DİL DEVRİMİ..


DİL DEVRİMİ

Portresi_gulumseyen

 


Prof. Dr. D. Ali ERCAN

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Uluslaşma sürecini tamamlayan Atatürk devrimlerinin
en önemlileri Cumhuriyet’in kuruluşundan 4 yıl sonra yapılan Harf devrimi,
ikincisi de Cumhuriyet’in kuruluşundan 9 yıl sonra yapılan Dil Devrimi‘dir..Dil Devrimi, 1928’de gerçekleştirilen Harf Devrimi ile birlikte,
Türkçe’nin 20. yüzyılda geçirdiği büyük yapısal değişikliğin iki temel taşından biridir.

Dil Devrimi Türk dilinin yabancı dillerden alınmış sözcük ve kurallardan arındırılıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak ulusal dili olarak yazı ve konuşma dili durumuna

getirilmesini amaçlayan devrimdir.
Dil Devrimi Türkçe ile düşünmeyi, Türkçe’nin bütün, bilim, sanat ve teknik kavramları karşılayacak yolda gelişmesini sağlamıştır.
Dil,  ulusal yapıyı oluşturan, sağlamlaştıran en önemli ortak bağdır.
Dil ve Tarih, Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok önem verdiği olgulardı.
Önce 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu.Atatürk, Türk Dilini kendi ulusal benliğine kavuşturmaya ve kendi benliği içinde varsıllaşarak büyük bir ekin (kültür) dili durumuna getirmeye çalışmıştır.

Atatürk, dildeki bağımsızlığı siyasal bağımsızlığın bir parçası sayıyordu.
Bu bakımdan Kültürün temeli olan dilde de millileşmek bir zorunluluktu:


  • “Millî his ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”  Mustafa Kemal Atatürk, 1930

DİL DERNEĞİ’nden Yeni Yıl Kutlaması..

Dil_dernegi

 

 

Dostlar,

Bizim de Üyesi olduğumuz DİL DERNEĞİ aşağıdaki iletiyle yeni yıl kutlaması yapıyor..

Aynen paylaşmak isteriz…

Tanıtımı yapılan kitapların kapak fotoları çıkmadı ne yazık ki..

Ancak Derneğin web sitesinde bu görsellere erişilebilir..
(www.dildernegi.org.tr)

******

ATA'nin_Turkce_hk._söylemi

Değerli Üyelerimiz, Değerli Dilseverler,

Öncelikle yeni yılınızı kutluyor; yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlıklı,
esenlik içinde günler getirmesini diliyoruz.

Derneğimiz 27. yılına yaklaşıyor. Bu zaman diliminde üyelerimizin
ve dilseverlerin desteğiyle dimdik ayakta durduk.
Yine katkılarınızla ödünsüz, dik duruşumuzu sürdüreceğiz.

  • Yeni yılı Dil Derneği yayınlarıyla karşılamak ister misiniz?

Gerekli bilgiler aşağıda yazılıdır. Armağan etmeyi düşündüğünüz kitap ederini
aşağıda yazılı banka hesap numaramıza ya da posta çekine yatırdıktan sonra
adres bilgilerini derneğimize iletmenizi dileriz (ulaşım ederi size ait olacaktır).

                                     DİL DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 

Yayınlarımız: 

  ARDINDA KALAN BELGELER
Beşir Göğüş
Yayına Hazırlayan: Dilek Göğüş Ülgüray, Nil Baransel
Ocak 2013; 10,00 TL   İndirimli Ederi 7,00TL
Tanıtım
DÜĞÜMLER DÜŞÜNCELER ANILAR
Beşir Göğüş
Yayına Hazırlayan: Dilek Göğüş Ülgüray, Nil Baransel
Ocak 2013; 15,00 TL   İndirimli Ederi 10,50TL
TÜRK DİLİNDE GELİŞME VE SADELEŞME EVRELERİ
Agâh Sırrı Levend
Yeni Basım, Haziran 2011; 45,00 TL  İndirimli Ederi 31,50TL
SÖYLEV (Nutuk)
Mustafa Kemal Atatürk
16. Baskı, Ekim 2013; 14,00 TL  İndirimli Ederi 9,80TL
TÜRKÇENİN RENKLERİ     
İlköğretim İçin Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Hazırlayan: Sevgi Özel
Şubat 2012; 16,00 TL   İndirimli Ederi 11,20TL

Çocuklar için seçilmiş atasözleri ve deyimler.
ÖNCE TÜRKÇESİ SONRA İNGİLİZCESİ
Türkçeden İngilizceye Sözlük
Hazırlayan: Ahmet Kocaman
Ekim 2009; 20,00 TL  İndirimli Ederi 14,00TL

Gençler ve çocuklar için yaygın sözcüklerin, Türkçemize
eklenen yeni sözcük ve terimlerin İngilizce karşılıkları.
75. YILDA TÜRKÇENİN VE DİL DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ
Şerafettin Turan, Sevgi Özel
Ankara, Nisan 2007; 15,00 TL     İndirimli Ederi 10,50TL

(Bu yapıt, Dil Devriminin 75. yılında hâlâ süren tartışmalara bir yanıttır.)
DİL GERÇEĞİ
Ömer Asım Aksoy
2. baskı, Ankara, Eylül 2006; 7,50 TL  İndirimli Ederi 5,25TL
ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE- TÜRKÇE SÖZLÜK
Prof. Dr. Ahmet Kocaman
Ankara, 2005; 15,00 TL ÖZEL İNDİRİMLİ EDERİ 5,00TL
SES BAYRAĞIMIZI GENÇLİK TAŞIYOR
Ankara, Şubat 2006; 5,00 TL 
ÖZLEŞTİRME DURDURULAMAZ
Ömer Asım Aksoy
3. Baskı, Ankara, 2004; 7,50 TL İndirimli Ederi 5,25TL

Banka hesaplarımız:

T. İş Bankası, Ankara, Mithatpaşa Şubesi, (4228) 249006

            IBAN: TR 370006400000142280249006

TC Ziraat Bankası, Ankara, Akay Şubesi, (0760) 63722898-5001 (TL)
IBAN: TR 790001000760637228985001

Posta çeki: 30 51 11

Bilgi için www.dildernegi.org.tr

*****

Dil Derneğimize destek olalım..

Yayınlarından dostlarımıza, yakınlarımıza… armağan edelim..

Dil bilincimizi pekiştirelim ve Dilimize sahip çıkalım..

Sevgi ve saygı ile.
29 Aralık 2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net