Etiket arşivi: Birleşik Kamu-İş

EĞİTİMİŞ : 1 MAYIS’TA TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYDIK

logo

1 MAYIS’TA
TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYDIK

1 MAYIS’TA TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYDIK

Eğitim-İş olarak bu yıl, Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, Ankara’da Güvenpark’ta, İstanbul’da AKP iktidarının 1 Mayıs’ta Taksim’i emekçilere yasaklama inadına karşı Taksim’de, tüm Türkiye’de ise alanlardaydık.

İstanbul’da Şişli’den Taksim’e yürümek isteyen Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve
bağlı sendikalara polis tarafından TOMA ve biber gazı ile sert müdahalede bulunuldu. Emekçilerin Taksim’e girişlerine faşizan bir şekilde engel olundu.

Ankara’da ise Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalarımız ile birlikte
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Güvenpark’ta kutlayarak,

 • “işsizliğe, yoksulluğa, hukuksuzluğa, baskılara, emperyalizme, kapitalizme, taşeronlaştırmaya, kapitalizme karşı; eşit, özgür ve insanca bir yaşam” talep ettik.

“Güvenceli İş Güvenceli Gelecek İnsanca Yaşam İçin AKP’ye Teslim Olmayacağız”
pankartının açıldığı alanda, Genel Başkanımız Veli Demir açıklama yaptı.

Demir, “İktidarın tüm emek düşmanı ve baskıcı uygulamalarının emekçilerin birlikte mücadelesi sayesinde durdurulacağının bilincindeyiz” dedi.

“BİRLİK VE MÜCADELE İÇİNDE KAZANILACAK”

Demir, iktidarın tüm emek düşmanı ve baskıcı uygulamalarına karşı emekçilerle birlikte yurdun tüm meydanlarında iktidara seslendiklerini belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

 • “Emek ve Cumhuriyet düşmanı politikalarına,  iş güvencesinin kaldırılması girişimlerine, taşeron, esnek ve kuralsız çalıştırmaya, iş cinayetlerine, ırkçı, gerici ve bölücü eğitim sistemine, özelleştirme ve yerelleştirmeye, gerici faşizme karşı birlik ve mücadele içinde mücadele kazanılacaktır. Bütün emekçiler temel hakları ve ekonomik talepleri için birleştiğinde, daha adil ve özgür bir dünyanın kurulacağını biliyoruz.”

Eğitim-İş olarak, başta İstanbul olmak üzere ülkenin her yerinde alanlarda sergilediğimiz
kararlı ve dik duruşla, her 1 Mayıs’ta olduğu gibi, sömürüye karşı iş, ekmek ve özgürlük; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağını dalgalandırdık.

AKP’nin
– yağma ve talan düzenine karşı;
– düşük ücret,
– ağır çalışma koşulları,
– işçi kıyımları,
– taşeronlaştırma ve
– esnek çalışmaya karşı
– işten çıkarılmalara ve
– iş cinayetlerine karşı;
– sendikasızlaştırma ve
– kamu emekçilerini güvencesiz bırakma girişimlerine karşı;
– sürgünlere,
– kadrolaşmaya,
– özelleştirmeye karşı;
– ırkçı, bölücü gerici eğitim sistemine karşı;
– haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, çocuklarımızın eğitimli ve sağlıklı,
güven içinde yaşayabileceği bir ülke için, 1 Mayıs’ta alanlardaydık.

================================

Dostlar, 

Teşekkürler EĞİTİM-İŞ’e!
Güvenlik güçlerinin yasal ve meşru bu tür demokratik hakların kullanılmasını yersiz ve orantısız güç kullanarak engelelemeyi alışkanlık – rutin uygulama durumuna getirdğiğini üzülerek izliyoruz. Bu tablo çağdaş Türkiye’ye yakışmıyor.

Ne var ki iktidarda baskıcı AKP rejimi var.. Giderek demokrasiyi lafa kaldırıyor ve ülkemizi kendince islami bir faşizme sürüklüyor.

Elbette başaramayacak..

Ancak bir de tersini düşünsek.. Polis temel görevi olarak hemen her tür toplantıyı – gösteriyi özellikle de protestoyu engellemek yerine asıl görevinin bu tür etkinliklerin yapılabilmesini sağlamak ve bu amaçla güvenlik hizmeti vermek olduğunu anımsasa!

İşçinin – emekçinin bayramını bir kez daha kutluyor, onlarla dyanışma içinde olduğumuzu vurguluyor ve ONURLU – SAĞLIKLI – GÜVENCELİ bir çalışma yaşamı istiyoruz..

Sanayi proleteryası ile günümüzün Post-modern Bilişim Çağı Emekçileri; üniversite bitirmiş ama işsiz, iş bulmuş ama yoksul, yoksul değilse yoksun, geleceği çalınmış ve sömürülen, gelecek vaadetmeyen bir yaşamı olan, yabancı dil bilen, bilişim becerili, iletişim kurabilen gençler. dayanışma içinde yabanıl kapitalizmi tahtından indireceklerdir.. Bu yüzyılda üstelik!

KüreselleşTİRmeciler = Yeni emperyalistler çooook zordalar.. Beş yüz yıllık tarihlerinde
hiç olmadığı ölçüde.. Reçete yalın : DİRENİŞİ KÜRESELLEŞTİRMEK!

Sevgi ve saygı ile.
03 Mayıs 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

SOMA Maden Kazası Nedeniyle Ortak Basın Açıklaması

SOMA_.siyah_kurdela_13.5.14SOMA Maden Kazası Nedeniyle Ortak Basın Açıklaması

KAMUYOUNA

Dün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
en büyük felaketlerinden birini yaşadık ve ne yazık ki, 200’den çok işçimizi Soma’da yaşanan maden kazasında yitirdik, onlarca da
yaralımız var. Tüm Ulusumuza ve emekçilerimizin yakınlarına başsağlığı diliyor,
acılarını paylaşıyoruz.

Bilmeliyiz ki, Türkiye`de meydana gelen iş kazalarının tamamı önlenebilir niteliktedir ve bu nedenle yaşananlar aslında “iş kazası” değil “iş cinayeti” dir.

Maden kazalarındaki ölümlerde Avrupa birincisi olmamız ve daha önceki
maden kazaları incelendiğinde görülmüştür ki, bu tür kazalardaki ölüm nedenleri; sektörün piyasaya terk edilmesi, denetimsizlik, kaçak madencilik,
taşeronlaştırma ve üretim zorlamalarıdır.

Bu nedenle Hükümet ölümlerden 1. derecede sorumludur.

Ayrıca, Soma’daki iş kazalarının incelenmesi için ana muhalefet partisince
23 Ekim 2013′te TBMM’ye verilen araştırma önergesi aylarca bekletildikten sonra
29 Nisan 2014′te gündeme alınmış, ancak siyasal iktidarın oylarıyla reddedilmiştir.

Reddedilmesi doğaldır;
çünkü 12 yıldır emek düşmanı bir anlayış bu ülkede iktidardır.

Doğaldır, çünkü ülkemiz yalnızca bu iktidar döneminde işçiler için “güzel öldüler” diyen bir Çalışma Bakanı görmüştür.

Siyasal iktidari uyarıyoruz                 :

Çağdışı anlayışlar terk edilerek, akıl ve bilimin rehberliğinde, sektörde gerekli önlemler alınmalı, sermayenin değil, emekçilerimizin sağlıklı ve güvenli yaşam haklarını
birinci öncelik olarak gören bir anlayışla yasal değişiklikler yapılmalıdır.

Bu tip sektörlerde özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamaları son bulmalıdır.

Denetim mekanizmaları artırılmalı, müfettişler üzerinde varsa siyasal baskılar kaldırılmalıdır.

 • Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız olmak üzere
  tüm sorumlular bir an önce 

istifa etmelidir!

Tekrar tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneği
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Eğitim -İş
Müzik Eğitimcileri Derneği
Ulusal Eğitim Derneği
Türkiye Emekli Subaylar Derneği

Partiler, sendikalar ve kitle örgütlerinden ortak çağrı: 29 Ekim’de Tandoğan’a!


Partiler, sendikalar ve kitle örgütlerinden ortak çağrı: 29 Ekim’de Tandoğan’a!

9-29ekim

CHP, İşçi Partisi, ADD, TGB, Birleşik Kamu-İş ve DİSK başta olmak üzere çok sayıda kurum, AKP’nin paketine ve Andımız’ın kaldırılmasına karşı,
milyonları Tandoğan’a çağırdı. Ortak çağrıya üst düzey yöneticiler katıldı

“Cumhuriyet için Ankara Buluşması” sloganıyla toplanan siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, yurttaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda
Ankara Tandoğan’da olmaya çağırdı. Kutlama, Tayyip Erdoğan’ın paketine,
Andımız’ın kaldırılmasına ve Balyoz kararına da yanıt olacak.

‘Öncelikli hedef tam bağımsız Türkiye’!

Toplantıya;
– CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan,
– İşçi Partisi Genel Sekreteri Serhan Bolluk,
– ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan

ve demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri katıldı.

Açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Av. Şenal Sarıhan okudu.

Öncelikli hedefin ülkemizi tam bağımsız yapmak olduğunu kaydeden Sarıhan, Türkiye’nin emekten, demokrasiden, özgürlükten ve birlikten yana kuruluşlarının temsilcileri olarak, Ankaralıları 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya Tandoğan’a çağırdıklarını söyledi.

‘Emperyalistlerin taşeronu olmayacağız’

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin emperyalistlerin çıkarları için komşularıyla savaşın içine itilmesine karşı koyacakları söyleyen Sarıhan,
 • “Büyük Ortadoğu Projesi’nin uygulandığı bir coğrafya üzerinde bulunan ülkemizin, sömürgeci zihniyetin taşeronu olmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde, bir avuç işbirlikçi dışında
  bütün milli sınıfların güçbirliği yaptığı
  milli ve halkçı bir iktidarı kuracağız.” dedi.

‘Etnik bölünmeye izin vermeyeceğiz’

Emeği en yüce değer sayan halkçı bir düzen kuracaklarını belirten Sarıhan,

 • “Kurtuluş Savaşı’nı verirken yaptığımız gibi birbirimizin kimliklerine saygılıyız.
  Etnik olduğu kadar din, mezhep ve tarikat temeli üzerinden bölünmeyi,
  karşılıklı cepheleşmeyi sakıncalı buluyoruz. Kuracağımız laik ve demokratik devlet, devlet işleriyle din işlerini ayıracak ve inançları kişinin kendi vicdanına bırakacaktır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, siyasal parti ve kitle örgütü temsilcileri de konuştu.

CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın: Bu kutlama bütün Cumhuriyet düşmanlarına korku sarmalıdır. 29 Ekim’e kadar bütün Ankara sokaklarına ulaşarak meydanlara ineceğiz.

İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Osman Yılmaz:

– Bu kutlama stadyumlarda Andımız’ı okuyanların,
– ‘Her yer Taksim, her yer direniş’ diyenlerin,
– Ethem Sarısülük’lerin,
– Ali İsmail Korkmaz’ların,
– Abdullah Cömert’lerin ve
– direniş şehitlerinin kutlaması olacaktır.

ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan:

– Bu 29 Ekim’i hep birlikte kutlayacağız.
Daha güçlü bir kararlılıkla Tandoğan’da olacağız.

TGB (Türkiye Gençlik Birliği) Genel Başkanı Çağdaş Cengiz:

– Artık herkes cesaretli ve millet olarak kararlılık içindeyiz.
AKP’nin paketini iade etmek için herkesi Tandoğan’a bekliyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Tutoğlu: Cumhuriyeti, ülkemizi yeniden yapılandırmak istiyorlar. Emek örgütü olarak Cumhuriyete, ulusumuza sahip çıkacağız.

ÇYDD Ankara Şube Başkanı Ayfer Yüksel: 29 Ekim hepimizin bayramı
ve bunu da coşkuyla kutlayacağız.

Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel: Biz Cumhuriyet üzerinden oynanan oyunu bozacağız. Bundan sonra her gün 29 Ekim olmalı.

Katılan siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri

* Partiler: Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi, Demokratik Sol Parti.
* Emek örgütleri: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK).
* Demokratik kitle örgütleri: Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Vatan Cumhuriyet ve Emek Güçbirliği
Sözcüsü Öner Tanık, Kızılırmak Köy Dernekleri Federasyonu, Müzik Eğitimcileri
Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Toplumsal Dayanışma Derneği, Türkiye Emekli
Subaylar Derneği (TESUD), Ulusal Eğitim Derneği, Yurttaş Hakları Derneği,
Ziraatçılar Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası

Olcay Kabaktepe