obama hükümetinin yıllı bütçesini engelleyerek devleti felç ettiler..
****
Biz, benzer bir öneri ile, bu olağanüstü dönemde Türkiye’nin zenginlerinden bir tür servet vergisi / varlık vergisi alınmasını önerdik bağış kampanyası önerisine karşılık Sn. Söylemez’in. Halkın çok yoksullaştırıldığını, işsizliğin aşırı yüksek ve gelir dağılımının olağanüstü adaletsiz olduğunu ekledik. Ek olarak, Türkiye’nin Dolar milyarderlerinin bu servetlerini Türkiye’de kazandıklarını, içinde bulunduğumuz çok zor dönemde kendilerinin de ellerini taşın altına sokmalarının gerekli olduğunu belirttik.

Ayrıca, 1942’de İsmet İnönü Cumhurbaşkanı iken 2. Dünya Paylaşım Savaşı’nın bunaltıcı koşullarında da Türkiye’nin bekası için Varlık Vergisi Yasası’nın çıkarıldığını, uygulamada kimi yanlışlar yapılmış olsa da ilke olarak o politikanın tek seçenek ve doğru olduğunu ekledik.

 • AKP iktidarında son 20 yılda ülkemizden 3 Tr $ kaynak çıktığını ancak 1 Tr $ girdi olduğunu ve 2 Tr $ gibi muazzam bir ulusal servetimizin yurt dışına bu iktidar tarafından rant olarak aktarıldığını (Prof. Dr. Bilsay Kuruç, 19 Mart 2020, Cumhuriyet, M. Balbay ile söyleşi),

bu yaşamsal sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğin vurguladık. Sağlık sektörüdeki rant aktarımı da dahil.. her yıl birkaç on milyar $. Tasarruf, SOSYAL DEVLET, kamucu sağlık hizmeti ve KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE MUTLAK BİR ÖNCELİK gerekliliğinin altını çizdik..

25 Mart 2020 akşamı KRT‘deki programda da Türkiye’nin Dolar milyarderi sayısı bakımınan dünyada çok önlerde geldiğini, son 20 yılda özellikle bu sayının çok büyüdüğünü anımstarak, 45 dolayında Dolar milyarderinin 100’er milyon $ gönüllü bağış yapmasını önerdik. Yaklaşık 4,5 milyar $ kaynak, günümüz kuru ile 1 $ = 6,4 TL’den hesaplanırsa yaklaşık 29 milyar TL yapar ki, devasa kaynak gereksinimine bir merhem olur..

Benzer finansal önerileri dün (26 Mart 2020) sabahı VERYANSIN TV‘de de seslendirdik.
(KORONAVİRÜS YANGINI İÇİN İÇİN SÜRÜYOR | ÇÖZÜM NE? | AHMET SALTIK |
https://youtu.be/x0HcoRv2KvY)

Ne hazindir ki, dün, 26 Mart 2020 günü, Türkiye ve Dünya küresel salgın ile (Pandemi) boğulurken / boğuşurken, AKP = Erdoğan / TEK ADAM rejimi, “huylu huyundan vazgeçer mi?” dedirtircesine, toplumun sinir uçlarıyla oynayarak, İstanbul Kanalı kapsamında 2 köprünün taşınması ihalesini yaptı..

Gerçekten ibretliktir, AKP kendi ayağına neden bu denli sıkar, anlaşılmaz..
***
Bağlarsak; bu sitede hep yaptığımız gibi, test sayısını artırarak taşıyıcı – hasta bulmayı hızlandırmayı ve gerekli tıbbi hizmeti de vererek salgını çok uzatmadan sonlandırmayı hedeflemeyi öneriyoruz. Uzayan salgın, zaten olağanüstü hasta / kırılgan ekonomiyi, ayağa kaldırılamayacak derecede çökertebilir!

Ne var ki, ilk olgunun Çin’den bildirildği 31 Aralık 2019’dan günümüze 3 aya yakın bir zaman geçmesine karşın hala şu testi uygulayalım / bu testi uygulayalım aşaması geride bırakılabilmiş değildir.. Birkaç sahra hastanesi de yapılmadı.. Ya da boş tatil köyleri, dev otellerin hastane – karantina yerleri olarak kiralanması, satılamayıp boş bekleyen yüzbinlerce konut fazlası ve TOKİ evleri de.. Hala temel tıbbi lojistik sıkıntısı yaşanıyor daha başında salgının.. Caaaaaanım Türkiye’miz etil alkolü bile dışarıdan satın alıyor!

Korona salgınını AKP = Erdoğan iktidarı iyi yönetemiyor.. başından beri, 18 yıldır Türkiye’yi çoooooooooooooooooooooooook köyü yönettiği gibi.. Sözde toplantı yapıp görüş alıyor toplumdan ama yasal kurum Türk Tabipleri Birliğini akıl almaz biçimde dışlıyor!?

Ekonomi yangın yeri, ama Anayasal bir Kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey‘i (AY md. 166) bir türlü toplantıya çağırmıyor!? Damat Hazine Bakanı Albayrak, 2019 için 2,5 milyon istihdam yaratılacağını buyurmuştu ama, TÜİK geçen yıl 932 bin yeni işsiz oluştuğunu açıkladı! AKP = Erdoğan rejimi, anamuhalefetin 13 maddelik ciddi ve akılcı önerilerine kör ve sağır!

Bu hazin ve ağır tablo da AKP iktidarını BİLİMSEL AKILCILIK zemini ve eksenine çek(e)meyecekse ne çekebilir? Geriye ağır yaralı ve mutlaka iyileşecek bir Türkiye ve seçim sandığına gömülerek tarihin çöp sepetine atılan bir yığın siyasal parti gibi, AKP mevta kalır..

Sevgi ve saygı ile. 27 Mart 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc

Hekim, Kamu Yönetimi – Siyaset Bilimci (SBF-Mülkiye)
Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı

www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com