15 TEMMUZ’UN YIL DÖNÜMÜNDE 26 ADET KHK’YE TOPLU BAKIŞ

15 TEMMUZ’UN YIL DÖNÜMÜNDE
26 ADET KHK’YE TOPLU BAKIŞ

Mahmut Esen
E. Mülkiye Başmüfettişi

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

Olağanüstü Hal kapsamında bazı tedbirlerin alınması, bazı kamu/özel kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması, bazı kanunlarda değişiklik yapılması vb. amaçlar için Anayasanın 121 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre,  Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22.7.2016- 05.06.2017 tarihleri arasında kararlaştırılmış olan 667[i] – 692 sayılı (toplam 26 adet) KHK yayınlanmıştır.

Olağanüstü hal ilan ediliş nedenleri ve süresi ile de sınırlı olmayan çok sayıda/köklü değişikliklerin yapıldığı, bu bağlamda KHK aracılığıyla Devletin yeniden yapılandırılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Nitekim KHK’ler ile özgün/yeni düzenlemelerin yanı sıra kişisel/toplumsal yaşamın tüm evrelerini kapsayan sayıları 256 adedi bulan muhtelif kanunlarda (bazıları mükerrer olmak üzere) ek/değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Mevzuat alanında toplam 785 maddeye ulaşan yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Sözü edilen KHK’lerle getirilmiş ve AYM’nin yetkisizlik kararlarından sonra daha da yaşamsal önem kazanmış olan bu düzenlemeler; KHK’lerde izlenmiş sistematiğe uygun olarak birleştirilmiş, yer yer güncelleştirildikten sonra bölümler halinde analitik olarak özetlenmiştir. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından uygulama örnekleri verilmiş/kısa açıklamalarda bulunulmuştur.

Kamuoyunun sağlıklı bilgi sahibi olması, getirilmiş düzenlemelerin topluca hatırlatılması amacıyla ilişikte (iki farklı formda) hazırlanmış yazımız bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla. 23.07.2017
Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi

[i] 667-669,671 ve 674 sayılı KHK’ler; TBMM tarafından da kabul edilerek 6749, 6755-6758 sayıları ile yasalaştırılmıştır.
===================================================
Dostlar,

E. Mülkiye Başmüfettişi Sayın Mahmut Esen, son 1 yıldır önemli bir görev yürütüyor. OHAL dönemi içinde Cumurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve bir bölümü TBM’de yasalaştırılan OHAL KHK’lerini bir Mülkiye Başmüfettişi titizliği ve yetkinliği ile irdeliyor, özetliyor, önemli bölümleri öne çıkarıyor.

Ne yazık ki OHAL rejimi ülkemizde 1. yılını doldurdu ve 4. kez uzatıldı. İlk yılda 26 OHAL KHK’sı çıkarılarak tüm Devlet / Kamu yapısı ve işleyişi kapsamlı ve köktenci biçimde yeniden yapılandırıldı. Kodifikasyon bağlamında bu denli kapsamlı ve köktenci düzenlemelere tarihte rastlamak pek olanaklı değil. Tam anlamıyla “olağanüstü” bir dönem yaşanmakta. Bu OHAL KHK’leri ile yer yer Anayasa çiğnenmekte ancak Anayasa Mahkemesi önüne götürülen iptal istemlerini (davalarını) ne yazık ki, daha öncesinde tersi yönde içtihatların da varlığına karşın, “yetkisizlik” gerekçesi ile geriçevirmiş bulunuyor (!?). Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, OHAL dönemlerinde Anayasaya aykırı KHK çıkarılabileceğini savlayacak ölçüde kendinden geçmiş bulunuyor. FETÖ ile savaşım bağlamında kuru ile birlikte yaş da yanıyor ve Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan bizzat itiraf ederek “At izi it izine karıştı..” diyor.

Son derece kapsamlı ve derinlikli, zaman olarak ciddi yayılımlı bir “altüst oluş” süreci yaşanmakta. Pek çok mağduriyetin asla giderilemeyeceği ortada. AİHM de bunaldı ve 16 bin dolayındaki Türkiye’den başvuruyu, OHAL Komisyonu‘na başvurulmadığı için reddetti. 7 kişilik bu Komisyon onbinlerce dosyayı nasıl etkin, adil ve hızlı inceleyebilecek? Üstelik Bakanlar Kurulu ve HSK tarafından kuruluyor.. Bağımsızlığı ve tarafsızlığı tartışmalı. Sonrasında yer yer idari yargı yolu açılıyor; ancak kesin kararlara erişmek yılları bulabilecek. Geç kalan adalete “adalet” denemeyeceği açık. Daha farklı birşeyler yapılmalı; hem adaletsizlik yaratma önlenmeli hem de bu işlemlerin yargısal denetimi hızlanmalı..

Sayın Mahmut Esen’in çok kapsamlı irdelemesi 20 word sayfasına yakın. Biz tümüyle gözden geçirdik, sayfa düzeni verdik ve yer yer maddi yazım yanlışlarını düzelttik. Uzunluğu nedeniyle, girişten sonra, tüm dosyayı pdf olarak ekliyoruz. Bu emekli dosya için Sayın Esen’e teşekkür borçluyuz, bizimle paylaşarak sitemizde yayınlanmasına izin verdiği için de..

Lütfen tıklar mısınız (ve arşivler misiniz) ?

15_TEMMUZ’UN_YIL_DONUMUNDE_26_ADET_KHK’YE_TOPLU_BAKIS

Sevgi ve saygı ile. 23 Temmuz 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir