EĞİTİMİŞ : 1 MAYIS’TA TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYDIK

logo

1 MAYIS’TA
TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYDIK

1 MAYIS’TA TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYDIK

Eğitim-İş olarak bu yıl, Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, Ankara’da Güvenpark’ta, İstanbul’da AKP iktidarının 1 Mayıs’ta Taksim’i emekçilere yasaklama inadına karşı Taksim’de, tüm Türkiye’de ise alanlardaydık.

İstanbul’da Şişli’den Taksim’e yürümek isteyen Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve
bağlı sendikalara polis tarafından TOMA ve biber gazı ile sert müdahalede bulunuldu. Emekçilerin Taksim’e girişlerine faşizan bir şekilde engel olundu.

Ankara’da ise Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalarımız ile birlikte
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Güvenpark’ta kutlayarak,

  • “işsizliğe, yoksulluğa, hukuksuzluğa, baskılara, emperyalizme, kapitalizme, taşeronlaştırmaya, kapitalizme karşı; eşit, özgür ve insanca bir yaşam” talep ettik.

“Güvenceli İş Güvenceli Gelecek İnsanca Yaşam İçin AKP’ye Teslim Olmayacağız”
pankartının açıldığı alanda, Genel Başkanımız Veli Demir açıklama yaptı.

Demir, “İktidarın tüm emek düşmanı ve baskıcı uygulamalarının emekçilerin birlikte mücadelesi sayesinde durdurulacağının bilincindeyiz” dedi.

“BİRLİK VE MÜCADELE İÇİNDE KAZANILACAK”

Demir, iktidarın tüm emek düşmanı ve baskıcı uygulamalarına karşı emekçilerle birlikte yurdun tüm meydanlarında iktidara seslendiklerini belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

  • “Emek ve Cumhuriyet düşmanı politikalarına,  iş güvencesinin kaldırılması girişimlerine, taşeron, esnek ve kuralsız çalıştırmaya, iş cinayetlerine, ırkçı, gerici ve bölücü eğitim sistemine, özelleştirme ve yerelleştirmeye, gerici faşizme karşı birlik ve mücadele içinde mücadele kazanılacaktır. Bütün emekçiler temel hakları ve ekonomik talepleri için birleştiğinde, daha adil ve özgür bir dünyanın kurulacağını biliyoruz.”

Eğitim-İş olarak, başta İstanbul olmak üzere ülkenin her yerinde alanlarda sergilediğimiz
kararlı ve dik duruşla, her 1 Mayıs’ta olduğu gibi, sömürüye karşı iş, ekmek ve özgürlük; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağını dalgalandırdık.

AKP’nin
– yağma ve talan düzenine karşı;
– düşük ücret,
– ağır çalışma koşulları,
– işçi kıyımları,
– taşeronlaştırma ve
– esnek çalışmaya karşı
– işten çıkarılmalara ve
– iş cinayetlerine karşı;
– sendikasızlaştırma ve
– kamu emekçilerini güvencesiz bırakma girişimlerine karşı;
– sürgünlere,
– kadrolaşmaya,
– özelleştirmeye karşı;
– ırkçı, bölücü gerici eğitim sistemine karşı;
– haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, çocuklarımızın eğitimli ve sağlıklı,
güven içinde yaşayabileceği bir ülke için, 1 Mayıs’ta alanlardaydık.

================================

Dostlar, 

Teşekkürler EĞİTİM-İŞ’e!
Güvenlik güçlerinin yasal ve meşru bu tür demokratik hakların kullanılmasını yersiz ve orantısız güç kullanarak engelelemeyi alışkanlık – rutin uygulama durumuna getirdğiğini üzülerek izliyoruz. Bu tablo çağdaş Türkiye’ye yakışmıyor.

Ne var ki iktidarda baskıcı AKP rejimi var.. Giderek demokrasiyi lafa kaldırıyor ve ülkemizi kendince islami bir faşizme sürüklüyor.

Elbette başaramayacak..

Ancak bir de tersini düşünsek.. Polis temel görevi olarak hemen her tür toplantıyı – gösteriyi özellikle de protestoyu engellemek yerine asıl görevinin bu tür etkinliklerin yapılabilmesini sağlamak ve bu amaçla güvenlik hizmeti vermek olduğunu anımsasa!

İşçinin – emekçinin bayramını bir kez daha kutluyor, onlarla dyanışma içinde olduğumuzu vurguluyor ve ONURLU – SAĞLIKLI – GÜVENCELİ bir çalışma yaşamı istiyoruz..

Sanayi proleteryası ile günümüzün Post-modern Bilişim Çağı Emekçileri; üniversite bitirmiş ama işsiz, iş bulmuş ama yoksul, yoksul değilse yoksun, geleceği çalınmış ve sömürülen, gelecek vaadetmeyen bir yaşamı olan, yabancı dil bilen, bilişim becerili, iletişim kurabilen gençler. dayanışma içinde yabanıl kapitalizmi tahtından indireceklerdir.. Bu yüzyılda üstelik!

KüreselleşTİRmeciler = Yeni emperyalistler çooook zordalar.. Beş yüz yıllık tarihlerinde
hiç olmadığı ölçüde.. Reçete yalın : DİRENİŞİ KÜRESELLEŞTİRMEK!

Sevgi ve saygı ile.
03 Mayıs 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir