ATIKLARIN ZARARSIZLAŞTIRILMASI ve TIBBİ ATIKLAR

logo_tam_AUTF

Değerli AÜTF Dönem 3 Öğrencilerimiz, Asistanlarımız;
Site okurlarımız,

AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda
Dönem 3’te Toplum Sağlığı dersi kapsamında işlediğimiz 2 saat süreli anfi dersi olarak sunduğumuz

ATIKLARIN ZARARSIZLAŞTIRILMASI
ve TIBBİ ATIKLAR

konulu dersin yansılarını pdf olarak izlemek için lütfen tıklayınız..
(21 Mart 2017, 92 yansı, 5.8 MB)

ATIKLARIN_ZARARSIZLASTIRILMASI

UNEP_elektronik_cop_daglari_yoksul_ulkelereBilindiği üzere sunular sizlere kaynak sağlamak için geniş tutulmakta, derste özetlenerek işlenmektedir. Bu konu 92 yansı içermektedir. Ancak derslere katılım olmayışı çok ciddi sorun.

AÜTF, 450’ye yaklaşan D3 öğrencilerine de sınırlı olanaklarıyla, en iyi eğitimi vermek için vargücüyle çabalar ve bu amaçla adeta paralel / ikili eğitim yaparken, derslere devamsızlık çok ciddi sorun.. Bizim bu konu için derse girdiğimizde 208 ve 223 kişilik 2’ye bölünmüş ve 2 kez yinelediğimiz derste katılımcı öğrenci sayısı yalnızca 8, yazıyla se-kiz!

Sözümüzü esirgemeyelim; bu ayıptır, hem de çooook ayıptır.
Aynı saatte 2’ye bölünmüş sınıflarda derse gelen hocalar, öğrenciler olmadığından tutanak yaparak dersi işleyememişlerdir. Bundan utanmak gerekir.. Tıp eğitimi dışarıdan devam etmeden yapışabilecek bir eğitim değildir. Türkiye’miz ve anababalarınız sizlerin hekim ve iyi hekim olmanız için vargücüyle ağır özverilere katlanmaktadır. Sizin girdiğiniz fakülteye giremeyen onbinlerce öğrenci vardır.  “Fakülte” sözcüğü “isteğe bağlı” anlamında ve Latince kökenlidir. Kimse sizi bu eğitime zorla yollamadı. Tersine, kendiniz büyük çabalarla girdiniz. Dolayısıyla Tıp Fakültesinin kurallarına uymak zorundasınız. Bunların başında adam gibi derslere devam etmek ve dersi derste öğretim üyeleriyle etkileşim içinde en verimli biçimde öğrenmek zorunluğu gelmektedir.

İlgili Yönetmelikte tanınan kuramsal dersler için %30, uygulamalı dersler için %20’ye dek olan devam etmeme olanağı peşinen tanınan ve sonuna dek kullanılacak bir hak değildir.
Elde olmayan nedenlerle devam edememe durumu için sizlere bir esnekliktir. 1971’de Hacettepe’de tıp eğitimine başlayan ve 46 yıllık bir tıp öğrencisi olarak henüz tıp eğitiminin
3. sınıfında olan sizlere söylemek hakkına sahibim ve söylemeliyim ki; iyi bir tıp eğitiminin, nitelikli hekim olmanın başta gelen koşulu derslere devamdır. Tersi büyük ve ağır bir sorumsuzluktur ve hoşgörülmesi, sürdürülmesi olanaksızdır. AÜTF yönetimi ilgili yönetmeliği değiştirerek bu %20 ve %30 oranlarını daha aşağıya çekebilir, her dersin kendi içinde uygulayabilir…. Nitekim söz konusu ders yapılamayan tutanaklar Dekanlığa verilmiştir ve Sn. Dekan MGK’de (Müfredatı Geliştirme Kurulu) görüşüleceğini, çözüm üretileceğini belirtmiştir.

Aşağıdaki 2 fotoğraf acı tabloyu ortaya koyuyor.. Ayakta olan biziz, fotoğrafı ders asistanı çekmiştir ve Dekan ile yardımcılarına what’s up ile yollanmıştır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ülkemizin en seçkin kurumları arasındadır.
Bu kurumun saygınlığına ve sizlere yakışan biçimde sorumlu davranarak,
bu kabul edilemez devamsızlık fiyaskosuna derhal son vermelisiniz!

Sevgi, saygı ve KAYGI ile. 21 Mart 2017, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD, Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net   profsaltik@gmail.com

GIDA GÜVENLİĞİ ve SU HİJYENİ (SANİTASYONU)

logo_AUTF

 

 

 

Değerli AÜTF Dönem 3 Öğrencilerimiz, Asistanlarımız;
Site okurlarımız,

AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda
Dönem 3’te Toplum Sağlığı dersi kapsamında işlediğimiz
2 saat süreli anfi dersi olarak sunduğumuz

GIDA GÜVENLİĞİ ve SU HİJYENİ (SANİTASYONU)

konulu dersin güncellenmiş yansılarını (154 yansı) pdf olarak izlemek için (4.7 MB)
lütfen tıklayınız.. (20 Mart 2017)

 

GIDA_GUVENLIGI_ve_SU_HIJYENIaclik_olumu_anne_ve_bebegi

Bilindiği üzere sunular sizlere kaynak sağlamak için geniş tutulmakta,
derste özetlenerek işlenmektedir. Bu konu 154 yansı içermektedir.
Ancak derslere katılım aşağıdaki hazin kuraklıktan kavrulan topraklar gibi..
AÜTF, 450’ye yaklaşan öğrencilerine sınırlı olanaklarıyla, en iyi eğitimi vermek için vargücüyle çabalar ve bu amaçla adeta paralel / ikili eğitim yaparken, derslere devam çok ciddi sorun..
Bizim bu konu için derse girdiğimizde 208 ve 223 kişilik 2’ye bölünmüş ve 2 kez yinelediğimiz derste katılımcı öğrenci sayısı yalnızca 8, yazıyla se-kiz!

Sözümüzü esirgemeyelim; bu ayıptır, hem de çooook ayıptır.
Aynı saatte 2’ye bölünmüş sınıflarda derse gelen hocalar, öğrenciler olmadığından tutanak yaparak dersi işleyememişlerdir. Bundan utanmak gerekir..
Tıp eğitimi dışarıdan devam etmeden yapışabilecek bir eğitim değildir.
Türkiye’miz ve anababalarınız sizlerin hekim ve iyi hekim olmanız için vargücüyle ağır özverilere katlanmaktadır. Sizin girdiğiniz fakülteye giremeyen onbinlerce öğrenci vardır.  “Fakülte” sözcüğü “isteğe bağlı” anlamında ve Latince kökenlidir. Kimse sizi bu eğitime zorla yollamadı. Tersine, kendiniz büyük çabalarla girdiniz. Dolayısıyla Tıp Fakültesinin kurallarına uymak zorundasınız. Bunların başında adam gibi derslere devam etmek ve dersi derste öğretim üyeleriyle etkileşim içinde en verimli biçimde öğrenmek zorunluğu gelmektedir.

Yönetmelikte tanınan kuramsal dersler için %30, uygulamalı dersler için %20’ye dek olan devam etmeme olanağı peşinen tanınan ve sonuna dek kullanılacak bir hak değildir.
Elde olmayan nedenlerle devam edememe durumu için sizlere bir esnekliktir.

kuraklik_feci

1971’de Hacettepe’de tıp eğitimine başlayan ve 46 yıllık bir tıp öğrencisi olarak henüz tıp eğitiminin 3. sınıfında olan sizlere söylemek hakkına sahibim ve söylemeliyim ki;
iyi bir tıp eğitiminin, nitelikli hekim olmanın başta gelen koşulu derslere devamdır.

Tersi büyük ve ağır bir sorumsuzluktur ve hoşgörülmesi, sürdürülmesi olanaksızdır.
AÜTF yönetimi ilgili yönetmeliği değiştirerek bu %20 ve %30 oranlarını daha aşağıya çekebilir, her dersin kendi içinde uygulayabilir…. Nitekim söz konusu ders yapılamayn tutanaklar Dekanlığa verilmiştir ve Sn. Dekan MGK’de (Müfredatı Geliştirme Kurulu) görüşüleceğini, çözüm üretileceğini belirtmiştir.

Aşağıdaki 2 fotoğraf sırasıyla 8 ve 15 Mart 2017 günlüdür, ayakta olan biziz, fotoğrafı ders asistanı çekmiştir ve Dekan ile yardımcılarına what’s up ile yollanmıştır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ülkemizin en seçkin kurumları arasındadır. Bu kurumun saygınlığına ve sizlere yakışan biçimde sorumlu davranarak bu fiyaskoya derhal son veriniz!

Sevgi, saygı ve KAYGI ile. 20 Mart 2017, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK

Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı,
AÜTF Halk Sağlığı AbD   Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net    profsaltik@gmail.com

Well-known, So Called “p” Value / Şu Ünlü “p” Değeri

Değerli AÜTF Halk Sağlığı AbD Asistanlarımız,
Sevgil Öğrencilerimiz,
Değerli Araştırıcılar..

“p değeri” (p value) Biyometematiğin adeta temelidir.
Kavranması güç değildir ancak gereğince öğrenildiğinde beklenenden daha çok işe yarar.
Aşağıda erişkesini verdiğimiz 61 yansıdan oluşan power point dosyası
(pdf biçiminde) dileriz yararlı olsun.. (2 MB)

Lütfen tıklar mısınız??

So_Called_p_Value

Ahmet SALTIK, MD
Professor of Public Health
M.Sc. in Biostatistics
Ankara Univ. Medical School,  Dept. of Public Health
www.ahmetsaltik.net  profsaltik@gmail.com

AÜTF Dönem 3 Dersi : Alan (Saha) Araştırmaları (Field Surveys)


Sevgili AÜTF Dönem 3 Öğrencilerimiz.
.

SAHA  – ALAN ARAŞTIRMALARI konulu dersimizin yansıları pdf olarak aşağıdadır.

Güncellenmiştir..

Ders, 12.10.2015 günü sabah 14:00 – 14:50 arasında 2 kümeye birleştirilerek,
AÜTF Morfoloji binasında 6 sayılı anfide işlenmiştir.

Yararlı olmasını dileriz..
Bu dosya ile birlikte sunduğumuz TNSA 2013 özet verilerinden de sınavda sorumlu olacaksınız.. Bu nokta derste de vurgulanmıştır..

Yansıları okumak, dosyayı indirmek için lütfen aşağıdaki erişkeyi (linki) tıklar mısınız??

Saha_Arastirmalari

TNSA2013_sonuclar_sunum_2122014

Tanıtım ve Yöntem Sinan TÜRKYILMAZ

Sevgi ve saygı ile.
15.10.2015, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK

Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

 

AÜTF Dönem 3 Örnek Aile Çalışması Raporu


Sevgili AÜTF Dönem 3 Alan Çalışması (Aile İzlemi) Kümesi Öğrencilerimiz,

Ekte bir örnek çalışma raporu sunuyoruz.

Calibri 11 punto ve 1 satır aralıklı yazalım.
Sayfa kenarlıkları (marjinleri) 4 taraf için de 2’şer cm olsun.

Kapak sayfası olmalı, fotoğrafınız ve e-ileti, cep telefonu bilgileriniz bu sayfada yer almalı.

Ekler dışında 25 sayfayı geçmemeli raporunuz.
Her izlemin değerlendirmesi, numara verilerek, tarih belirterek ayrı ayrı yazılmalı.
Bu değerlendirmelerde, her ziyarette neler yaptığınızı yazmalısınız.
Size sunumlarınız sırasında bizim verdiğimiz hedefleri belirtmeli ve bu hedeflere ulaşmak için
neleri yapıp neleri yapamadığınızı (gerekçesi ile) belirtmelisiniz.

Power point sunumlarınızı ve aileyle paylaştığınız belgeleri vb.’ni ayrıca
EKLER’de vermelisiniz.

14-16 izlemin sonunda bir GENEL DEĞERLENDİRME yer almalı.
Bu Alan Çalışması size neler kattı, eleştirileriniz, önerileriniz yer almalı.

Bize 5 Haziran günü için son gün olarak notları vermemiz gerektiği yazılı olarak bildirildi.

Dolayısıyla en geç 1 Haziran günü CD’lerin bize ulaşması gerek.
Oda kapımızda asacağımız cebe CD / DVD’ler konabilir.
Birkaç kişi tek bir CD / DVD’yi kullanabilir, daha da iyi olur.
Aranızda anlaşırsanız, tek 1 çubuk belleğe yükleyip bize ulaştırabilirsiniz..
Ya da tek 1 klasörde depolayarak TEK BİR e-ileti ile bize gönderebilirsiniz.
Hangi yolu seçtiğinizi küme temsilcileriniz bana cep telefonu ile / SMS ile bildirmelidir.
Herkes dosyasının ve eklerinin tümüyle ve sorunsuz açılıp açılmadığını denetlemelidir.

LÜTFEN elden geldiğince duru – arı Türkçe kullanınız, tümce düşüklükleri,
dil mantığı (semantik) hataları olmasın.

Lütfen, yansı hazırlama ve kaynak gösterme kurallarına,
sunumlarınız sırasında kezlerce değindiğimiz üzere, tümüyle uyunuz.

Hepinize emekleriniz için teşekkür eder, sınavlarınızda başarılar dilerim.

Örnek dosyayı pdf olarak indirmek için lütfen aşağıdaki erişkeyi (linki) tıklar mısınız?

Fatih_Rustu_Delen_D3AlanCalismasiRap_2011-12

Sevgi ve saygı ile.
22.5.2015, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net
p
rofsaltik@gmail.com