Cumhuriyet Gazetesi 16 Aralık 2012 günlü sayısı ve yorumlarımız..

Dostlar,

Türkye acılar ülkesi oldu neredeyse.. İçaçıcı gelişmeler öyle az ki..

 • Suçlamanın böylesi görülmedi :Türkiye cezaevlerinde 800’e yakın öğrenci bulunuyor, üstelik çoğu suçu kesinleşmediği halde tutuklu yargılanıyor.
  Kayhan Tüney, işte bu “azılı suçlu”lardan biri. 26 yaşında Tüney. Neredeyse
  iki yıldır F tipinde. Hakkında bir de darp iddiası var ki evlere şenlik çünkü
  % 70 engelli Kayhan, sağ kolunu kullanamıyor, sağ bacağında da aksama var.
  Uzun mesafeyi zorlukla yürüyor. 
   
 •  İşkencenin peşinde bir ömür   :

Türkiye’nin önemli adli tıp uzmanlarından Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı,
30 yılını insan haklarına adamış bir ad. Yalnızca Türkiye’de değil,
Yeni Zelanda’dan İsrail’e dek  pek çok ülkede işkence mağdurlarıyla çalışıyor.

Melektaşımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya teşekkür ediyoruz.

 • Ve AKP’nin TOKİ eliyle kentsel dönüşüm masalları..
  Önceki TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar‘ın (şimdilerde Çevre ve Şehircilik Bakanı..) ülkeye verdikleri milyonlarca zararı itiraf edişi ve bu itirafı için
  Başbakan RT Erdoğan’dan azar işitmesi ?! Bu kurumda neler döndüğünün mutlaka ortaya konması gerek.
 • Ne var ki, AKP 2011 bütçe harcamaları için SAYIŞTAY raporlarını bile TBMM’ye sun(a)madı.
 • Yineleyelim                     : 
 • AKP 2011 bütçe harcamaları için SAYIŞTAY raporlarını bile
  TBMM’ye sun(a)madı!
   

  Böyle bir skandal Türkiye tarihinde ilk kez görülüyor..

 • AKP Hükümetinin derhal istifası zorunlu.. TBMM’de bütçe görüşmelerinin yapılAMAması gerekiyor.. (Anayasa md. 160 ve 164)

  Basın suskun, seyirci, ayrımında değil ??..
 • Bunlar yetmiyormuş gibi, Başbakan R.T. Erdoğan’ın namusuna-sütüne
  emanet edilen örtülü ödenek harcamalarında olağanüstü artış var.
  Bu rakam 2011’de 391 milyon TL oldu. 2012 için 4 katı kaynak ayrıldı!?
  1,5 milyar TL’lik bu ödenekten ilk 9 ayda 2 milyar TL’yi aşkın harcama yapıldı. Bütçe yasası çiğnenerek ve Sayıştay denetiminden geçirilmeyen (?)
  (genel uygunluk bildirimi) bu anormal örtülü harcamaların gerekçesi nedir?Başbakana tanınan bu örtülü ödenek yetkisi mutlak ve sorgulanamaz mıdır?Makul ölçüler kat be kat neden aşılmaktadır ?

  Ülkemiz bu örtülü harcamalarla savaşa mı sürüklenmektedir?

  En azından TBMM gizli oturumunda, Başbakan Parlamento’ya, anormal örtülü ödenek harcamaları hakkında çok haklı soruları ve kaygıları giderici açıklama yapma borcunu demokrasinin saydamlık ve hesap verme ilkesi gereği saymalıdır.

 • Adı, geçen hafta seçim çevresi Yozgat’ta bir baraja verilen
  TBMM Başkanı Cemil Çiçek bu özel “rüşvet”i kabul edecek mi?

 • Parlamento, vazgeçilmez ve devredilemez, ertelenemez, olmazsa olmaz
  bütçe kesin hesap denetimi anayasal görevini (Anayasa md. 160 ve 164)
  yerine getirebilecek mi? Getirmezse bu durum demokratik rejim açısından
  bir meşruiyet sorunu ve bunalım kaynağı olmaz mı?
  Anayasa ne buyuruyor ??D. Kesinhesap

  Madde 164 – Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula
  birlikte sunar
  , Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar. Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.

  Açıkçası :  Hükümet 2011 bütçe harcamalarını en geç Temmuz 2012 sonunda TBMM’ye sunumak zorunda idi (Kesin hesap kanunu tasarısı). Sayıştay da  bunun ardından 75 gün içinde “genel uygunluk bildirimi” ni düzenleyecektir.
  Bu ikisi eklenerek 2012 bütçe yasası tasarısı TBMM’ye sunulur ve önce Bütçe komisyonunda sonra Genel Kurulda “birlikte”  görüşülür.

  Anayasa buyruğu bu denli açık ve AKP hükümetinin çiğnemi de (ihlali de) öyle..

 • Bu anayasal suçun zaman aşımı süresi var mıdır ve kaç yıldır ey AKP’liler
  ve ey TBMM Başkanı Cemil Çiçek beyefendi??
   
 • Bu arada muhalefet ne yapar?? Bu olağanüstü AKP skandalı da mı
  Türkiye’yi ayağa kaldırmaya elverişli değil ??
Bütçe görüşmelerine tamam mı, devam mı?? Kritik soru budur..

Sevgi ve saygı ile.
16.12.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir