Etiket arşivi: Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

CHP’nin Tarihi Görevi

Mehmet Tomanbay (@mtomanbay) | TwitterProf. Dr. Mehmet TOMANBAY
22. DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ
Cumhuriyet, 07 Temmuz 2021

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktıktan sonra Milli Mücadele’yle ilgili ilk açıklamasını 22 Haziran 1919’da Amasya’da yapmıştır. Tarihe “Amasya Tamimi” olarak geçen ve Atatürk tarafından kaleme alınan açıklama, “Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir” cümlesiyle başlar. “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” cümlesiyle de çözümün ne olduğunu belirtir.

KİRLİ İLİŞKİLER SAÇILDI

Mustafa Kemal ve arkadaşları Milli Mücadele’nin yol haritasını, Erzurum ve Sivas kongreleriyle çizmişlerdir. Sivas Kongresi, Cumhuriyetin kurulmasında en önemli dönemeçlerdendir. CHP’nin 2. Kurultayı’nda Atatürk, Sivas Kongresi’ni “partimizi doğuran kurultay” olarak tanımlar. Bu sözüyle

 • CHP’ye, “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” olan cumhuriyetimizi, ebediyete kadar koruma, kollama görevini vermiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan beri egemen olan demokratik parlamenter sistem, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliği referandumuyla terk edildi. Yerine “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen tek adam rejimi egemen kılındı. TBMM işlevsizleştirildi. Otoriterlik ve kutuplaşma arttı. Kuvvetler ayrılığı yok edildi. Denge, denetleme mekanizmaları ortadan kaldırıldı. Egemenlik kişiselleştirildi. Artık Türkiye’yi denetlenemeyen, partili bir cumhurbaşkanı yönetmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulanmasıyla ekonomide,
dış politikada, toplumsal sorunlarda sıkıntılar giderek büyümüştür

 • Salgın hastalığın da iyi yönetilememesi sonucu, işsizlik olağanüstü artmış, gelir dağılımı daha da bozulmuştur.

TL’deki değer kaybı durdurulamamıştır. Vatandaş yükselen enflasyon karşısında, her zamankinden daha çok ezilmiştir. Libya’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de geri adımlar atılmıştır. AB ve ABD’yle ilişkilerde iyileşme olmamıştır.

 • Organize suç örgütlerinin kirli ilişkilerinin devleti nasıl tahrip ettiği de son dönemde kamuoyuna yansımıştır.

MİLLET İTTİFAKI’NIN SORUMLULUĞU

Bu ortamda siyasal mücadele yaşamsal önemdedir. Muhalefet partilerinin, ülkemizi hızla sonu belirsiz noktaya yaklaştıran gidişe dur deme sorumlulukları büyüktür. Yapılması gereken, Amasya Tamimi’nde Atatürk tarafından belirtilmiştir. Kötü gidişe dur deme görevi milletindir. Milleti örgütleme sorumluluğu da kurucu parti CHP’nin ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nundur.

Bu anlamda Kılıçdaroğlu, CHP’nin sorumluluğuna uygun bir politikayla “Millet İttifakı” adıyla muhalefet partileri arasında önemli bir dayanışmayı başarmıştır. Bu politika ilk meyvesini yerel seçimlerde vermiş, Millet İttifakı birçok belediye başkanlığı kazanmıştır. Bu başarı, CHP ve Kılıçdaroğlu’na yönelik beklentiyi daha da artırmıştır. Her geçen gün artan ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunları aşabilmek için Millet İttifakı’nı daha da genişletmek, güçlendirmek zorunludur. Milletin büyüyen sorunlarını, Millet İttifakı’nda bir araya gelen güçlerin azmi çözebilir. Türkiye’nin toplumsal yapısı ve toplumdaki hassas dengeler nedeniyle, ittifakın genişletilip güçlendirilmesi kolay değildir. Ancak ülkemizin birliği, dirliği için bu zor görev başarılmalıdır.

Atatürk, ülkemizin içinde bulunduğu tehlikeli durum karşısında, Anadolu’da binlerce yıldır tasada, kıvançta bir arada yaşamış, aynı gelenek, görenek, inanca sahip kesimleri, etnik ve mezhepsel farklılıklarına bakmadan, ayrım yapmadan bir araya getirmişti. Ümmetten millete geçmeyi başarmıştı. Cumhuriyeti kurmuştu. Şimdi de millet, her kesimden siyasi liderin aynı sorumlulukla davranmasını beklemektedir. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nın diğer liderleri, ittifakı desteklemek isteyen, Atatürk ilke ve devrimlerine sadık, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeyi arzulayan irili ufaklı her partiyi ve parti liderini, ittifak çatısı altında buluşturma sorumluluğuyla karşı karşıyadırlar. Cumhuriyetimizin esenliği ve kurtuluşu, Millet İttifakı’nı kuran Kılıçdaroğlu ve diğer genel başkanların bu zor ama tarihi görevi başarmalarına bağlıdır.

Korona virüs salgınıyla beraber birçok şirket iflas noktasına gelecek

Korona virüs salgınıyla beraber birçok şirket iflas noktasına gelecek

Korona virüs salgınıyla beraber birçok şirket iflas noktasına gelecek

Ufuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tomanbay 10 yıl önce dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip olan Türkiye’nin iki basamak birden düşerek 19. Büyük ekonomisi olduğunu söyledi.
YENİÇAĞ/BERKAY BİGEÇ
Yeniçağ’ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Tomanbay, AKP’nin ekonomi politikasının tüketim üzerine kurulu olduğunu üretmeyen bir ekonomi yaratıldığını söyledi.
Türkiye’nin bu pandemiye en zayıf döneminde yakalandığını kaydeden Tomanbay “450 milyar $ dolayında Türkiye’nin dış borcu var. Büyük bir enflasyon yaşadık, döviz kurları yükseldi, hala yükselmeye devam ediyor. Krizi aşmaya çalışırken pandemiye yakalandık. Son çeyreklere baktığımızda daralan bir Türkiye ekonomisi var hatta slumpfasyon dediğimiz çöküşü yaşadık. Yani hem ekonomi küçülüyordu bir yandan enflasyon artıyordu. Önlemler almaya çalışırken bu krize yakalandık” dedi.

Türkiye’nin son yıllarda ekonomik açısından bir sanayisizleşme süreci yaşadığını Anlatan Prof. Dr. Tomanbay şunları söyledi:

Türkiye sanayisinin toplam üretim içinde payını artıramıyoruz. Dünya son 10 yıldır 4. sanayi devrimini yaşamaya başladı. Piyasada ileri teknolojili ürünlerin ticaretinin yoğunlaştığı bir dönem yaşanıyor. Türkiye’nin toplam imalat sanayi ihracatı içinde ileri teknolojili ürün payı %2.5 dolayında, bu rakam çok düşük. Bu oran Rusya’da %11, İsrail’de %13, İsveç’te %15, İngiltere % 21 dolayında. Türkiye inşaata dayalı kalkınma hamlesi yerine ileri teknolojili sanayi yatırımlarına daha çok önem verseydi, katma değeri yüksek malların üretimine yönelseydik en azından % 5-6-7 yelere gelseydik, pandemi sonrasını fırsata çevirebilirdik. Pandemi gelişmiş ülkeleri etkiliyor ama en çok da bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor.

e883cd9ccb96ae23-480x270.jpg

TURİZM GELİRİ SIFIRLANACAK

Türkiye 2020 yılında turizmden 50 milyar $ dolayında bir gelir bekliyordu maalesef bu şimdi sıfıra indi. Türkiye’nin bu krizden güçlü çıkabilmesi için bir zihniyet değiştirmesi gerek. Turizm sezonu bu sene kayıp bir sezon olacak. ABD ve Avrupa’daki devletler düzelmeden Türkiye’nin düzlüğe çıkmasının da çok olumlu bir anlamı olmaz. Çünkü Türkiye dünyadan bir kopuk bir ülke değil. Sıkıntıyı önümüzde 2020 yılında da sürdürmeye devam edeceğiz.

IMF, Nisan ayında yayınladığı raporunda Türkiye’nin büyüme oranını % 3 olarak öngörmüştü. Pandemiden sonra %5 küçülmeye çevirdi. Çok ciddi bir küçülme olacak bu. 2009 krizinde %4.17 küçülmüştük.  Bu salt bizim için değil, tüm dünya için. IMF dünya için büyüme oranını da %3.3 olarak büyüme öngörmüştü.  Bu zararı tüm paydaşlar yaşayacak işsizlik %17-18 seviyesinde olacak. Türkiye’de bir yandan ekonomi küçülüyor bir yandan işsizlik artıyor. Tam bir slumpflasyon. Bu çöküşten herkes zarar görüyor. 450 milyar $ borç nedeniyle reel sektör de zarar görecek. Bu borcun 200 milyar dolardan fazlası özel sektörün. Şirketler bu krize kötü bir dönemde yakalandılar. Dolar üstünden borçlu olan şirketler sıkıntı yaşayacak. Elbette ki birçok şirket iflas noktasına gelecek. Bunlar önümüzdeki süreçte olacak şeyler. Türkiye’nin IMF’ye başvurması tartışılıyor. Türkiye’nin gerekli döviz gereksinimi uluslararası piyasadan bulması lazım. Türkiye’nin dış piyasalardaki ana sorunu ekonomi yönetimine güvenin kalmaması. Türk ekonomi yönetimine güvenin kalmaması ülkeye sıcak para gelmesini de engelliyor. ABD’de kendi derdine düştü bu durumda. Bu dönemlerde maliyeti en düşük döviz bulma yolu IMF’dir. Türkiye de IMF katkısı bulunan bir ülke. Türkiye’nin  IMF’den çok düşük faizlerle 9-10 milyar dolar kredi çekme imkanı var. BU hükümetin siyasal bir tercihi tabii ki, bunu bize zaman gösterecek.

Gelinen noktada birçok şey değişecektir. Neoliberal sistemde bir çöküş oldu. O zaman ne olacak dünya bir zihniyet değişikliğine gidecektir. 4. Sanayi Devrimi hızlanacak. Elbette yeni paralar yeni ekonomik sistem kendini belli edecek. İyimser senaryoyla  Haziran’ ın sonunda sorunlar çözülecek ve üretim tedarik zincirleri tekrardan kurulacak. Kötümser senaryo ise bu hastalığın Eylül, Ekim ayına kadar süreceği ve sonbahar aylarında ise ikinci bir dalganın başlayacağı yönünde.

Kaynak Yeniçağ: Korona virüs salgınıyla beraber birçok şirket iflas noktasına gelecek

Açıkoturuma çağrı : TÜRKİYE GERÇEKTEN KALKINIYOR MU ?

Açıkoturuma çağrı :

TÜRKİYE GERÇEKTEN KALKINIYOR MU ?

DÜZENLEYEN    :  İSTANBUL YÜKSEK TİCARET ve MARMARA ÜNİVERSİTESİ                                İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ 

TARİH ve SAAT : 22 Mayıs 2015 Cuma, 17:00

YER                     :  Dernek Konferans Salonu Mithatpaşa Cad. No: 16/6 Yenişehir-Ankara,
                                 (312) 434 37 16

YÖNETİCİ Kamil ÖZDEMİR
İst. Yük. Tic. ve Marmara Ünivesitesi  İ.İ.B.F. Mezunlar Derneği Onursal Genel Bşk.

AÇIŞ KONUŞMASI
Rahmi Aşkın TÜRELİ
CHP İzmir Milletvekili – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi 

Davut ÖZDEMİR
İst. Yük. Tic. ve Marmara Ünivesitesi  İ.İ.B.F. Mezunlar Derneği Ankara Şb. Bşk.

KONUŞMACILAR                           :

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Halit SUİÇMEZ
Kalkınma İktisadı Uzmanı – Araştırmacı-Yazar

=============================================

Dostlar,

“İSTANBUL YÜKSEK TİCARET ve MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
                              İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ”

yurtsever dostlarımızın yönetimindedir.

Cuma günleri, sanırız ayda 1 ya da 2 kez böylesine önemli toplantılar düzenliyorlar.

Sağolsunlar, başta bu saygın ve önemli Derneğin Ankara Şubesi başkanı sevgili dostumuz
Davut Özdemir olmak üzere, bizi de pek çok kez onurlandırarak Ankara içinde ve dışında bilimsel ve sosyal etkinliklerine çağırdılar. İstanbul Merkezinde de bir konferans vermiştik :

Cumhuriyetimiz 86 Yaşında : Kritik Bir Muhasebe.
İst. Yüks. Tic. Mez. Drn. Genel Merkezi, İstanbul, 29.10.2009

Son olarak ise Kadına Yönelik Şiddet sorunsalı(problematik) bir açıkoturumda irdelemiştik (6 Mart 2015):

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Anısına
Ülkemizde Toplumsal Şiddet ve Çözümü

Dernek yöneticileri, bu tür etkinliklerini kamera ile kayıt ederek arşivliyor ve geleceğe belge bırakarak da topluma hizmetlerini pekiştiriyorlar.

22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 17:00’de başlayacak bu önemli oturumun konuşmacıları da bizim çok değerli ve alanlarının uzmanı 2 dostumuz. Prof. Tomanbay ve Dr. Suiçmez..

Zaman ayırıp bu oturumu kaçırmamak gerekiyor..

Emek verenlere / vereceklere çoook teşekkür şimdiden..

AKP’nin her alandaki topluma yanıltmaya yönelik dürüstçe ve gerçekçi olmayan algı yönetimi kuşatması ortamında, bu oturumun yanıtını vereceği konu çok önemli.
Pervasızca yalanlar hiç utanıp sıkılmadan sürdürülüyor..
En belirgin olanlarından biri 2023’te dünyanın en büyük ekonomisi içinde olacağımız!
Matematiksel kesinlikle olanaksız bir yalan ısrarla sürdürülüyor.
Temel dayanak ise halk yığınlarının bilgisiz – sorgulamaz – biat kültürlü istendik perişan halleri..
Çook yazık çok..

Ama insan idraki ne zamana dek tutsak alınabilir ki??
Yaşamın acı gerçekleri bu insanlarımızca da, deneme – yanılma ile olsa da önünde sonunda öğrenilmeyecek mi??

AKP’nin perişan halleri.. Seçime 2 koldan tam güç yükleniyorlar..
Anormal bir durum ortada : Cumhurbaşkanı seçim propagandasında meydanlarda..
Demokrasi gelenekleri ve seçim hukuk / anayasa ayaklar altında..

YSK da felç!?

Pekiiii; acaba gerçekten AKP lehine mi bu tam güç yüklenme; yoksa geri tepebilir mi?
Geri tepecek mi ?

7 Haziran 2015 gece yarısına doğru, kaçak Ak Saray “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi”nde
son tangoyu ibretle izleyeceğiz..

Sevgi ve saygı ile.
18 Mayıs 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Barolar Birliği’nden : “Temiz ve Adil Seçim” Sempozyumu


Barolar Birliği’nden : “Temiz ve Adil Seçim” Sempozyumu

Dostlar,

Türkiye’nin bu hengamesinde 30 Mart 2014 yerel seçimleri hızla yaklaşyor..

Seçim güvenliği açısından son derece ciddi sorunlar ortada..

Mutlaka tartışılması, kamuoyuna maledilmesi ve çözüme kavuşturulması gerek..

Topal ördek” R.T. Erdoğan ve AKP hükümetine, seçim güvenliği ve
temsilde adalet
adına makul olan, demokrasinin gereği olan ve ona yakışan
tüm çözümler kabul ettirilmeli..

Bu bağlamda aşağıdaki toplantı son derece önem taşıyor..

Temiz Seçim Platformu olarak bu uğurda çaba gösterenlere
şükranlarımızı sunuyoruz..

Sorunun Barolar Birliğince sahiplenilmesi ve tarafların geniş katılımı ile
uygar bir diyalog zemininde tartışılması elbette büyük önem taşıyor..

Sevgi ve saygı ile.
23 Aralık 2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

==================================

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ (TBB)
UNION OF TURKISH BAR ASSOCIATIONS 

“Temiz ve Adil Seçim”  Sempozyumu  

25 Aralık 2013, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi* (Balgat)

Program

09.30-10.30 Açılış

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu (TBB Başkanı)

 • Siyasi Parti Temsilcileri
 • Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

10.30-12.30 1. Oturum  (Demokrasi ve Seçim Sistemleri)

Başkan : Yaşar Okuyan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik E. Bakanı, TSP Sözcüsü) 

 • Prof. Dr. Hikmet Sami Türk (Adalet E. Bakanı)
 • Prof. Dr. D. Ali Ercan (Savunma Sanayi E. Müsteşarı)
 • Av. Sema Aksoy (Ankara Baro Başkanı)
 • Sn. Hasan Fehmi Güneş (İçişleri E. Bakanı)
 • Prof. Dr. Mehmet Tomanbay (22. Dönem Ankara Milletvekili)

 12.30-13.30 Yemek

13.30- 15.30 2. Oturum. (Türkiye’de Seçimler ve Seçim Güvenliği) 

Başkan : Prof. Dr. Necdet BASA (E. Müsteşar, YÖK Üyesi)
 

 • Yrd. Doç. Dr. Şeref Hoşgör (Başkent Üniv. Öğretim Üyesi)
 • Sn. Kemal Değirmendereli (Edirne Milletvekili)
 • Sn. Tacidar SEYHAN (23. Dönem Adana Milletvekili)
 • Prof. Dr. Kemal YILDIRIM (Gazi Üniv. Öğretim Üyesi)
  15.30-16.30 Sorular ve Yanıtlar

*Oğuzlar Mahallesi Barış Av. Özdemir Özok Sok. 8.
06520 Balgat-ANKARA.
Tel: 0312 292 59 00 

İLERİ DEMOKRASİ VE TEMİZ SEÇİM


Dostlar
,

30 Kasım 2013 Cumartesi günü, bizim de üyesi olduğumuz
ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ‘nde önemli bir konferans dinledik..

Sayın Tomanbay, 30 Mart 014 yerel seçimleriyle ilgili olarak son derece kritik bilgiler verdi. Öncelikle seçmen sayılarının birkaç milyonu bulan tutarsızlığı..

Seçmen listelerinde yapılan hileler..

YSK, Cumhurbaşkanı… ilgililerden canalıcı sorunları tartışmak üzere istenen randevulara yanıt verilmemesi..

Seçmen kütüklerindeki kabul edilemez hata ve çelişkiler ile net seçmen sayıları hakkında Bilgi Edinme Yasası bağlamında verilen dilekçelerin yanıtsız bırakılması..

Yansıları paylaşıyoruz Sn. Prof. Tomanbay’a teşekkürlerimizle.

Bu bigilerin mutlaka kitlelere ulaşması gerek.

Durum düzeltilmezse, AKP için seçim başarısı çantada keklik..

Başbakan’ın seçimlere ilişkin “hodri meydan” okumasının ardında da bu kumpas olmalı..

Bakar mısınız şu dehşet verici duruma                  :

2007-2013 arasında listelere;

Toplam 22.703.992 seçmen eklenip düşürülmüş (15.920.563  eklenen + 6.783.429 düşürülen)

 • Yaklaşık beş buçuk yılda 22.703.992 gibi olağanüstü sayıdaki seçmenle oynanmış! 

Başta CHP, muhalefet gerekirse seçimi boykot etmeli..

Bu çıkmaz, bile bile lades mutlaka çözülmeli..

İLERİ DEMOKRASİ ve TEMİZ SEÇİM

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Ileri_Demokrasi_ve_Temiz_Seçim

Sevgi ve saygı ile.
2.12.13, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net