Etiket arşivi: Temel İletişim Becerileri

ATAMA TAKVİYELİ SEÇİLMİŞLERİN GÖRGÜSÜ

ATAMA TAKVİYELİ SEÇİLMİŞLERİN GÖRGÜSÜ

Mustafa AYDINLI
Eğitimci – Yazar    

İnsanların birbiri ile ilişkilerinde beden dilinin önemi büyüktür. Kimi kez hiçbir şey söylemeden bile beden dili ile pek çok şeyi söylersiniz, beden dilinden anlayanlar için. İnsan bedeninde duygu ve düşünceleri en iyi ifade eden organ gözlerdir. Gözlerdeki ifadeler kuşkusuz yüze de yansır.  İnsan yüzünde bir anlam ifade eder. Gülümseme, kızma veya heyecan duyma gibi…

Gülünce yüzünde güller açıyor sözü boşuna söylenmemiştir.

Sıkılgan bir insan, saygı veya heyecan duyduğu bir insan karşısında, ellerini koyacak yer bulamaz. Elleri başına bela olur!

Bir kişi işe girerken ilk iş görüşmesindeki kılık – kıyafetten konuşmaya, duruş, devinim ve söylemlerine dek hepsi dikkate değer ve önemlidir.

Demek istediğimiz, toplumsal ilişkilerde beden dilinin önemi büyüktür. Onu ustaca kullanmak bir uygarlık, görgü ve kültür işidir.

İnsanın en önemli duygu ve düşüncelerini açığa vuran organı gözleridir. Yani Gözler yalan söylemez halk deyimi ile “Gözler kalbin aynasıdırdenmiştir.

Kişi konuşurken gözlerini kaçırıyorsa, doğrudan karşısındakinin gözüne bakmadan konuşuyorsa, içtenlikli değil ya da yalan söylüyor veya muhatabını hesaba almıyor diye düşünülebilir.

Görsel temas, bu temasın uzun ve kısa olması, etkin iletişim açısından çok önemlidir. Bu davranış uygarlığı, görgüyü ve etkili anlatımı da ifade ediyor. Neye ve neden baktığınız, karşınızdakinin sizden ne beklediği de önemli iletişimde.

Karşınızdaki ile el sıkışıyorsunuz, ama bir saniye bile göz göze gelmediyseniz ya da karşınızdaki gelmek istemiyorsa, o gerçek bir karşılıklı el sıkışmak değil, idare-i maslahatcılık ya da
ikiyüzlülüktür. Elini sıktığınız kişi, birkaç saniye olsun sizinle göz göze gelmiyor, nezaketen de olsa, hafif tebessüm etmiyorsa, görgüsüzlük veya ukalalık sayılabilir. Böylesi el sıkışma, üst konumda olanın karşısındakini hafife almasından başka bir şey değildir.

Dikkatimi çekiyor son yıllarda, özellikle taze ve acemi ya da poposu yeni koltuğa değmiş ne oldum delisi politikacılar, daha çok da atama takviyeli seçilmişler,Eli işte gözü oynaşta” türünden el sıkışıyorlar. Kimin elini sıktıklarının ayırdında bile değil bu gibiler.

Peki; bir insan elini sıktığı kişinin, neden, birkaç saniye de olsa gözlerine bakamaz? İçtenliksiz olduğu, dürüst olmadığı, karşısındakinin yüzüne bakamayacak ölçüde karakter aşınması olduğu akla geliyor… Belki de temel neden eğitim eksikliği; iletişim becerileri kazandırılmaması!

Toplumsal ilişkiler açısından oturduğunuz yerden ayağa kalkmaksızın tokalaşmak ya da eldivenle el sıkışmak görgüsüzlük ve karşınızdaki kişiyi önemsemediğiniz anlamına gelir. El sıkışma anında önce kadınların el uzatması, yine önce ev sahibinin konuğuna el uzatması, temel görgü kuralları arasında sayılıyor.

Diyelim ki; poposu yeni koltuğa değmiş” atama takviyeli seçilmiş politikacı, ‘trene bakar’ gibi sağa – sola bakınırken vatandaşın elini sıkıyor ama birkaç saniye olsun göz teması kurmaktan acizse; utanması gereken politikacı mı, yurttaş mı?

İnsanlara temel iletişim becerileri kazandırmak pek çok iletişim kazasını ve iletişim çatışmasını önleyebilir. Örneğin “sen dili” ni bırakıp, “ben – biz dili” ni öne çıkarmak  bile çoook işe yarar.

Öte yandan, NLP tekniklerinin  son derece ilerlediğini, uzmanlarının beden dilinden, göz hareketlerinden sözel anlatımlardan daha çok ve daha doğru çıkarımlar yapabildiğini ekleyelim. Dolayısıyla başta diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanı olmak üzere iş dünyasında kullanımda.

Dilerseniz sözü büyük ozan Ömer Hayyam’a bırakalım, atama takviyeli seçilmişler için ne güzel söylemiş;

Kamış ses verince ney oldum sanır,
İplik gerilince yay oldum sanır.
Sarayda oturmakla padişah olmaz kişi,
Abdal ata binince bey oldum sanır..

TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ

Dostlar,

Bizim de üyesi olduğumuz ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ‘nin
geleneksel Cumartesi konferansları kapsamında bu gün, bu siteden daha önce duyurduğumuz TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ başlıklı sunuyu yaptık.
Salonu dolduran ve ayakta 2 saati aşkın süre ilgiyle izleyen değerli katılımcılara teşekkür ederiz. Bize fırsat veren değerli Dernek yöneticilerimize de..

108 yansıdan oluşan kapsamlı dosyayı sizlerle de paylaşmak isteriz.

Yararlı olması dileğimizle..

İzlemek için lütfen aşağıdaki erişkeyi (linki) tıklar mısınız?

Temel_Iletisim_Becerileri_Ulusal_Egitim_Dern.30.3.13

Sevgi ve saygı ile.
30.3.13, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Konferansa çağrı : TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ..


Dostlar
,

Bizim de üyesi olduğumuz Ulusal Eğitim Derneği‘nde bir konferansımız olacak..

Bilindiği gibi geleneksel Cumartesi sunumları yıllardır sürdürülmekte..

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2. sınıftaki öğrencilerimize bu dersleri
yıllardır vermekteyiz.

Halkımıza dönük olarak da yine üyesi olduğumuz EĞİTİM-İŞ Ankara merkez şubesinde ve Genel Merkez’de örgüt yöneticilerine olmak üzere 2 kez sunduk.

Çağımızda iletişim giderek önem kazanmakta.

Ülkemiz çooook gergin ortamda. Acaba etkili iletişim kurabiliyor muyuz birbirimizle??

Bekleriz..

Dernek yönetimine de bize fırsat verdikleri için teşekkür ederiz..

Duyuru_sablonu_Temel_Iletisim_Becerileri

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 24.3.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Temel İletişim Becerileri

Sevgili Tıp Öğrencilerimiz,

AÜTF Dönem 2’de sunduğumuz uygulamalı

Temel İletişim Becerileri” dersimizin yansılarını izleyebilirsiniz..

Erişkeyi (linki) tıklar mısnızlütfen??

Temel_Iletisim_Becerileri_AUTFD2

Sevgi ve saygı ile.
16.12.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net