Türkiye ve Dünyada İşçi Sağlığı ve Güvenliği / Occupational Health & Safety; In Turkey and in World


Sevgili Öğrencilerimiz
,

AÜTF Dönem VI’da sunduğumuz

Türkiye ve Dünyada İşçi Sağlığı ve Güvenliği /
Occupational Health & Safety; in Turkey and in World

konulu ders / semineri

28 Nisan 2014 Dünya İş Sağlığı Günü

nedeniyle güncelleyerek paylaşmıştık.

Bu yansıları 13 Mayıs 2014 günü yaşanan Soma madden faciası nedeniyle bir kez daha güncelledik.

Yansıları pdf olarak izlemek için lütfen tıklayınız..

Bu emek, şu dakikada, 14 Mayıs 2014 günü saat 04:18′de kurban olduğu belirlenen
166 kömür emekçisine ve 80 yaralıya adanmaktadır.

Dunya_ve_TR’de_ISG (artık geçersiz..)

14.5.14, saat : 04:20

Güncelleme; 24 Temmuz 2014                    :

“Türkiye ve Dünyada İşçi Sağlığı ve Güvenliği” :
Soma ve Filistin Emekçilerine Armağan…

273 yansıdan oluşan çok varsıl, güncellenmiş bu dosyayı ancak 2 bölüm olarak verebiliyoruz..

ISG1_DUNYA’da_ve_TURKIYE’de

ISG2_DUNYA’da_ve_TURKIYE’de

Bir de tüm içeriğin metin olarak word dosyasını pdf biçiminde ekliyoruz..

webe_Turkiye_ve_Dunyada_Isci_Sagligi_ve_Guvenligi_dosyasi_ARMAGAN

http://ahmetsaltik.net/2014/07/24/turkiye-ve-dunyada-isci-sagligi-ve-guvenligi-soma-ve-filistin-emekcilerine-armagan/

Sevgi ve saygı ile.
26.10.13, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Çevre ve İnsan Sağlığı / Environment and Human Health


Sevgili öğrencilerimiz,
Sevgili www.ahmetsaltik.net Konuklarımız

AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) Dönem 2′de verdiğimiz 1′er saat süreli
(250′şer kişilik 2 alt kümeye)ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞI başlıklı dersimizin güncellenmiş yansılarını izlemek için lütfen erişkeyi (linki) tıklar mısınız ??

Cevre_ve_Insan_Sagligi_Ahmet_Saltik

5 Haziran Dünya Çevre Günü-2014′e de bir armağanımız olsun..

Sevgi ve saygı ile.
05.06.2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

 

Meslek Hastalıkları – Occupational Diseases


Sevgil Öğrencilerimiz,

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V’te işlediğimiz MESLEK HASTALIKLARI konulu dersin güncellenmiş yansılarını pdf olarak izlemek için lütfen tıklayınız.

28 Nisan 2014 Dünya İş Sağlığı Günü‘nde güncelediğimiz içeriğiyle erişke (link) aşağıdadır.

Meslek_hastaliklari

Sevgi ve saygı ile.
28.4.14, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net 

SAĞLIK MEVZUATI / Turkish Health Legislation


Değerli AÜTF Dönem 5 Öğrencilerimiz
,

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda
Dönem V’te staj dersi olarak sunduğumuz.

SAĞLIK MEVZUATI konulu dersin güncellenmiş yansılarını pdf olarak izlemek için lütfen tıklayınız.

Saglik_Mevzuati (11.04.14)

Yansıların altındaki tarih en son güncelleme günüdür..

Sevgi ve saygı ile.
11.04.2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net  

Mehmet Akif Ersoy : Çanakkale Şehitlerine / Poem by Mehmet Akif Ersoy : To Martyres of Dardanel Defense


Şiir, Mehmet Akif Ersoy : Çanakkale Şehitlerine
Poem by Mehmet Akif Ersoy : To Martyres of Dardanel Defense

Canakkale_sehitleri_DUR_YOLCU

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE..

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- “Bu bir Avrupalı!”
Dedirir: Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi… Mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihânın duruyor karşısında,
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…
Hani, tâ’ûna da zuldür bu rezil istilâ!
Ah, o yirminci asır yok mu, o mahhlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcud ise, hakkıyle sefil,
Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz…
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam,
Atılan her lâğamın yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer…
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak,
Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler…
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından; 
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te’sis-i İlâhî o metin istihkâm.
Sarılır, indirilir mevki’-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedî serhaddi;
“O benim sun’-i bedi’im, onu çiğnetme” dedi.
Âsım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.
Şûhedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar…
Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i…
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
“Bu, taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına;
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak salvetini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran…
Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın… Heyhât!
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât…
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmet Akif ERSOY

pdf olarak okumak için (M. A. Ersoy’un fotoğrafı ile) lütfen tıklayınız..
Canakkale_sehitlerine

Sevgi ve saygı ile.
18.3.14, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net