Etiket arşivi: dinbaz

Halil Çivi şiri : ÖZGÜR İNSAN OL

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi

 

 

ÖZGÜR İNSAN OL

Tanrı seni özgür insan yaratmış,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Akıl, fikir, vicdan ile donatmış,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Cehaletin ateşiyle kavrulma,
Çıkar için uçtan uca savrulma,
Akıl, bilim rotasından ayrılma,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Yaradan özgürce yaratmış seni,
Köle etme özgür doğmuş bedeni,
Özgür yaşa, utandırma Ata’nı,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Akıl terazidir, her şeyi tartar,
Doğruyu ayırır, yanlışı atar,
Dogmatik fikirler aklını yutar,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Özgürlük ışığı akılla yanar,
Cehalet yangını akılla söner,
Ekonomi çarkı akılla döner,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Din ahlaktır; kula kulluk değildir,
Aklın ışığıdır, körlük değildir,
Çıkara kul olmak, mertlik değildir,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
İster ağa olsun, ister bey, paşa,
Hiçbiri Tanrıya eş olmaz, haşa,
Hiç kimseden korkma, düşme telaşa,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Tüm krallar… şahlar… insan soyudur,
Birçoğu zorbadır, azı iyidir,
Demokrasi, insanlığın huyudur,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Servete, şehvete, mala kul olma,
Zehiri gizlenmiş dile kul olma,
Çiçek ol arı ol, bala kul olma,
Kula kuluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
İstersen erkek ol, isterse kadın,
Eğer özgürleşmek ise muradın,
Akıl, bilim olsun iki kanadın,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Akıl, bilim sana şaşmaz rotadır,
Okulsuz, mesleksiz kalmak hatadır,
Kula kulluk esaretten ötedir,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Hayallerin özgür kanatlar taksın,
Umutların berrak su gibi aksın,
Önyargılar seni özgür bıraksın,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Eğitimden şaşma, mesleğini kap,
Düzgün ahlak ile kendine yer yap,
Tapmak zorunluysa, aklın ile tap,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Her şerbet bal olmaz, doldurup içme,
Dibi görünmeyen sulardan geçme,
Dinbazın, yobazın ağına düşme,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Özgürlük umuttur, ekmektir, aştır,
Zorbalık yapana eğilmez baştır,
Akıl, bilim sana sadık yoldaştır,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.
Xxx
Halil Çivi sözü dosdoğru döşer,
Ders alsın, uyansın, şaşmasın beşer,
Özgürlükten korkan hep köle yaşar,
Kula kulluk olmaz, özgür insan ol.

Halil Çivi Şiiri : SÖMÜRÜ

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi
01 Ocak 2023, Çiğli / İzmir

Değerli Dostlar,

2023 yılı, her konuda ve her alanda hepinizin beklenti ve umutlarınızın gerçekleştiği bir yıl olsun. Bu duygu ve dileklerle, 2023 yılının ilk gün ürünü olan bir şiirimi sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım hoşunuza gider.
***

SÖMÜRÜ

Siyasetin endazesi bozuldu,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Hukuka, ahlaka mezar kazıldı,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Kutsalları tekeline aldılar,
Din, mezhep, ırk … diye halkı böldüler,
Birliğin özüne fitne saldılar,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Irkçılığı dincilikle kardılar,
Sentez diye ambalaja sardılar,
Kabul etmeyeni düşman gördüler,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Demokrasi öcü gibi görüldü,
Özgür düşünenden hesap soruldu,
Farklı olanlara kara sürüldü,
Irkı, dini sömürenler çoĝaldı.
Xxx
Yalancılık arşa kadar ulaştı,
Ticarete hile, tuzak bulaştı,
Doğrunun payına dışlanmak düştü,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Yetim, öksüz bir kenara atıldı,
Helal kazançlara haram katıldı,
Kulun hakkı afiyetle yutuldu,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Siyasiler her kutsalı sömürdü,
Yoksulun malını varsıl kemirdi,
Cehaleti sömürenler semirdi,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Cehalet tohumu ekenler arttı,
Dinbazlar din diye hurafe sattı,
Dinden geçinenler yükünü tuttu,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Eğitim çarkının mili bozuldu,
Bilimin, tekniğin pili bozuldu,
Çağdaş öğretimin yolu bozuldu,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Çete, mafya her köşeye nam saldı,
Emekliler yoksulluktan bunaldı,
Mutlu olmak öbür dünyaya kaldı,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Yalakalık olmuş geçimin yolu,
Yandaşların küpü haramla dolu,
Mazlumun, garibin yok kara çulu,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Dinbazlar toplumun baştacı oldu,
İşçiler patrona duacı oldu,
Sabır yoksulların ilacı oldu,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Atatürk’e binbir kara çaldılar,
Kimlikçilik yapıp bizi böldüler,
Din kisvesi ile halkı yoldular,
Irkı, dini sömürenler çoğaldı.
Xxx
Toplum aymazlıktan ayılmaz oldu,
Aydınların sesi duyulmaz oldu,
Laik Cumhuriyet sayılmaz oldu,
Irkı, dini sömürenler çoğaldi.
Xxx
Halil Çivi söyler işin özünü,
İnsanlar uyansın, açsın gözünü,
Uykuda kalanlar dövsün dizini,
Irkı dini sömürenler çoğaldı.
Kutsalları sömürenler çoğaldı.
Xxx

Halil Çivi şiiri : … KİRLETME GÖNÜL

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi

 

… KİRLETME GÖNÜL

Arsızın, nursuzun peşine düşme,
Ahlak pınarını kirletme gönül.
Kirlenmiş kaynağın suyunu içme,
Ahlak pınarını kirletme gönül.
Xxx
Nefsini azdıran dürtüye kanma,
Zevkler geçicidir, kanıp-aldanma,
Arı ol, duru kal, sakın bulanma,
Ahlak pınarını kirletme gönül.
Xxx
Her canlıya adil davran elinle,
Yılan olup halkı sokma dilinle,
Mutlu olmayı bil kendi “gül”ünle,
Ahlak pınarını kirletme gönül.
Xxx
Başkasından önce kendini arıt,
Yalanın, yanlışın kökünü kurut,
İşini, gücünü adilce yürüt,
Ahlak pınarını kirletme gönül.
Xxx
Üretirken, tüketirken şaşırma,
Ocağına haram lokma devşirme,
Haksız kazançlarla yemek pişirme,
Ahlak pınarını kirletme gönül,
Xxx
Huyunu, özünü her zaman yokla,
Yanlışları süpür, doğruyu sakla,
Halkın vicdanıyla kendini akla,
Ahlak pınarını kirletme gönül.
Xxx
Aklını adalet balına daldır,
Bütün yürekleri sevgiyle doldur,
Kin ile nefreti toplumdan kaldır,
Ahlak pınarını kirletme gönül.
Xxx
İnançların şaşmaz özü ahlaktır,
Kutsal kitapların sözü ahlaktır,
Nebinin, velinin izi ahlaktır.
Ahlak pınarını kirletme gönül.
Xxx
Asalet ahlaktan doğar, unutma,
Irkçının, dinbazın peşine gitme,
Kanda, dinde diye halkı uyutma,
Ahlak pınarını kirletme gönül.
Xxx
Halil Çivi sen de özünü tanı,
Eşittir, saygındır her canın canı,
Ahlakla yüceltir Tanrı insanı,
Ahlak pınarını kirletme gönül.
Xxx


Prof. Dr. Halil Çivi
20 Kasım 2022, Çiğli / İZMİR

Halil Çivi şiiri : AKLIN VE BİLİMİN ROTASI…

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi

 

AKLIN VE BİLİMİN ROTASI…

Evrenin sırrını bilmek istersen,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Uygarlık yolunu bulmak istersen,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Her ne arıyorsan akılla ara,
Bilimi ışık yap, evreni tara,
Akıldan ayrılan olur maskara,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Eğitim çarkını bilimle donat,
Milleti, devleti akılla yönet,
Dost olana müjde, düşmana inat,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
İnsanı insandan ayırma sakın,
Bilmezden uzak dur, bilgeye yakın,
Toprak tohum ister, tohum da ekin,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Bilimin gücüyle evreni tara,
Evren Mimarını akılla ara,
Akıl kılavuzdur tüm insanlara,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
İnsanlığı bölük-börçük ayırma,
Irkı, dini, cinsiyeti kayırma,
Hırs küpüne binip öfke savurma,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Ahlak tezgahında nefret eğirme,
Dini, cebir-şiddet ile yoğurma,
Hurafeyi imdadına çağırma,
Aklın ve bilimim rotasına gir.
Xxx
İnsan haklarıdır özgürlük çapın,
İstediğin gibi inan ve tapın,
Köksüz kör inanca kapansın kapın,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Her din kılıklıyı Hak dostu sanma,
Dinbazın kurduğu tuzağa kanma,
Muskacıya, büyücüye inanma,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Akıl yanlış yola gider olamaz,
Tedbirsiz kazalar kader olamaz
Can kaybından büyük keder olamaz
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Bilim, değerbilir ülkede yaşar,
Toplum, cehaleti bilimle aşar,
Devlet, uygarlığa bilimle koşar,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Halil Çivi der ki akıldan sapma,
Aklın reddettiği ilaha tapma,
Devleti, milleti cahil bırakma,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx


17 Ekim 2022, Seferihisar, İzmir

DİNBAZ YA DA DİNCİ SİYASAL REJİMLER ÜZERİNE NOTLAR

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Vatandaş soruyor:
– “Dinbazlık ya da dincilik ne demektir?
– İslam ülkelerindeki siyasal iktidarlar neden olağan olarak hiç değişmiyor?
– Müslüman toplumlar göreceli olarak neden hep geri kalmışlar?”

Bu durum kitaplar dolusu açıklamalar gerektirir. Ancak ben yine de kısaca anlatmaya çalışayım.

Dindarı bilmeden dinbazı ya da dinciyi tanımlama olanağı yoktur. Dindar, samimi (içten) inançlı, güzel ahlaklı, düzgün karakterli, haramdan, zinadan, talandan, yalandan… uzak yani takva sahibi kişidir. Dindarın hilesi, hurdası, fitnesi… yoktur. Dindar, her zaman ve her koşulda dürüst ve güzel ahlak sahibidir.

Dinbaz ya da dinci ise dinle oynayan demektir. Dinden geçinendir. Nasıl ateşle gösteri yapana ateşbaz, iple gösteri yapana cambaz denirse, dinde iki yüzlü olana, kendi çıkarı için dini ve dine dayalı kutsalları kullanana da dinbaz denir. Dindar samimidir (içtendir), dinbaz ikiyüzlüdür. Dindarın tutum ve davranışları içtendir. Halbuki dinbazın tüm hal ve hareketleri kendisine çıkar sağlamak için beyin yıkamaya ve kandırmya yöneliktir. Dinbaz dinsel ibadetleri ve yardımları gösteri ya da reklam aracı yapmayı sever. Dindar ise gösterişten ve reklamdan uzak durur…

Dinbazın üzerindeki din yaftası kiralık elbise gibidir. İşi bitince çıkarılır. Dindarın insancıl, ahlaksal ve düzgün karakteri ise yaşam boyudur. Eğer bu karakter olumsuz yönde değişmeye başlarsa, dindarlık dinbazlığa dönüşecek demektir.

Genelde, çok azı dışında, hanedanlık ya da saltanata dayanan İslam ülkelerindeki siyasal iktidarların halkları ile olan tutum ve davranışları çoğu kez ikiyüzlüdür. Bu tür yönetimler, Allah ve din adına, cahil ve yoksul çoğunluktan hep sonsuz sabır, geri dönülemez itaat ve bitip tükenmez kanaat isteyerek onları dünya işlerinden ve dünya malına sahip olmaktan caydırmaya çalışırlar. Kendileri ise sınırsız servet, sarsılmaz siyasal güç elde ederek dünyaya egemen olma peşindedir. Halklarını ise bu servet ve saltanat gücünü Allah ve din gereği yaptıklarına inandırmaya çalışırlar. Kısacası dinbaz ya da dinci iktidarlar hipokrattır; yani ikiyüzlüdür.

Peki dinbaz ya da dinci siyasi iktidarlar bu ekonomik ve siyasal gücü nasıl devşirir ve nasıl sürdürürler? İktidarlarca bu ekonomik ve siyasal gücü elde tutma ve sürdürebilmenin başlıca ana nedenleri şunlardır :

1- Aklı ve bilimi öncelemeyen, tümüyle dogmatik değerlere dayalı, çoğu söylence ve boşinanlara (hurafelere) bezenmiş, eleştiriye kapalı, yüzyıllar boyu hep aynı şeyleri yineleyen bir eğitim sistemi. Böyle bir eğitim sistemi :

a. Toplumu akılcı düşünmekten, bilim ve teknoloji üretmekten… zihniyet (anlayış) devriminden geri bırakır. Çünkü cahiller sürüsüne çobanlık yapmak, cahil toplumları yönetmek daha kolaydır.
b. Akılcı ve bilimsel eğitimden uzak kalınınca da, ülke bilim ve teknoloji üretmekten yoksun kalır. Üretim, mal, hizmet ve toplumsal refah (gönenç) artmaz. Sonuç olarak ülke ve toplum bu geri kalmışlık çemberini kıramaz .

2- Hepsi olmasa bile, bu tür ülkelerde siyasal iktidarların güdümünde olmaya ve onlarla kendi çıkarları karşılığı işbirliği ve çıkar paylaşımı yapmaya hazır geniş ve yaygın bir ulema tipinin varlığı söz konusudur. Bu tip iktidar yandaşı ulema erkânı sürekli olarak toplumu siyasal iktidarlara sadakata (bağlılığa), sabra ve iktidara (ulu’l emre) itaata yönlendirir. Geniş halk kitleleri ise bu tip çıkarcı ulemalarca öğrenilmiş çaresizlik sendromu ile yaşamayı sürdürürler.

3- Antidemokratik, otoriter ya da totaliter ülkelerde, toplumu korkutmak ve sindirmek amacıyla, koç başı olarak kullanılabilen geniş ve güçlü bir güvenlık ordusu (polis, jandarma, asker, özel güvenlik..  güçleri) ve yine siyasal iktidarların güdümüne girmiş yargı kurumları vardır. Bu tür güçler ve kurumların görevleri varolan siyasal iktidarları kendi halklarından her ne pahasına olursa olsun korumaktır.

4. Totaliter ve otoriter rejimlerdeki güdümlü medya kuruluşlarının genel politikaları ve bu medyalarda, istisnalar hariç (ayrıklar dışında), görev yapan sözde aydınların tutum, davranış ve söylemleri ise, siyasilerin yanlış ve kusurlarını görmezden gelmektir. Doğru yaptıklarını ise abartıp sürekli yineleyerek otoriter ve totaliter iktidarların değirmenlerine su taşımaktır. Gerçekleri halktan ya da kamuoyundan saklamaktır.

Kıssadan Hisse                 :

Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yukarıda kısaca açıklanan ve gerçek dindarlıkla yakından ve uzaktan ilgisi olmayan bu çağdışı fasit siyaset çemberini kırmaya çalıştı. Hanedan ya da kişi iktidarını ortadan kaldırdı. TBMM’ni kurarak halkını kendi ekonomik, hukuksal, toplumsal (sosyal) ve kültürel (ekinsel) düzeninin belirleyicisi ve sahibi yaptı.

  • Demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti kurdu.

Buyruklar ve fermanlar yerini evrensel hukuk kurallarına bırakmaya başladı. Devlet, vatan ve ülke hanedan ya da kişilerin malı olmaktan çıktı; topyekun ulusun malı oldu… Temel amaç ve hedefler olarak bize, hepimize düşen önemli görev; başta siyaset anlayışımız olmak üzere, halkımızı, ülkemizi, devletimizi, ekonomimizi, sosyo-kültürel yapımızı, demokrasimizi, hukukumuzu, sanatımızı … çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaktır.

Başka türlü, emperyalist ülkelerin vesayetinden kurtulma olanağı yoktur.

Çağdaş bir zihniyetin en önemli temel girdisi ise aklı, bilimi ve özgür düşünceyi önceleyen, Öğretim Birliğine (Tevhid-i Tedrisat) dayalı demokratik, laik ve bilimsel eğitimdir.

Eğitim sistemi çağdaşlaşmadan zihniyet çağdaşlaşmaz.

Son söz : AKIL, BİLİM VE UYGARLIK YOLUNUN GERİ VİTESİ YOKTUR VE OLMAMALIDIR!

SİYASETÇİ VE DEVLET ADAMI FARKI

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Kendi iç ve dış siyaset stratejisinin (yordamının) odak noktasına daima (sürekli) partisinin ve kendisinin çıkarlarını yerleştiren insanlara SİYASETÇİ; devletin ve toplumun tümünün ortak iç ve dış çıkarlarını yerleştiren ve bu rotadan hiç ayrılmayan gerçek liderlere de DEVLET ADAMI denir.

Örneğin Vahdettin sadece (yalnızca) kendi tahtını kurtarma peşinde olduğu için kendince siyasetçi; M. K. Atatürk ise; hiçbir bireysel çıkar peşinde olmayıp yalnızca devleti ve milleti (ulusu) kurtarmak istediği ve tüm siyasal stratejisini (yordamını) bu temel amaca göre kurguladığı için gerçek devlet adamıydı.

Siyasetçinin vizyonu gelecek seçimi kazanmaktan ibarettir. Halbuki devlet adamının vizyonu halkını ve devletini uygar bir geleceğe taşımak ve uygar devletler düzeyine ulaştırabilecek projeler (tasarımlar) üretebilmektir.

Ne yazık ki, Türkiye’ de siyasetçi gereğinden çok fazla, fakat devlet adamı kıtlığı had safhadadır (çok üst düzeydedir).
============================

DİNBAZLAR!

İyi tanı dindar ile dinbazı,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Dindardan hem Allah hem de kul razı,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Dindarlık imandır, Hakkı bilmektir,
Kul hakkı yememek, dürüst olmaktır,
Dinbazlık riyadır, halkı yolmaktır,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Dindarlar dürüsttür, doğru sözlüdür,
Saygı, sevgi yüklü, ahlak özlüdür,
Dinbazlar kurnazdır, iki yüzlüdür,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Dinbazın tanımı, din düzenbazı,
Bağırtmadan yolar dipdiri kazı,
Haramdan, talandan utanmaz yüzü,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Haram kazanç için el-etek öper,
İnancı sahtedir, servete tapar,
Ahlakın, edebin özünden kopar,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Yemin billah ile satar malını,
Kinden, iftiradan çekmez dilini,
Dindar görünerek bulur yolunu,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Çıkar tuzağıdır eylemi, sözü,
Haram tezgahlarda dokunur bezi,
Karun olsa bile, hep açtır gözü,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Zehiri bal diye satabilendir,
Dostunu tuzağa atabilendir,
Mazlumun malını yutabilendir,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Dinbaz dilbaz olur, din, iman satar,
Din baronu olur herkese çatar,
Milleti kandırır, malını yutar,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Dinbaz halkı Allah ile kandırır,
Dümenini din satarak döndürür,
İncir diker, ocağını söndürür,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
İnancını, imanını çürütür,
Vicdanını, insafını kurutur,
Edebini bir mum gibi eritir,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Siyaset yolunda etkin biridir,
Ticaret çarkının baş aktörüdür,
Temel sermayesi din faktörüdür,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Birlik der; ikilik mayası çalar,
Irkçı, dinci sosla milleti böler,
Ulus birliğini defterden siler,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.
Xxx
Halil Çivi söyler, ibret alana,
Canım kurban gerçek dindar olana,
Tanı dinbazları, kanma yalana,
Sakın dinbazlara aldanma gönül.

 

Prof. Dr. Halil Çivi
22 Eylül 2021, Seferihisar / İZMİR