KRT Programımız : SALGINDA SİL BAŞTAN MI; NELER YAPMALI?

Dostlar,

Bu akşam, 26 Temmuz 2021 Pazartesi, KRT’de olacağız. / OLDUK..

Konu : SALGINDA SİL BAŞTAN MI; NELER YAPMALI?

Sayın Çiğdem AKDEMİR’in sorularını yanıtlamaya çalışacağız.. / YANITLADIK..

İzlemek için tıklayınız (17 dk.) : https://www.youtube.com/watch?v=KktIYrKQfyY


Eldeki veriler aşağıda.. 1 Temmuz 2021’de birden bire, kabak çiçeği gibi 4. kez açılım – saçılım kumarını oynadık. Oysa o gün 5288 yeni olgu – vaka ve 42 ölüm kaydedilmişti. 3 hafta sonranın verileri aşağıda.. Ve bu daha başlangıç.. Bayram dönüşlerinin etkisini izleyen 2 hafta içinde – sonunda gözleyeceğiz.

Emekler boşa mı gidecek? Durum ciddi..
Bu gün saat 17:08’de aşılama durumu şöyle :
Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 67.382.722
1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 39.709.346
2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 23.654.371

Toplam doz 67,4 milyon. Türkiye eylemli (de facto) 90+ milyon. 16’yaş altı yaklaşık 20 milyon çocuk henüz aşılan(a)mamaktadır ancak aşılanması gereken risk kümesi, hedef nüfustur gerçekte. 70 milyon hedef kitle dense, 2 doz üzerinden 140 milyon, 3 dozdan düşünülürse 210 milyon doz aşı yapılmış olması gerekir ancak yapılabilen 67.4 milyon ile 1/3’ü bile değildir. Gerçek biyolojik / immünolojik bağışıklık henüz çok yetersizdir, kayıtlara göre bağışıklık oranı değil ancak aşılanma oranı verilebilir. Aşılanma, bağışık olma demek değildir.

Artan aşılamaya karşın olgu – vaka sayıları patlamada. Niçin böyle?
Aşı karşıtları bu durumu kullanmaya hazır.. Ancak yine haklı değiller, yine bilimsel değiller. Hatta tersine, bu olumsuz tabloda açık pay ve sorumlulukları var.
**
Salgın yönetimi bir orkestra uyum ve disiplini ister. Bir tür “Quartet” gibidir :
1. Kişisel korunma önlemleri (aşılanma dahil) : Maske, uzaklık, hijyen ve AŞILANMA
2. Toplumsal korunma önlemleri : Hareketliliği, kalabalıkları, sınır kapılarını.. düzenleme.
3. Yaygın – hızlı aşılama, seferberlik! Çekince ve reddi uygun önlem – yaptırımlarla aşma.
4. Sosyal devlet önlemlerinin sürdürülmesi..
Dilerseniz masanın 4 ayağı benzetmesi de yapılabilir.

4 önlem alanı birbirinden bağımsız değil, birbirine geçişli, birbirini tamamlayıcı..
**
Aşılama artarken neden olgu – vaka sayısı da artıyor?
1. Toplumda hastalık yükü çok fazla; belirtisiz dolaşan 1,2 milyon dolayında taşıyıcı var.
2. Hastalığı geçiren 5,5 milyon insandan ancak son 6 ayda geçirenler bir ölçüde doğal bağışık.
3. Aşılamaya geç başladık, 14 Ocak 2021 ve tedarik sıkıntısı uzadı, bulaş zinciri kırılamadı.
4. 1 Haziran 2020 ve 1 Mart 2021 açılımları denetimsizdi – hatalıydı, bedeli çok ağır oldu.
5. 1 Temmuz 2021 açılım – saçılım kumarının Epidemiyolojik temeli yok; politik-ticari-ekonomik-turistik ve popülist.. gerekçelerle erken ve sınırsız, acul bir açılım oldu, bedel sofrada.
6. Aşılamada istekli kitleye kolay erişildi; şimdi çetin cevizlere bire – bir erişmek gerekiyor.
7. Toplum bağışıklığı bir havuza benzetilirse, uygun – yeterli aşılananlar yeterli sayılabilecek bağışık direnç geliştirerek havuza ekleniyor. Hastalığı geçirerek doğal bağışık olanlar da. Ancak havuzun ciddi bir kaçakları da var : Aşıdan çekinenler, aşıyı reddedenler, kuralsız uygulananlar (süreyi uzatma gibi), aşı olup yeterli bağışık yanıt veremeyenler, aşı olan ya da hastalığı geçirenlerden 3-6 ay sonra bağışıklıkları sönümlenen – zayıflayanlar..
8. Toplum bağışıklığı olabildiğince hızla gerçekleştirilemeyince bulaş zinciri kırılamıyor. İnsandan insana geçiş sırasında kaçınılmaz biçimde mutasyonlar oluyor ve varyant tipler gelişiyor. Her yeni varyant, başedilmesi daha güç özellikler kazanıyor; örneğin aşılara direnç geliştiriyor, daha kolay bulaşıcı oluyor, bulaştığı insanda çok ve daha hızlı çoğalabiliyor.
9. Elde hala etkili bir koruyucu ya da sağaltıcı ilaç yok; sağaltım salt destekleyici.
10. Kişisel – toplumsal korunma önlemleri zayıfladı. Halka yanlış ileti verilerek gevşetildi. Oysa maske – uzaklık – hijyen kurallarına uymak hala zorunlu.
11. Türkiye sınır kapılarında yeter önlem almadı, turizmi teşvik için bilerek risk aldı. Özellikle Delta varyantı kaynayan Rusya’dan birkaç milyon turiste bilerek – isteyerek göz yumuldu.
12. İktidar hala haktan veri saklıyor, işbirliğine yanaşmıyor, orta-uzun erimli yapılaşmaya gitmiyor. AKP iktidarı ülkeyi içine sürüklediği çok ağır ve çok yönlü bunalımlarla başetme yetisini yitirdi. İçine dönük sorunlara boğuldu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık sorunları artık kamuoyu önünde; Erdoğan giderek artan örneklerde konuşurken, otururken, ayakta.. uyukluyor; en azından olağanüstü yorgun. ucube TEK ADAM REJİMİ TIKANDI, ülkenin pek çok sorunu çözüm bekliyor, birçok temel kamusal işlev gecikmeyle yapılabiliyor.
***
Liste uzatılabilir.. Örn. Türkiye’nin komşuluk ilişkileri, transit coğrafya oluşu, yoksulluğu! Özellikle test politikası (tarama amaçlı test yapılması zorunlu!), Ulusal Özerk – Bilimsel Halk Sağlığı Kurumu yokluğu, Sultanizm!

Doğu – güneydoğudaki yetersiz aşıla(n)ma oranları sorununun üstüne enerjik biçimde gidilmeli.
Erdoğan, açık, net, çekince – red nedenlerine odaklanan sürekli çağrılar yapmalı halka.

Toplumla işbirliği yaparak, Sağlık Bakanlığı yaygın halk eğitimi – ikna çabası göstermeli.

Okulların açılması için tüm öğretmenler, okul çalışanları, 16+ yaş öğrenciler aşılanmalı.
Okul sağlığı birimleri kurulmalı, okulların fizik mekan – hijyen sorunları çözülmeli.

Salgın finansmanı için gerekirse EK BÜTÇE çıkarılmalı, sosyal destekler sürdürülmeli.
***
Hemen kimi kısıtlar başlatılmalı                          :
– Çalışma yaşamında esnekleştirme.. Kısa süre çalışma, farklı zamanlarda başlama – bitirme.
– Evden yapılabilecek işleri teşvik etme..
– Toplu taşımayı iyileştirerek kalabalıklaşmayı azaltma
– Kapalı mekanlarda kalabalıklaşmaya izin vermeme
– Sınır kapılarında sağlık güvenlik önlemlerini sıkılaştırma
– Özellikle turizm mekanlarında maske – uzaklık – hijyen – aşı – eğitim – denetleme- yaptırım zincirini çalıştırma..
– Aşılamayı 12 yaş sınırına çekme..
– Aşı sağlama (tedarik) zincirinde güvence – süreklilik sağlama..
– Güven veren – saydam – katılımcı – toplum sağlığı öncelikli ve odaklı salgın yönetimi.

26 Temmuz 2021 için yeni hastalık sıklığı (insidensi) yüzbinde 16.. epey yüksek.

  • Geçen hafta, önceki haftaya göre dünyada Kovit-19 %3 artarken, ülkemizde %43 arttı!
  • Geçen hafta, önceki haftaya göre dünyada Kovit-19 ölümleri %4 artarken, ülkemizde %32 arttı!
  • Bu veriler ürkütücüdür ve “Dünyada da artıyor” gerekçesi ileri sürülemez.

Sevgi ve saygı ile. 26 Temmuz 2021, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik    twitter : @profsaltik

 

 

 

KRT Programımız – 19 Nisan 2021

Dostlar,

19 Nisan 2021 Pazartesi sabahı saat 11:10’da KRT TV’de idik.

Sayın Aslıhan Kurtuluş Mutlu‘nun sorularını yanıtladık. (17 dakika)

AKP iktidarı salgını bir cehenneme dönüştürdü!

  • Son 1 hafta – 10 gündür her gün yakalanan hasta sayısı bakımından, nüfusumuza göre açık ara ile dünya birincisi olmaktayız. Hem de her geçen gün en yakın “rakibimiz” (!) olan Hindistan ile arayı açarak tahtımızı (!) pekiştirmekteyiz..


    AKP iktidarı ise seyretmekten başka bir şey yapmıyor!

Hastaneler ve yoğun bakım yatakları leb a leb dolu!

Çarpıcı verileri ve çıkış yollarını izlemek için lütfen görseli tıklayınız..
Paylaşınız, halkımız gerçekleri görsün ve AKP’nin masallarına kanmasın..

Ne yazık ki, yaşam hakkımızı iktidara karşın bile olsa savunma durumuna düştük..
Meşru yaşam hakkı savunması..
İktidarın bu politikaları düşman hukukunu çağrıştırmakta..
Çoook acı çok!!

Sevgi ve saygı ile. 19 Nisan 2021, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter  @profsaltik 

 

 

KRT Programımız – 09 Aralık 2020

Dostlar,

9 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 14:00’te KRT’de olacağız.

Salgını ve aşıları konuşacağız.

İlgi ve bilginize sunarız.

Sevgi ve saygı ile. 09 Aralık 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter  @profsaltik 

KRT Programımız – 13 Kasım 2020

KRT Programımız – 13 Kasım 2020

Dostlar,

KRT TV’de akşam haberlerini yılların birikimiyle ustalıkla sunan Sn. Zafer ARAPKİRLİ, bu akşam bizi saat 19:40 dolayında programına konuk aldı. Büyük bir incelikle öncelikle emekli olmamızı kutladı, iyi dileklerini sundu, iltifat etti.. Ardından da COVID-19 salgının eriştiği ürkütücü aşamada sorularını yöneltti.. Sağlık Bakanının yakında maskeden kurtulacağımız muştusunu (!) sorguladı. Biz de “maskeyi atar, muskayı takarız, onu da DİB okur – üfler, hazır eder” dedik.

İkinci olarak AŞI konusu gündemde.. kamuoyu haklı olarak merak ediyor, umuyor..
Epey yol alındı ancak henüz elde güvenilir – etkin bir aşı yok.. Sn. Arapkirli’ye DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) web sitesinde en güncel verilerle yanıt verdik..

– “Not yet!”..
Şaka ile, Sn. Arapkirli’ye, “Lütfen siz çevirir misiniz Türkçemize?” dedik..
Yanıtı, “henüz değil” oldu..
Ardından beklenen COVID aşıları ile ilgili uluslararası süreci kısaca ve hızla özetledik..
Daha epey zaman gerekli.
Çok iyimser 2020 sonlarında, daha iyimser erken 2021 ilkyaz veya 2021 ortaları için umut var.
Ayrıca yine DSÖ web sitesinden en güncel verilerle ciddi lojistik altyapı gerekliliğine değindik. Beklenen aşının -80 santigrat derecede taşınıp saklanması gereğini belirttik.
8 milyara yakın dünya nüfusunun 1/4’ünü aşılamayı düşünsek, bu yaklaşık 2 milyar gibi dev bir rakam.. Bunca doz aşıyı üretmek için de zaman gerek. 2 doz yapılması bekleniyor, 2-4 hafta arayla yinelenmesi gerekecek. Bunlar ciddi, zaman, emek, donanım ve gider gerektiren yönler.

Türkiye’ye kaç doz ve ne zaman düşecek??

Grip aşısı için bile zamanında yeterli bağlantı yapmayan / yapamayan iktidar, büyük olasılıkla daha pahalı ve sınırlı aşıdan ülkemize kaç doz sağlayabilecek??
ABD hükümeti, kedi firması MODERNA’dan aylar önce 100 milyon doz ön siparişle 1,5 milyar Dolar peşin ödeme ile bağlantısını yaptı. 1 doz şimdilik 15 Dolar, 2 doz 30.. Türkiye nüfusunun yarısına 2 doz yapılacak olsa 90 milyon doz gerek.. 90 milyon X 15 Dolar = 1,35 milyar Dolar!

AKP iktidarı, 18 yıldır talan ettiği ekonomide bu parayı nereden bulacak??
Ya çok az getirecek, ya karaborsası oluşacak ya kaçak girecek yurda.. sonuçta varsıllar erişecek, yoksullar gene ölecek..
Dolayısıyla ve özetle, yaklaşık 1 yıl daha sıkıntılıyız.
Bir yandan iktidar akla – bilime dayalı, İNSANIN YAŞAM HAKKINI ÖNCELEYEN önlemler alacak, bir yandan da MASKE – KORUNMA UZAKLIĞI – TEMİZLİK kurallarına daha sıkı uymayı sürdüreceğiz.

16 dakikalık konuşmamızın erişkesi (linki) aşağıda. Yaralı olmasını dileriz.. İzlensin, paylaşılsın ve AKP iktidarı üzerinde demokratik kamuoyu baskısı kurularak gerçekçi politikalara yönelinsin salgın yönetiminde.

Sevgi ve saygı ile. 13 Kasım 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter  @profsaltik