HASUDER : ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLMESİN, NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETİMİNİN ÖNÜ AÇILMASIN!

ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLMESİN,
NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETİMİNİN ÖNÜ AÇILMASIN!

(AS: Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır.)

Bugün halk sağlığı açısından önemli bir tehlike olarak tartışılan Nişasta bazlı şeker (NBŞ), mısırın nişasta kısmından üretilen, şekere alternatif sıvı bir tatlandırıcıdır. Doğal değil, işlenmiş bir üründür; içinde çok yüksek oranda fruktoz bulunur.

Bu nedenle yüksek fruktozlu mısır şurubu olarak da adlandırılır. Maliyeti ucuz ve tatlandırma özelliği yüksek (çok tatlı) olduğu için gıda sektörü için çok caziptir. Gazlı ve meyveli içecekler başta olmak üzere çikolata, kek, şekerleme, reçel, marmelat ve jöle gibi şekerli gıdalarda yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Eldeki kanıtlar, nişasta bazlı şekerlerin sağlık üzerine çok çeşitli ve olumsuz etkileri bulunduğunu göstermektedir.

 • NBŞ tüketimi kilo artışına ve obeziteye neden olur. Obezite, ülkemizde hem çocuklar hem de erişkinler için çok önemli bir sağlık sorunudur.

 • NBŞ, insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertrigliseridemi (kanda trigliserid yüksekliği), abdominal (karın bölgesinde) yağlanma ve metabolik sendromla kesinlikle ilişkilidir.

 • NBŞ’nin çocuklarda diş çürüğü ile ilişkisi gösterilmiştir. Böbrek taşı ve gut hastalığına yol açabileceği düşünülmektedir.

 • NBŞ’nin özellikle çocuklarda yağlı karaciğer hastalığında aracı rol oynadığı konusunda yeterli kanıt oluşmuştur.

 • Doğrudan kanser oluşturduğu yönünde bir kanıt yoktur; fakat kilo artışı ve şişmanlık aracılığıyla kanserle ilişkisi olabileceğinden şüphelenilmektedir.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERİN ÜRETİMİ HALKIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR!

Türkiye`de Şeker Kanunu`nun 3. maddesine göre pazarlanacak şeker miktarı, şeker türlerine göre kotalar ile belirlenir. Buna göre nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam kota, ülke toplam kotasının %10’unu geçemez. Ancak Bakanlar Kurulu bu oranı artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Avrupa Birliğinde NBŞ için belirlenen kota % 5.3’tür. Türkiye’de ise Endüstrinin yönlendirmesiyle son 10 yıllık dönemde Bakanlar Kurulu NBŞ kotasını önce %15e yükseltmiş şimdi de %50 ye çıkarmayı tartışmaya başlamıştır.

Nişasta bazlı şekerlerin tüketilmemesi konusunda halkın bilgilenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması önemli olmakla birlikte, yeterli ve etkili değildir. Asıl önemli olan bu tür şekerin üretiminin kısıtlanmasıdır. Bu da halkın sağlığını her türlü yarardan üstün gören sağlıklı kamu politikalarının öncelenmesini ve uygulanmasını gerektirir.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, kâr etmenin toplumun sağlığından üstün tutulmasına ve üretimi daha ucuz olan nişasta bazlı şeker üretiminin artmasına neden olacaktır.

Bu gerekçeyle kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmeli, aynı zamanda Türkiye’de NBŞ kotasının artırılması durdurulmalı, Avrupa Birliği kota düzeyine indirilmelidir.
(http://hasuder.org/anasayfa/index.php/cal-sma-gruplar/bulas-c-olmayan-hastal-klar/484-saglikli-kamu-politikalarinin-oencelenmesi-icin-cagri)

HASUDER
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çalışma Grubu
========================================
Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) yukarıdaki açıklamayı yayınladı web sitesinde.. Ne var ki; iktidar kanadında ipler tümüyle kopmuş görünüyor.. 

Tam bir karmaşa, başıboşluk ve TEK ADAMA TANRI GİBİ TAPINMA görüyoruz.. Çok hazin ve çok tehlikeli Türkiye için..

“Seçim İttifakı Yasası” Türkiye’de artık, yaygınlaşan deyimi ile “Demokrasiye çakılan son tabut çivisi..”. YSK da teslim alınmış durumda ve saçma sapan işler dünya alemin gözü önünde yapılagelmekte.

Mühürsüz zarf ve oy pusulalarının da geçerli olması ne demektir? Bir iktidar ve TBMM grubu bu denli mi gerçeklerden kopar ve gözü kararır? Sandık Kurulunun bu iki kağıdı mühürlemeyi ihmal etmesi / edebilmesi sorununa (!) karşı önlem olarak savunulabilir mi bu aklımızla alay eden yasal düzenleme? Sandık kurulunun yapacağı birkaç temel işten biri bu mühürleme işi değil midir? Mevzuata, yönergeye koyarsınız, sabah oy kullanmaya başlamadan önce bu mühürleme işinin bitirilmesini koşul koyarsınız.. Yurttaşı da iyice sıkılarsınız eğitimle, uyarıyla; zarfa ve oy pusulasına dikkat et, önce mührüne bak öyle al ve kulübeye git.. dersiniz.. Ama niyet başka.. Seçmen sayısından katlarca fazla zarf ve oy pusulası neden bastırılır?.. 26 maddelik yasanın TBMM’den jet hızıyla 1 gecede geçirilmesi TBMM’nin saygınlığı  adına ne çok acı verici! Her madde birkaç soru doğuruyor ve iktidarı suçüstü yakalamamıza kanıt oluyor.

AKP = RTE, ne pahasına olursa olsun seçim kazanmaya kilitlenmiş durumda. Sağduyunun zerresi kalmadı. Şeker fabrikalarının satışı – NBŞ şeker sorunu ve zincirleme doğacak ağır sorunları algılayabilecek düzeyde bir iktidar yok ortada.. Bu çok acı ve çok tehlikeli. 

Dış alemden de artık Afrin operasyonunun sonlandırılması için dozu giderek artan uyarılar geliyor. Ancak iktidar, denetimini yitirmiş durumda.. Tam bir şaşkınlık ve dissosyasyon izliyoruz. Yaşamın gerçekliklerinden kopmuş, kendi kurguladığı sanal alemde sürüklenen.

Bir politik şizofreni olgusu bu!.. Çok hazin, hatta dehşet verici..

Tüm uyarılar, öneriler, ricalar, çığlıklar, haykırışlar… boşlukta yitiyor; şizofrenik iktidarın harap burçlarından yankılanıp geri dönüyor..

Nereye dek?? Bilmiyoruz ama artık daha fazla uzamaması gerek.. Beka sorunu bu işte!

Sevgi ve saygı ile. 16 Mart 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – HASUDER Üyesi
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Şeker fabrikaları kararının sağlığımıza olası etkileri

Şeker fabrikaları kararının sağlığımıza olası etkileri

(AS: Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır..)
ABD’de yapılan bir araştırmada son 35 yılda görülen obezite artışının nişasta bazlı şekerin kullanımındaki artışla uyumlu olduğu gösterilmiştir… Temel hedeflerinden biri obeziteyle mücadele olan Sağlık Bakanlığı eğer programında samimiyse en kısa sürede bu özelleştirmeye müdahale etmeli ve durdurmalıdır.
Şeker fabrikaları kararının sağlığımıza olası etkileri
Doç. Dr. ASLI DAVAS
İzmir Dayanışma Akademisi
2016 yılında yapılan Türkiye Sağlık Araştırması’na göre 15 yaş üstü erkeklerin %15,2’si, kadınların 23,9’u obez, tüm toplumun %34,3’ü de fazla kiloludur. Tablo böyleyken her dokuz – on kişiden birinin şeker hastası olduğu bir ülkede şeker fabrikalarının halkın sağlığı için önemli olduğunu söylemek ironik aslında. “Olmasalar daha iyi” diye söylenebilir insan. Hele de Sağlık Bakanlığı’nın obezite mücadale programlarını, sürekli insanlara üç beyazdan (un, şeker, tuz) uzak durun, haftada en az üç gün spor yapın önerilerini düşününce…

Obezitenin tek nedeni olmamakla birlikte en önemli nedeni yanlış ve dengesiz beslenmedir. Normal koşullarda sağlıklı bir beslenmenin %40-50’sinin daha çok tahıl ağırlıklı olmak üzere karbonhidratlardan oluşması gerekiyor. Şeker ise dikkatle tüketilmesi gereken bir üründür. Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Komitesi çocuk ve adölesanlarda (AS: ergenlerde) her türden serbest şeker tüketiminin %5’in, iki yaşın altındaki bebek ve çocuklarda ise daha da düşük düzeylerde olmasını önermekte (AS: günlük enerji alımının). Tüketirken şekerin kaynağının da miktarının da ne olduğu çok önemli. Meyve, bal, pekmez gibi doğal olmayan yollardan alınan her türlü şeker sağlığa bir biçimde zarar veriyor.

Peki şeker pancarından elde edilen şekerle nişasta bazlı şeker arasındaki fark ne?
Yiyecek ve içeceklerde kullanılan şekerler temel olarak sofra şekeri olarak bilinen ‘sakkaroz’ ve nişasta bazlı şekerlerdir (NBŞ). Sakkarozun çoğu kamıştan, dörtte biri de pancardan elde ediliyor. İkisi arasında bir fark yok. Nişasta bazlı şekerler, mısır nişastasından glikoz ve fruktoz şurubu olarak üretilmekte ve sakkarozdan farklı olarak monosakkarit yapıdalar. Monosakkarit olmaları doğrudan dolaşıma girmelerine, doyma hissi oluşmadan sindirilmelerine ve bu nedenle de daha çok tüketilmelerine neden oluyor. Fruktoz ve glukoz şuruplarının da sindirimleri birbirinden farklı. Genel olarak daha tatlı olduğu için tercih edilen fruktoz şurubunun şeker metabolizması kadar yağ metabolizması üzerinde de etkisi olduğu ve yüksek tansiyonlu hastalarda ürik asit metabolizmasını bozduğu biliniyor. Gıda endüstrisinde ucuz ve verimli olarak kabul edildiği için fruktoz şurubu daha fazla kullanılıyor.

Nişasta bazlı şeker ilk olarak ABD’de üretilmeye başlamış. Avrupa Birliği ülkelerinde nişasta bazlı şeker için ortalama %2’lik kota bulunurken, Türkiye’de Şeker Yasası ile nişasta bazlı şeker kotası %15 olarak belirlenmiştir (AS: Bu yasanın verdiği yeki ile Bakanlar Kurulunca belirleniyor kota oranı.. ). Bu şekerlerin temel kullanım alanları gazlı içecekler başta olmak üzere çikolatalar, gofret, şekerlemeler, bisküviler, hazır baklava, yaş pasta, kurabiyeler, meyve suları, gazlı içeceklerden ketçaplara kadar oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturuyor.

 • Nişasta bazlı şeker bu kadar ucuzken niye şeker pancarı ekelim ve şeker fabrikalarını kapatmayalım?

Bu soruya birçok yanıt verebiliriz ama öncelikle çocuklarımızın daha nitelikli, sağlıklı ve uzun yaşayabilmeleri yanıtı verebiliriz. Çünkü nişasta bazlı şeker en çok çocuk ve gençlerin tükettikleri gıdalarda bulunmakta, hem şu anki hem de gelecekteki sağlıklarını etkilemektedir.

 • Türkiye, Cargill gibi şirketlerin raporlarına dayanarak NBŞ kotalarını arttırmaktadır.
 • Ayrıca genetiği değiştirilmiş mısırın hayvan yemi olarak ithalatına izin vermiş bir ülke olarak GDO’lu mısırın gıda sektöründe ne oranda denetlendiğiyle ilgili hiçbir uygulama ve buna dayalı veri paylaşımı yapılmamaktadır. GDO’lu mısırdan üretilmiş früktoz şurubunun zararlarının ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

ABD’de yapılan bir araştırmada son 35 yılda görülen obezite artışının NBŞ kullanımındaki artışla uyumlu olduğu gösterilmiştir. Fruktoz bazlı şekerin insülin direncini arttırdığı, tokluk hissinin kısa sürmesi nedeniyle besin tüketimini artırdığını gösteren pek çok çalışma vardır. NBŞ bazlı ürün tüketimiyle çocukluk çağı obezitesi ve şeker hastalığı arasındaki ilişkiyi gösteren birçok çalışma da vardır. Obez çocuklarda fruktoz tüketiminin kısıtlandığı bir araştırmada früktoz alımının kesilmesinden altı hafta sonra çocukların trigliserit (kolesterol) düzeylerinin düştüğü ve karaciğer yağlanmasında önemli bir gerileme olduğu saptanmış. Yine 2017 yılında yayınlanan bir araştırmada, yüksek doz fruktozlu yiyecek tüketen Latin ve Afrika kökenli çocuklarda, fruktozun kesilmesinden 10 gün sonra karaciğer ve bel bölgesi yağlanmada azalma, insülin kinetiklerinde de iyileşme gösterilmiştir.

Obezite ve fazla kiloluluk yoksullarda daha sık görülen bir sağlık sorunudur. Bunun da en önemli nedeni ülkelerin yanlış sağlık, tarım ve gıda politikalarıdır. Tarım ve gıda politikaları iyi olan ülkelerde sağlıklı gıdaların üretimi devlet tarafından teşvik edilir ve ucuzdur. Türkiye’de ise bir gıdanın daha sağlıklı olduğuyla ilgili bilimsel yayınların artmasıyla o ürün pahalı hale gelir; devlet kendi üretmez, yasalarla fiyatını sınırlamaz ve sübvanse etmez tam tersine dolaylı vergi kaynağı olarak kullanır. Örneğin zeytinyağı 20 yıl önce en çok tüketilen ve ucuz olduğu için küçümsenen bir ürünken bugün neredeyse sadece üst orta sınıfın tükettiği bir besin haline gelmiştir. Margarin, rafine edilmiş zeytinyağı kadar sağlıklı olmayan diğer yağlar ise daha ucuzdur ve yoksullar daha kolay erişir. Zeytinyağı hem ulusal hem uluslararası özel şirketler tarafından fiyatı belirlenen, rekabet nedeniyle fiyatının ucuzlaması beklenen ama yıllardır fiyatı artan, bu nedenle de alınması zor bir gıdadır. Benzer bir sonuç şeker üretimi için de gerçekleşecektir. Sofra şekeri yeterince üretilmediği için pahalılaşacak evlerde bile NBŞ kullanımı artacaktır.

Yukarıda sözü geçen NBŞ tüketimi artışına bağlı olumsuz sağlık sonuçları göstermektedir ki hükümet şeker fabrikalarını özelleştirirken, sadece devletin kar eden nadir kamu kurumlarından bir grubu kapatmayacak, bu fabrikalarda çalışan işçileri ya da pancar üretiminden geçimini sağlayan çiftçileri işsiz bırakmayacak; aynı zamanda artan obezite, diyabet, kalp hastalığı ve kanserlerin sağlık harcamalarını da üstlenmiş olacaktır. NBŞ şirketleri kar ederken tüm çalışanlar daha fazla sağlık primi ödeyecek, sağlık kurumlarına başvurduklarında da daha çok cepten ödeme yapacaklardır.
Temel hedeflerinden biri obeziteyle mücadele olan Sağlık Bakanlığı eğer programında samimiyse en kısa sürede bu özelleştirmeye müdahale etmeli ve durdurmalıdır.

 • NBŞ kotaları düşürülmeli,
 • NBŞ içeren ürünlere ek vergi konmalı,
 • okullarda bu ürünlerin satışı yasaklanmalı,
 • kamuoyu zararları konusunda bilgilendirilmelidir. (11.03.2018 10:09 BİRGÜN PAZAR)

=================================
Dostlar, 

ŞEKER ÇIKMAZI AKP = ERDOĞAN’ı SÜPÜREBİLİR!

Bu sorun çok önemli.. Erdoğan ciddi biçimde angaje görünüyor.. Bu amaçla kalkıp, egosunu bastırarak (?!) TÜRK-İŞ’in ayağına dek gitti. Niye acaba?? Ne konuşuldu, bilmiyoruz.

Halkı aldatma amaçlı küçük ödünler sürüyor. İktidar bütün kanalları kullanıyor kamuoyunu yönlendirmek ve çok ciddi biçimde yükselen karşıtlığı zayıflatmak için.. NBŞ kotasını %5’e çekmek de dahil.. Ancak Şeker Yasasındaki yetki orada duruyor. Bakanlar Kurulu, o yılki pancar şekeri üretiminin yarısına dek NBŞ şeker üretimine izin verebilir. Halen 350 bin ton / yıl dolayında olan bu kota, 2,250 milyon ton / yıl pancar kökenli şeker üretimi dikkate alınırsa, 1,125 milyon ton /yıla dek, artırılabilir. TBMM neden böylesine tehlikeli, ulusal çıkarlarla örtüşmeyen, halk sağlığını tehdit eden ve egemenlik haklarımızı zayıflatan… yetkileri tanır?? Haydi hükümet kimi nedenlerle çokuluslu şirketler ve ardındaki devletlerle ilişkilerde zayıf; Güçler Ayrılığı geçerli olan bir ülkede Parlamento bu zayıflığı Yasama yetkisi ile denetleyebilir ve böylesi bir olanağı Yürütme organına vermeyebilir. Yürütme de olası zaafiyetini bu yolla aşar..

Oysa Erdoğan, yaşamın her alanında mutlak söz sahibi oldu, bunu değerli buluyor! Ne yazık ki sık sık da kandırılıyor – aldatılıyor kendi ifadesi ile.. Bu açıklamaları içtenlikli ise, sigortası, derhal TEK ADAM REJİMİNİ TERK EDEREK demokratik, parlamenter hukuk devletinin kurumlarını doğal işleyişine bırakmaktır. Tersi, açıkça anayasal düzene fiili bir darbedir!

AKP = Erdoğan şeker fabrikalarının satışı için “angaje olmadığını”, ABD’ye…. söz vermediğini…  (ABD Dışbakanı ile bir Cumhurbaşkanı 3,5 saat ne görüşür??!) kanıtlamak istiyorsa; kamuoyunu dinlemeli, yandaş uzmanlarının yanı sıra karşıt uzmanları da dinlemeli ve bu son derece yanlış, kendisine ve partisine çoooook oya malolacak dayatmadan vazgeçmelidir. Ayrıca 16 Nisan 2016 halkoylaması sonucu Anayasa değişiklikleri tümüyle yürürlük almamıştır. Erdoğan, hala “sorumsuz cumhurbaşkanı” dır Anayasaya göre. Sorumluluk Başbakandadır, hükümettedir.

Bir kez daha anımsatalım; yapılan eylemli (de facto) dayatma, açıkça Anayasayı çiğneme (ihlal) suçudur.

Gündem oyunları ile de bir yere varmak artık çoook zorlaşmıştır. AKP = Erdoğan (+MHP) iltihakı (ittifakı değil; katılması!) öylesine zordadır ki, İstiklal Marşına bile el atmışlardır. Ayıptır, günahtır, yazıktır, insaf etmek, utanmak gerekir.. Bir toplumun temel değerleri ile bu denli oynanır mı? Toplum sersem sepelek edilmek istenmektedir. Ne adına?

– Şeker skandalını gündemden düşürmek için mi?
– 26 maddelik sözde SEÇİM İTTİFAKI yasasını unutturmak için mi?
– Yaşam pahalılığı – borçlar- işsizlik – OHAL’i… unutturmak için mi??
– 14 Mart’ta Ankara Tabip Odası’nın basın açıklamasını Numune Hastanesi bahçesinde kolluk zoru ile engellemeyi geçiştirmek için mi?
– Daha neler neler için??

Bütün bunlar çıkmaz sokaktır ve AKP – MHP debelendikçe batmaktadır.
Bu film siyasal tarihte çoooooooooook görülmüştür, klasiktir.. İktidardan düştüğünü – düşeceğini gören ve sağduyu ile bunu kabul etmeyen – edemeyen siyasal kadroların klişe ritüelleridir, bildik çırpınışlarıdır..

Afrin operasyonu 55. günündedir ve Suriye – Irak sınırları boyunca 1250 km cephede benzer operasyon aylar… aylar sür(dürüle)ebilir mi? Böylelikle 2019’a erişilir ve hamaset edebiyatı ile mi yerel seçimlere gidilir Mart 2019 sonlarında.. Ardından CB seçimine, genel seçimlere.. Bir “mucize” olur da / yaratılır da Erdoğan %51’i görürse, seçim ittifakı yasasını da unutur, MHP’yi de satar ve baskın seçime gidebilir..

Yapmayın efendiler, kıymayın bu ülkeye ve mazlum halkına.. Artık akl-ı selime gelin, yeter!

Sevgi ve saygı ile. 15 Mart 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

 

TARİKAT ŞEYHİNİN ÇOCUĞUNUN “ÇÜK-Ü ŞERİFİ” TÖRENLE ZİYARETE AÇILDI!

TARİKAT ŞEYHİNİN ÇOCUĞUNUN
“ÇÜK-Ü ŞERİFİ”
TÖRENLE ZİYARETE AÇILDI!

Konuk yazar :
Güzide Filiz TUZCU

(AS: Bizim “hazin” katkımız yazının altındadır..)

Perşembenin gelişi  – Çarşambadan bellidir:  Bugünlere gelineceği de 1940’lı yıllardan (ABD ile yapılan gizli ikili antlaşmalardan) beri belliydi…

(Kahin, ya da dahi  olmaya hiç gerek yok! Bizlere “tarih” diye dayatılan ezberleri bir kenara atmak,  objektif tarih kaynaklarını okumak ve tarih bilinci kazanmak, 1940’lardan bu yana izlenen iç ve dış siyaseti doğru anlamak için yeterlidir.)

1938 sonrasında Büyük Atatürk’ün “Tek mürşit – tek yol gösterici – tek rehber bilimdir”
zihniyeti ve olmazsa  olmaz olan tam bağımsızlık devlet ilkesi terk edilmiş 
ve onların yerine Batı kaynaklı bir plan sistematik olarak ikame edilerek, adım adım Osmanlı zihniyeti ve onun öngördüğü bilim ve akıl dışı orta çağ karanlığı yeniden hortlatılmıştır…

Bilimsel düşünceye, okumaya, öğrenmeye ve derin bir tarih bilgisine sahip olan Büyük Atatürk, Osmanlının Türkleri, sözde İslâm Dini adına “nasıl Arap diline ve geleneğine mahkûm ettiğini,
hurafelere, tekkelere, tarikatlara, sahte hocalara, şeyhlere, şıhlara ve karanlığa boğduğunu, böylece Türk Milletini cahil, yoksul ve biçare bıraktığını
” gayet iyi biliyordu:

Bunun içindir ki O dahi – O ileri görüşlü İnsan,  Osmanlı hanedanının yüzyıllarca bizzat beslediği, “insanı, insanlık akıl, vicdan, haysiyet ve onurundan çıkaran, böylece insanları, insanlıktan çıkartarak –  sürüleştiren ve iliklerine kadar sömüren” bu  karanlık kurumları toptan yasaklamıştı. Ne de iyi yapmıştı…

O böyle yaparak,  “Kuran’ın Tebliğ Ettiği Gerçek İslam‘ı Ön Plana çıkarmış ve bir daha Türk Milletini hiç kimse din maskesiyle sömürümesin diye” Türk Milletini dinen bilinçlendirmek istemişti. Ancak O’nun bu son derece isabetli – faydalı – medeni hedefi 1938 sonrasında maalesef fiilen engellenmiştir.

Son yıllarda bir Osmanlı hayranlığı ve modasıdır gidiyor… Bir başka deyişle,  birileri “Türklüğe ve Kuran’ın Tebliğ Etmiş Olduğu Gerçek İslâm’a” şiddetle karşılar ve bunlar, bir avuç devşirmenin saltanat sürdürdüğü, milletin ise hurafelere, cehalete ve yoksulluğa mahkûm edildiği karanlık ve çarpık düzene büyük özlem duyuyorlar!

Topluma yol göstermesi – toplumun yolunu aydınlatması gereken ve cesurca gerçekleri ifade etmesi gereken pek çok sözde aydın da (gazeteci, yazar – çizer, sanatçı, bilim insanı vs… de) ya bu Osmanlı zihniyetine alkış tutuyor ya da ölü gibi sessiz kalıyor!

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana (ya da anlamak istemeyene)  davul zurna az.

=================================================
Dostlar,

Konuk yazar sayın Güzide Filiz Tuzcu’nun gönderdiği ileti yukarıda..

Dünden beri yeni bir gündem oyuncağı ile oyalanmamız istenmekte : İstiklal Marşı bestesi..
Sözde “Seçim ittifakı” yasası 26 madde olarak 1 gecede kavga – dövüş yüce meclisten geçirildi. Gerçekte demokrasiye muazzzam bir öldürücü darbe daha vuruldu.
Ama halkın dilinden almak gerek bu kritik sorunu – konuyu..
Bırakın asıl derdinizi, ben ne uygun görüyorsam onu konuşun..  haddinizi de sakın aşmayın bu arada..
21. yy. şafağında Türkiye’de demokrasinin içine sürüklendiği sefaletin fotoğrafıdır yukarıdaki sahne.. Ve devr-i AKP’de yaşanmaktadır. 15+ yılda yaratılan yıkım böylesine derindir.

Seferberlik gerekir bu yüz kızartan bataktan çıkış için. Acaba siyasal iktidar kendine düşen utancı yüklenir ve azıcık da olsa bir toplumsal rehabilitasyon düşünür mü?

İstiklal Marşının bestesi ile, evde torunun mehter marşı ile yürüyüşü ile (!?) toplumu bir kez daha tuzaklamadan??

Diyanet İşleri Başkanlığı süs müdür onca muazzam milyarlarca TL bütçesi, 150 bini aşan çalışanı, devasa örgütü, vakıfları ile??

Din bu mudur??

Sevgi ve saygı ile. 15 Mart 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

ÇARŞAMBA İĞNELERİ – 14 Mart 2018

ÇARŞAMBA İĞNELERİ – 14 Mart 2018

Türk Vatandaşı Naci BEŞTEPE

SAPIK
Bahçeli, “Bu kadar sapık ne ara türedi?”
Yamandıklarına bak, kasetleri anımsa …

BIYIK
RTE’nin tavsiyesi üzerine birçok vali bıyık bırakmış.
Koltuk için daha neler bırakırlar?…

BAYRAK
İktidar, Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterdi. Olması gerekendir, destekleriz. Peki, TSK ile hareket eden ÖSO’nun Suriye bayrağını çiğnemesine ne derler?

 1. Önce onlar yaptı,
  b. Biz yapınca iyidir,
 2. ÖSO yapmış, karışmayız (ÖSO, TSK’nın denetiminde değil !),
 3. Suriye’de Esed var, O halkını öldürüyor? (Ne alaka!)…

DAYAK
AKP İstanbul Kadın Kolları Bşk. Ş. Döğücü, “Bizim kültürümüzde kadına el kalkmaz. Bu bizde yaşanan bir şey değil.” dedi;

 1. Zaten dile getirilen bütün olaylar Afrika ve Antarktika’dan,
 2. Kadınlarımız “döğücü” değil ki, çoğu dövülücü,
 3. Türk kültüründe yok ama dayak İslam’da var…

GÜNCELLEME
RTE’nin İslamın güncellenmesi sözü
ne tepki çok saydığı ağabeyi Mısırlıoğlu’ndan sonra Rotterdam İslam Üniv. Rektörü A. Akgündüz’den geldi. “Haddinizi aşmayın” diyerek..
Bağnazlık böyle bir şey, ödü kopar bir adım ilerlemekten,
Devletin başı da olsan korkarsın direnmekten…

GERİ
RTE, “Dinde reform istemek haddim değildir”
diyerek ilk fırsatta geri adım attı.
Bilgi, inanç, yürek gerek…

İLGİLİ
Başbakan Yıldırım, nişasta bazlı şeker için “zararlı olduğu konuşuluyor” dedi.
Ulusal soruna ve vatandaş sağlığına ilgisi!…

AYDIN
Aydın Valisi, bir ay süreyle açık hava etkinliklerini yasakladı.
Aydın’a aydınlık yok…

BOZKURT
RTE, Mersin’de halka “bozkurt” işareti yaptı.
Kendince eşref-i mahluk (insan) olmayanlara (oy için) kucak açtı,
Bozkurtla aldatanlar arttı…

GÜNEŞ

RTE, “Çözmemiz gereken mesele birtakım psikopatlara, cani ruhlulara, sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır.”
O iklimin güneşi tepede parlıyor…

ÖLÜM
Uçak kazasında ölen 11 genç kadının arkasından “iyi oldu, oh olsun” bile dendi.
İnsanlık kazası uçak kazasını geçti…

REKTÖR
Mardin Artuklu Üniv. Rektörü Ahmet Ağırakça Arap şeyhi gibi giyinerek poz verdi.
İlim irfanla ilgisi yok, birilerine yaranmak adamın derdi..
================================================

Teşekkürler değerli dostumuz Sn. E. Tümg. Naci Beştepe paşamıza…

Sevgi ve saygı ile. 15 Mart 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

ŞİİR KÖŞESİ : HELALLİK

ŞİİR KÖŞESİ…

HELALLİK…

Yanlış tarafa soruyorsun Hoca !!!
Yirmi yaşında fidan gibi Şehid arkanda;
Sen dönmüş;
O’nu, hayatının baharında al bayrağa sardıranlardan
Helâllik istiyorsun.
Yaptığın yanlış hoca, hem de çok yanlış !
*
Onların O’nda ne hakkı var ki?
Dön arkanı o kalabalığa, o ruhsuz kalabalığa
Şehidi al karşına ve..
Helâlliği O’ndan iste
*
Sor şimdi o bayrağa sarılı yiğide
De ki:
Sana gençliğini yaşatmayanlara,
*
Sen vatan için şehit düşerken “bedelli” diye ayrıcalık yapanlara,
*
Dağlarımızdan “Ne mutlu Türk’üm” yazısını kaldırıp
“Biji apo” yazdıranlara,
*
Sana “kelle”, bebek katiline “sayın” diyenlere,
*
“-Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclisi toplayamayız” diyenleri
Tekrar tekrar vekil olarak Meclise sokanlara,
*
Sen kuru kumanyayla yetinirken aksırıp, tıksırıp,
Çatlayıncaya kadar bu vatanı yiyenlere,
*
Senin şehit haberin üçüncü sayfalara düşerken
Seni vuran hainlerin şehitlik(!) kurmalarını seyredenlere,
*
Kanınla suladığın topraklardan ay-yıldızı indirip
Yerine, bölücü paçavralar astıranlara,
*
Yurdun bir bölgesinde her gün millete ve vatana hakaret edilir,
Devlete meydan okunurken
Bazı ruhsuzların, koltuklarını korumak için seyretmelerine,
*
Sen bu vatan, bu bayrak için can verirken
Senin cenazene dahi
Can korkusuyla, “koruma ordusuyla” gelenlere,
*
Bunları hala alkışlayıp, destekleyenlere,
*
Hakkını helal ediyor musun Yiğidim?
*
Eğil Hoca eğil
Kulak ver tabuta; ne diyor o Yiğit:
Haydi şimdi dön, yüreğin varsa
DUYDUKLARINI, CENAZEYE GELEN O “ZEVAT’A” DA SÖYLE !
Ve sor:
-Ne yüzle geldiniz buraya

========================================================
Dostlar,

Yazanı / yazarı belirsiz olarak bize ulaşan bu içten ve çoooooooooook gerçekçi dizeleri içimiz ezilerek paylaşmak istedik…

Ulusumuza, şehit – gazi ailelerine dayanç diliyoruz…
Ne işe yarayacaksa bilemiyoruz ama acılarının yarısını paylaşmak istiyoruz..

Toplumda 1984’ten bu yana 40 bin dolayında can yitiğimiz var.. Delip geçmediği aile kalmadı neredeyse. Ulus acıdan – travmadan sersemleştirildi, dilimiz varmıyor söylemeye ama manyaklaştırıldı – mankurtlaştırıldı neredeyse..

Derin ve çok kapsamlı bir toplumsal travma yaşatılıyor Türkiye’ye son onyıllarda..
Sağduyusunu yitirsin, yanlış tepkisel kararlara zorlansın, kalkınmaya odaklanamasın.. diye.

Bu iğrenç, insanlık dışı lanetli senaryoda doğrudan – dolaylı rolü olanları nefretle kınıyoruz.
Halkımıza gerçekleri durmaksızın anlatmak zorundayız direncini pekiştirmek için.

 • Toplumsal travma ile başedebilmesi için sosyal psikolojik destekler vermeliyiz.

Suriye’de her gün ”…şu kadar terörist öldürüldü hamdolsun; akşama daha da artar inşallah..” içerikli söylemlere der-hal son vermeliyiz.. Uluslararası hukuk bakımından çok zor duruma düşeriz! Meşruluk zeminimizi yitirebiliriz..

Savaşın bile bir namusu – ahlakı – etiği – hukuku – insancıl yanı olmak gerekir..
Türkiye’nin karşısında bir devlet olmadığı için Zeytindalı Harekatı‘nın uluslararası hukuka göre bir savaş olmadığını biliyoruz.. BM Anlaşması önünde meşru olduğunu da.. Ancak yine de insanların ölmesi yüreğimizi acıtıyor.. Bu meşru savunmayı bile Türkiye en az kan dökerek yapmalı. İnsancıl savaş hukukunu, Cenevre Sözleşmelerinin gereklerini özenle uygulamalı.

Başlıca çare, Suriye’nin meşru hükümetine ”rejim” deme büyük ayıbından, BM üyesi bu komşu ülkeye hakaretten derhal sıyrılarak teröre karşı savaşımı bu ülkenin resmi hükümeti ve güçleriyle yapmaktır.. ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) denilen çapulcularla değil..

İçeride şehit – gazi edebiyatı asla yapılmamalı, 5-6 yaşındaki çocuklar bayrağa sarılarak ”şehir olursa” diye iğrenç şovlardan mutlak olarak kaçınmak gerekir. O yaşta bir çocuk ölüm – gazi – şehit kavramlarını soyutlukları nedeniyle gerçek anlamda değerlendiremez, ruhsal dünyası altüst olur. Bilimsel olarak son derece hatalıdır. Türkiye bunları hak etmiyor, yakışmıyor ülkemize..

Asla unutulmasın; Büyük ATATÜRK savaş için zorunlu koşulu, yaşamı cephelerde geçmiş bir gazi komutan olarak şöyle tanımlamıştı :

* Savaş, milletin yaşamı tehlikeye düşmedikçe bir cinayettir.

Sevgi ve saygı ile. 12 Mart 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com