NÜSED : 70. YILDA İNSANLIK ÇAĞRISI

NÜSED

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği

(International Physicians for the Prevention of Nuclear War – IPPNW Turkey Affiliate)(www.ippnw.org)

 BASIN AÇIKLAMASI
(6 Ağustos 2015, Ankara)

70. YILDA İNSANLIK ÇAĞRISI

6 ve 9 Ağustos 1945 insanlık için tarihsel birer kara kırım günüdür. İkinci emperyalist dünya savaşının son günlerinde Japonya’da Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasıyla 200.000 kişi öldürülmüş, bir o kadarı da izleyen günler ve yıllar içinde sakatlıklar, kanserler, sistem hastalıkları ve genetik bozukluklarla acılar içinde yaşamını yitirmiştir. Kentler biyolojik ve fiziksel çevreleriyle tam bir yıkıma uğrarken, yıllar boyu giderilemeyen radyoaktivite,
yaşamı tehdit etmeyi sürdürmüştür.

Emperyalizmin böylesi bir kitle kırımı tarihsel insanlık suçu oluşturmaktadır.

Bilim insanları, aydınlar, uzmanlar ve bütün barışsever insanlık dünyası 70 yıldır böylesi bir kırımın bir daha yaşanmaması ve insanlık üzerindeki kabul edilemez nükleer dehşet ve tehdidin sona erdirilmesi için mücadele etmektedir. Ne yazık ki bugün hala dünyada Hiroşima’da kullanılandan binlerce kat güçlü ve dünyadaki uygarlığı ve doğayı (AS: kezlerce!) yok edecek güçte 16.000 kadar nükleer silah bulunmaktadır; 2.000 kadarı ise anında karşılıklı ateşlenmek üzere konumlandırılmıştır. Üstelik küresel neo-liberal kapitalizmin yarattığı ağır eşitsizlikler, geniş kitlesel yoksulluk, açlık, hastalıklar, toplumsal temel gereksinimler ve kalkınma için kaynakları yönlendirmek yerine; yeni ve daha güçlü nükleer ve kitle kırım silahlarını oluşturmak üzere çalışmalar sürdüren emperyalist ülkeler vardır. Küresel sömürü için etnik, dinsel, vb. ayrımcılıklar temelinde şiddet, istikrarsızlık, terör ve kirli savaşlarla Orta Doğu ve öbür bölgelerde insanlık ve doğa kıyımı acımasızca ve yine insanlık suçu olarak sürdürülmekte, milyonlarca insan katledilmekte, yerlerinden sürülmekte ve yaşam kaynakları yok edilmektedir.

Hiroşima kırımının 70. yıl dönümünde, dünya barış ve demokrasi güçleri bir kez daha,
nükleer savaşın kazanan tarafı olmayacağını, tek korunma yolunun bu silahların tümden yasaklanması olduğunu vurgulamaktadırlar.

Bütün ülkelerde yürütülen “Nükleer Silahların Tümüyle Ortadan Kaldırılması Uluslararası Kampanyası” (www.icanw.org) çerçevesinde milyonlarca barışsever insan, demokratik
toplum kuruluşları, sendikalar, yerel yönetimler, nükleer silahlardan arındırılmış bölgeler oluşturulmasını istemekte ve nükleer silahların tümden yasaklanmasını öngören
“Nükleer Silahlar Sözleşmesi”nin Birleşmiş Milletlerin de desteğiyle bütün ülkelerce
kabulünü talep etmektedirler.

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED),
dünyada 62 ülkede on binlerce hekim ve sağlık çalışanı üyesi olan Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Hekimler Birliğinin Türkiye üyesi olarak, bir yandan küresel nükleer silahsızlanma
70. Yıl çağrısına katılırken; özellikle ülkemizde ve bölgemizde barış, şiddetin önlenmesi, evrensel insan hakları, hukuk ve demokrasi kurallarının yaşama geçirilmesi,
bireysel silahsızlanmanın sağlanması, toplumsal denetim ve kararlara katılım mekanizmalarının güçlendirilerek çevre ve öbür kaynakların korunması, emperyalist tertip,
örgüt ve savaşların parçası olmayıp bunların önlenmesi politikalarının uygulanması konularında yöneticileri uyarırken, bütün toplum kesimlerini eşit ve özgür bir Türkiye için
birlik, sorumluluk ve göreve çağırır.

NÜSED Yönetim Kurulu


IPPNW tarafından yayınlanan videolar:

Here are links to three short films that are really worth watching as we mark the
70th anniversary of the US atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki

An animation called The Nuclear Age in Six Movements,” by Kathleen Sullivan and
her colleagues at Hibakusha Stories.
A short documentary called Hiroshima 70 Years Later by Jesse Barrett-Mills.

Please share these links widely..

==========================================

Dostlar,

Biz de NÜSED üyesi bir hekim olarak, bir dönem 2. Başkanlığını yaptığımız NÜSED’in yukarıda aktardığımız basın açıklamasını içerik olarak paylaşıyoruz..

“No more Hiroshimas.. No more Nagasakis: Ban nuclear weapons!

Sloganını bir kez daha seslendiriyoruz..

Japon sinema yönetmeni Kurosova’nin “ZEHİR YÜKLÜ BULUTLAR” filmini mutlaka izlemelerini öneriyoruz..

Nükleer silahlar hakkında lehte / eleyhte görüş geliştirmeden bu film mutlaka izlenmeli..

Sevgi ve saygı ile.
6 Ağustos 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.