Etiket arşivi: Dinbazlık

Halil Çivi şiiri : YERİM KALMADI

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk şairi

 

 

YERİM KALMADI

Dertleri içime attım,
Atacak yerim kalmadı.
Kadere ilendim, çattım,
Satacak yerim kalmadı.
Xxx
Enflasyonu azdırdılar,
Pazar pazar gezdirdiler,
Halkı candan bezdirdiler,
Susacak yerim kalmadı.
Xxx
Havuç merhamet etmiyor,
Soğana gücüm yetmiyor,
Parasızlık uyutmuyor,
Bulacak yerim kalmadı.
Xxx
Geçim derdiyle yoruldum,
Etten, peynirden ayrıldım,
Ekmeğe bile darıldım,
Küsecek yerim kalmadı
Xxx
Evdeki her şeyi sattım,
Yorgansız, döşeksiz yattım,
Borcun batağına battım,
Kaçacak yerim kalmadı.
Xxx
İşsiz kalmak meslek oldu,
Yoksulluğum köstek oldu,
Kaçıp gitmek istek oldu
Duracak yerim kalmadı.
Xxx
Ben emekli bir yurttaşım,
Yağsızlıktan yenmez aşım,
Çatlayacak sabır taşım,
Çatacak yerim kalmadı.
Xxx
Dinbazlıkla uyuttular,
Hakkı batıla kattılar,
İnancımdan soğuttular,
Tapacak yerim kalmadı.
Xxx
Zengin yoksulu sömürdü,
Güçlü zayıfı kemirdi,
Haram yiyenler semirdi,
Soracak yerim kalmadı.
Xxx
Halk yalanla uyutuldu,
Köşebaşları tutuldu,
Milletin malı yutuldu,
Tartacak yerim kalmadı.
Xxx
Dini, ahlakı sattılar,
Hukuku çöpe attılar,
Adaleti unuttular
Duracak yerim kalmadı.
Xxx
Bu yanlış gidişe şaştım,
Canımın derdine düştüm,
Hastaneleri dolaştım,
Gidecek yerim kalmadı.
Xxx
Günah dedim, çalamadım,
Kefen bezi bulamadım,
Mezar yeri alamadım,
Yatacak yerim kalmadı.
Xxx
Halil Çivi der aldandım,
Ülke düzelecek sandım,
Siyaset diline kandım,
Yutacak yerim kalmadı.
Xxx
02 Eylül 2023,
Seferihisar, İZMİR

Halil Çivi şiiri : ÇÜRÜME

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi

 

ÇÜRÜME..

Ahlak pınarından su içmemiştir,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
İnsaf tarlasından hiç geçmemiştir,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
İftira çarkını hızlı çevirir,
Nice günahsızı yere devirir,
Dümencidir, her yalanı kıvırır,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
Eli çok uzundur, haramı yoklar,
Dili çok kıvraktır, kendini aklar,
Burnu çok keskindir, çıkarı koklar,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
Hak, hukuk, adalet yoluna gitmez,
Zalimi destekler, mazlumu tutmaz,
Haram bulaşmamış lokmayı yutmaz,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
Parayı buldukça azdıkça azar,
Kadim dostlarına kuyular kazar,
İşine gelmezse hemen yan çizer,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
Ekmeden biçmeye alışanlardır,
Fitne pazarında buluşanlardır,
Dalkavukluk için yarışanlardır,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
Andına, sözüne güvenmek olmaz,
Garibin, öksüzün yaşını silmez,
Hatır – gönül, vefa ne imiş bilmez,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
Utanmaz, arlanmaz iki yüzlüdür,
Kaba magandadır, çirkin sözlüdür,
Bakışı bulanık, şeytan gözlüdür,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
Tezgahı kirlidir, işi kirlidir,
Serveti kirlidir, aşı kirlidir,
Ölse gitse, mezartaşı kirlidir,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
Kılığıyla azizleri andırır,
Dinbazlık yaparak, halkı kandırır,
Hilebazdır, binbir dümen döndürür,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
Yolun yokuşunu, düzünü görmez,
Çağdaş uygarlığın izini görmez,
Kemal Atatürk’ün özünü görmez,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx
Halil Çivi der ki, bu nasıl haldır,
Arıyı var eden yaptığı baldır,
Mazluma, zalimlik büyük vebaldır,
Aklı, fikri, ruhu kirli olanlar.
Xxx

17 Haziran 2023
Prof. Dr. Halil Çivi
Doğanbey / Seferihisar / İZMİR
================

BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI

Yarın 18 Haziran 2023 Pazar. Anne ev ise baba da kaledir. Kale düşerse evi yıkmak kolaylaşır. Anne koşulsuz ve sınırsız sevgidir. Baba tükenmez güvencedir ve bitmeyen umuttur. Allah kimseyi küçük yaşta evsiz ve kalesiz, sevgisiz ve güvencesiz, yani annesiz ve babasız bırakmasın.
Tüm babaların ve baba adaylarının babalar günü kutlu olsun.

Halil Çivi

Halil Çivi şiiri : KARAR, YARAR ve ZARAR…

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi

 

 

Kaderini kendin yazmak istersen,
Cahilin aklını alanları gör.
Hileyi, tuzağı bozmak istersen,
Alnının terini çalanları gör.
Xxx
Kibirlenip azanlara yüz verme,
Halka kuyu kazanlara yüz verme,
Birliğini bozanlara yüz verme,
Dinbazlık fitnesi salanları gör.
Xxx
Rüşvet çarklarında dümen tutanı,
Halkını aldatıp haram yutanı,
Çıkar için dostlarını satanı,
Buruştuturup çöpe atanları gör.
Xxx
Ahlaksız yaşayıp ahlak satanlar,
Çıkar pazarında cirit atanlar,
Para için her çöplükte ötenler,
Vara, yoğa çamur atanları gör.
Xxx
Üretim çarkını döndüremeyen,
Enflasyon hızını indiremeyen,
Mutfak yangınını söndüremeyen,
Yalana, dolana batanları gör.
Xxx
Eğitimi amacından saptıran,
İlahlaşıp el ve etek öptüren,
Sakalını dinbazlara kaptıran,
Ahlaktan, imandan kopanları gör.
Xxx
Kin, nefret üstüne siyaset yapan,
Halkın yaşamından tamamen kopan,
Gösteriş, fiyaka yoluna sapan,
Yoksulu yokluğa salanları gör.
Xxx
Suçsuz insanlara iftira atan,
Haram kazançları bal gibi yutan,
Mazlumu dışlayıp zalimi tutan,
Vatan, bayrak nutku atanları gör.
Xxx
Hak, hukuk, adalet gelsin diyorsan,
Haklılar hakkını alsın diyorsan,
Adalet borusu çalsın diyorsan,
Kumpasla hapiste yatanları gör.
Xxx
Halkın kararıdır, her oy kutsaldır,
Yanlış yere vermek büyük vebaldır.
Çağdaş demokrasi en güzel haldır,
Rejimin çarkını bozanları gör.
Xxx
Akıl, bilim, laikliği dışlayan,
Arapçılık vahasında kışlayan,
Türk diline karşı günah işleyen,
Arap harflerine tapanları gör.
Xxx
Atatürk’ü, devrimleri yok sayan,
Sadakayla geçineni tok sayan,
Halkın kazancını halka çok sayan,
İşçiyi, memuru silenleri gör.
Xxx
Halil Çivi der ki, karar milletin,
Akılcı olursan, yarar milletin,
Yanlışlık yaparsan, zarar milletin,
Halkı karpuz gibi bölenleri gör.
Xxx


Prof. Dr. Halil Çivi / Çiğli, İzmir

Halil Çivi şiiri : HARAMLI KISSALAR

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi

 

HARAMLI KISSALAR

1
Dinbazlık din satmaktır,
Dine hile katmaktır,
Harama helal deyip,
Afiyetle(!) yutmaktır.
2
Haram haksız kazançtır,
Alınteri çalmaktır,
Ahlakı yok sayarak,
Yoksulları yolmaktır.
3
Haram zulûm demektir,
Emeği sömürmektir,
Allem – kullem ederek,
Kul hakkını yemektir.
4
Büyük tutarsızlıktır,
Yüzsüzlük, arsızlıktır,
Haram mala uzanmak,
Düpedüz hırsızlıktır.
5
Her lokması, aşı haram,
Uykusunda düşü haram,
Helal midesini bozar,
Altın kaplı dişi haram.

HACE BEKTAŞ VELİ’ye GÖRE AKIL DİN ve İMAN İLİŞKİSİ NEDİR?

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Hace Bektaş Veli diyor ki :

“İman akıl üzeredir, akıl sultandır. Sultan giderse naibi de (yani din ve iman da) gider. İman bir hazinedir. Şeytan bir hırsızdır. Akıl hazinedardır. Hazinedar (akıl) giderse hırsız hazineyi (yani imanı) çalar… ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.”

Kıssadan hisse : İslam dünyasında ve Türkiye deki din anlayışı akılcılığa değil, büyük oranda nakilciliğe dayanır. Küçük istisnalar hariç (ayrıklar dışında), tarikat ve cemaat yapıları ise genellikle aklın din ve imandan kovulduğu yerlerdir.

Halbuki kutsal kitabımız Kur’anın temel kabulüne göre aklı olmayanın dini olmaz.
Aklını kullanmayanın üzerine pislik yağar.

Ulu Önderimiz M.K. Atatürk,

  • Dünyada en hakiki mürşit (kılavuz, yol gösterici) ilimdir, fendir… İlim ve fennin (bilim ve tekniğin) dışında mürşit aramak cehalettir, gaflettir dalalettir (sapkınlıktir).” dememiş miydi?

Akıl ve bilim dışı, toplumun vicdanını yaraylayan, din kisvesi giydirilmiş dinbazlık ve sapkınlıkların en büyük zararı bizzat dine dokunur.

Altı yaşındaki minik kız çocuğunun, gerekçesi din sosuna büründürülerek yetişkin bir insana nikahlanması ve yapılan vahşi cinsel tecavüzler herkesi derinden yaralamıştır.

Türkiye, mutlaka özgür akıl ve bilimle inşa edilen her basamaktaki laik eğitim politikası ve din öğretisine geri dönmelidir .

Umut kıran bir beklenti olsa bile, bu görev en başta Devletin, yani siyasal iktidarlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın görevidir. Bu konu üzerinde etraflıca (kapsamlı) düşünmek en başta gerçek dindar insanlar olmak üzere, her yurttaşımızın görevidir.
***
İbretlik bir tarihsel dinsel öykü de şöyledir :

Il. Halife Ömer, Fars kökenli Selman’a sorar
– Sence ben kral mıyım yoksa halife mi?
Selman (Selman-ı Farisi / Solomon Ferisi) şu yanıtı verir.
– Müslümanların tarlasına, toprağına bir dirhemlik bile bir vergi koyduğunda, bunu hukuksuz ve haksız yerde kullanırsan, Halife değil kralsın demektir…
Halife Ömer ağlar (×).

Devleti adil yönetmek, halktan toplanan vergilerin harcanma yerlerinin adaletli olması, yani kul hakkı tam da böyle bir şeydir.

  • Kadın, erkekle hak ve özgürlükler ile onur bakımından eşittir!

Ve kul hakkı, doğal olarak, aynı biçimde, çocuk ve kadınları da kapsar.
‐‐——-
(×) Bernard LEWIS; İSLAMIN SİYASAL SÖYLEMİ.
Çev. Ünsal Oskay, Kronik Yayınları, 2. Baskı 2022, sayfa 101.

Not. Krallık ya da sultanlık keyfi yönetimdir. Halbuki Halifelik hukuki, akli, dinsel ve ahlaki sorumluluk gerektirir. Yetkileri de sınırlıdır. (H. Çivi)

Halil Çivi şiiri : …AHLAK AĞLAR…

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi

 

…AHLAK AĞLAR…

Vicdanlar giderek kararıyorsa,
Hukuk ağlar, ahlak ağlar, din ağlar.
Yoksulların benzi sararıyorsa,
Hukuk ağlar, ahlak ağlar, din ağlar.
Xxx
Ata’yı sokağa atan artarsa,
Zalimi, zorbayı tutan artarsa,
Haram döşeklerde yatan artarsa,
Hukuk ağlar, ahlak ağlar, din ağlar.
Xxx
Siyaset ırmağı kirli akarsa,
Kin ve nefret doruklara çıkarsa,
Cebir, şiddet ocakları yıkarsa,
Hukuk ağlar, ahlak ağlar, din ağlar.
Xxx
Kardeş kardeşine çamur atarsa,
Dost dostunu haraç – mezat satarsa,
Aslan yatağına tilki yatarsa,
Hukuk ağlar, ahlak ağlar, din ağlar.
Xxx
Çete, mafya, mala, mülke çökerse,
İnsan soyu hemcinsini yakarsa,
Erkek karısına kurşun sıkarsa,
Hukuk ağlar, ahlak ağlar, din ağlar.
Xxx
Dinbazlık, ırkçılık prim yaparsa,
Yönetenler gerçeklerden koparsa,
Yağ çekenler koltukları kaparsa,
Hukuk ağlar, ahlak ağlar, din ağlar.
Xxx
Akıl, bilim yurt dışına giderse,
Öğretmenler dağda koyun güderse,
Zalimin mazluma gücü yeterse,
Hukuk ağlar, ahlak ağlar, din ağlar.
Xxx
Ekonomi çarkı sarpa sararsa,
Enflasyon, işsizlik halkı yorarsa,
Çaresizlik insanları gererse,
Hukuk ağlar, ahlak ağlar, din ağlar.
Xxx
Mazlum, kumpas ile hapis yatarsa,
Halil Çivi, hak ve hukuk biterse,
Adalet mülkünde baykuş öterse,
Hukuk ağlar, ahlak ağlar din ağlar.
Xxx


11 Ekim 2022
Prof. Dr. Halil Çivi
Doğanbey, İzmir

Halil Çivi şiiri : ZAMANIN RUHU

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi

ZAMANIN RUHU

Zamanın ruhunu bilmek istersen,
Zulmü alkışlayıp yazan çoğaldı.
Ahlakın izini bulmak istersen,
Dinbazlık yaparak azan çoğaldı.
Xxx
Akıl şeytanlaştı, inanç yozlaştı,
Yüreklere kin ve nefret bulaştı,
Cebir, şiddet, hanelere yerleşti,
Helaline ölüm yazan çoğaldı.
Xxx
Köyler kente, kentler köye özendi,
İnanç, kültür hurafeyle bezendi,
Din satanlar her devirde kazandı,
Yoksulu, yetimi ezen çoğaldı.
Xxx
Aklı kullanmayan, bilimden sapan,
Bidatları, hurafeyi din(!) yapan,
Allah’ı bırakıp şeyhlere(!) tapan,
Batıl inançlarla gezen çoğaldı.
Xxx
Atanın, evladın değişti huyu,
Kardeş kardeşine kazıyor kuyu,
Aileyi terkedince sağduyu,
Şiddet denizinde yüzen çoğaldı.
Xxx
Yoz zihniyet her tarafa bulaştı,
Zorba güçler kadrolara doluştu,
Yağmaya, talana millet alıştı,
Haramla kaynayan kazan çoğaldı.
Xxx
Siyasetin ruhu bulanıklaştı,
At izi, it izi çoktan karıştı,
Milletin payına suskunluk düştü,
Adalet çarkını bozan çoğaldı.
Xxx
Enflasyon hızlandı, yaşam zorlaştı,
Yoksul olanların öfkesi taştı,
İşçi, memur borca harca bulaştı,
Borç silmeye “kazı-kazan” çoğaldı.
Xxx
Liyakatı kitaplardan sildiler,
İnsanları ırka, cinse böldüler,
Halkın yüreğine fitne saldılar,
Fitne oltasında “sazan” çoğaldı.
Xxx
Güçlülerin baskıları gürleşti,
Haramiler her köşeye yerleşti,
Mahkemede hak aramak zorlaştı,
Hukuk devletini çizen çoğaldı.
Xxx
Zalimlerin vicdanları karardı,
Mazlumların benzi-beti sarardı,
Haksızlık, yoksulluk doruğa vardı,
Yoksulluğa övgü dizen çoğaldı.
Xxx
Halil Çivi diyor bu böyle gitmez,
Akıl, bilim insanlığı terketmez,
Hurafe borusu her zaman ötmez,
Bu kötü gidişi çözen çoğaldı.
Xxx

Prof. Dr. Halil Çivi

02 Haziran 2022
Doğanbey / Seferihisar/ İZMİR