Etiket arşivi: kin

BAYRAM KUTLAMALARI ÜZERİNE KISA NOTLAR

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Eğer dünyadaki tüm ulema, ruhban ya da din adamları sınıfı, insanlara ilahi inançlar ve inanç pratikleri; yani Allah’ın varlığı, birliği, ibadetler ve yine Allaha karşı işlenecek büyük ve küçük günahlarla ilgili öğretiler kadar; ayrıca tarih boyunca siyasal iktidarlara verdikleri sınırsız destekler konusunda gösterdikleri büyük çabaların hiç olmazsa yarısını dinlerin ahlak pratikleri; yani insanların birbirlerine karşı adil davranmaları, hakları, hukukları, sorumlulukları, dayanışmaları, dürüstlükleri, cebir, şiddet, kin, nefret, öfke, yalanlar ve iftiralardan… uzak durmaları, sevgi, barış, estetik, edep, empati (özdeşim, duygudaşlık) ve kardeşlik duygularını harekete geçirmeleri, doğaya, çevreye ve tüm yaratılmışlara saygı ve sevgi duymaları yönünde kullansalardı; sanırım yaşadığımız dünya çok daha yaşanılır ve daha güzel olabilirdi.

Alevilerin büyük ozan Nesimi diyor ki:

  • Ey Nesimi, can Nesimi Hak insan aynındadır
  • Tüm mahlukatın (yaratılmışların) vebali ULEMA BOYNUNDADIR

Bayramlar insanların kendi egolarını (benliklerini), nefislerini tutkularını: her türlü eylem ve söylemlerini yargılama ve hesaba çekme fırsatlarını da içinde barındırır.

Yine bayramların, başta kendi anne ve babalarımız, yakınlarımız ve yardıma muhtaç (gereksinimli) komşularımız olmak üzere, hastalara, öksüzlere, yoksullara, kimsesizlere ve gariplere karşı olan toplumsal ve insani (insancıl) duyarlılıklarımızı artırmayı öğütler.

Eğer böyle bir evrensel ahlaklı, insancıl ve toplumsal duyarlılık yoksa o ülkede büyük bir ahlak ve kültür aşınması var demektir…

BU DUYGU VE DÜŞÜNCELERLE, HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN..

Halil Çivi şiiri : KÖTÜLÜK SATANLAR

ŞİİR KÖŞESİ…

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Hak Şairi

KÖTÜLÜK SATANLAR

Ahlaka, hukuka düşman biridir,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Yaşadığı mekân zulüm yeridir,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Fitneden, yalandan elini çekmez,
Milleti, ülkeyi bölmekten korkmaz,
Kul hakkı yemekten usanmaz, bıkmaz,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Cahil insanların aklını çeler,
Sevgiyi, barışı defterden siler,
Dini silah yapar, toplumu böler,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Ahlak, sevgi ışığını söndürür,
Çıkar için çok fırıldak döndürür,
Irkı, dili kaşır; halkı kandırır,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Gazileri, şehitleri ayırır,
Kendi gibi olanları kayırır,
Kötülük düşünür, zulüm buyurur,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Adalet mülkünün köşkünü yıkar,
Hukuka, ahlaka kör gibi bakar,
Birliğin, dirliğin yolunu tıkar,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Şöhrete, servete, paraya tapar,
Kardeşi kardeşin düşmanı yapar,
Çıkarına uygun her yola sapar,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Derindir, çıkılmaz, kazdığı kuyu
Zift gibi karadır vicdanı, huyu,
Peşinden sürükler cahili, toyu,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Tarih baba der ki devirler döner,
Krallar, sultanlar tahtından iner
Ecel kayığına mutlaka biner,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Zulüm gören halkın bağrı yanıktır,
Hali Çivi, tarih buna tanıktır,
Bu gün zalim olan yarın sanıktır,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx