Etiket arşivi: edep

BAYRAM KUTLAMALARI ÜZERİNE KISA NOTLAR

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Eğer dünyadaki tüm ulema, ruhban ya da din adamları sınıfı, insanlara ilahi inançlar ve inanç pratikleri; yani Allah’ın varlığı, birliği, ibadetler ve yine Allaha karşı işlenecek büyük ve küçük günahlarla ilgili öğretiler kadar; ayrıca tarih boyunca siyasal iktidarlara verdikleri sınırsız destekler konusunda gösterdikleri büyük çabaların hiç olmazsa yarısını dinlerin ahlak pratikleri; yani insanların birbirlerine karşı adil davranmaları, hakları, hukukları, sorumlulukları, dayanışmaları, dürüstlükleri, cebir, şiddet, kin, nefret, öfke, yalanlar ve iftiralardan… uzak durmaları, sevgi, barış, estetik, edep, empati (özdeşim, duygudaşlık) ve kardeşlik duygularını harekete geçirmeleri, doğaya, çevreye ve tüm yaratılmışlara saygı ve sevgi duymaları yönünde kullansalardı; sanırım yaşadığımız dünya çok daha yaşanılır ve daha güzel olabilirdi.

Alevilerin büyük ozan Nesimi diyor ki:

  • Ey Nesimi, can Nesimi Hak insan aynındadır
  • Tüm mahlukatın (yaratılmışların) vebali ULEMA BOYNUNDADIR

Bayramlar insanların kendi egolarını (benliklerini), nefislerini tutkularını: her türlü eylem ve söylemlerini yargılama ve hesaba çekme fırsatlarını da içinde barındırır.

Yine bayramların, başta kendi anne ve babalarımız, yakınlarımız ve yardıma muhtaç (gereksinimli) komşularımız olmak üzere, hastalara, öksüzlere, yoksullara, kimsesizlere ve gariplere karşı olan toplumsal ve insani (insancıl) duyarlılıklarımızı artırmayı öğütler.

Eğer böyle bir evrensel ahlaklı, insancıl ve toplumsal duyarlılık yoksa o ülkede büyük bir ahlak ve kültür aşınması var demektir…

BU DUYGU VE DÜŞÜNCELERLE, HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN..

Halil Çivi Şiiri : NARDAN NURA..

ŞİİR KÖŞESİ…

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
16 Eylül 2021
Doğanbey / Seferihisar / İZMİR

NARDAN(1) NURA(2)…

İnsanları eşit bilen,
Narı nura çevirendir.
Hatasından ibret alan,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Birdir insanın mayası,
Birdir hamuru boyası,
İnsanın bilgesi hası,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Damladan deryaya gelen,
Deryadan damlayı bulan,
Irkı, dini eşit bilen,
Narı nura çevirendir.
Xxx
İnsanları ayırmayan,
Yandaşını kayırmayan,
Yanlış emir buyurmayan,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Hatır soran, gönül alan,
Her canla duygudaş olan,
Garibin halinden bilen,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Doğada her canı seven,
Düşmanlığı özden kovan,
Zulmü yeren, hayrı öven,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Adalet sazını çalan,
Ahlak çemberinde kalan,
Yalnız helal lokma alan,
Narı nura çevirendir.
Xxx
İkiliği bir edenler,
Barış, huzur var edenler,
Özgürlüğü gür edenler,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Haksızlara hesap soran,
Haklının yanında duran,
Sevgi saçan, huzur veren,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Mert yaşayan, hak yemeyen,
Yalana doğru demeyen,
Zalime boyun eğmeyen,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Adaleti temel alan,
Hukuk rotasında kalan,
Helali, haramı bilen,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Sevgi ekip huzur biçen,
Helal yiyip, helal içen,
Haramdan, zinadan geçen,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Edeb(3) çemberinde kalan,
Komşuluk hakkını bilen,
Ulusuna sadık olan,
Narı nura çevirendir.
Xxx
Halil Çivi halden bilen,
Haksızlığı kökten silen,
Mazlumlara çeper olan,
Narı nura çevirendir.
———–
(1)- Nar, yakıcı, yok edici ateş.
(2)- Nur, aydınlatan yol gösteren ışık.
(3)- Edep; eline, diline, beline sahip olmak.