SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI


Dostlar
,

TIP ve SAĞLIK HUKUKU alanı giderek genişliyor..
Tıp öğrenciliğimizden bu yana çok ilgimizi çeken bir alan..
1970 sonlarında sağlık mevzuatı, kağıda basılı olarak kollarımızın zor kavuştuğu
çok sayıda cilde zor sığardı..

Sanırız günümüzde 1 DVD’ye (4,7 GB) değilse de bir BRD’e (Blue Ray Disc) çook rahat sığar (yaklaşık 25 GB) ve erişimi de o denli hızlı, kolay..

İlgimiz yüzden İstanbul Tıp Fakültesi’nin 5. sınıfında iken İstanbul Hukuk Fakültesi’ne de kaydolmuş (sınavla elbette!) ve Tıbbiyenin son 2 yılı ile Hukukun ilk 2 yılını birlikte okumuştuk. Ancak ardından hekimlik mesleği bizi değişik yerlere götürünce Hukuk eğitimini resmen tamamlayamadık. Ama yıllar içinde hep uygulamanın içinde olduk.
İlgimizin ve gereksinimlerin beslediği bilgi birikimi de hep işimize yaradı.
Başhekimlik görevimizde, Halk Sağlığı Bölge Lab. Müdürlüğümüzde (Su ve Gıda Mevzuatı), Sağlık Müdürlüğü çalışmalarımızda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek
Onur Kurulu üyeliğimizde, TTB İş Sağlığı Kolu Akademik Üyeliğimizde (İş Sağlığı – Güvenliği hukuku)  Üniversitede, Tabip Odası Yöneticiliğimizde, Tarım Bakanığı Biyogüvenlik Kurulu Bilim Kurullarında (Gıda Mevzuatı), Mahkemelerin bilirkişilik dosyalarında.... uygulamanın içinde olduk.

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde… SAĞLIK HUKUKU – TIP VE SAĞLIK MEVZUATI dersleri verdik.

Halen de AÜTF (Ankara Üniv. Tıp Fak.) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Dönem 5 öğrencilerimize “Sağlık Mevzuatı” derslerini biz vermekteyiz. Bu derslerin power point yansılarını da (pdf olarak, oldukça kapsamlı, yakl. 140 yansı) öbür tüm derslerimizde olduğu gibi web sitemizde bulabilirsiniz (http://ahmetsaltik.net/2014/04/11/saglik-mevzuati/, SAĞLIK MEVZUATI / Turkish Health Legislation).

Öteden beri SAĞLIK HUKUKU’nın bir özgün disiplin olarak tanımlanmasını arzuladık.
Dileriz Hukuk Fakültelerinde “Tıp ve Sağlık Hukuku Bilim Dalı” daha çok gecikmeden kurulur. Benzer gereksinim Tıp Fakültelerinde de vardır. Temel Bilimler içinde Tıp ve Sağlık Hukuku – Mevzuatı Bilim Dalı açık bir gereksinimdir. Halk Sağlığı, Adli Tıp Anabilim Dalları ile klinik- temel dallardan ilgili öğretim üyeleri böylesi bir Bilim Dalını yaşama geçirebilirler..  YÖK’e ve gelişmiş Tıp Fakültelerine çağrımızdır..

Şimdiki yapısıyla son derece dağınık çok disiplinli (mülti-disipliner) veya disiplinler arası (inter-disipliner) bir alan olarak duruyor. Ceza hukukundan borçlar hukukuna, medeni hukuktan uluslararası hukuka …. dek pek çok hukuk disiplinine dağılmış durumda. Dolayısıyla Alanda bütünsel bir egemenlik kurmak neredeyse olanaksız ve geniş bir takım çalışması zorunlu.

Bu bağlamda, son yıllarda özellikle sağlık mevzuatı üretiminin hız kazanması,
sağlık hukuku alanının de derinleşmesi, eşlik eden mevzuata aykırılıkların ağır yaptırımları (malpraktis davaları, sigorta zorunluğu gibi..).. konunun en azından
temel bilgisini edinmeyi hemen tüm sağlık çalışanları için zorunlu kıldı.
Hem ulusal ölçekte hem de uluslararası düzlemde antlaşma – sözleşmeler ve yapılageliş (teamül) kaynaklı olarak sağlık mevzuatı giderek oylum kazanmakta.

Sağlık çalışanı yetiştiren okullarda, Tıp Fakülteleri dahil, SAĞLIK HUKUKU – MEVZUATI eğitimi gereksinimi karşılamaktan uzak kalıyor. Gereksinim ise kendisini dayatıyor. Bu yüzden son yıllarda SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMLARI güncelleşti ve önem kazandı. Bu programlara zaman zaman biz de katılıyoruz.

Eğitim programını yürüten arkadaşların çoğunu yakından tanıyoruz.
Halk Sağlığı Uzmanı Hekimler çoğunlukta.. Sonra değişik dallardan hukukçular ve
Adli Tıp Uzmanı hekimler var..

Sevgili Dr. Nezih Varol (Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı) öncülük yapıyor..
Aşağıda, hiçbir reklam kaygısı duymadan ve gütmeden, 13 Ekim – 27 Kasım 2014 arasında yürütülecek 4. Uzaktan Eğitim Programını paylaşmak istiyoruz..

Emeği geçenlere teşekkür ediyor, eğitimin yararlı olmasını diliyoruz.

Sevgi ve saygıyla.
3.9.2014, Datça

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net 

=============================================

SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

–  4. Uzaktan Eğitim –

13 Ekim – 27 Kasım 2014

Sağlık çalışanlarında sorumluluk bilincinin varlığını ortaya koymaya çalışan, bu bilinç içinde hizmetin varlığı, sunumunu ve hukuk bilimi öğretisinde mevzuat oluşturan, standart geliştiren, tıp etiği yaratan, kişilerin maddi ve manevi değerlerini koruyan,
hasta hakları ile kişilik haklarının birlikte ele alınmasını sağlayan, multidisipliner bir bilim dalı olarak “Sağlık Hukuku” günümüzde ve “Sağlık Yönetimi ve Sağlık İşletmeciliği”nde önem kazanmıştır.

Türk Hukuk sistemindeki yeni düzenlemeler (Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Hukuk (AS: ve Ceza) Muhakemeleri Kanunu, Tüketici Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, ZMSS Tebliği (AS: Zorunlu Mesleki Sorululuk Sigortası),
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu vb
.), Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler kapsamında denetimlerle ilgili olarak yapılan birçok düzenlemeler, SGK ile yürütülen çalışmalar ve SGK tarafından ödeme sistemlerine yapılan müdahaleler,
“Sağlık Hukuku” biliminde yeni öğretileri ve kavramları gündeme getirmiştir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda toplumun, kişilerin ve özellikle hastaların yüksek yararını ortaya koymak, iradeyi bu yarara ortak etmek, katılımcı hizmet ile iyi hekimlik adına bir hakkı kullandığını gösterebilmek, başka bir deyişle yapılanların kanıtlanması, Sağlık Hukuku’nun ana ve can alıcı noktasını oluşturmaktadır.

Sağlık kurumunun kalibrasyonunda günceli yakalamak, var olan sağlık yönetim bilimi ışığında davranış göstermek ortak yarardır.

Bu ince ayrımda sağlık hizmet sunumunda görev alan sağlık yöneticileri, hekimler ile öbür sağlık çalışanları (Hemşire, Ebe, ATT, Sağlık Eğitimcisi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Sağlık Yönetimi Uzmanı, Eczacı, Biyolog, İşletmeci vb.) ve hukukçular,
sağlık hukuku biliminin temel ögeleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak zorundadır.

Amaca uygun olarak hazırlanan SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI,
zamanın iyi değerlendirilmesi ve yüksek istem doğurması üzerine
UZAKTAN EĞİTİM yöntemi ile uygulamaya sokulmuştur.

Adli Bilimciler Derneği ve SAHUMER –Sağlık Hukuk Merkezi- işbirliği içinde
alanında yetkin geniş eğitimci kadrosu ile aşağıdaki 4. program oluşturulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi için bkz www.sahumer.net

Uzaktan eğitim programı 100 kişi ile sınırlıdır.

Katılımcı ücreti: Kişi başına 1250 TL + KDV (1475 TL) dir. Ön kayıt ücreti : 275 TL. Kalan ücret (1200 TL) Ekim ve Kasım ayı içinde iki taksit (600 TL) olarak ödenebilecektir.

Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılmaktadır.

Sağlık kurumlarına grup indirimi yapılmaktadır.

Ön veya kesin kayıt yaptıranlar, adı soyadı, çalıştığı birim, fatura bilgileri,
telefon numarası (cep ve iş), e-ileti adresi ile ödeme miktarını bildiren notu info@sahumer.net adresine gönderecektir.

Ön kayıt sonrası eğitimden iki gün önce başvuru sahiplerine eğitime giriş şifreleri ve eğitim yönergesi gönderilecektir.

Eğitimler, internet üzerinden on-line hafta içi saat 18:30 -21:30 arası 7 modül üzerinden 1,5 ay sürmektedir.

İnternet şifresi verilen katılımcılara, interaktif yöntemle yetişkin eğitim tekniği uygulanmaktadır.

Herhangi bir özürü nedeni ile eğitimi izleyemeyen katılımcı, şifresi ile web sayfası üzerinden ertesi günden başlayarak istediği zaman diliminde video olarak eğitimi izleyebilmektedir. Yüz yüze eğitime katılma koşulu olarak tüm izlemleri yapmak vardır
ve bu durum bilgi-işlemce izlenmektedir.

Program başladıktan sonra yeni katılımcı dahil olmak istediğinde, sistem izin verdiği sürece geçen eğitimlerin izlenmesi koşulu ile programa aynı ücret ile katılım sağlanabilecektir.

Sonradan katılan katılımcı, ad, unvan, görev yeri, adres, iletişim bilgileri (e-posta, gsm) ve T.C. kimlik numaralarının bildirilmesinden bir gün sonra programa dahil edilebilmektedir. 4. modülden sonra katılımcı alınmamaktadır.

Katılımcıların kişisel bilgisayarlarında Internet Explorer veya Google Chrome programlarının mutlaka bulunması gerekmektedir.

Program sonunda on-line eğitimi izleyen ve yüz yüze eğitime katılan katılımcıya
tüm izlemler ve bilgi notları ile “SERTİFİKA” verilmektedir.

SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

– Uzaktan Eğitim –

13 Ekim – 27 Kasım 2014

1. Modül: Sağlık Hukukuna Giriş

Açılış ve Kurs İçeriği Tanıtımı ve Sağlık Hukukuna Giriş Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL
Adli Bilimler ve Sağlık Hukuku Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Temel Hukuk Kavramları – Sorumluluk Kuralları(Kusurlu Sorumluluk –  Kusursuz Sorumluluk) Av. Nesrin ÖZKAYA

2. Modül: Sağlık Mevzuatı ve Etik

Sağlık Mevzuatı (Ulusal / Uluslararası Mevzuat) Sağlıkta Reklam Yrd. Doç. Dr.Yıldırım Gülhan
Biyotıp Sözleşmesi‘nin Sağlık Hukuku açısından değerlendirilmesi Prof. Dr .S. Serhat GÜRPINAR
Etik ve Deontoloji Kavramları Doç. Dr. Gürkan SERT

3. Modül: Sağlık Yönetimi (Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları)

Sağlık İşletmeciliği (Özel ve Kamu ) Prof. Dr. Haydar SUR
Sağlık Sistemleri ve Sağlık Yönetimi Prof. Dr. Osman HAYRAN
Sağlık Hukuku Açısından Uluslararası Sözleşmeler ve Kurumların Ülke Sağlık Hizmeti Politikalarına ve Sunumuna Etkisi Prof. Dr. Mithat KIYAK
Sağlık Haberciliği ve Medyaİş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından Sağlık Hukuku Sibel GÜNEŞYrd. Doç. Dr. Turhan SALVA

4. Modül: Sözleşmesel Sorumluluk 

Hasta – Hastane ve Hekim arası ilişkiler Ve Sözleşmesel Sorumluluk Av. Ahşen OKTAY
Medeni Hukuk açısından kişilik hakları, kişinin sıkı sıkıya bağlı hakları, Bedene müdahalede izin ve sözleşmeye etkisi Uz. Dr. Rayhan BOZABALI 
Sağlık Hukuku açısından sözleşmenin değişen koşulları Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL

5. Modül: Ceza Sorumluluğu ve Bilirkişilik 

Suç ve Ceza kavramlarıCeza Yargılaması Usül ve Esaslar Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
Sağlık Çalışanlarının Ceza SorumluluğuBedene Müdahalede Ceza sorumluluğu Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
Bilirkişilik ve Ceza hukukunda bilirkişinin rolü   (CMK) Prof. Dr. Mehmet TOKDEMİR

6. Modül: Hasta Hakları ve Şikayetler

Hasta HaklarıHasta Hakları İhlallerini Sağlık Hukuku açısından değerlendirme Av. Ümit ERDEMAv. Gültezer Hatırnaz EROL
Hasta şikayetlerinin (SABİM, BİMER) hukuksal yönüÖzel Sağlık Kuruluşlarında Hasta Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Av Devrim KARAKÜLLAHDr. Didem SUR
Tabip Odaları Onur Kurulları, TTB yüksek Onur Kurulu Çalışmalarının Sağlık Hukukuna katkısı, Mesleki etik kurallar, Sağlık Politikası oluşturmadaki hukuksal rolleri Av. Mithat KARA.

7. Modül: Malpraktis ve Sigorta 

Tıbbi Hatalar Komplikasyon – Malpraktis ayrımı Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ
Hasta ve Hasta Yakını Rızası ve
Aydınlatılmış Onam
Prof. Dr. Zerrin ERKOL
Sağlık hizmeti sunumunda meydana gelen olayların sağlık hukuku yönünden irdelenme biçimi Prof. Dr.Zerrin ERKOL
Sigorta Mevzuatı, Hastane ve ZMSSSağlık Hukuku Açısından uzlaşma Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL

– Yüz Yüze Eğitim1

Sağlık Hukuku Uygulama Örnekleri

CUMARTESİ    09:30 – 18:30               

09.30-10.10       Tanışma

10.00-11.30       Sağlık Hukuku Uygulama “Bilirkişilik ve Çapraz Sorgu”

11.30-11.45       ARA

11.45-13.00       Sağlık Hukuku Uygulama “Kavramlar ve Olgu sunumlarının Dağıtımı”

13.00-14.00       YEMEK ARASI

14.00-15.30       Grup Çalışması

15.30-16.00       1. Grup sunum

16.00-16.30       2. Grup sunum

16.30-17.00       3. Grup sunum

17.00-17.15       ARA

17.15-18.00       Sağlık Hukuku Uygulama Örneği “Olgu Sunumları Tartışma”

18.00-18.30       Programın değerlendirilmesi ve Sertifika dağıtımı

1 Yüz yüze eğitim, katılımcıların bulunduğu iller dikkate alınarak
birkaç yerde tek gün olarak yapılacaktır.

Bilimsel Araştırma Hukuku ve Mevzuatı / Scientific Research Law and Regulation

bilimsel_arastirma_hukuku_ve_mevzuati