Etiket arşivi: AKP Hükümetinin derhal istifası zorunlu

2013 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE AÇIK ANAYASAL SKANDAL

Dostlar

Ve de ilgililer…

2013 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE AÇIK ANAYASAL SKANDAL

başlıklı yazımızı ilginize sunuyoruz..

Sorun ivedidir, kritiktir..

Sevgi ve saygı ile.
17.12.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

============================================

2013 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE AÇIK ANAYASAL SKANDAL

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniversitesi Öğr. Üyesi
ADD Bilim Kurulu Yazmanı
www.ahmetsaltik.net


Hükümet, 2011 bütçe harcamaları için SAYIŞTAY genel uygunluk bildirimi raporlarını bile TBMM’ye sun(a)madı!?

Yineleyelim            :

AKP hükümeti 2011 bütçe harcamaları için SAYIŞTAY genel uygunluk bildirimi raporlarını bile TBMM’ye sun(a)madı!

Böyle bir skandal Türkiye tarihinde ilk kez görülüyor..

 • AKP Hükümetinin derhal istifası zorunlu.. 

  TBMM’de bütçe görüşmelerinin yapılAMAması gerekiyor..
  (Anayasa md. 160 ve 164)Basın suskun, seyirci, ayrımında değil ??

 • Bunlar yetmiyormuş gibi, Başbakan R.T. Erdoğan’ın namusuna-sütüne emanet edilen örtülü ödenek harcamalarında olağanüstü artış var. Bu rakam 2011’de 391 milyon TL oldu. 2012 için neden 4 katı kaynak ayrıldı!? 1,5 milyar TL’lik bu ödenekten ilk 9 ayda iki milyar TL’yi aşkın harcama yapıldı. Bütçe yasası çiğnenerek ve Sayıştay denetiminden geçirilmeyen (?) (genel uygunluk bildirimi) bu anormal örtülü harcamaların gerekçesi nedir?

Başbakana tanınan bu örtülü ödenek yetkisi mutlak ve sorgulanamaz mıdır?

Demokrasilerde hiçbir yetki mutlak, sınırsız ve denetimsiz değildir, olamaz.

Örneğin İngiltere’de kralın Parlamentoya danışmadan-onay almadan vergi salamayacağı kuralı, 1215 tarihli ünlü Magna Charta’da not edilmiş, öncesindeki mutlak yetki koşula bağlanmıştır.

Türkiye’de “makul ölçüler” kat be kat neden aşılmaktadır ? Bu uygulama bir hakkın-yetkinin kötüye kullanımı değil midir? Ortada olağanüstü bir durum yokken, hakkın-yetkinin kötüye kullanımını genel hukuk ilkeleri korur mu?

Ülkemiz bu örtülü harcamalarla savaşa mı sürüklenmektedir?
Kirli savaş hazırlıkları mı finanse edilmektedir bu anormal örtülü (?!) ödenek giderleri ile??

En azından TBMM gizli oturumunda, Başbakan Parlamento’ya, anormal örtülü ödenek harcamaları hakkında çok haklı soruları ve kaygıları giderici açıklama yapma borcunu demokrasinin saydamlık ve hesap verme ilkesi gereği saymalıdır.

Muhalefet bu istemde ısrarlı olmalıdır.
Tersi durumda anayasal suçun sorumluluğuna katılmış olacaklardır.

Adı, geçen hafta seçim çevresi Yozgat’ta bir baraja verilen TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
bu
çok özel rüşvet”i kabul edecek midir?

 • Parlamento, vazgeçilmez ve devredilemez, ertelenemez, olmazsa olmaz
  bütçe kesinhesap denetimi anayasal görevini (Anayasa md. 160 ve 164) yerine getirebilecek midir? Getirmezse bu durum demokratik rejim açısından bir
  meşruiyet sorunu ve bunalım kaynağı olmaz mı?

Anayasa ne buyuruyor ??

D. Kesinhesap

Madde 164 – Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar. Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.

Daha da açıkçası                   :  Hükümet 2011 bütçe harcamalarını en geç Temmuz 2012 sonunda TBMM’ye sunmak zorunda idi (Kesinhesap kanunu tasarısı olarak).
Sayıştay da bu sunumun ardından 75 gün içinde “genel uygunluk bildirimi” ni düzenleyecektir. Bu ikisi (hükümetin Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay’ın
genel uygunluk bildirimi“) eklenerek 2012 bütçe yasası tasarısı TBMM’ye sunulur ve önce Bütçe komisyonunda (en çok 55 günde) sonra Genel Kurulda (en çok 20 günde) “birlikte” görüşülür
.

Anayasa buyrukları (md. 160 ve 164) bu denli açık ve AKP hükümetinin çiğnemi de
(ihlali de) öyle..

Bu açık anayasal suçun zaman aşımı süresi var mıdır ve kaç yıldır ey AKP’li ilgililer
ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek beyefendi??

Bu arada muhalefet ne yapar??
Bu olağanüstü AKP skandalı da mı Türkiye’yi ayağa kaldırmaya elverişli değil ??

Bütçe görüşmelerine tamam mı, devam mı??

Kritik soru budur..

Bu koşullarda 2012 bütçesinin mutlak butlanla sakatlanması (yok hükmünde olması!) işten bile değildir..

Cumhuriyet Gazetesi 16 Aralık 2012 günlü sayısı ve yorumlarımız..

Dostlar,

Türkye acılar ülkesi oldu neredeyse.. İçaçıcı gelişmeler öyle az ki..

 • Suçlamanın böylesi görülmedi :Türkiye cezaevlerinde 800’e yakın öğrenci bulunuyor, üstelik çoğu suçu kesinleşmediği halde tutuklu yargılanıyor.
  Kayhan Tüney, işte bu “azılı suçlu”lardan biri. 26 yaşında Tüney. Neredeyse
  iki yıldır F tipinde. Hakkında bir de darp iddiası var ki evlere şenlik çünkü
  % 70 engelli Kayhan, sağ kolunu kullanamıyor, sağ bacağında da aksama var.
  Uzun mesafeyi zorlukla yürüyor. 
   
 •  İşkencenin peşinde bir ömür   :

Türkiye’nin önemli adli tıp uzmanlarından Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı,
30 yılını insan haklarına adamış bir ad. Yalnızca Türkiye’de değil,
Yeni Zelanda’dan İsrail’e dek  pek çok ülkede işkence mağdurlarıyla çalışıyor.

Melektaşımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya teşekkür ediyoruz.

 • Ve AKP’nin TOKİ eliyle kentsel dönüşüm masalları..
  Önceki TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar‘ın (şimdilerde Çevre ve Şehircilik Bakanı..) ülkeye verdikleri milyonlarca zararı itiraf edişi ve bu itirafı için
  Başbakan RT Erdoğan’dan azar işitmesi ?! Bu kurumda neler döndüğünün mutlaka ortaya konması gerek.
 • Ne var ki, AKP 2011 bütçe harcamaları için SAYIŞTAY raporlarını bile TBMM’ye sun(a)madı.
 • Yineleyelim                     : 
 • AKP 2011 bütçe harcamaları için SAYIŞTAY raporlarını bile
  TBMM’ye sun(a)madı!
   

  Böyle bir skandal Türkiye tarihinde ilk kez görülüyor..

 • AKP Hükümetinin derhal istifası zorunlu.. TBMM’de bütçe görüşmelerinin yapılAMAması gerekiyor.. (Anayasa md. 160 ve 164)

  Basın suskun, seyirci, ayrımında değil ??..
 • Bunlar yetmiyormuş gibi, Başbakan R.T. Erdoğan’ın namusuna-sütüne
  emanet edilen örtülü ödenek harcamalarında olağanüstü artış var.
  Bu rakam 2011’de 391 milyon TL oldu. 2012 için 4 katı kaynak ayrıldı!?
  1,5 milyar TL’lik bu ödenekten ilk 9 ayda 2 milyar TL’yi aşkın harcama yapıldı. Bütçe yasası çiğnenerek ve Sayıştay denetiminden geçirilmeyen (?)
  (genel uygunluk bildirimi) bu anormal örtülü harcamaların gerekçesi nedir?Başbakana tanınan bu örtülü ödenek yetkisi mutlak ve sorgulanamaz mıdır?Makul ölçüler kat be kat neden aşılmaktadır ?

  Ülkemiz bu örtülü harcamalarla savaşa mı sürüklenmektedir?

  En azından TBMM gizli oturumunda, Başbakan Parlamento’ya, anormal örtülü ödenek harcamaları hakkında çok haklı soruları ve kaygıları giderici açıklama yapma borcunu demokrasinin saydamlık ve hesap verme ilkesi gereği saymalıdır.

 • Adı, geçen hafta seçim çevresi Yozgat’ta bir baraja verilen
  TBMM Başkanı Cemil Çiçek bu özel “rüşvet”i kabul edecek mi?

 • Parlamento, vazgeçilmez ve devredilemez, ertelenemez, olmazsa olmaz
  bütçe kesin hesap denetimi anayasal görevini (Anayasa md. 160 ve 164)
  yerine getirebilecek mi? Getirmezse bu durum demokratik rejim açısından
  bir meşruiyet sorunu ve bunalım kaynağı olmaz mı?
  Anayasa ne buyuruyor ??D. Kesinhesap

  Madde 164 – Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula
  birlikte sunar
  , Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar. Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.

  Açıkçası :  Hükümet 2011 bütçe harcamalarını en geç Temmuz 2012 sonunda TBMM’ye sunumak zorunda idi (Kesin hesap kanunu tasarısı). Sayıştay da  bunun ardından 75 gün içinde “genel uygunluk bildirimi” ni düzenleyecektir.
  Bu ikisi eklenerek 2012 bütçe yasası tasarısı TBMM’ye sunulur ve önce Bütçe komisyonunda sonra Genel Kurulda “birlikte”  görüşülür.

  Anayasa buyruğu bu denli açık ve AKP hükümetinin çiğnemi de (ihlali de) öyle..

 • Bu anayasal suçun zaman aşımı süresi var mıdır ve kaç yıldır ey AKP’liler
  ve ey TBMM Başkanı Cemil Çiçek beyefendi??
   
 • Bu arada muhalefet ne yapar?? Bu olağanüstü AKP skandalı da mı
  Türkiye’yi ayağa kaldırmaya elverişli değil ??
Bütçe görüşmelerine tamam mı, devam mı?? Kritik soru budur..

Sevgi ve saygı ile.
16.12.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net