Pir Sultan Abdal’dan : Yürü bre Hızır Paşa!

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta canice, barbarca yakılan 37 insanımızın aziz anısına..
Aradan 20 yıl geçti, failler bilerek yakalanmadı ve dava zamanaşımına uğratıldı..

Demokrasi ve Kemalizm/Democracy&Kemalism

Kemalizm_ve_Demokrasi_19.11.11