Etiket arşivi: Tüketici Hakları Derneği

Siyasi iktidar ülkeyi yönetememektedir!


VATAN – CUMHURİYET ve EMEK BİRLİKTELİĞİ BASIN AÇIKLAMASI
İKTİDAR ÜLKEYİ YÖNETEMİYOR

Ankara, 28 Aralık 2013

Siyasi iktidar ülkeyi yönetememektedir!
Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları mahkemeye düşmüş, iktidarın yargıya müdahalesi hukuku işlemez hale getirmiştir.

17 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; bazı bakanlar, çocukları, siyasetçiler,
iş adamları ve bürokratların adlarının karıştığı büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu başlatılmıştır.

Operasyonda isimleri geçen bakanlar, hükümetten ayrılmak zorunda kalmışlardır.

Aynı zamanda milletvekilliğinden de istifa eden bir bakan ayrılırken, yaptığı işlemlerin talimatını başbakandan aldığını belirterek, “vatanın ve milletin rahatlaması için” başbakanın da istifa etmesi gerektiğini söylemiştir.

Büyük boyutlu yeni bir yolsuzluk soruşturması için savcılığın verdiği talimata
İstanbul Emniyetinin uymadığı, bizzat savcının açıklamasından anlaşılmıştır.
İlgililer, “anayasal suç” işlemektedir.

İktidar, yargıya açıkça müdahale ederek soruşturmaları engellemektedir.

Söz konusu soruşturmaların, hukuk kuralları çerçevesinde, her türlü müdahaleden uzak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Rejimin, temel işleyiş kuralı olan kuvvetler ayrılığına uymamak ve anayasal kurumların -iktidarın söylemiyle- “savaş” haline geçerek karşı karşıya gelmesi, durumu “rejim krizine” dönüştürmüştür.

Bu krizi aşmanın ilk yolu, iktidarın emaneti millete iade etmesidir. Çünkü, emaneti kötüye kullanmış, anayasal düzeni işlemez hale getirmiştir.

Yaşanan süreç, yalnızca “iktidar-cemaat çatışması” değildir. Baskıyla gizlenen gerçekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunu sağlayan, meydanlarda kendisini gösteren
halkın iradesidir. 

Meydanlarda isteklerini haykıran halk, ülkeyi yönetemeyen iktidarın gidişini hızlandırmıştır.

Halk, mevcut iktidarın alternatifi olarak emperyalizmin güdümünde bir yönetimi görmek istememektedir.

Önemli olan; vatandan, cumhuriyetten ve emekten yana; hukuk ve demokrasi kurallarını işletecek bir yönetimin önünün açılabilmesidir.

Siyasi Partiler, Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar ve Meslek Odaları başta olmak üzere tüm kurum ve kişileri, bu hedefin gerçekleşmesi için ortak çaba göstermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

VATAN – CUMHURİYET ve EMEK BİRLİKTELİĞİ

Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu,
Cumhuriyet Kadınları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Engelliler Konfederasyonu, Memleket Sevdalıları Derneği,
Müzik Eğitimcileri Derneği, Tüketici Hakları Derneği,
Türkiye Gençlik Birliği, Ulusal Eğitim Derneği

Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği Bildirisi : 24 Mart 2013

Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği Bildirisi : 24 Mart 2013

Bugün, vatanımız, cumhuriyetimiz ve emeğimiz saldırı altındadır.
Bu saldırılar, anayasa tartışmalarında açığa çıkmıştır.

YENİ ANAYASA BÖLÜNME İSTEYENLERE YARAYACAK

ABD, Ortadoğu bölgesini ve petrolü kontrol etmek için bu coğrafyadaki sınırları yeniden şekillendirmek ve kendi güdümünde bir Kürdistan devleti kurmak istiyor. Irak parçalandı, Suriye’de oyun oynanıyor, sıra Türkiye’de. Bu yolda yerli işbirlikçileri ve bölücüler ABD’nin en büyük destekçileridir.

Anayasada nelerin yer alacağı, terör örgütü başı ile pazarlık ediliyor.
İçeriği halktan gizlenen bu pazarlığın amacı, ülkemizin bölünmesine yol açacak
tavizler karşılığında, iktidar alanlarının genişletilmesine destek almaktır.

Ulusumuz ise, emperyalizme karşı verilen “Kurtuluş Savaşı” sonrası sınırları çizilen
aynı vatanda birlikte yaşamak istiyor.

YENİ ANAYASA, 1982 DARBE ANAYASASINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN YAPILMIYOR

Samimi olarak darbelerle hesaplaşılmak istenseydi, ülkemiz 12 Eylül 1980’den
daha geride bir demokrasi anlayışının olduğu ortama götürülmezdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının, Demokratik Kitle Örgütlerinin, basının sesi kısılmaya çalışılmaz, emekçilerin hakları budanmazdı.

Yargının siyasallaştığı, hapishanelerin hukuksuz uygulamalarla doldurulduğu; demokrat, Atatürkçü, sivil veya asker birçok aydının özgürlüğünden yoksun bırakıldığı bir ortamda anayasa yapılamaz.

YENİ ANAYASA DAHA DEMOKRATİK VE ÖZGÜR TOPLUM İÇİN YAPILMIYOR

Yargının siyasallaştırılması, hukukun ve adaletin yok edilmesi, eğitimde bilimsellikten uzaklaşılarak Ortaçağ karanlığına, çağdışı bir anlayışa yönelinmesi, laikliğin yaşamın her alanından silinmeye çalışılması ve dinin referans alınmaya başlanması, yaratılan korku ortamı ile suskun bir toplum oluşturulmak istenmesi ancak teokratik ve totaliter bir rejimin hedeflendiğinin göstergesidir.

ÖYLEYSE YAPILMAK İSTENEN ANAYASA NEYE HİZMET EDİYOR?

Amaç;

-Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmek,
– insanlarımızı din, mezhep ve etnik kökenlerine göre ayrıştırarak Türk milletini birbirine düşürmek,
– vatanı bölmek,
– Cumhuriyet’i yıkmaktır.

OYNANAN OYUNU GÖRÜYORUZ.. 

Vatanımız için, insanlarımız için, çocuklarımızın geleceği için, karanlıklara gömülmemek için, OYNANAN OYUNU BOZACAĞIZ.

Tam bağımsız, çağdaş, demokratik, laik, hukuk devletini sağlama amacında birlikte hareketimizin adımı olarak, 24 Mart 2013 Pazar günü saat 13.00’te, Yenimahalle
Nazım Hikmet Kültür Merkezinde, toplumun tüm kesimlerinin katılacağı
büyük bir toplantı düzenliyoruz. Halkımızın bu toplantıya güçlü bir şekilde katılımı
ve varlığı, saldırı odaklarına açık bir mesaj olacak, sonraki eylemlerimiz için
kuvvet kazandıracaktır.

VATAN, CUMHURİYET ve EMEK BİRLİKTELİĞİ

Atatürkçü Düşünce Derneği – Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği –
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu – Büro İş – Eğitim İş – Genel Sağlık İş –
Kültür Sanat İş -Tarım Orman İş – Ulaşım İş – Yerel İş-
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği – Engelliler Konfederasyonu –
Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneği – Memleket Sevdalıları Derneği –
Müzik Eğitimcileri Derneği – Sanatçılar Girişimi – TOBAV – Tüketici Hakları Derneği –Türkiye Gençlik Birliği – Ulusal Eğitim Derneği – 68’liler Birliği Vakfı

CUMHURİYET Gazetesi’nın 18 Aralık 2012 günlü kapağı ve yorumlarımız..

Dostlar,

CUMHURİYET Gazetesi’nın 18 Aralık 2012 günlü kapağı ve yorumlarımız..

Başbakan Erdoğan kuvvetler ayrılığının engel olduğunu belirterek
  denetimsiz iktidar istiyor..

* Bütün saha benim!

* Yargı tıkıyormuş.. Başbakan Erdoğan, AKP döneminde büyük ölçüde zedelenen güçtler ayrılığını toptan kaldırma niyetini dile getirdi.

* “Bürokratik oligarşi ve yargının” önlerini tıkadığını,
CHP’nin de engelleme yaptığını belirten Erdoğan,
şehir hastaneleri projesini 6 yıldır yaşama geçiremediklerini anlattı.

* Muhalefet olmasa..

* Erdoğan “Dışarıdan bakanlar ‘326 milletvekiliniz var yine bahane’ diyor.
Ama kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya, o geliyor sizin önünüze dikiliyor.
Diyor ki ‘Senin de bir oynama sahan var’. Meclis’te de ana muhalefet partisi
engel çıkarıyor” dedi.

Güçler ayrılığı, yani YASAMA-YÜRÜTME-YARGI erklerinin birbirini denetleyecek ve dengeleyecek biçimde kurgulanması demokrasi için vazgeçilmez bir ilke olarak tartışmasız kabul görüyor ve gelişmiş demokrasilerde uygulanıyor.

Güçler (Kuvvetler ayrılığı)Fransız aydınlanmacı düşünür Montesquieu tarafından ortaya atılmış olan, demokratik devlet yönetimini düzenleyen bir modeldir. (Wikipedia)

Aslında yeni de değil.. Tarihi John Locke‘a (1632-1704)
hatta taa Antik Yunan‘a, kadim Aristoteles‘e (M.Ö. 384 – 322) dek uzanıyor !

Bu durumda bizim “ileri demokrasimiz” tarihin neresine svruluyor?
Pre-historik, arkaik zamanlara mı ??

************************

Türkiye dolaylı vergi şampiyonu!

318 milyarın 218’i cepten..

2013’te toplam 317.9 milyar lira vergi geliri öngörüldüğü, bunun 218.1 milyar TL’sinin dolaylı vergilerden elde edileceği belirtildi. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Türkiye, yoksul, dar gelirli, emekçi tüketicilerden peşin olarak alınan dolaylı ve adaletsiz vergide dünya şampiyonu” diye tepki gösterdi.

Çakar, 2013 bütçesinin halktan değil sermayeden ve rantiyeden yana olduğunu belirterek “Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak.” dedi..

Sevgi ve saygı ile.
18.12.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

Türkiye’de gıda güvenliği ve Denetimi ??


Dostlar
,

6.12.12 günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kimi gıda ürünlerini ve firmaları internet sitesinde teşhir etti. Yıllardır Tıp Fakültesinde Gıda Güvenliği, Sanitasyonu ve İnsan Sağlığı derslerini veren bir öğretim üyesi olarak, kimi bilgi ve düşüncelerimizi paylaşmak isteriz. 

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA ve YEM YASASI

* İnsan sağlığının korunması amacıyla, gıda maddelerini ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve/veya satan işyerleri;
a) Bakanlıkça çıkarılacak ilgili yönetmeliklerde belirtilen en az (asgarî) teknik, hijyenik ve güvenlik koşullarını taşımak zorundadır.
b) Gıda Kodeksi’ne uyulmaksızın gıda maddelerini üretemez, değişim (mübadele) konusu yapamaz ve işleme alamaz.
c) İnsan sağlığına zarar verecek içerikte gıda maddeleri üretemez, içine zararlı bir madde katamaz, böyle bir maddenin kalıntısını bulunduramaz ve gıdaya zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulayamaz. (5996 sayılı, RG : 13.6.2010)…
der..

Türkiye’de gıda güvenliği ??

40 bin gıda işletmesi, yarım milyon gıda satış noktası var..
Buna karşılık salt 5 bin gıda denetçisi ?? Hem nitelik hem nicelik sorunlu..

 • Kayıt dışılık, merdiven altı üretim ciddi sorun !
 • Hızlı, etkin ve caydırıcı bir denetim zorunludur.

Yaşamın sürdürülmesi için zorunlu olan gıda maddelerinin alımı, kimi kez beklenmedik ve istenmeyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Gıda maddelerine karışan / karıştırılan kimyasal maddeler, mikroorganizmalar, kimi kez radyoaktivite,
insan sağlığını tehdit edebilir. 

 • Bu yüzden, gıda  hijyeni ve güvenliği son derece önemli bir Halk Sağlığı konusudur ve gıda sektörü, hayvancılık sektörü ile sağlık sektörünün aralarında ve tüketici / halk ile yoğun bir sektörler arası işbirliği koşuldur.
 • Ciddi bir kamusal denetim ivedi ve zorunludur.
 • Gıda güvenliği sermayenin insafına bırakılamaz!
 • Gıda hijyeni ve güvenliği, kritik bir kamusal alan olmalıdır.
 • Tüketicilerin bilinçlendirilmesi, örgütlenmesi ve tüketici haklarının
  yasal düzlemlerde tanınması önemsenmelidir.
 • Gıda denetiminde kamusal sorumluluk vazgeçilmezdir..
Türkiye’de gıda denetimi TSE standartlarını da içeren gıda mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir. Temel kaynak Gıda Kodeksidir. Denetimlerde yapılan nitelik denetimi (kalite kontrolü),son üründe yapıldığından; ortaya çıkan olumsuzlukların geriye dönüşü ve düzeltilmesi olası değildir. Ancak bu yolla gıdaların tüketimi engellenebilmektedir ve ekonomik yitikler ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda da değinilen VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA ve
YEM YASASI 
(5996 sayılı, RG : 13.6.2010) şu yaptırımları içermektedir :
•MADDE 40- (1) Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar aşağıdadır :
•a) İnsan tüketimine uygun olmayan gıdalar, giderleri sorumlusuna ait olmak üzere
piyasadan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilir. Bu ürünleri üreten veya piyasaya sunanlar hakkında kamunun sağlığına karşı suçlar kapsamında
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yapılır.,
•MADDE 41/e : Yapılan resmi deneyimler sırasında, işyerinin tümünün veya bir bölümünün insan sağlığı ve gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve yem güvenliği açısından tehlike oluşturur ve ivedi önlem gerektirirse; Üretimin tümü veya tehlike oluşturan bölümünün çalışması durdurulur. Üretim yerlerine beş bin TL, perakende işyerlerine
bin TL para cezası verilir. Eksiklikler giderilene dek çalışmaya izin verilmez.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde (6.12.12) 25 dolayında firmayı teşhir ederek yasal görevini yapmıştıır, basında sansasyona gerek yoktur.. Bakanlığın yaptığı denetimler sonucunda ulaştığı bilgileri, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasası” md. 31/6 uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği kurala bağlanmıştır.Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik md. 8 gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten / ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve / veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği kuralı düzenlenmiştir.
 • Denetimler daha da artırılarak halkın sağlığı titizlikle korunmakıdır!
 • Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı da gıda gümrüğü önlemlerini artırmalıdır. 
Öte yandan, bu denetimlerde kimi ayrımcılık, politik yandaş kayırma ya da karşıtları linç.. benzeri girişimlerin asla söz konusu olmamasını diliyoruz..Bu kaygıları aşmak için Gıda-Tarım-Hayvancılık Bakanlığı, denetimlerde daha saydam ve katılımcı bir tutum izleyebilir. Örn. Tüketici Hakları Derneği temsilcilerini de bulundurabilir. Aldığı gıda örneklerini akredite (yetkilendirilmiş) bağımsız laboratuvarlarca ek olarak incelenmek üzere dileyenlere verebilir.
Ya da tüm bunların kurumsallaşmış yapısı olarak, örn. ABD’de FDA (Food and Drug Administration) örneğinde olduğu üzere
 • özerk gıda denetim kurumları kurulabilir, kurulmalıdır.
Sevgi ve saygı ile.
8.12.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

===========================================================

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 25 firmayı daha açıkladı
(06 Aralık 2012)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, laboratuvar sonucu ile taklit ve karıştırma (tağşiş) yaptığı kesinleşen 25 gıda firmasını açıkladı.

Açıklamada söz konusu 25 firmanın yanında, bu işletmelerin ürettiği 37 parti ürüne ait
(17 peynir, 12 yoğurt, 7 tereyağı, 1 UHT süt) bilgiler de kamuoyuna duyuruldu.

TEŞHİR EDİLEN FİRMALAR ve ÜRÜNLERİ

Firma Adı

Ürün Adı

Marka

 Sütkon Gıda Tar. Ürn. ve  Day.Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) Demircizade
 Mehmet Demirci Gıda Tar. Ürn. Oto. İnş. San. Tic. Ltd.Şti./ KONYA Eritme Peyniri(Bitkisel Yağ) Ozan Demircizade
Süller Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti./DENİZLİ Peynir Karışımı(Nişasta) Süller
Saruhanlılar Süt ve Süt Ürünleri/ DENİZLİ Peynir Karışımı(Nişasta) Ovmalux
Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./KAYSERİ Tam Yağlı Tulum Peyniri(Bitkisel Yağ) Narlıtepe
Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./KAYSERİ Tulum Peyniri(Bitkisel Yağ) Zirve
Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti/KAYSERİ Tulum Peyniri(Bitkisel Yağ) Narlıtepe
Birsen Güven Gıda San. ve Tic. A.Ş./KAYSERİ Tam Yağlı Tulum Peyniri(Bitkisel Yağ) Karel
Torunoba Süt Ürünleri/ELAZIĞ Tam Yağlı Tulum Peyniri(Bitkisel Yağ) Torunoba
YGS Süt ve Süt Ürünleri  San. ve Tic. Ltd. Şti. /İZMİR Taze Kaşar Peyniri(Bitkisel Yağ) Acan
YGS Süt ve Süt Ürünleri  San. ve Tic. Ltd. Şti. /İZMİR Taze Kaşar Peyniri(Bitkisel Yağ) Can
 İzsüt Besicilik Tar. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR Kaşar Peyniri(Bitkisel Yağ) Özay
Baran Süt Ürün. Day. Tük. Mal. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. /İZMİR Homojenize Yoğurt(Bitkisel Yağ ve jelatin) Özdoğan Tatal
Çakıroğlu Süt Ürün. Gıda ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR Tam Yağlı Homejenize Yoğurt (Bitkisel Yağ, Jelatin) Çakıroğlu
Yeşil Tire Süt Mamülleri/İZMİR Homojenize Yoğurt (Bitkisel Yağ) Yeşil Tire
Elbistan Altınova Gıda Hay. San. Tic. Ltd. Şti./KAHRAMANMARAŞ Tam Yağlı Yoğurt(Jelatin) Elbistan Altınova
 Aydınoğlu Süt Mamulleri /KAHRAMANMARAŞ Yarım Yağlı Yoğurt(Jelatin) Çilem
Şelale Süt Ticaret ve San. Ltd. Şti./ANTALYA Homojenize Yoğurt(Jelatin) Çağlayan
Mustafa Hazar-Yüksel Mandıra/İZMİR Tam Yağlı Homojenize Yoğurt(Jelatin, Bitkisel Yağ ) Burgucu
Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. /İZMİR Tam Yağlı Tava Yoğurdu(Jelatin, Bitkisel Yağ) Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Aydoğan Süt Mam. İml. İhr. Tic. San. Ltd. Şti/İZMİR Kaymaksız Yoğurt(Jelatin, Bitkisel Yağ) Aymer Süt
Aydoğan Süt Mam. İml. İhr. Tic. San. Ltd. Şti./İZMİR Pastörize Yağlı Homojenize Kaymaksız Yoğurt(Jelatin, Bitkisel Yağ) Aymer Süt
Adım Süt ve Gıda Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti./İZMİR Tava Yoğurt(Jelatin, Bitkisel Yağ) Adım
Temel Gıda/TRABZON Geleneksel Tereyağ(Bitkisel Yağ) Subaşılı Hekimoğlu Temel
Beyaz Süt ve Tarım Ürn. San. Tur. Paz. Ltd. Şti./İZMİR Tereyağı(Bitkisel Yağ) Beyazca
Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti/ANKARA Pastörize Tereyağı(Bitkisel Yağ) Bayella
Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş./ANKARA Tereyağı(Bitkisel Yağ) Frozya
Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş./ANKARA Tereyağı(Bitkisel Yağ) Tokgöz
Sakarya Süt ve Gıda San. Tic. Koll. Şti./TEKİRDAĞ Tereyağı(Bitkisel Yağ) Özne
Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. Ve Tic. A.Ş./BALIKESİR Yarım Yağlı UHT Keçi Sütü(İnek Sütü) Kay