Etiket arşivi: Vatan ve Halk Cephesi

Şiir köşesi : İŞTE TAM O ZAMAN YENİ BİR YAŞAM DOĞACAKTIR

ŞİİR KÖŞESİ…

Gönül Pınar Atacı
30 Ağustos .2023

İŞTE TAM O ZAMAN YENİ BİR YAŞAM DOĞACAKTIR

Bu gerici, yobaz ve süper gizli bölücü kliğin
Ve uzak ve yakın emperyal destekçilerinin
Ezeli ve ebedi emelleri, stratejileri ve planları
Doğrudan ve dolaylı taktikleri ve programları

Türk Halkı’nı, Türkçe’yi,
Atatürk’ü ve Türkiye’ yi
Ülke, bölge ve dünya tarihinden silmektir.
Yerlerine Sevr hortlaklarını yerleştirmektir.

Bu en derin hıyanete
Ve devasa melanete
Karşı durup mücadele ederek def’ol ve yokol demek için
En geniş bir Hak, Vatan ve Halk Cephesi kurup birleşelim.

İşte o zaman bu yurda ve ulusa beka, barış, bağımsızlık,
Özgürlük. mut, kut, umut, gönenç, aydınlık ve uygarlık
Gelecek ve egemen olacaktır
Ve yeni bir yaşam doğacaktır.

Yani yüce 30 Ağustos Zaferi’ne yeni zaferler,
Yani 30 Ağustos’lar kazanılarak eklenecekler.
İşte tam o zaman bu yurt ve halk,
Sonsuzluğa doğru at koşturacak

Bir okurumuzdan, Sn. Gönül Pınar Atacı’dan acılı dizeler..

Bir okurumuzdan, Sn. Gönül Pınar Atacı‘dan acılı dizeler..

BÜTÜN BU EN DERİN İHANET VE KANLI MELANET

Tüm imar ve inşaat yasalarını iptal ve imha ederek
En kanlı fay hatlarına ve depremlere gelgel dediler,
Atatürk yadigarı GATA‘yı ve tüm askeri hastaneleri,
Ulusal ve kutsal Altı Ok‘u ve T.C. ilke ve simgelerini
Kapatarak ve kader ve fıtrat dogmasını yücelterek
Milyonlarca insanı tehlikelere hatta ölümlere ittiler.

Kozmik Oda‘ya yerli ve yabancı casusları sokarak
Ve binlerce subaya  ve aydına kumpaslar kurarak
Bütün Orduyu hasta ve sakat (engelli) yaptılar.
Milletin ana rahmine en iğrenç küfürleri ederek,
Çocuklara  tecavüzü aklayan cadıyı ödülleyerek
Tüm yurdu ve ulusu elem içine attılar.

Bütün bu en derin ihanet
Ve kanlı  ve azılı melanet,
Asla ve kat’a bağışlanamaz ve bağışlanmayacaktır
Ve yargılanıp cehennemin en dibine kapatılacaktır.
Bu ihaneti ve melaneti yenip çöplüğe dökmenin tek yöntemi,
Tek ve en geniş bir Hak, Vatan ve Halk Cephesi ve mücadelesi.

Gönül Pınar Atacı
22 Şubat 2023