Etiket arşivi: Gönül Pınar Atacı

Şiir köşesi : İŞTE TAM O ZAMAN YENİ BİR YAŞAM DOĞACAKTIR

ŞİİR KÖŞESİ…

Gönül Pınar Atacı
30 Ağustos .2023

İŞTE TAM O ZAMAN YENİ BİR YAŞAM DOĞACAKTIR

Bu gerici, yobaz ve süper gizli bölücü kliğin
Ve uzak ve yakın emperyal destekçilerinin
Ezeli ve ebedi emelleri, stratejileri ve planları
Doğrudan ve dolaylı taktikleri ve programları

Türk Halkı’nı, Türkçe’yi,
Atatürk’ü ve Türkiye’ yi
Ülke, bölge ve dünya tarihinden silmektir.
Yerlerine Sevr hortlaklarını yerleştirmektir.

Bu en derin hıyanete
Ve devasa melanete
Karşı durup mücadele ederek def’ol ve yokol demek için
En geniş bir Hak, Vatan ve Halk Cephesi kurup birleşelim.

İşte o zaman bu yurda ve ulusa beka, barış, bağımsızlık,
Özgürlük. mut, kut, umut, gönenç, aydınlık ve uygarlık
Gelecek ve egemen olacaktır
Ve yeni bir yaşam doğacaktır.

Yani yüce 30 Ağustos Zaferi’ne yeni zaferler,
Yani 30 Ağustos’lar kazanılarak eklenecekler.
İşte tam o zaman bu yurt ve halk,
Sonsuzluğa doğru at koşturacak

BU MANDACILAR, MAFYACILAR, GERİCİLER ve DİNSİZ DİNCİLER

Gönül Pınar Atacı

Bu eski ve yeni mandacılar
Ve açık ve gizli mafyacılar,
Bu en şeytani gericiler ve cinciler
Ve kara cahiller ve dinsiz dinciler,
Ve de bunların hizmetçileri, köstebekleri
Hatta ‘sağcı ‘ve ‘solcu’ koltuk değnekleri,

Yaşam, bebek, çocuk, kız, kızan, kadın, erkek, halk, vatan,
Doğa, deniz, dağ, ırmak, göl, ot, çiçek, hayvan ve orman
Düşmanlarıdır.
Barış, bağımsızlık ve özgürlük, hak, hukuk ve adalet,
Atatürk, Altı Ok, Cumhuriyet, uygarlık, ahlak ve fazilet
Karşıtlarıdır.

Bu gerçeğin özünde haram kar ve rant, kara para yatar
Bu derin hıyanete ve melanete her gün yenilerini katar.
Ardında fellahlarla uzak ve yakın emperyal güçler durur
Ve yurdu ve ulusu, yedi / yirmi dört her an sırtından vurur.
Bunların hepsini teşhis, teşhir, tel’in, mahkum etmek için
En geniş bir Hak, Vatan ve Halk Cephesi kurup birleşelim.

 

BU İHANETİ VE MELANETİ YENMEK İÇİN

Gönül Pınar Atacı

Bu en dinsiz imansız dincilik
Ve en azılı ve şeytani cincilik,

Bu gerici ve yobaz bölücülük
Ve en barbarca sömürücülük,

Bu yalancılık, iftiracılık, zorbalık
Ve tam barbarlık ve saldırganlık,

Bu en narsist, nihilist ve nepotist klik
Ve eski ve yeni rasist ve faşist birlik,

Bu mandacı ajanlık ve provokatörlük
Ve mafyacı senaryoculuk ve aktörlük,

Bu tüm uzak ve yakın emperyal güçlere kur yapan kolculuk
Ve koltuk değnekliğinde en sağı bile geçen malum ‘solculuk’

Bu Türk ve Türkçe, Atatürk ve Türkiye, Cumhuriyet ve Altı Ok düşmanlığı
Ve şeyhlik, şahlık, halifelik, mehdilik, şeriat, biat, itaat ve cihad hayranlığı,

Bütün yurdun ve ulusun yoksul ve çilekeş başına yine karabela oldu
Ve insan, yasam, halk, vatan aşığı tüm muhalif kişileri arkadan vurdu.

Bu derin ihaneti ve melaneti yenmek
Ve bu kutsal topraklardan def’etmek için
Millet İttifakı’nı ve tüm öteki muhalefet güçlerini birleştirelim,
Ve tek ve gerçek bir Hak, Vatan ve Halk Cephesi’ne dönüştürelim.

Tüm çocukları, ulusal ve en evrensel bayramlarında
Özgürlüğe kavuşturalım.
Sevgili annelerine, ulu ninelerine ve genç ablalarına
İse albeyaz gonca güller
Ve en kırmızı karanfiller derip
sevgilerle sunalım…

Bir okurumuzdan, Sn. Gönül Pınar Atacı’dan acılı dizeler..

Bir okurumuzdan, Sn. Gönül Pınar Atacı‘dan acılı dizeler..

BÜTÜN BU EN DERİN İHANET VE KANLI MELANET

Tüm imar ve inşaat yasalarını iptal ve imha ederek
En kanlı fay hatlarına ve depremlere gelgel dediler,
Atatürk yadigarı GATA‘yı ve tüm askeri hastaneleri,
Ulusal ve kutsal Altı Ok‘u ve T.C. ilke ve simgelerini
Kapatarak ve kader ve fıtrat dogmasını yücelterek
Milyonlarca insanı tehlikelere hatta ölümlere ittiler.

Kozmik Oda‘ya yerli ve yabancı casusları sokarak
Ve binlerce subaya  ve aydına kumpaslar kurarak
Bütün Orduyu hasta ve sakat (engelli) yaptılar.
Milletin ana rahmine en iğrenç küfürleri ederek,
Çocuklara  tecavüzü aklayan cadıyı ödülleyerek
Tüm yurdu ve ulusu elem içine attılar.

Bütün bu en derin ihanet
Ve kanlı  ve azılı melanet,
Asla ve kat’a bağışlanamaz ve bağışlanmayacaktır
Ve yargılanıp cehennemin en dibine kapatılacaktır.
Bu ihaneti ve melaneti yenip çöplüğe dökmenin tek yöntemi,
Tek ve en geniş bir Hak, Vatan ve Halk Cephesi ve mücadelesi.

Gönül Pınar Atacı
22 Şubat 2023

BİZ VE ADIMIZ, DİLİMİZ, HALKIMIZ, ÜLKEMİZ, ÜLKÜMÜZ VE GÜCÜMÜZ

ŞİİR KÖŞESİ…

 

BİZ VE ADIMIZ, DİLİMİZ, HALKIMIZ, ÜLKEMİZ, ÜLKÜMÜZ VE GÜCÜMÜZ

Gönül Pınar Atacı
28 Eylül 2022

Biz, on beş bin yaşında kadim bir halkız.
Türk’tür ve Türk kalacaktır bizim adımız.

Türkçe’dir on beş bin yıldır konuşmakta olduğumuz ulu anadil
İzmir’dir yedi düvelden gelmiş düşmanı, denize döktüğümüz il,
Atatürk’tür bizim dahi komutanımız, kurtarıcımız ve kurucumuz
Mete Han tarafından binlerce yıl önce kuruldu bizim ordumuz.

Mondros ve Sevr idi bizim hepimizin karabasanı ve kabusu.
Lozan ve Montrö oldu Türkiye’mizin yüce ve ebedi tapusu.
Ankara’dır bizim Altı Ok’lu ve Aslanlı Yol’lu çağdaş başkentimiz
İstanbul’dur bizim iş, aş, emek, mut, umut dolu en ulu merkezimiz

Biz, tüm gerici, yobaz, bölücü odakların köküne kibrit suyu dökeriz.
Mandacı, himayeci, mafyacı, takiyyeci güruhun ise kökünü sökeriz.

Beka, barış, bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, birlik, hukuk, adalettir
Bizim yüce, ezeli, ebedi ülkümüz.
Bilim, fen, teknik, laiklik, sanat, şiir, edebiyat, kültür, ahlak, fazilettir
Bizim en ulu ve sonsuz gücümüz.

Biz, bize ve halkımıza uzanan tüm zalim elleri hep kırdık ve kırarız
Biz, bize ve ülkemize saldıran hainleri hep kovaladık ve kovalarız

Şiir : SEN, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’SÜN

ŞİİR Köşesi

SEN, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’SÜN

Sen, Gazi  Mustafa Kemal  Atatürk’sün.
Sen, tüm uluların ulusu en ulu Türk’sün.
Sen, kutsal İstanbul’un İkinci Fatih’isin.
Sen, bu ülkenin dahilerinin en dahisisin.

Sen, bu yurdu kurtaran, kuran, koruyan, kalkındıran, yücelten öndersin.
Sen, bu ulusu kendi canından ve kanından bile çok seven bir lidersin.
Sen, tüm yurda  ve ulusa  Yüce Tanrı tarafından gönderilmiş ulu armağansın.
Sen, ölümsüzlüğe omuzlar üzerinde taşınarak uğurlanan ulusal kahramansın.

Sen, Yurtta Barış Cihanda Barış diyen en büyük askersin.
Sen, tüm haksız savaşlara karşı koyan dahi vatanseversin.
Sen, bilim ve fen, sanat ve edebiyat, aydınlık ve uygarlık sevdalısısın.
Sen, insan ve Altı Ok, hak, hukuk ve adalet, ahlak ve fazilet aşığısın.

Sen, Mondros’u ve Sevr’i yenerek yerle bir edip yok eden dahisin.
Sen, Türkiye’ye Lozan’da çıkarılan ulu tapunun gerçek sahibisin.
Sen, insanı, halkı, vatanı seven herkesin ebedi öncüsü oldun.
Sen, tüm erkeklerin ve huri meleklerin kalbine taht kurdun.

Sen, Senin Askerler’in olan bizler için en derin sevgi, saygı ve özlemsin.
Sen, tüm erkek ve kadın yurttaşlar için ebedi elem, kaygı ve söylemsin.
Sen, asla ve kat’a unutulmayacaksın ve unutturulmayacaksın.
Sen, sonsuza dek yaşatılacak, kutlanacak hatta kutsanacaksın.

Gönül Pınar Atacı
04 Şubat 2022

Gönül Pınar ATACI şiiri : LOZAN ANDLAŞMASI

Gönül Pınar ATACI’dan şiir…

LOZAN ANTLAŞMASI


Lozan Andlaşması, Türkiye’nin tüm kutsallarının en ulu kutsalı,

Lozan Andlaşması, bütün yurdun ve ulusun en olmazsa olmazı.
Lozan, bizim hepimizin ulu canı ve ciğeri.
Lozan, tüm ülke ve ulusun kanı ve yüreği.

Lozan’ı delmek, bu ulusa yapılabilecek en menfur ve kalleş bir melanet.
Lozan’ı deldirmek, tüm yurtta tarihte bugüne dek hiç görülmemiş ihanet.
Lozan’a dil uzatmak, Atatürk’e ve İnönü’ye yapılacak alçak bir hakaret.
Lozan’dan vazgeçmek, bütün yurda ve ulusa yönelmiş ağır bir cinayet,

Lozan’a içerde ve dışarda çok açık ve süper gizli bir sürü düşman var.
Ve o zamanlardan bugüne dek Lozan karşıtı karanlık planlar yaparlar.
Bunlar tüm o eski ve yeni haçlılar, Sevr artıkları ve beşinci kolculardır,
Onlar ve bunlar, o Muaviye’ci gericiler, yobazlar ve bölücü yolculardır.

Lozan’ın değeri yüzbinlerce şehidimizin can çarpanıyla hesaplanır .
Lozan’ın ederi on binlerce gazimizin ulu kanı eklenerek faturalanır.
Lozan’ı satmaya cüret edebilecek bir hain çıkmadı, çıkmaz, çıkmayacak.
Lozan’ı satın almaya gücü yetecek bir kişi doğmadı, doğmaz, doğmayacak.

Lozan, tüm ulusun en dokunulmaz arı namusudur.
Lozan, yüce Atatürk’ce çıkarılmış vatan tapusudur.
Lozan, asla ve kat’a satılamaz, yırtılamaz, delinemez ve deldirilemez.
Lozan’ı satın almaya ve yok saymaya hiçbir güç yetmez ve yetemez.

Lozan, kutsal ve en ulusaldır
Lozan, en ulu ve toplumsaldır.
Lozan’a uzanan eller eski ve yeni BOP’cudur.
Lozan’ı karalayan kişiler iç ve dış KOL’cudur.

KADINA UZANAN ELLER, DİLLER, BELLER EN BARBAR VE GARDARDIR

KADINA UZANAN ELLER, DİLLER,
BELLER EN BARBAR VE GARDARDIR

Kadın, tacize ve tecavüze ezeli ve ebedi kin besler.
Kadın, hakarete, küfüre, şiddete en ağır cezayı bekler.
Kadın, her ihanete ve melanete isyan eder.
Kadın yalnızca Ulu Tanrı önünde baş eğer.

Kadın, çocuğunun, eşinin ve yavuklusunun her şeyidir.
Kadın, bütün insanlığın yaratıcı ve koruyucu meleğidir.
Kadına, kalkan ve saldıran eller ve beller en kalleş ve barbardır.
Kadına küfür ve zehir saçan o çatal diller en alçak ve gaddardır.

Kadın, yerel ve evrensel barışın ve huzurun içten savunucusudur.
Kadın, tüm genç ve yaşlı kuşakların sonsuz ve gerçek umududur.
Kadın, her ulusun yarısı, sevgisi ve saygısıdır
Kadın, tüm evrenin ebedi aşkı ve kaygısıdır.

Kadın, sağlık, barış, gül ve gülücük,
Özen, düzen, güven, hak ve özgürlük,
Zevkine göre giymek, gezmek, görmek, tanışmak,
Mut, kut, utku ve umut ile dolup taşarak tanımak,
Tam özgürce ve tüm gönlünce sevmek, sevilmek ve sevişmek,
Derin doyum almak, gebe olup doğurmak, beslemek, büyütmek,
Çocuğunu, en mutlu ve kutlu bir melek ve erkek yapmak,
Ve bütün ömrü ve yaşamı boyunca korumak ve kollamak,
İster ve bu ulu ve kutsal isteklerini tüm yaşamında yineler
Hatta yaşamsal bir gerek duyar duymaz ölmeyi bile ister.

Kadın, tacize ve tecavüze bütün özü ve sözüyle lanet okur,
Ezgiye, baskıya, zulme ve şiddete tüm gücüyle karşı durur,

Gönül Pınar Atacı
26 Kasım 2021

O, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ŞİİR KÖŞESİ…

O, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

O, Türk ulusunun en büyük ve dahi insanı,
O, Türk ordusunun ebedi ve baş komutanı,

O, İzmir ve İstanbul’un ikinci yüce fatihi,
O, yerel ve evrensel barışın ulu bir dahisi,

O, Türkiye’nin kurtarıcısı en büyük asker,
O, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş önder,

O, vatanda ve Lozan’da sonsuza dek seda,
O, Altı Ok’lu ulusal ülküyü yaratmış deha,

O, uzayda yürüyüşü seksen üç yıl önce gören en yüce bir kahin.
O, uygarlığa ve demokrasiye her dem kanat açmış ulu bir şahin.

O, Hayatta En Gerçek Yol Gösterici Bilimdir diyen büyük bir bilge,
O, Gelecek Göklerdedir sözü ile gök bilim tarihine geçmiş bir simge,

O, yurt ve dünyaca asla unutulmayacak ve her an anılacak mucize Türk.
O, tüm evrence sevilen ve sayılan Gazi Mareşal Mustafa  Kemal Atatürk.

 

 

Gönül Pınar Atacı
10 Kasım 2015

TÜRKÇE

TÜRKÇE

On beş bin yaşındaki Türk insanının
Ve yedi bin yıllık kadim Türk halkının,
Ulusal ve kutsal ulu anadili Türkçe,
Asla ezdirilmiyecektir bu hayinlere.

Onlar, onu,Arapça’ya tutsak
Ve Yeni Osmanlı’caya uşak
Yapmayı düşlüyorlar
Ve satmayı istiyorlar.

Bu en hayin emellerinin kursaklarında kalacağı günler,
Bu yurda ve ulusa er veya geç ama mutlaka gelecekler.
İşte o zaman yediden yetmişe tüm çocuk, kadın ve erkek yurttaşlar,
Onu çok daha derin ve ulu bir sevgi ve saygı duyarak konuşacaklar.

Gönül Pınar Atacı, 7 Kasım 2021