Etiket arşivi: NÜSED Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneğİ

HİROŞİMA ve NAGASAKİ VAHŞETİNİN 70. YILI


HİROŞİMA ve NAGASAKİ VAHŞETİNİN 70. YILI

Dostlar,

Geçtiğimiz yıl paylaştığımız dosyayı yeniden bilgiye sunuyoruz…

HIROSIMA_ve_NAGASAKI_VAHSETININ_67._Yili_06.08.2012

Sevgi ve saygı ile.
7 Ağustos 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Aşağıda erişkesi verilen doyanın da incelenmesi dileğimizdir.

http://ahmetsaltik.net/2015/08/06/hirosima-ve-nagazaki-faciasinin-70-yildonumunde-nukleer-cagin-kisa-dokumu/

========================================

2015, yani 70. yıl için güncelleme…

  • “Fukuşima nükleer güç santralinde görev yapan 1.400 çalışandan 1.350’si tahliye edildi. Sızıntıyı  % 90’ın üzerinde. Ölümü göze alan 50 görevli şimdiden Japonya’da kahraman ilan edildi  50 Japon çalışan, buna gönüllü oldu.”

HIROSIMA_ve_NAGASAKI_VAHSETININ_67._Yili_06.08.2012

Dostlar,

Bu gün, Hiroşima’ya 15 kilotonluk (15 bin ton dinamite eşdeğer), günümüz ölçülerine göre, ironik bir anlatım ile “bebek” sayılabilecek dünyanın ilk atom bombasının atılmasının 69. yılı..

Japonya güya teslim olmadı diye, 3 gün sonra bir de Nagasaki’ye..

Yüzbinlerce insanın saniyeler içinde eriyerek ölmesi ve yeryüzünün gelmiş geçmiş
belki de en büyük trajedisi.. Yıkıcı etkileri kuşaklar boyu süren, sürecek olan..

Yazımızı paylaşıyoruz..

Bir de,

Radyasyon_ve_Toplum_Sagligi_2011

başlıklı bir power point (pdf formatlı) sunumumuz sitemizde..
179 yansı, çok kapsamlı,, 07 Mayıs 2011 günü Ankara İTÜ Evi’nde çağrı üzerine sunmuştuk.. Onu da birlikte gözden geçirmenizi önermek isteriz..

Yeni bir küresel ahlak ve felsefe gereksinimi vazgeçilmez kerteye erişti.
İnsanlık, bu idealini elbet bir gün gerçekleştirecek. Tarihin pusulası hep ileriye dönük..

Eğer önemli bir aksilik olmaz, nükleer kaza ya da savaşa Gezegenimiz kurban gitmezse.

Ders almamız için en son canlı örnek 11 Mart 2011, Fukuşima faciası.
Felaket sonucu 20 bin kişi öldü veya kayboldu. Afet sonucu bölgede çıkan nükleer bunalım (kriz) ve radyasyon sızıntısı, yaklaşık yüz bin kişiyi evlerini terk etmeye zorladı. İşletici şirket TEPCO, 9 milyar $ ödence (tazminat) için kaynak arıyor. Uzun yarı ömürlü radyoaktif izotopların etkileri kuşaklar boyu sürebilecek. Orta ve uzun erimde
ortaya çıkacak kanser artışlarını acıyla izleyeceğiz.

NET istemimiz                      :

Türkiye nükleer güç santrali yapımından vazgeçmeli. Yalnızca elektrik hatlarındaki kaçak ve yitikleri önlemek, yapılması düşünülen 2 santralin üreteceği enerjiye denk.
10 ampulden 1’ini söndürmek de yakın düzeyde tasarruf sağlıyor.

– Tasarruflu yaşam,
– her aileye 1 çocuk,
– toplu taşıma,
– bisiklete binme,
– bina mimarisini iyileştirme,
– rüzgar ve güneş enerjisi başta, yenilenebilir kaynaklar..
– …..

bunlar.. yeterli.

Japon halkına esenlik diliyor, azılarını paylaşıyoruz.
Bombalama buyruğunu veren ABD Başkanı Henry Truman’ın ölçüsüz
insanlık suçunun kaldırılamaz utancını sorumluların yüzüne çarpıyoruz.

(Bu arada ülkemizdeki şehitlerin yangını da yüreğimizi kavuruyor; 5 Ağustos 2012)

Bu yakıcı sorunu da sitemizde işleyeceğiz.

Hemen söyleyelim ki; şehitlerin sorumlusu iktidardır!

Sevgi ve saygı ile.
6.8.14, Tokat

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net 


NÜSED : 70. YILDA İNSANLIK ÇAĞRISI

NÜSED

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği

(International Physicians for the Prevention of Nuclear War – IPPNW Turkey Affiliate)(www.ippnw.org)

 BASIN AÇIKLAMASI
(6 Ağustos 2015, Ankara)

70. YILDA İNSANLIK ÇAĞRISI

6 ve 9 Ağustos 1945 insanlık için tarihsel birer kara kırım günüdür. İkinci emperyalist dünya savaşının son günlerinde Japonya’da Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasıyla 200.000 kişi öldürülmüş, bir o kadarı da izleyen günler ve yıllar içinde sakatlıklar, kanserler, sistem hastalıkları ve genetik bozukluklarla acılar içinde yaşamını yitirmiştir. Kentler biyolojik ve fiziksel çevreleriyle tam bir yıkıma uğrarken, yıllar boyu giderilemeyen radyoaktivite,
yaşamı tehdit etmeyi sürdürmüştür.

Emperyalizmin böylesi bir kitle kırımı tarihsel insanlık suçu oluşturmaktadır.

Bilim insanları, aydınlar, uzmanlar ve bütün barışsever insanlık dünyası 70 yıldır böylesi bir kırımın bir daha yaşanmaması ve insanlık üzerindeki kabul edilemez nükleer dehşet ve tehdidin sona erdirilmesi için mücadele etmektedir. Ne yazık ki bugün hala dünyada Hiroşima’da kullanılandan binlerce kat güçlü ve dünyadaki uygarlığı ve doğayı (AS: kezlerce!) yok edecek güçte 16.000 kadar nükleer silah bulunmaktadır; 2.000 kadarı ise anında karşılıklı ateşlenmek üzere konumlandırılmıştır. Üstelik küresel neo-liberal kapitalizmin yarattığı ağır eşitsizlikler, geniş kitlesel yoksulluk, açlık, hastalıklar, toplumsal temel gereksinimler ve kalkınma için kaynakları yönlendirmek yerine; yeni ve daha güçlü nükleer ve kitle kırım silahlarını oluşturmak üzere çalışmalar sürdüren emperyalist ülkeler vardır. Küresel sömürü için etnik, dinsel, vb. ayrımcılıklar temelinde şiddet, istikrarsızlık, terör ve kirli savaşlarla Orta Doğu ve öbür bölgelerde insanlık ve doğa kıyımı acımasızca ve yine insanlık suçu olarak sürdürülmekte, milyonlarca insan katledilmekte, yerlerinden sürülmekte ve yaşam kaynakları yok edilmektedir.

Hiroşima kırımının 70. yıl dönümünde, dünya barış ve demokrasi güçleri bir kez daha,
nükleer savaşın kazanan tarafı olmayacağını, tek korunma yolunun bu silahların tümden yasaklanması olduğunu vurgulamaktadırlar.

Bütün ülkelerde yürütülen “Nükleer Silahların Tümüyle Ortadan Kaldırılması Uluslararası Kampanyası” (www.icanw.org) çerçevesinde milyonlarca barışsever insan, demokratik
toplum kuruluşları, sendikalar, yerel yönetimler, nükleer silahlardan arındırılmış bölgeler oluşturulmasını istemekte ve nükleer silahların tümden yasaklanmasını öngören
“Nükleer Silahlar Sözleşmesi”nin Birleşmiş Milletlerin de desteğiyle bütün ülkelerce
kabulünü talep etmektedirler.

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED),
dünyada 62 ülkede on binlerce hekim ve sağlık çalışanı üyesi olan Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Hekimler Birliğinin Türkiye üyesi olarak, bir yandan küresel nükleer silahsızlanma
70. Yıl çağrısına katılırken; özellikle ülkemizde ve bölgemizde barış, şiddetin önlenmesi, evrensel insan hakları, hukuk ve demokrasi kurallarının yaşama geçirilmesi,
bireysel silahsızlanmanın sağlanması, toplumsal denetim ve kararlara katılım mekanizmalarının güçlendirilerek çevre ve öbür kaynakların korunması, emperyalist tertip,
örgüt ve savaşların parçası olmayıp bunların önlenmesi politikalarının uygulanması konularında yöneticileri uyarırken, bütün toplum kesimlerini eşit ve özgür bir Türkiye için
birlik, sorumluluk ve göreve çağırır.

NÜSED Yönetim Kurulu


IPPNW tarafından yayınlanan videolar:

Here are links to three short films that are really worth watching as we mark the
70th anniversary of the US atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki

An animation called The Nuclear Age in Six Movements,” by Kathleen Sullivan and
her colleagues at Hibakusha Stories.
A short documentary called Hiroshima 70 Years Later by Jesse Barrett-Mills.

Please share these links widely..

==========================================

Dostlar,

Biz de NÜSED üyesi bir hekim olarak, bir dönem 2. Başkanlığını yaptığımız NÜSED’in yukarıda aktardığımız basın açıklamasını içerik olarak paylaşıyoruz..

“No more Hiroshimas.. No more Nagasakis: Ban nuclear weapons!

Sloganını bir kez daha seslendiriyoruz..

Japon sinema yönetmeni Kurosova’nin “ZEHİR YÜKLÜ BULUTLAR” filmini mutlaka izlemelerini öneriyoruz..

Nükleer silahlar hakkında lehte / eleyhte görüş geliştirmeden bu film mutlaka izlenmeli..

Sevgi ve saygı ile.
6 Ağustos 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

NÜSED’den ULUSLARARASI KONFERANS : NÜKLEER SİLAHLARIN YASAKLANMASININ İNSANİ ZORUNLULUK BOYUTU


ATO_logosu

 

 

Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz (önceki 2. Başkan) NÜSED (Nükleer Tehlikeye Karşı
Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği) uluslararası bir konferans düzenliyor
Ankara Tabip Odası ile (yine üyesi olduğumuz) birlikte.. 

Ankara’da, 21 – 22 Haziran 2014 günlerinde ve Kızılay’da Alba Otel’de..

Program aşağıda..

Dünya Türkiye gündemine kilitli değil..
İlgi ve bilginize sunarız..

Sevgi ve saygı ile.
20 Haziran 2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net 

=====================================================

NÜSED’den ULUSLARARASI KONFERANS :
NÜKLEER SİLAHLARIN YASAKLANMASININ İNSANİ ZORUNLULUK BOYUTU

Değerli Meslektaşımız,

Kara mayını, misket bombası ve nükleer test mağdurları ‘nükleer silahlar yasaklansın demek için uzmanlar Türkiye’ye geliyor.

ICAN (Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya) tarafından 21 – 22 Haziran 2014’te Ankara’da düzenlenecek

‘Nükleer silahların yasaklanmasının insani zorunluluk boyutu’ başlıklı konferansa

Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kafkasya’dan toplam 20 ülkede yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, uzman ve nükleer karşıtı aktivistler katılacak.
Konferansta özellikle mevcut ve olası çatışmaların giderek arttığı günümüzde
nükleer silahların bilerek ya da kaza ile kullanılması durumunda insanlık ve gezegen için oluşturacağı olası tehlikelere ve sonuçlara dikkat çekilecek ve tüm dünyaya
bu konuda harekete geçilmesi için çağrıda bulunulacak.

Konferans herkesin katılımına açık olup ücretsizdir.
Konferans boyunca simultane (AS: eşzamanlı) tercüme (çeviri) yapılacaktır.
Aşağıda etkinlik programını inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Ankara Tabip Odası

ULUSLARARASI KONFERANS:
NÜKLEER SİLAHLARIN YASAKLANMASININ İNSANİ ZORUNLULUK BOYUTU

ANKARA, 21-22 HAZİRAN 2014 [1]
Alba Ankara Otel, Yüksel Caddesi No:19Kızılay / Ankara
Tel : 00 90 312 419 10 20

21 HAZİRAN 2014 

Toplantıda İngilizce-Türkçe eşzamanlı çevir yapılacaktır.

12:30–14.00 Nükleer Silahların Yasaklanmasının İnsani Zorunluluk Boyutu

ModeratörDr. Özen Aşut  IPPNW Türkiye 

Nükleer silahların sağlık üzerindeki etkisi
Dr. Ahmed Saada– IPPNW Mısır

Nükleer silahların çevre üzerindeki etkisi
Hilal Atıcı– Greenpeace Türkiye

Evrupa – Akdeniz bölgesinde kitle imha silahları
Dr. Aytug Atıcı – CHP Milletvekili

Nükleer silahların yasaklanmasına sivil toplumun katkısı
Ms. Arife Köse- ICAN Türkiye

Çözümsüzlüğü aşmak – nükleer silahsızlanmaya yeni yaklaşımlar-
Mr. Richard Lennane,
– Uzman– Biyolojik Silahlar Anlaşması’nın Uygulanmasına Destek Birimi eski başkanı

14:00 – 15:00: Varlığı Kabul Edilemez Silahlara Daha Fazla Kurban Vermek İstemiyoruz!

Kara mayını ve misket bombaları kampanyalarından dersler
– 
Ms. Jelena Vicentic, Assistance Advocacy Access

Fransa’nın yaptığı nükleer denemelerin sonuçları
Prof. Smail Debeche Cezayir Üniversitesi

Kabul edilemez silahların kurbanlarından konuşmalar:
Mr Branislav Kapetanović: Misket Bombası Koalisyonu Sözcüsü
Mr. Karipbek Kuyukov– Atom Projesi Elçisi- Kazakistan

Kahve arası

15:20-17:00 Nükleer Silahsızlanma Tartışmalarında Bir Sonraki Adım
Chair: Yard. Doç. Selin Bölme

  • Ms. Martha Barcena Coqui – Meksika Büyükelçisi
  • Ms. Sabine Kroissenbrunner – Avusturya Büyükelçisi Yardımcısı
  • Ms. Susi Snyder – Pax /ICAN
  • Dr. Derman Boztok – IPPNW Türkiye

17:00 Kokteyl

İnsanlık Yararına Hekimlik : Ruhsata Tabi Olabilir mi?


Dostlar
,

Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitlerini Anma

21. Adalet ve Demokrasi Haftası: “Eğilmeden Bükülmeden” 

Bir kültür şöleni olarak sürüyor..

Bizim de üyesi olduğumuz Türk Tabipleri Birliği – Ankara Tabip Odası
ve NÜSED (Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği) de bu şölene elbette katkı veriyor..

Bu bağlamda bir etkinlik de aşağıda..

Kıdemli meslektaşımız sevgili Dr. Arif MÜEZZİNOĞLUnu dikkatle dinleyeceğiz.

Bilgi ve ilginize sunarız..

Sevgi ve saygı ile.
28 Ocak 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=======================================

Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitlerini Anma

21. Adalet ve Demokrasi Haftası:
“Eğilmeden Bükülmeden” 
http://www.umag.org.tr/tr

30 Ocak 2014, Perşembe:

Söyleşi : İnsanlık Yararına Hekimlik : Ruhsata Tabi Olabilir mi?

Saat, Yer: 18:30, Çağdaş Sanatlar Merkezi,
Kenedi Caddesi No: 4 Kavaklıdere – Ankara

Konuşmacı: Dr. Arif MÜEZZİNOĞLU

Düzenleyenler   :

Türk Tabipleri Birliği,
Ankara Tabip Odası,
NÜSED (Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği),
Tüketici Hakları Derneği 

21. Adalet ve Demokrasi Haftasının tam programı:

http://www.umag.org.tr/tr/haber/goster/214/21–adalet-ve-demokrasi-haftasi-izlencesi

Ölüm duyurusu : Prof. Dr. Leziz Onaran…

ÖLÜM DUYURUSU

Cumhuriyet Türkiyesinin yetiştirdiği örnek bilim insanı, uluslararası saygınlığı olan hekim, nükleer silahsızlanma, barış, insan ve kadın hakları savunucusu ve simge önderi

Prof. Dr. Leziz Onaran’ı

yitirdik.

Kaybımız ve acımız büyüktür.
Anısı ve mücadelesi, bütün toplumculara ışık tutmaya ve güç vermeye
devam edecektir.

Türk Tabipleri Birliği Ankara Tabip Odası
Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED)

Hocamızın Cenazesi 6 Aralık 2013 Cuma sabahı Yüksek İhtisas Hastanesindeki törenin ertesinde Kocatepe Camisinde öğle namazı sonrası kılınacak
cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı‘nda toprağa verilecektir.

===========================

Dostlar,

Rahmetli Prof. Dr. Leziz Onaran

Leziz_Onaran

ve yine kısa süre önce yitirdiğimiz (24.5.2013)
saygıdeğer eşleri Op. Dr. Mustafa Şerif Onaran,
ülkemizin ve mesleğimizin övünç duyduğu kişiliklerdi..
(http://ahmetsaltik.net/2013/05/28/dr-mustafa-serif-onaranin-ardindan/, 28.5.13)

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2013-05-23 07:54:15Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Türkiye’ye, Cumhuriyet’e, Atatürk’e, insanımıza aşıktılar..

Çoook nitelikli hekimlerdi ve çoook sayıda uzman hekim yetiştirmişlerdi..
NÜSED üyesi ve bir dönem 2. Başkanı olarak (2 yıl) kendilerinin genel başkanlığında birlikte çalışma olanağı bulmuştuk.
Prof. Dr. Nusret H. FİŞEK’in öncülüğünü yaptığı bu Derneğe var güçleriyle
katkıda bulundular.. NÜSED’e
(Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği)
kurucu ve yönetici olarak uzun yıllar emek verdiler..
Çayyolu’ndaki evlerinde, inanılmaz konukseverlikleriyle
Dernek genel kurulu toplantılarımızı yapardık..
Onlar; Aydınlık Türkiye Cumhuriyeti’nin – Atatürk’ün Cumhuriyet Devrimlerinin ürünü devrimci aydınlardı – öncülerdi..
Kendilerini yetiştiren ülkeye – halka görevlerİni eksiksiz yerine getirdiler.

Saygın ve sevgin anılarını saygı ile, eğilerek selamlıyoruz.
Bıraktıkları yerden daha ileriye uğraş ve savaşımı (mücadeleyi) taşımak
vefa borcumuzdur.

Leziz_ve_Mustafa_Serif_Onaran

Sevgi ve saygı ile.
5.12.13, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net