HALİL ÇİVİ ŞİİRİ: GÜZEL TÜRKÇEM…

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

GÜZEL TÜRKÇEM…

Güzel Türkçem ana sütü gibi ak,
Güzel Türkçem bebek kalbi gibi pak,
Güzel Türkçem kar suyu gibi berrak.
Anadilim namusumdur, korurum,
Bayrağımdır, uğruna can veririm.
Xxx
Güzel Türkçem akan söz ırmağımdır,
Güzel Türkçem Yaradanla bağımdır,
Güzel Türkçem dilimdir, kulağımdır
Anadilim namusumdur, korurum.
Bayrağımdır, uğruna can veririm.
Xxx
Güzel Türkçem kültürümün rengidir,
Güzel Türkçem dilimin ahengidir,
Güzel Türkçem varlığımın dengidir,
Anadilim namusumdur, korurum,
Bayrağımdır, uğruna can veririm.
Xxx
Güzel Türkçem bana ana dilidir,
Güzel Türkçem aklımın bülbülüdür,
Güzel Türkçem Atatürk’ün yoludur,
Anadilim namusumdur, korurum,
Bayrağımdır, uğruna can veririm.
Xxx
Güzel Türkçem ses üretir sözüme,
Güzel Türkçem sözcük olur yazıma,
Güzel Türkçem beni bağlar özüme.
Anadilim namusumdur, korurum,
Bayrağımdır, uğruna can veririm.
Xxx
Güzel Türkçem bağlamamda sesimdir,
Güzel Türkçem sohbetimde sözümdür,
Güzel Türkçem havamdır, nefesimdir.
Anadilim namusumdur, korurum,
Bayrağımdır, uğruna can veririm .
Xxx
Güzel Türkçem benliğimde ben olur,
Güzel Türkçem varlığıma ten olur.
Güzel Türkçem ulusuma can olur.
Anadilim namusumdur, korurum,
Bayrağımdır, uğruna can veririm.

 

 

17 Mart 2009 Malatya,
Güncel yazım : 01 Kasım 2021 Çiğli / İZMİR

HALİL ÇİVİ ŞİİRİ : DÖRT ZALİM TUTKU

ŞİİR KÖŞESİ…

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

DÖRT ZALİM TUTKU

Aklın rotasını bozar,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.
Adalete mezar kazar,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.
Xxx
Düşmanlık tohumu eker,
Ahlak çanına ot tıkar,
Katil eder, ocak yıkar,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.
Xxx
Vicdan bağını kurutur,
İnanç bağını çürütür,
Sevgi bağını eritir,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.
Xxx
İnsanlığı çöpe atar,
Öç için pusuya yatar,
Yaşamına zehir katar,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.
Xxx
Düşmanlığın mayasıdır,
Zalimliğin foyasıdır,
Cehaletin en hasıdır,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.
Xxx
Kanunsuz işlere dalar,
Elinizi kana bular,
Yüreklere ateş salar,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.
Xxx
Merhameti çöpe atar,
Acılara acı katar,
Zorbalığa çanak tutar,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.
Xxx
Demokrasi düşmanıdır,
İnsanın hayvan yanıdır,
Çeteliğin vicdanıdır,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.
Xxx
Zalimlerin silahıdır,
Dinbazların külâhıdır,
Kötülüğün en şahıdır,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.
Xxx
Halil Çivi doğruyu seç,
Yüreğini sevgiye aç,
Bu dört zalim tutkudan geç,
Cebir, şiddet, kin ve nefret.

Prof. Dr. Halil Çivi
20.10.2021
Doğanbey / Seferihisar / İZMİR

Halil Çivi şiiri : CUMHURİYET, DEMOKRASİ, LAİKLİK

ŞİİR KÖŞESİ…

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

 

CUMHURİYET, DEMOKRASİ, LAİKLİK

Çağdaş devletlerin gidiş yoludur,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik.
Ulusların özgürleşmiş dilidir,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik.
Xxx
Akıldır, bilimdir, sönmez ışıktır,
Çağdaş zihniyete çağdaş beşiktir,
İnsanlık yolunda en son eşiktir,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik.
Xxx
Cumhur halk demektir, halkın özüdür,
Cumhuriyet halkın gören gözüdür,
Halkın iktidarı, halkın sözüdür,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik.
Xxx
Demokrasi, duygudaşlık demektir,
Her insanı kendin gibi bilmektir,
İnançta, fikirde özgür olmaktır,
Cumhuriyet, demokrasi laiklik.
Xxx
Laik olanların vicdanı hürdür,
Akıl, bilim laiklikle özgürdür,
Akılsız, bilimsiz inançlar kördür,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik.
Xxx
Empatidir, adalettir, hukuktur,
Hukuksuz devletin vicdanı yoktur,
Toplumsal adalet temel bir haktır,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik.
Xxx
Çağdaş uygarlıktır, çağdaş duruştur,
Görkemli, onurlu uygar yarıştır,
Sevgidir, dostluktur, bitmez barıştır,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik.
Xxx
Özgür düşüncedir, özgür sanattır,
Çalışmaya, üretmeye kanatır,
Çağdaşlığa uçan çağdaş bir hattır,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik.
Xxx
Özgür düşüncenin özgür yoludur,
Ulusal bilincin çelik koludur,
Özgür düşüncenin özgür dilidir,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik.
Xxx
Halil Çivi, devlet çağdaş olmalı,
Irkları, cinsleri eşit bilmeli,
Bütün inançlara yansız kalmalı,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik.
Xxx

 

 

06 Ekim 2021
Doğanbey / Seferihisar / İZMİR

Halil Çivi şiiri : Kork Gönül

ŞİİR KÖŞESİ…

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

 

KORK GÖNÜL…

Kendi yanlışına kendince kılıf,
Bulup haklı çıkanlardan kork gönül.
Zalimin, zorbanın zulmüne halef,
Olup haklı çıkanlardan kork gönül.
XXX
Gözardı ederek halkın hâlini,
Kılıç gibi kullanarak dilini,
Punduna getirip millet malını,
Alıp haklı çıkanlardan kork gönül.
XXX
Kaynamaz olmuşken yoksulun aşı,
Birbirine takıp bacı-kardeşi,
Halkın yüreğine fitne ateşi,
Salıp haklı çıkanlardan kork gönül.
XXX
Avroyu, doları sarıp bohçaya,
İlah yapıp tapınarak akçaya,
Toplumu, inancı parça parçaya,
Bölüp haklı çıkanlardan kork gönül.
XXX
Devran değişmiyor geçse de asır,
Emekçi insanın eli hep nasır,
Cahili, yoksulu kendine esir,
Kılıp haklı çıkanlardan kork gönül.
XXX
Hayır gelmez cücesinden, devinden,
Serveti, makamı inanç avından,
Ahlâkı, vicdanı gönül evinden,
Silip haklı çıkanlardan kork gönül.
XXX
Suç üretip sosyal farklılıklara,
Açarak birliğe, dirliğe yara,
Özgür düşünceye zift gibi kara,
Çalıp haklı çıkanlardan kork gönül.
XXX
Halil Çivi der ki olmayın kindar,
Haram helal olmaz, helâl da murdar,
Kul hakkı yiyerek en büyük dindar(!),
Kalıp haklı çıkanlardan kork gönül.
XXX

24 Temmuz 2020
Prof. Dr. Halil Çivi
Doğanbey / Seferihisar / İZMİR