Etiket arşivi: Evrenin sırrı

Halil Çivi şiiri : AKLIN VE BİLİMİN ROTASI…

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi

 

AKLIN VE BİLİMİN ROTASI…

Evrenin sırrını bilmek istersen,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Uygarlık yolunu bulmak istersen,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Her ne arıyorsan akılla ara,
Bilimi ışık yap, evreni tara,
Akıldan ayrılan olur maskara,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Eğitim çarkını bilimle donat,
Milleti, devleti akılla yönet,
Dost olana müjde, düşmana inat,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
İnsanı insandan ayırma sakın,
Bilmezden uzak dur, bilgeye yakın,
Toprak tohum ister, tohum da ekin,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Bilimin gücüyle evreni tara,
Evren Mimarını akılla ara,
Akıl kılavuzdur tüm insanlara,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
İnsanlığı bölük-börçük ayırma,
Irkı, dini, cinsiyeti kayırma,
Hırs küpüne binip öfke savurma,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Ahlak tezgahında nefret eğirme,
Dini, cebir-şiddet ile yoğurma,
Hurafeyi imdadına çağırma,
Aklın ve bilimim rotasına gir.
Xxx
İnsan haklarıdır özgürlük çapın,
İstediğin gibi inan ve tapın,
Köksüz kör inanca kapansın kapın,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Her din kılıklıyı Hak dostu sanma,
Dinbazın kurduğu tuzağa kanma,
Muskacıya, büyücüye inanma,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Akıl yanlış yola gider olamaz,
Tedbirsiz kazalar kader olamaz
Can kaybından büyük keder olamaz
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Bilim, değerbilir ülkede yaşar,
Toplum, cehaleti bilimle aşar,
Devlet, uygarlığa bilimle koşar,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx
Halil Çivi der ki akıldan sapma,
Aklın reddettiği ilaha tapma,
Devleti, milleti cahil bırakma,
Aklın ve bilimin rotasına gir.
Xxx


17 Ekim 2022, Seferihisar, İzmir

Halil Çivi’den şiir : OLURSUN

ŞİİR KÖŞESİ..

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

 

…OLURSUN

Sen durgun aksan da bendin yıkılır,
Azgın derelerin seli olursun.
Fitne – fesat tohumları ekilir,
Delirtirler seni deli olursun.
Xxx
Kin, nefret dört yana dal budak salar,
Çeteler, kötüler fırsat kovalar,
Sevgi denizinin gülleri solar,
Sağ iken yaşayan ölü olursun.
Xxx
Evrenin sırrını sezen olsan da,
Başlara taç olup gezen olsan da,
Her türlü sorunu çözen olsan da,
Yerlerde çiğnenen halı olursun.
Xxx
Milletin gönlünde gül olmak yetmez,
Yoksula uzanan el olmak yetmez,
Düşenin elinden kimseler tutmaz,
Yabanda dikenli çalı olursun.
Xxx
Güçlünün, zorbanın dediği olur,
Tezgahlar kurulur, millet soyulur,
Doğru diyen dokuz köyden kavrulur,
Geçmez akçelerin pulu olursun.
Xxx
Güç kime geçerse ona taparlar,
Baş idin demezler, ayak yaparlar,
Kapıları yüzünüze kaparlar,
Sönmüş ateşlerin külü olursun.
Xxx
Devletin malını kemirir isen,
Cahili, dindarı sömürür isen,
Siyaset çarkında semirir isen,
Toplumun gözünde ulu olursun.
Xxx
Halil Çivi umudunu kesmezsen,
Hiçbir şey değişmez deyip küsmezsen,
Bildiğini hakça söyler susmazsan,
O zaman mazlumun dili olursun.
Xxx
Prof. Dr. Halil Çivi
17.11.2004- Malatya