Etiket arşivi: nükleer silahsızlanma

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ`NİN 76. YILINDA NÜKLEER ACI DİNMEDİ!

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
BASIN AÇIKLAMASI : 

2. Dünya Savaşı sürerken ABD`nin Japonya`nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarıyla yaptığı insanlık dışı saldırının üzerinden 76 yıl geçti. Büyük katliam insanlık tarihinde unutulmaz bir leke sürmüş, katliamla birlikte adım atılan atom çağında insanlık nükleer denemeler, santrallar ve silahların gölgesinde yaşamak zorunda kalmıştır. Canlıların ve çevrenin sonunu getiren ölüm teknolojilerinin faaliyetlerine ise hala çare bulunamamıştır.

Emperyalist kapitalizmin acımasız ve korkunç yüzüyle 6 Ağustos 1945 günü Hiroşima`da karşılaşan insanlık, kâr ve güç uğruna yok etme hırsının varacağı son noktayı atılan atom bombasıyla görmüş;  Hiroşima’da 140 bin kişi, 3 gün sonra Nagazaki`ye atılan atom bombası ile 80 bin kişi yaşamını yitirmiştir. Milyonlarca canlı maruz kaldığı radyasyon nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalırken, kanser vakalarında inanılmaz artışın önüne geçilememiştir. ABD emperyalizmi, vahşi saldırısıyla amacının savaşı bitirmek değil, sürdüreceği sömürü savaşlarına bir adım önde başlamak olduğunu göstermiş, tüm dünyaya vermek istediği gözdağını attığı atom bombalarıyla fazlasıyla vermiştir.

Aradan geçen üç çeyrek asrı aşan zamanda uluslararası ilişkiler boyut değiştirirken, üstünlük kurma ve güvenlik stratejisinin bir aracı olan nükleer santrallar ve silah endüstrisi daha da yayılmıştır. Nükleer teknolojiye yönelik endişeler artmış, savaşsız bir dünyada, barış içinde yaşama arzusu ne yazık ki karşılıksız kalmıştır.

1968`de imzalanan ve 1970`de yürürlüğe giren BM Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ile ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin‘e nükleer silaha sahip olma hakkı tanınırken, küresel sistem nükleer silaha sahip olan ve olmayan ülkeler olarak ikiye ayrılmıştır.

Türkiye ise nükleer silahsızlanmanın temel dayanağını oluşturan ve 1968`te imzaya açılan bu anlaşmayı 17 Nisan 1980 tarihinde onaylamıştır. Türkiye, anlaşmaya taraf olarak nükleer silaha sahip olmayacağı taahhüdünü vermiş, bunun karşılığında nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma açısından bazı avantajlar da elde etmiştir. Ancak AKP hükümetinin iktidarda olduğu 19 yıllık süreçte nükleer santrallar ve nükleer silahlara olan ilgi artmış, Mersin Akkuyu’ da nükleer santralın temelleri atılmış, Sinop`ta kurulması planlanan nükleer santral için de tüm itirazlara rağmen hazırlıklara başlanmıştır.

Nükleer teknolojinin enerji açığını kapatma bahanesiyle, barışçıl amaçlar için kullanılacağı söylemlerine karşılık, partili Cumhurbaşkanının nükleer silahların gerekliliği konusunda yaptığı açıklamalar asıl niyetin ne olduğunu ortaya koymuştur.

Küresel emperyalizmin Ortadoğu`da yarattığı çıkar savaşları tehlikelerine aldırış etmeden, dış politikada izlediği çatışmacı, şiddeti körükleyen söylemlerinin yanı sıra nükleer santral kurma inadında direten siyasi iktidar, nükleer silahlara sahip olma hayallerini gün geçtikçe büyütürken, uluslararası anlaşmaları da ihlal etmiş, ülkemiz ve bölge insanlığını tehdit eden ABD-NATO nükleer silahlarını bağımlılık ilişkileriyle ülkemizde barındırmaktan çekinmemiştir. Halkımızın ve aynı coğrafyada yaşayan tüm canlıların güvenliğini tehlikeye atarak siyasi tercihini yapmıştır.

Hiroşima katliamının 76. yıldönümünde, nükleer santrallar ve nükleer silahların barındırdığı tehlikeyi görmezden gelmenin, bir kaza ya da saldırı anında yaşanacak kırımın insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan birini oluşturacağını, sadece o bölge canlıları ve doğası için değil tüm dünyada yıllarca geri döndürülemez bir tahribata neden olacağını hatırlatıyoruz. Ülkemiz ve tüm dünya hükümetlerini barış içinde silahsız ve nükleersiz bir dünyada yaşamak için sorumluluğa davet ediyoruz.

AKP hükümeti ve kalan tüm ülkelerin, 7 Temmuz 2017`de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu`nda ezici bir çoğunlukla kabul edilen ve 22 Ocak 2021`de 50 ülkenin parlamentolarında onaylamaları ile yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasını acilen imzalayarak meclislerinde onaylanmasının sağlamasını,

ABD-NATO nükleer silahlarının topraklarımızdan
derhal temizlenmesini istiyoruz.

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Bileşenleri olarak, ülkemizi ve komşularımızı açık hedef haline getirecek nükleer santral ve silahların ulusal itibarımızı artıracak teknolojiler olarak sunulmasını ve halkın yanıltılmasını kabul etmiyoruz. Küresel kapitalizm ve emperyalizme bağımlılık ilişkileri içinde ekonomik, sosyal, siyasal alanda yaşanan sıkıntıların arttığı, binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan küresel salgın, iklim değişikliği, seller, yangınlar, terör, savaş ve göç felaketlerinin büyük acılarını yaşarken,

  • kaynakların kitle imha silahları yerine acilen kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasını talep ediyoruz.

Barış içinde, tüm canlıların yaşam hakkının gözetildiği insanca yaşanacak bir çevrede, savaşsız, katliamsız, gelecek kuşaklara aktarılacak en büyük mirasın “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesiyle nükleer santrallardan ve kitle kırım – çevre yıkım silahlarından arındırılmış bir dünya olduğunun altını çiziyoruz. Emek ve demokrasi güçleri olarak

  • sömürüsüz, eşit, özgür, adil bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hiroşima ve Nagazaki saldırısını unutmadık, unutturmayacağız… Hiroşima ve Nagazaki`de yaşamını yitirenleri saygı ile anıyor; Japon halkının 76 yıldır dinmeyen acısını paylaşıyoruz. Başta ülke topraklarımızda muhafaza edilen nükleer silahlar olmak üzere, tüm dünyada var olan nükleer silahlar, nükleer santrallar ve insanlığın “yok etme” kültürüyle ürettiği bütün hayallerden vazgeçilmesi çağrımızı yineliyoruz.

  • Nükleere İnat, Yaşasın Hayat!

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
6 Ağustos 2021

http://portal.nukleerkarsitiplatform.org/hirosima-ve-nagazakinin-76-yilinda-nukleer-aci-dinmedi/
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=135462

NÜSED’den ULUSLARARASI KONFERANS : NÜKLEER SİLAHLARIN YASAKLANMASININ İNSANİ ZORUNLULUK BOYUTU


ATO_logosu

 

 

Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz (önceki 2. Başkan) NÜSED (Nükleer Tehlikeye Karşı
Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği) uluslararası bir konferans düzenliyor
Ankara Tabip Odası ile (yine üyesi olduğumuz) birlikte.. 

Ankara’da, 21 – 22 Haziran 2014 günlerinde ve Kızılay’da Alba Otel’de..

Program aşağıda..

Dünya Türkiye gündemine kilitli değil..
İlgi ve bilginize sunarız..

Sevgi ve saygı ile.
20 Haziran 2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net 

=====================================================

NÜSED’den ULUSLARARASI KONFERANS :
NÜKLEER SİLAHLARIN YASAKLANMASININ İNSANİ ZORUNLULUK BOYUTU

Değerli Meslektaşımız,

Kara mayını, misket bombası ve nükleer test mağdurları ‘nükleer silahlar yasaklansın demek için uzmanlar Türkiye’ye geliyor.

ICAN (Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya) tarafından 21 – 22 Haziran 2014’te Ankara’da düzenlenecek

‘Nükleer silahların yasaklanmasının insani zorunluluk boyutu’ başlıklı konferansa

Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kafkasya’dan toplam 20 ülkede yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, uzman ve nükleer karşıtı aktivistler katılacak.
Konferansta özellikle mevcut ve olası çatışmaların giderek arttığı günümüzde
nükleer silahların bilerek ya da kaza ile kullanılması durumunda insanlık ve gezegen için oluşturacağı olası tehlikelere ve sonuçlara dikkat çekilecek ve tüm dünyaya
bu konuda harekete geçilmesi için çağrıda bulunulacak.

Konferans herkesin katılımına açık olup ücretsizdir.
Konferans boyunca simultane (AS: eşzamanlı) tercüme (çeviri) yapılacaktır.
Aşağıda etkinlik programını inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Ankara Tabip Odası

ULUSLARARASI KONFERANS:
NÜKLEER SİLAHLARIN YASAKLANMASININ İNSANİ ZORUNLULUK BOYUTU

ANKARA, 21-22 HAZİRAN 2014 [1]
Alba Ankara Otel, Yüksel Caddesi No:19Kızılay / Ankara
Tel : 00 90 312 419 10 20

21 HAZİRAN 2014 

Toplantıda İngilizce-Türkçe eşzamanlı çevir yapılacaktır.

12:30–14.00 Nükleer Silahların Yasaklanmasının İnsani Zorunluluk Boyutu

ModeratörDr. Özen Aşut  IPPNW Türkiye 

Nükleer silahların sağlık üzerindeki etkisi
Dr. Ahmed Saada– IPPNW Mısır

Nükleer silahların çevre üzerindeki etkisi
Hilal Atıcı– Greenpeace Türkiye

Evrupa – Akdeniz bölgesinde kitle imha silahları
Dr. Aytug Atıcı – CHP Milletvekili

Nükleer silahların yasaklanmasına sivil toplumun katkısı
Ms. Arife Köse- ICAN Türkiye

Çözümsüzlüğü aşmak – nükleer silahsızlanmaya yeni yaklaşımlar-
Mr. Richard Lennane,
– Uzman– Biyolojik Silahlar Anlaşması’nın Uygulanmasına Destek Birimi eski başkanı

14:00 – 15:00: Varlığı Kabul Edilemez Silahlara Daha Fazla Kurban Vermek İstemiyoruz!

Kara mayını ve misket bombaları kampanyalarından dersler
– 
Ms. Jelena Vicentic, Assistance Advocacy Access

Fransa’nın yaptığı nükleer denemelerin sonuçları
Prof. Smail Debeche Cezayir Üniversitesi

Kabul edilemez silahların kurbanlarından konuşmalar:
Mr Branislav Kapetanović: Misket Bombası Koalisyonu Sözcüsü
Mr. Karipbek Kuyukov– Atom Projesi Elçisi- Kazakistan

Kahve arası

15:20-17:00 Nükleer Silahsızlanma Tartışmalarında Bir Sonraki Adım
Chair: Yard. Doç. Selin Bölme

  • Ms. Martha Barcena Coqui – Meksika Büyükelçisi
  • Ms. Sabine Kroissenbrunner – Avusturya Büyükelçisi Yardımcısı
  • Ms. Susi Snyder – Pax /ICAN
  • Dr. Derman Boztok – IPPNW Türkiye

17:00 Kokteyl