Etiket arşivi: Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel

DİL DERNEĞİ : CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

CUMHlogoRİYET BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN!

Bir süredir, Atatürk devrimleriyle kazandığımız tüm değerler tersyüz ediliyor; Atatürk’e ve İnönü’ye ağır suçlamalar yöneltiliyor; Cumhuriyetin kurumları özgürlük, demokrasi getirmeyeceği belli rüzgârla savruluyor. Ulusumuz arka arkaya ölümler yaşıyor, yurttaşlar hukukun üstünlüğü ve ekonomik açıdan yoksunluklarla kuşatılıyor.

Biz, laik cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılında düşüncesi, eylemleri ve dik duruşuyla ödünsüz olan, dünden bugüne Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaktan onur duyan her yaştaki gençleriz.

“Cumhuriyet ahlak erdemliliğine dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet erdemdir. Sultanlık korku ve tehdide dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet yönetimi erdemli ve namuslu insanlar yetiştirir.” diyen Atatürk‘e 93 yıldır inanıyoruz; sonsuza dek bu inancımızı koruyacağız.

Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet Bayramını bu bilinçle kutlayacağız; çünkü Cumhuriyet Bayramı, bağımsızlık için savaşan, can veren atalarımızı; başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün devrimcileri saygıyla anacağımız; onlara yaraşan yurttaşlar olduğumuzu bir kez daha kanıtlayacağımız gündür.

Atatürk Söylev‘de, “Ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu” anlatmış; bugünü görürcesine devrim karşıtlarını uyarmış; bütün yurttaşları uyanık olmaya çağırmıştır. Her yaştaki gencin, her açıdan eşit olması gereken kadın ve erkeklerin Atatürk’le arkadaşlarının bin bir güçlük ve yüreklilikle aştığı zorlukları bilmesi; Atatürk’ün gençlere seslenişinin anlamını kavraması, laik cumhuriyetimizi sonsuza dek koruma gücümüzü pekiştirecektir!

Cumhuriyetten önce “ümmi ümmet” olan, “kul” sayılan, yoksul, umarsız bir ulus Kurtuluş Savaşıyla yayılmacıya da içerideki işbirlikçilerine de direnmiş, Lozan Barış Anlaşmasıyla bütün dünyaya bağımsız bir cumhuriyet olduğunu kabul ettirmiştir. Bugün Kurtuluş Savaşını önemsemeyen, devrimleri engellemeye çalışanları kahramanlaştırıp “Yeni Osmanlılık” düşü kuranlar, bağımsızlık savaşının ayrıntılarını ve halkın yaşadıklarını yok sayanlardır. Sözde aydınların 21. yüzyılda kabaran saltanat-hilafet ve Osmanlılık özlemi; halkını ve yurdunu bırakıp kaçanlara düzülen övgüler; eğitimsizleştirilen, aş ve iş derdiyle umarsızlaşan, inancı ve köken ayrımı sömürülen halkı kandırabilir belki; ancak bu yüzyılda tarihin akışı tersine çevrilemez.

Bugün devrim karşıtlarının yerleştiği cumhuriyet kurumları yalanlarla değil, büyük acıların ardından görkemli bir ekin devrimiyle kuruldu; bu nedenle biz, ussal, bilimsel doğrularla hukukun üstünlüğünün er geç utkulu olacağına; karşıdevrimin fildişi kulelerinin yıkılacağına Mustafa Kemal’e ve devrimlere inandığımız gibi inanıyoruz. Çünkü türküleri yakanların, yasaları yapanlardan güçlü olduğunu bağımsızlık savaşıyla yaşadık; Türk Devrimiyle öğrendik; Dil Devriminin özgürleştirdiği Türkçeyle devrim karşıtı bütün çirkin oyunları anlıyoruz!

Bu Cumhuriyet Bayramında ulu önder Atatürk’ün Söylev’ini yüksek sesle okuyacak; aymazlık içinde olanları uyaracağız! Atatürk Söylev’de,

 • “Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum.” demişti.Her yaştaki gençler olarak birinci görevimiz,
 • “Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini, sonsuzluğa dek korumak ve savunmaktır!” Bu yüce görevi savsaklamayacağız; laik cumhuriyetimize sonsuza dek sahip çıkacağız!

  Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

   Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
                                                Sevgi Özel
  =============================================
  Teşekkürler Sayın Başkan Sevgi Özel..

En büyük bayramımız kutlu ve mutlu olsun!
YAŞASIN ATATÜRK – TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ!

Sevgi ve saygı ile.
29 Ekim 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Dil Derneği Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Dilimize Sahip Çıkalım


Dilimize Sahip Çıkalım

Işık Kansu

03 Ocak 2015 Cumartesi

Ses bayrağımız, dilimiz Türkçemize yönelen saldırılara karşı 12 Eylül’ün generallerince
devlet dairesine döndürülen Türk Dil Kurumu’ndan hiç ses çıktı mı? Çıkmadı.
Çünkü iktidar yanlısı, adı sanı bilinmez bir takıma bırakıldı epeydir orası.

 • Türkçemize sahip çıkan tek bir örgüt var: Dil Derneği.

Türk Dil Kurumu’na bütçeden pay aktarılıp adı sanı bilinmez takım, maaşcıklarla, teliflerle beslenirken; gönüllü bir avuç aydının desteği ile ayakta kalan Dil Derneği, büyük işler başarıyor. Dergi çıkarıyor, etkinlikler düzenliyor, sözlükler yayımlıyor, Türkçeye nefret kusanlara karşı kamuoyunu aydınlatıyor.

Derneğin Türk Devriminin kazanımlarının kuşatıldığı bu dönemde desteğe
gereksinimi var. Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, sorumlu yurttaşlara çağrı yapıyor:

“Atatürk Türkiye’sini, Çankaya’yı karartan karşıdevrime dün ödün vermedik;
hiçbir
zaman da vermeyiz. Şimdi daha güçlü olmak zorundayız.

Üyelerimizin vedilseverlerin bu seslenişimize hemen karşılık vereceğini biliyoruz.”

İdare

Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak’ta “Başkanlığı”nı fiilen ilan etmeye hazırlanıyor.
Ahmet Davutoğlu da, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği ile idare eder artık…
Gelene ağam, gidene paşam demekten sorumlu olur.

Haber görseliEcdat Yadigârı Okurumuz

Şevket Çizmeli
, Hicri takvimin 1916’da Sultan Reşat zamanında kaldırılarak
Batı takvimine geçilmesine ilişkin yasanın ilgili maddesini göndermiş:

“Tarihi Hicrii kameri kemakân istimal edilmek şartıyle Devleti Osmaniye muamelatta
takvim
müstesna olmak üzere takvimi garbiyi kabul etmiştir. Binaenaleyh 1332 senesi
Şubatının 16.
günü 1333 senesi Martının birinci günü itibar edilecektir.”

Bugünkü dile çevirirsek:

“Tarihi Hicri ay takvimi kullanmak koşuluyla
Osmanlı Devleti işlemlerinde takvim başlangıcı ayrık tutulmak üzere Batı takvimi kabul edilmiştir. Bu nedenle 1332 yılı 16 Şubat günü 1333 yılı Mart’ının birinci günü sayılacaktır.”

Buna göre, yılbaşı da 1 Kanun-u sani, yani 1 Ocak olarak benimsenmiş.
Yılbaşını “gâvur icadı” bulan Osmanlı torunlarına duyurulur.

Parası Olana İmar Hakkı  

Öyle bir torba yasa geliyor ki, bu kez parası olan yalnızca düdüğü çalmayacak, imar hakkını da kendisi belirleyecek.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Candaş’a göre,
hazırlanan Torba Yasa Tasarısı, mülkiyet hakkının sertifikalandırılmasını öngörüyor.
Bu kadarla da kalmıyor, menkul değere çevrilerek piyasaya sunulabileceğini içeriyor. Böylelikle, ekonomik ve siyasal açıdan güçlü olan, güçsüz olanın mülkiyetini kolayca
ele geçirebilecek.

Ertuğrul Candaş, tasarıdaki bu hükmü şöyle yorumluyor:

“Tasarının yasalaşması halinde,
kentlerin gereksinimlerine göre bir imar planı ve uygulaması yapılamayacak, aksine parçacıl bir anlayışla, planlama tekniğine uygun olmayan ve fakat
özel
talepleri karşılayacak biçimde kentleşmeyi sağlayacak bir süreç başlayacaktır.
Parası ve siyasal gücü olan parsel sahibi, parseli için önerdiği yeni planı, oluşacak değer artışınınkırkını idareye vermek kaydıyla onaylatabilecek, geriye kalan % altmışını ise cebine koyabilecektir. Parası olmayanın ise böyle bir hak talep etme durumu zaten olamayacaktır.
Bu kadar önemli ve köklü değişiklikler getirecek olan ve kentlerin arazi yönetim politikalarını amansız bir şekilde spekülasyona ve ranta açacak olan bu tasarının, bu haliyle yasalaşmasının önüne geçilmesi tarihsel bir sorumluluk ve bir zorunluluktur.”

Ye babam, ye! Nereye kadar?

Tepebaşı’nın Başarısı

Belediyelerin çoğu, ranta ve mafya türü işlere bulaştı, birilerini kolay yoldan zengin etmenin aracısı durumuna geldi.

Halktan yana çalışanlar yok mu? Var kuşkusuz. Geçtiğimiz günlerde “Akıllı Şehir Tasarımı” için Avrupa Komisyonu’ndan 5 milyon Avro’luk hibe alan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi örneğin. Aşağısöğütönü bölgesinde 30 dönüm alanı kapsayan Yaşam Köyü’nde gerçekleştirilecek olan tasarımın neler içerdiğini Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç
şöyle özetledi:

“Bölgede binaların enerji
verimliliklerinin artırılması için bina kabukları ve doğrama sistemleri yenilenecek. Doğalgazdan vazgeçilip enerjisini güneşten alan su kaynaklı ısı pompası sistemleri kurulacak. Sıcak su için güneş panelleri ve organik atık yakan kazanlar kullanılacak. Bina ve çevre aydınlatmaları LED armatürlerle değiştirilecek. 4 elektrikli otobüs, 7 hibrit araç alınacak. Akıllı bisikletler için 6.2 kilometrelik yol düzenlenecek, 50’si elektrikli 150 bisiklet halkın kullanımına sunulacak. Enerjisini güneşten alan şarj istasyonları kurularak bisikletlerin ve araçların enerji ihtiyaçlarıkarşılanacak.”

Dürüst, iyi niyetli çabalar, tertemiz başarılar getiriyor.

=======================================

Teşekkürler sevgili Işık Kansu..

Saygıdeğer meslek büyüğüm Çocuk hekimi Dr. Ceyhun Atuf Kansu‘nun sevgili oğlu, Cumhuriyet’ten ve Dil Derneği’nden dostum..

Sağolasınız, bu kısa yazınızda gene can alıcı birkaç noktayı göz önüne serdiğiniz için..

Sevgi ve saygı ile.
03.01.2015, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
Dil Derneği Üyesi
www.ahmetsaltik.net

 

“DİL-EKİN SÖYLEŞİSİ” NDE BULUŞUYORUZ..

Dil_dernegi

“DİL-EKİN SÖYLEŞİSİ” NDE BULUŞUYORUZ
Her ayın son perşembesinde dilseverleri, üyelerimizi, derneğimizde düzenlediğimiz
“Dil-Ekin Söyleşileri”nde sanatçılarla, bilimcilerle, Aydınlanmacılarla buluşturmayı sürdürüyoruz.Bu dönemin söyleşilerine 25 Aralık 2014‘te Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel‘in seslenişiyle başlıyor, Dil Derneği Yayın Kolu Başkanı Günay Güner‘in türküleriyle yeni yılı karşılıyoruz.

SEVGİ ÖZEL: “İnadına Türkçe!”

     Başta eğitimin kurum ve kuralları olmak üzere yaşamımızın pek çok alanını dinselleştirme yolundaki iktidar, bir bütün olan Türk Devrimini parçalama eylemine hız verdi.
Harf ve Dil Devrimleri, düşmanca bir saldırıyla karalanıyor.
Bir yandan İngilizce’nin yayılmacı baskısı altındaki Türkçe, öbür yandan Devlet eliyle dayatılan Arapça ve Osmanlıcaya direnirken Derneğimizin başkanı Sevgi Özel sesleniyor: “İnadına Türkçe!”
* * *
     “Dil-Ekin Söyleşisi” Çağdaş Türk Dili dergisi Yayın Yönetmeni Günay Güner‘den dinleyeceğimiz türkülerle sürecek. Yeni yılı, hep birlikte söyleyeceğimiz türkülerle, şarkılarla kutlayacak; günümüzü, geleceğimizi karartanlara karşı “inadına yaşam” diyerek sesimizi yükselteceğiz.
* * *
Sanata, bilime, ekine, aydınlanmaya gönül verenleri,
Dil Derneği dostlarını söyleşimize bekliyoruz.
Gün:  25 Aralık 2014 Perşembe
Saat: 18.00
Yer:  Dil Derneği (Konur Sok. 34/4 Kızılay-Ankara)
=======================================Dostlar,
Bizim de üyesi olduğumuz Dil Derneği’nin etkinliğini paylaşmak istiyoruz…
(Yukarıdaki görseli biz ekledik..)

Sevgi ve saygıyla.
25.12.2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

Partiler, sendikalar ve kitle örgütlerinden ortak çağrı: 29 Ekim’de Tandoğan’a!


Partiler, sendikalar ve kitle örgütlerinden ortak çağrı: 29 Ekim’de Tandoğan’a!

9-29ekim

CHP, İşçi Partisi, ADD, TGB, Birleşik Kamu-İş ve DİSK başta olmak üzere çok sayıda kurum, AKP’nin paketine ve Andımız’ın kaldırılmasına karşı,
milyonları Tandoğan’a çağırdı. Ortak çağrıya üst düzey yöneticiler katıldı

“Cumhuriyet için Ankara Buluşması” sloganıyla toplanan siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, yurttaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda
Ankara Tandoğan’da olmaya çağırdı. Kutlama, Tayyip Erdoğan’ın paketine,
Andımız’ın kaldırılmasına ve Balyoz kararına da yanıt olacak.

‘Öncelikli hedef tam bağımsız Türkiye’!

Toplantıya;
– CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan,
– İşçi Partisi Genel Sekreteri Serhan Bolluk,
– ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan

ve demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri katıldı.

Açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Av. Şenal Sarıhan okudu.

Öncelikli hedefin ülkemizi tam bağımsız yapmak olduğunu kaydeden Sarıhan, Türkiye’nin emekten, demokrasiden, özgürlükten ve birlikten yana kuruluşlarının temsilcileri olarak, Ankaralıları 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya Tandoğan’a çağırdıklarını söyledi.

‘Emperyalistlerin taşeronu olmayacağız’

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin emperyalistlerin çıkarları için komşularıyla savaşın içine itilmesine karşı koyacakları söyleyen Sarıhan,
 • “Büyük Ortadoğu Projesi’nin uygulandığı bir coğrafya üzerinde bulunan ülkemizin, sömürgeci zihniyetin taşeronu olmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde, bir avuç işbirlikçi dışında
  bütün milli sınıfların güçbirliği yaptığı
  milli ve halkçı bir iktidarı kuracağız.” dedi.

‘Etnik bölünmeye izin vermeyeceğiz’

Emeği en yüce değer sayan halkçı bir düzen kuracaklarını belirten Sarıhan,

 • “Kurtuluş Savaşı’nı verirken yaptığımız gibi birbirimizin kimliklerine saygılıyız.
  Etnik olduğu kadar din, mezhep ve tarikat temeli üzerinden bölünmeyi,
  karşılıklı cepheleşmeyi sakıncalı buluyoruz. Kuracağımız laik ve demokratik devlet, devlet işleriyle din işlerini ayıracak ve inançları kişinin kendi vicdanına bırakacaktır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, siyasal parti ve kitle örgütü temsilcileri de konuştu.

CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın: Bu kutlama bütün Cumhuriyet düşmanlarına korku sarmalıdır. 29 Ekim’e kadar bütün Ankara sokaklarına ulaşarak meydanlara ineceğiz.

İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Osman Yılmaz:

– Bu kutlama stadyumlarda Andımız’ı okuyanların,
– ‘Her yer Taksim, her yer direniş’ diyenlerin,
– Ethem Sarısülük’lerin,
– Ali İsmail Korkmaz’ların,
– Abdullah Cömert’lerin ve
– direniş şehitlerinin kutlaması olacaktır.

ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan:

– Bu 29 Ekim’i hep birlikte kutlayacağız.
Daha güçlü bir kararlılıkla Tandoğan’da olacağız.

TGB (Türkiye Gençlik Birliği) Genel Başkanı Çağdaş Cengiz:

– Artık herkes cesaretli ve millet olarak kararlılık içindeyiz.
AKP’nin paketini iade etmek için herkesi Tandoğan’a bekliyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Tutoğlu: Cumhuriyeti, ülkemizi yeniden yapılandırmak istiyorlar. Emek örgütü olarak Cumhuriyete, ulusumuza sahip çıkacağız.

ÇYDD Ankara Şube Başkanı Ayfer Yüksel: 29 Ekim hepimizin bayramı
ve bunu da coşkuyla kutlayacağız.

Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel: Biz Cumhuriyet üzerinden oynanan oyunu bozacağız. Bundan sonra her gün 29 Ekim olmalı.

Katılan siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri

* Partiler: Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi, Demokratik Sol Parti.
* Emek örgütleri: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK).
* Demokratik kitle örgütleri: Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Vatan Cumhuriyet ve Emek Güçbirliği
Sözcüsü Öner Tanık, Kızılırmak Köy Dernekleri Federasyonu, Müzik Eğitimcileri
Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Toplumsal Dayanışma Derneği, Türkiye Emekli
Subaylar Derneği (TESUD), Ulusal Eğitim Derneği, Yurttaş Hakları Derneği,
Ziraatçılar Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası

Olcay Kabaktepe