Hesap hatası


Hesap Hatası!

Hâlâ devam eden ve kırılamayan yakın tarihimizin en görkemli halk direnişi nedeniyle AKP iktidarının ezberi bozuldu. Yatıştırıcı olarak öne sürdükleri Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “taşra kurnazlığı” ile yaptığı açıklamada,
bir yandan özür diler ve alttan alır gibi görünürken, gerçekte halkı tehdit ediyor.

Direnişe Türkiye genelinde katılan milyonlarca insanı -ki sayının 10 milyonu aştığı belirtiliyor- korkutarak bölmeyi deniyor. Öyle ki, “marjinal” ya da “yasa dışı” olduğunu
ileri sürdüğü bazı örgütlerin de bu eylemlere katıldığını belirterek, yurttaşları evlyerine dönmeye zorluyor.

Öyle anlaşılıyor ki, halk isyanını en önünde yer alan, polis terörünü püskürten gençleri yalnızlaştırarak ezmeyi, böylece direnişi kırmayı planlıyor.

Durumu değerlendirdiklerini belirten Arınç, AKP Hükümeti’ne karşı isyanın büyümesini, polisin aşırı güç kullanmasına bağlıyor. Doğru da aynı polis 1 Mayıs’da da aşırı güç kullanmıştı. İsyanın başka ve daha önemli nedenleri de var :

– Halkın çok büyük bir bölümü 11 yıldır kendilerine hakaret edilmesine karşı çıkıyor.
– Yaşam tarzlarına müdahale edilmesine,
– değerlerine saldırılmasına,
– görüşlerinin dikkate alınmamasına,
– yağma düzenine, gelir adalatsizliğinin büyümesine isyan ediyor.

İktidar sarhoşluğu içindeki AKP ve Erdoğan bozguna uğradı.

Bir hesap hatası yaptılar.

Onlar laik Cumhuriyeti bir avuç seçkinin rejimi sanıyordu.
Dolayısıyla milletin cumhuriyetle kavgalı olduğunu öne sürüyorlardı.
Oysa Cumhuriyetin toplumsal tabanı tahminlerinin çok ötesinde geniş ve büyüktü. Yanıldılar.

(YURT Gazetesi, 05 Haziran 2013)

==============================

Biz de ekleyelim :

Pablo Neruda‘nın ünlü dizelerini..

  • Halkın gerçek gücü…

Pablo_Neruda_Halkin_gercek_gucu

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 6.6.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Demokrasi ve Kemalizm/Democracy&Kemalism

Kemalizm_ve_Demokrasi_19.11.11