CHP

CHP

Suay Karaman

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve ülkemizin en köklü partisi olma özelliğine sahip Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kuşkusuz Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan, Kuvayı Milliye’den ve Müdafaa-i Hukuk’tan doğmuştur. Bugün 96. yılını kutladığımız CHP, eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923’te “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır.

15-23 Ekim 1927 tarihleri arasında yapılan kurultayda CHP’nin temel ilkeleri olarak Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik benimsenmiştir. 10-18 Mayıs 1931 arasında yapılan kurultayda Devletçilik ve Devrimcilik ilkeleri de eklenerek, CHP’nin temel ilkeleri altıya çıkarılmıştır. CHP’nin amblemi olan “6 Ok“ işte bu ilkeleri simgelemektedir. 9-16 Mayıs 1935 arasında yapılan kurultayda kabul edilen CHP Programı ile bu ilkeler resmiyet kazanmış ve “Kemalizm” olarak tanımlanmıştır. CHP programının giriş bölümünde Kemalizm ile ilgili şu değerlendirme yer almaktadır:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin programına temel olan ana fikirler, Türk Devrimi’nin başlangıcından bugüne dek yapılmış olan işlerle, yalın olarak ortaya konmuştur. Bundan başka, bu fikirlerin başlıcaları, 1927 yılında Parti Kurultayınca da kabul edilen tüzüğün genel esaslarında ve Genel Başkanlığın, aynı kurultayca onanmış olan bildirisinde ve 1931 kamutay seçimi dolayısıyla çıkarılan bildiride saptanmıştır. Yalnız birkaç yıl için değil, geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada toplu olarak yazılmıştır. Partimizin güttüğü bütün bu esaslar, Kemalizm prensipleridir.”

Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu ve ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan, yeni bir devlet ve rejim kuran, Saltanatı kaldıran, Halifeliğe son veren ve ulusal birliği sağlayan öncü bir partidir. Büyük Atatürk’ün önderliğinde hukuk ve eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirilen devrimlerle çağdaş Türkiye Cumhuriyeti biçimlendirilmiş; ulusal sanayinin, tarımın, hayvancılığın ve ekonominin gelişmesine öncülük edilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsız ve emperyalizm karşıtı kararlı yönetimi ve ilkeleri sayesinde CHP hükümetleri ile on beş yıl gibi kısa bir sürede gurur verici tablo yaratılmış ve Türkiye’nin her konuda geliştiğine tüm dünya tanık olmuştur. Cumhuriyetimizin 10. Yıl Marşı’ndaki

  • Çıktık açık alınla, on yılda her savaştan

sözünün içi toplumsal (sosyal) devrimlerin yanı sıra kalkınma planlarıyla, sanayi planlarıyla, şeker fabrikalarıyla, basma fabrikalarıyla, demiryollarıyla, Sümerbank’la, Etibank’la…. doludur. Tüm bu veriler herkes tarafından bilinirken, sürekli olarak, bu gurur verici geçmişi yok saymaya çalışan, laik ve demokratik cumhuriyetle hesaplaşmak isteyen kişiler ortaya çıkmakta ve çıkartılmaktadır.

Bu büyük partimizle, Atatürk’ün öncülüğünde 1923 – 1938 yıllarında her alanda büyük kalkınma hamleleri başlatan ülkemiz, Atatürk‘ün ölümüyle birlikte hem partide, hem de ülkede yanlış rotalara savrulmuştur.

  • Kemalizm’i bırakıp, demokratik sol, yeni sol, sosyal demokrasi gibi emperyalizme hizmet eden ideolojilerin peşine takılmanın sonucunda, savrulma büyük boyutlara ulaşmıştır.

Günümüzde CHP’nin ideolojisiyle örtüşmeyen, Atatürk’e düşman, bölücü terör örgütlerine destek veren, liberal ve sığ görüşlülerin partinin her kademesinde oldukları bilinen bir gerçektir. Bugün içinde bulunduğu tüm ideolojik tutarsızlıklarından arınması ve yanlış isimlerin partiden en kısa sürede ayrılması için, Atatürk’ün partisini, Atatürkçü parti yapmak üzere gerçek Kemalistlerin bir araya gelmesi zorunluktur.

Ülkemizin sorunlarını çözecek ve toplumu kucaklayacak Kemalist bir CHP’ye gereksinim vardır. İşte bu yüzden;

  • CHP’nin, kurtuluş ve kuruluş felsefesine geri dönmekten başka çaresi yoktur.

Bugün kuruluşunun 96. yılını kutladığımız CHP, Altı Ok’u savunarak Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak tek parti konumundadır.

HOMO HOMINI LUPUS (İnsan insanın kurdudur) MU ?


HOMO HOMINI LUPUS
(İnsan insanın kurdudur) MU ?

Dostlar,

Özdemir Asaf‘ın aşağıdaki dörtlüğü, hatırı sayılır felsefi derinliği olan dizelerdir..

Dün sabaha karşı kendimle konuştum
Ben hep kendime çıkan bir yokuştum
Yokuşun başında bir düşman vardı
Onu vurmaya gittim, kendimle vuruştum…
divider_yesil_fiyonk

 

Yarın, 7 Haziran 2015 günü Türkiye 25. dönem milletvekilliği genel seçimlerini yapacak.
Başvuran 31 siyasal partinin 20’si seçime giriyor ve 11 bin adaydan 550’si Türk halkını / ulusunu temsil etmek üzere TBMM’ye girecek.

Ulusumuz, egemenliğini, Anayasanın gösterdiği yetkili organlar eliyle kullanacak.

Anayasa md. 6 : “Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre,
yetkili organları eliyle kullanır.”

Yurtdışında 427 sandıkta yaklaşık 3 milyon yurttaş oy kullanacak (2.866.979 seçmen).
Bu kitlenin yarısı (1.405.015 seçmen) Almanya’da.
(http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/HaberDosya/2015MV-YDSecmenSayilari.pdf)

Yaklaşık 19 katı seçmen de Türkiye’de..
174.240 sandıkta kayıtlı 53.741.838 seçmen…
Genel toplamda 53.741.838 + 2.866.979 =  56.608.817 seçmen ve 174.647 sandık..
Ya da toplam seçmenlerin % 5,33’ü yurtdışı seçmen.. Her 20 seçmenden 1’i!.
Ancak 77,7 milyon yurtiçi yerleşik resmi kayıtlı yurttaşa karşılık yurt dışı yurttaş nüfusu
5 milyonu aşıyor (http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa) ..
Kabaca, ülke içinde her 15-16 yurttaşa karşılık 1 de “dışarıda” yurttaş var..
Fakat YSK, oy kullanması beklenen toplam 56,6 milyon yurttaş için 72-73 milyon oy pusulası bastırdı. Rahatsızlık veren, hesap bilmez bir fazlalık. Ayrıca israf… Üstelik örneğin il tabanlı bile olsa kod numarası taşımadan. (Oy pusulalarında yurtiçi-yurtdışı ayrımı yapıldı mı bilemiyoruz..)

Hem tüm oy pusulaları tek tip ve tek havuzda, hem de kullanılması beklenen her 3 oya karşılık
1 de “yedek” (!?) oy pusulası.. 16-17 milyon fazla oy pusulası.. 56,6 milyon tüm seçmenlerin
% 100 katılımı varsayımı ile.. Bu tutum, iyiniyetsizlik dışlanırsa, en basitinden hesap bilmezliktir. Seçim sonunda bu çoooooooooooooook fazla oy pusulasının, milyonlarcasının da resmi tutanaklı dökümlerini elbette YSK vermelidir. Hiç yoktan Bölgesel kodlu oy pusulaları olsa idi, seçim bölgelerinin her birinde diyelim %10 yedek pusula hesabıyla gerekli sayı
net olarak belirlenebilirdi. 5,7 milyon yedek oy pusulası (İstanbul 3, Ankara 2 olmak üzere 84 il + 919 ilçe seçim kurulu bölgesi için) yeterli olurdu. YSK bunu da yapmadı.

Oysa ÖSYM benzer bir güvenlik önlemini yıllardır sürdürüyor.. 2 milyonu aşan aday için bireysel özel kodlu soru ve de yanıt kartı formu üretiyor. Hadi seçimlerde bu rakam çok büyük ve 2 değil 56,6 milyon seçmen var diyelim.. Ama bu kez de ÖSYM değil, koskoca Anayasal kurum YSK ve ülkenin geleceği söz konusu..

Seçimleri 11 yüksek yargıç yönetiyor ve kararlarına karşı hiçbir başka makama başvurulamıyor. Kişisel kodlu seçmen pusulası olmasa bile, hiç olmazsa 81 il, dahası 919 ilçe ölçeğinde kodlamalı oy pusulası bastırılabilirdi (https://www.e-zcisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdari Bolumleri.aspx). Böylece bir oy pusulası salt o il ya da daha iyisi o ilçede.. giderek salt o yurttaş tarafından kullanılabilir ve peeeeek çoooooooook olası yolsuzluk / hile girişimi kolaylıkla engellenebilirdi.

Biz bu konuların uzmanı değiliz ama ortalama bir yurttaş olarak akla uygun öneri ve sorularımız var.. Bunları dillendirmek, önermek ve sormak hakkımız ve ödevimizdir. İlgili – yetkililerin de dikkate almak ve yanıt vermek yasal – demokratik yükümlülükleridir..

YSK’nın danışmanları bilişim uzmanlarının böylesi önerileri sunmamış olması düşünülemez.. Ayrıca seçim öncesinde kezlerce yazılıp çizildi bu vb. pek çok güvenlik önlemi..
Güvenli seçim girişimleri kuruldu, toplantılar yapıldı, web siteleri kuruldu, raporlar yazıldı..
TBB, muhalefet partileri, TTB, ADD… özel örgütlenmeye gittiler.
Bu sitede biz de bu çabalara epey yer verdik..

YSK’den istenen randevular ise çok büyük ölçüde yanıtsız kaldı ne yazık ki!

Bu arada bir zamanlar sürdürülen “40 bin köy” metaforunun da artık tarihe karıştığını kaydedelim.. YSK’ya göre toplam 18.257 köyümüz var artık (https://www.e-icisleri.gov.tr/ Anasayfa/ MulkiIdariBolumleri.aspx adresinde 18 332). 31 Mart 2014 sabahı, yerel seçimlerle birlikte, 750 bin+ nüfuslu 31 büyük ilde Büyükşehir Belediye örgütü kurulmuş oldu. 6360 sayılı yasa ile değişik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası böyle buyurdu ve 17 bini aşkın köy
1 gecede kapanarak sabah gözlerini “Mahalle” olarak açtılar. 3 bine yakın belediyelik yerleşim de 1397’ye düşürüldü (5 binden az nüfuslu yerler.. ). 900’ü aşan ilçelerden salt 400’ü belediyelik! Bu böyle sürüp gidecek ve il nüfusu 750 bini aşan her il zamanla bu statüye geçirilecek.

Köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasıyla, ortak mülk olan mera, otlak, yaylak, sulak, yazı, mezra.. gibi alanlar doğrudan büyükşehir belediye meclisi tasarrufuna geçecek, geçti.

TOKİ eliyle kentsel rant talanı – yağması gerçekleştirerek muazzam, yüz milyarlarca TL
(eski deyişle katrilyonlarca!) imar rantını yandaşlarına aktaran, bahçeli evindeki kentli gecekonduluyu kent dışı güvensiz TOKİ ucubelerinden oluşan postmodern – ilkel kulelere mahkum eden AKP iktidarı; bununla yetinmeyerek kırsal arazi rantına da el atmış bulunuyor..

Bu alanlar da tarım ve hayvancılığa kapatılırsa Türkiye resmen + fiilen AÇ KALIR!

2002 sonunda Türkiye toplam 97 milyon ton tarım ürünü üretiyordu. 2014 sonunda bu rakam 104 milyon ton oldu. Yaklaşık 7 milyon ton ya da 7/97 = %7 arttı. Ya nüfus artışı? Yaklaşık
70 milyon iken, 77,7 milyon oldu ve % 11 büyüdü “kayıtlı” nüfus.. 3 milyon dolayında kayıt dışı nüfus (CIA verisi!?), 2 milyon kadar Suriyeli ve yıla yayıldığında 1 milyon dolayında
dinamik turist nüfusu.. 84 milyona varıyor..

Sonuç, reel olarak tarımsal ürün yetersizliği ve dışarıdan saman, et, gıda ürünleri, canlı hayvan satın alan –ama her yıl Kurban bayramında 2-3 milyon hayvanını boğazlayan– bu alanda da
net dışalımcı (ithalatçı) ve dış ticaret açığı veren berbat bir durumdayız. Gıda fiyatları dünyada düşüyor, bizde ateş pahası.. Niçin ? Bir yandan da yüz kızartan altın klozet ve Danıştay’ın perçinlenen kararları ile KAÇAK SARAY ve dünyada örneği görülmeyen son derece lüks
şatafatlı- pahalı – israflı… bir mekanda oturan cumhurbaşkanı (?!) tartışmaları..

Atatürk’e ve ülkemize mirası – armağanı Atatürk Orman Çiftliğinin
kör intikam güdüsüyle yağmalanması..
 

Kapıya dayanan, yaşanan ağır mı ağır, çoook ağır bir ekonomik çöküntü..
Korkunç borçlar, işsizlik ve yangın gibi kavuran döviz kurları..
Bay RTE’nin TCMB ile akıl dışı dalaşı ve 24 Ocak’ta 2,23 TL olan Doların
2,73 TL’ye tırmanması.. Korkunç yoksullaşTIRma.. 17 milyon yoksul.. 1000 TL altında aylık alan 8 milyon emekli.. 6 milyon asgari ücretli 949 TL/ay.. Milyonlarca kayıt dışı ve taşeron kölesi.. Atanamayan öğretmenler, KPSS- ÖSYM vb. sınavlarda hilelerle yandaş yerleştirmeleri…..

İşte AKP iktidarının hünerlerinden – kazıklarından küçücük bir demet!

Açıkçası karnımızı doyuracak durumda bile değiliz! 

Ama AKP’li CB Bay RTE akıl dışı biçimde 3-5 çocuk yapın dayatmasını halka sürdürüyor.
Cep harçlığı bir doğum ikramiyesi ile aşırı doğurganlığı, ülkeye ihanet pahasına, ekonomi profesörü başbakan Davutoğlu ile birlikte sürdürüyorlar.. Anayasa’nın 41. maddesini ve
2827 sayılı yasayı çiğneyerek halka kasten aile planlaması hizmeti vermiyor AKP iktidarı.
Akıllara ziyan! Kalabalık, niteliksiz, işsiz- aşsız – aç kitleleri biat kültürü ile tarikat dergahlarında mürit ve oy deposu yapmak üzere, AKP’nin 2023’lerin lanetli kurgusudur bu;
13 lanetli fetret yılından sonra!

O nedenle “Beraber yürüdük biz bu yollarda..” denmektedir şifreli olarak..

*****

Öte yandan YSK web sitesi şimdiden yetersizlik içinde. Çağırdığımız dosyalar bir türlü gelmiyor. Üstelik bunlar henüz seçim sonuçlarına ilişkin de değil.. Varolan istatistiklere ilişkin dosyalar.. Ekrana gelmiyor.. gelmiyor…
Suçlu bulmak kolay..
Sorulsa, suçu TİB’e, Telekom’a, hizmet sağlayıcı öbür kurumlara yıkacaklar belki de..
YSK hizmet alım sözleşmesinde bu hususa ilişkin kural / yükümlülük koyamaz mıydı
veri trafiğini sağlayacaklara? Bu ne biçim ehliyetsizlik, öngörüsüzlüktür, kime güveneceğiz?

YSK’nın yeter parasal kaynaklara erişmede zorluk çektiğini hiç sanmıyoruz ama neden gereksinimlere yanıt verebilecek daha yetenekli bir site ve altyapı kurulmaz ki?? Üstelik Türkiye bilişim sektöründe hem yeni değil hem de ciddi bir teknik ve insangücü altyapısı, birikimi var.
Her tür siber saldırı karşısında % 100 değilse bile %100’e yakın seçim güvenliği istemek
yurttaş olarak bizim hakkımız, YSK’nın da tartışma dışı anayasal görevidir. YSK, sisteme yönelik ve önledikleri – önleyemedikleri siber saldırıları da kamuoyuna açıklamalıdır.

Esasen SEÇSİS ve MERNİS kurumlarının Hükümetten bağımsız olmayışı
kabul edilebilir değildir.

Seçmen kütükleri akıl almaz sayısal tutarsızlıklarla doludur / sakattır!

Ancak TİB, gerekçe açıklanmayan biçimde, Ulusal Kanal’ın 9 twitter hesabına jet hızıyla engelleme yaptırabiliyor.. Başbakan iken Bay RTE’nin “3’e kapatın..” dediği telefon görüşmesinde muhatabının İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kardeşi Mustafa Latif Topbaş olduğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından açıklanınca,
dakikalar geçmeden twittter hesapları engellendi.. Hesap versenize, neydi bu “3’e kapattığınız?”
Bu mu AKP ve Tayyip demokrasisi??

% 99’u Müslüman denen halkımız bu denli mi ahlaksızlaştırıldı, çıkarının tutsağı oldu??

“Çalıyor ama bana de veriyor  – çalışıyor..” ya da
“iftira.. inanmam.. onların alnı secdeye değiyor..” söylemleri – savunmaları
ne biçim bir rasyonalizasyon ürünüdür??
Bu acayip – tuhaf – yoz – benzersiz.. sosyal psikolojiyi kim nasıl açıklayabilir??

Bir yandan da sözde İç Güvenlik Yasası, TBMM’de muhalefet milletvekilleri (başta CHP) AKP’li “fedai bodyguard” vekillerce uçan tekmelerle dövüle dövüle çıkarıldı!
İnsanlık tarihine geçecek ve asla silinmeyecek bir AKP ayıbı değil midir!

Komplo kuramları denilmesin ama; YSK veri tabanına 9 dolayında bilinmeyen / bilinen / engelen(e)meyen / illegal erişim (link) olduğuna ilişkin yetkili değil ama yetkin ağızlardan biliyoruz..

YSK daha baştan iyi sınav ver(e)miyor..
En başta 12. CB Bay RTE’nin yeminini çiğneyen, apaçık AKP propagandası yapan konuşmalarının engelenmemesi… Adana’da ve başka birkaç yerde miting salonlarını verirken AKP’yi kollayan açık tavır alması.. Kendini yok sayan bir çizgi ile AKP’ye teslimiyet çizgisi sürdürmesi.. Bunlar ülkenin iç barışı – istikrarı ve seçim güvenliği – adaleti bakımından vazgeçimez gereklilikler. YSK da, tam da bunun için kurulu yüksek bir Anayasal organ.

Tüm bu somut veriler karşısında YSK’nın kısa adındaki “Yüksek” sözcüğünü “Yandaş” olarak telaffuz etsek, YSK hazretlerinin manevi kişiliğini zedeleyen bir suç işlemiş olur muyuz acaba??

“YANDAŞ SEÇİM KURULU…” !!??

Türkiye’ye ve olması gereken YSK’ya yakışıyor mu?
Bu 11 yüksek yargıç, çoluk çocuklarına nasıl bir manevi (maddi??) miras bırakacaklar??

*****

Dostlar,

Yarın  bu saatlerde oy kullanma işleminin bitmesine 1-2 saat kalmış olacak..
Gece yarısına doğru da sonuçları göreceğiz..

Temel tasa AKP ve PKK – HDP’nin SEÇİM HİLELERİ…

Oysa temsili demokrasiden doğrudan temsile geçme zamanı değil mi??
Platon’on 2500 yıldır kemikleri sızlıyor olmalıdır..
Geçtiğimiz ay İngiltere’de yurttaşlar cep telefonları ile oy kullandılar..
Ne hile, ne güvensizlik.. Bizim yobazlar Kuran’daki kaynağını gösterseler de biz de yapsak??!
Dürüst – adil – hukuka uygun seçim güvencesi verecek olan en başta iktidar değil mi?
Bizde ise tam tersi..

AKP iktidarı sorun çözme değil sorun / dert / bela yaratma odağı 12,5 yıldır..

Tıpkı Anayasa Mahkemesinin geçtiğimiz yıllarda AKP hakkında verdiği
“Laikliğe karşı eylemlerin odağı olma..” kararı gibi (30 Temmuz 2008; AKP kapatma davası).

Daha şimdiden kan döküldü.. Dün Diyarbakır’da 2 yurttaş öldü, 100’den çok yaralı var.
İçimiz acıyor..

Yazımızın başlığında “HOMO HOMINI LUPUS (İnsan insanın kurdudur) MU?”
demiştik..

Öyle olacağına, insan insanın YOLDAŞI olsa,
toplum içinde erdemli bir yaşam kurmaya yönelebiliriz değil mi??

Erdemli bir toplum yaşamı..

Erdem.. erdemli…

Belki de yeryüzünün en yetenekli / anlam yüklü sözcüklerinin başında gelir o güzelim sözcük..

Virtue, Fazilet, Erdem… (Latin: virtus, Ancient Greek: ἀρετήarete“)

Ülkemizde REJİMİN / AKP İHANETİNİN / BÖLÜNMENİN oylanacağı yarınki seçim öncesi çağrışımlarımız özetle bunlar..

Dileriz yurtsever yurttaşlarımız bu fetret – karmaşa – ihanet – kanlı yıkım – iç savaş – bölünüp parçalanma gidişli 13 yıllık kökü dışarıda lanetli – eli kanlı taşeron AKP dönemini kapatsınlar.

Öyle çoooook ve ağır suçlar işlediler ki, ne yazık ki sağduyu bekleyemiyoruz onlardan ve
kör yandaşlarından..
Suç psikolojisi ve çıkar dürtüsü vicdanları ve bilinçleri çökertip teslim almış ne acı ki! 

Ülkenin yazgısı, bu iğrenç oyunu görebilen kadim Anadolu halkının bilincine teslimdir.

Bize sorarsanız, diyeceğimiz odur ki, Yüce Atatürk’ün özü olan “6 Ok” programına
gerçek anlamda VATAN PARTİSİ sahip çıkıyor.. Salt tek bu gerekçe ile olsa bile,

BİN SELAM OLSUN YÜCE ATA’MA; 1 OYUM VAR VATAN’a!
Bütün oylar VATAN PARTİSİ’ne…

Öyle çok yiğitçe – mertçe – başarılı hizmet ettiler ki…
Yokluklar içinde, fedaice.. Adeta yaratarak..
Yüksek zeka – akıl ile, tutarlık ile, sebat ile..
Şehitler – gaziler vererek, yüreklilikle..
Yurt içinde, dışarıda, AİHM kapılarında..
Ergenekon, Balyoz vb. ABD – AKP tertiplerini yıllarca savaşımla ustalıkla, sabır taşı olarak çökerttiler..
…….
………
Dedik ya “BİN SELAM OLSUN ATAM’a..” diye..
Bin gerekçe sıralayabiliriz.. oyumuzu bu kritik seçimde = rejim oylamasında
neden VATAN PARTİSİ’ne vereceğimize ilişkin..
TBMM’ye girecek bir VATAN PARTİSİ, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün – iç barışının
temel güvencesi olacaktır ayrıca ve en azından..

Dostlukla…

Sevgi ve saygı ile.
06 Haziran 2015, Ankara

Dosyanın pdf biçimi: HOMO_HOMINI_LUPUS_7Haziran2015_secim_yazisi

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com