TÜİK VERİLERİ ve GERÇEKLER

Prof.Dr.rer.nat. D. Ali Ercan
Çekirdek Fiziği Uzmanı
ADD Bilim Kurulu Başkanı

(AS: Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır..)

Değerli arkadaşlar,
İstatistik biliminin en önemli uygulama alanlarından biri olan “Demografi” toplum yöneticilerinin pusulasıdır adeta… Doğum-ölüm, göç gidişatı, genç-yaşlı oranı, ortalama yaşam süresi, seçmen sayısı, yabancı göçmen sayısı vb. çok önemli, kritik verilerdir.

Atatürk’ün emriyle, 25.Nisan.1926’da kurulan “İstatistik Dairesi” zamanla büyüyerek 1930’da “İstatistik Genel Müdürlüğü” oldu. Genel Müdürlük 1960 Devrimi sonrası 1962’de yenilenerek “Devlet İstatistik Enstitüsü” (DİE) adını aldı; 2002’de “Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) dönüştürüldü .. TÜİK 2007 yılından bu yana, tüm resmi İstatistik verilerini yayınlıyor…


***
TÜİK bülteninde yayınlanan yıllık nüfus her yılın son günündeki durumu belirtir. Bir önceki yılın sayısını ve yıl içindeki Doğum (D) , Ölüm(Ö) ve giren-çıkan Göçleri (G) biliyorsak, yıl sonu Nüfusu basitçe,

N(y) = N(y-1) + D – Ö ± G eşitliğinden hesaplayabiliriz.

TÜİK’in 2007’den bu yana yayınladığı yıllık nüfus ve doğum-ölüm sayılarından (ekli liste) açıkça görülmeyen “yabancı göçmen” sayısını da hesaplayabiliriz. Türkiye’nin Nüfusu Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan tüm insanları, (TC yurttaşlarını + legal yabancı Göçmenleri) kapsamaktadır; Yurtdışında yaşayan T.C. yurttaşları ve sığınıcılar bu sayının içinde değildir.

TÜİK Türkiye’nin 2007 yılı nüfusunu 70,586 milyon; 31.12.2022 nüfusunu da 85,280 milyon vermiştir. (bkz.tablo) [2008-2022] arası 15 yılda toplam (doğum-ölüm) doğal nüfus artışı 12,437 milyon olmuştur..

image.png

2023 yılı için doğum-ölüm sayıları henüz verilmedi, ama genel toplam verildi; buna göre 31.12.2023’te, Türkiye’nin toplam nüfusu 85,372 milyondur; yıllık doğal nüfus artışı için tablodaki gidişata bakarak yaklaşık 500 bin alabiliriz.. Buna göre ülkedeki toplam yabancı ‘legal’ göçmen sayısı,

85,372 – (70,586 + 12,437 + 0,500) = 1,85 milyon bulunuyor;

2007 yılı ve öncesi yabancı göçmen sayısını(?) bilmiyoruz. resmi verilere göre, TC yurttaşlığına alınan 157 bin Suriyeliyi de hesaba eklersek, TC Yurttaşlarının 31.12.2023’teki yurtiçi sayısı (85,372+0,16-1,85) ~83,7 milyon bulunuyor! Yurtdışındaki ~4,3 milyon yurttaşla birlikte T.C. yurttaşlarının toplam sayısı
31.12.2023’te ~ 88 milyona erişmiş bulunuyor!

Cumhuriyetin 100. yılında nüfusumuzu 6’ya katlamış durumdayız!

***

Değerli arkadaşlar,

Kısıtlı TÜİK verilerinden çıkara bildiğimiz bilgiler bu kadar. ~83,7 milyon TC Yurttaşı ile birlikte ~2,4 milyon legal (!) yabancı(göçmen), ~3,2 milyon Suriyeli ve ~ 1 milyon* Turist olmak üzere, her an için ülken kapasitesinin 3 katı, en az ~ 90 milyon insan yaşıyor Türkiye’de !

Konut, Su, Hastane, ulaşım ve daha bir sürü sosyal ekonomik sorunları olan Türkiye’nin kısıtlı olanaklarının onda biri yabancılara ayrılmış durumdadır! Legal olmayan kaçak göçmenler ne kadar, bilmiyoruz… Sanki özellikle sıkıntılı hale sokulmuş böylesine bir ülke gelecek kaygısı yaşayan gençlerimiz için umut verici bir tablo değil; nitekim her yıl binlerce yetişmiş, yetenekli insanımız yurtdışına göçüyor; karşılığında Afrika’dan Afgan’a uzanan coğrafyanın yoksul, boş insanları ülkeyi dolduruyor!!

Çok yazık!æ

_____________
* Yılda yaklaşık 30-40 milyon Turist geliyor Türkiye’ye; her bir turist ort. 10 gün kalsa, ” her an ~1 milyon Turist var” demektir…

================================================

Dostlar,


Sn. Prof. Dr. D. Ali Ercan, seçkin bir bilim insanıdır.

Kara Harp Okulu bitirenidir (mezunudur). Yüzbaşı iken Ordu’dan isteğiyle ayrılmış ve Almanya’da Çekirdek Fiziği (Nuclear Physics) dalında PhD (Doktora) yapmış ve Doçentlik derecesi almıştır.
Ülkemize çağrılmış (davet edilmiş) ve TAEK”te on yıla yakın çalışmış, Üniversiteye geçerek Profesörlüğe yükselmiş ve Savunma Sanayisi Müsteşarlığı yapmıştır.

Kendisiyle 2006’da ADD’de öncül – ardıl (halef- selef) olduk. Biz ADD Genel Başkan Yardımcılığı görevimizi kendisine devrettik.

20 yıla varan bir süredir “Dostluk” içinde ADD’ye hizmet ediyoruz.
Kendisinin Bilim Kurulu Başkanlığı görevlerinde Kurul Yazmanlığı, Başkan Yardımcılığı / Vekilliği görevlerini üstlendik.

Engin yurtseverliği, geniş ve derin bilimsel ufku ve “matematiksel düşünme” yetisi ile hep ufuk açan katkılar verdi.

Bu yazı da örneklerden biri.
Demografi bizim de ilgi alanlarımızdan.
  • Nüfusun niteliğinin iyileştirilmesi niceliğinin sınırlanmasından geçiyor.
Türkiye her bakımdan 90-100 milyon nüfusu yetecek doğal kaynaklara sahip değil.. Başta su ve enerji..
Mutlaka ama mutlaka yıllık nüfus artışını hızla %1’in altına çekmeli, giderek negatif kılarak azaltmalıyız. Bu coğrafya şimdikinin yarısı nüfusa, yaklaşık 50 milyona doğal destek verebilir.

Öte yandan, nüfusun azalması, yaşlanması günümüzde artık önemli sorunlar değil.

“İnsan eşdeğeri robotlar” (MER!) yapay zeka ile donatık ve yaşamın her alanında işe koşuluyorlar giderek. Kol gücüne, kelle sayısına gereksinim çok azaldı.

Bu devrimsel – tarihsel demografik dönüşüm aşamasını görmek ve demografi politikalarını köktenci biçimde güncellemek gerek.
***
Geçtiğimiz yıl ülkemize 57,3 milyon turist geldi.
Aşağıdaki hesaplamayı biz de sıklıkla kullanıyoruz..
Ortalama 10 gün kalmış olsalar, 573 milyon turist-gün yapar.
365 güne böldüğümüzde 1,57 milyon kalıcı – yerleşik (statik) nüfusa karşılık gelir.
Dikkate alınmalıdır.

Politikacılar ve halkımız, çağın değişen gerçeklerini görmeli ve nüfus artışını asla ve asla teşvik etmemelidir.

HER AİLEYE 1 ÇOCUK… gelecek kuşaklara / kendi çocuklarımıza karşı ağır – tarihsel sorumluluğumuzdur.

Sevgi ve saygı ile. 28 Nisan 2024, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM
Atılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) Uzmanı
Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Mülkiyeli
www.ahmetsaltik.net        profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik    X : @profsaltik
https://www.instagram.com/ahmet_saltik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir