Etiket arşivi: KÖTÜLÜK SATANLAR

Halil Çivi şiiri : KÖTÜLÜK SATANLAR

ŞİİR KÖŞESİ…

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Hak Şairi

KÖTÜLÜK SATANLAR

Ahlaka, hukuka düşman biridir,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Yaşadığı mekân zulüm yeridir,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Fitneden, yalandan elini çekmez,
Milleti, ülkeyi bölmekten korkmaz,
Kul hakkı yemekten usanmaz, bıkmaz,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Cahil insanların aklını çeler,
Sevgiyi, barışı defterden siler,
Dini silah yapar, toplumu böler,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Ahlak, sevgi ışığını söndürür,
Çıkar için çok fırıldak döndürür,
Irkı, dili kaşır; halkı kandırır,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Gazileri, şehitleri ayırır,
Kendi gibi olanları kayırır,
Kötülük düşünür, zulüm buyurur,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Adalet mülkünün köşkünü yıkar,
Hukuka, ahlaka kör gibi bakar,
Birliğin, dirliğin yolunu tıkar,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Şöhrete, servete, paraya tapar,
Kardeşi kardeşin düşmanı yapar,
Çıkarına uygun her yola sapar,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Derindir, çıkılmaz, kazdığı kuyu
Zift gibi karadır vicdanı, huyu,
Peşinden sürükler cahili, toyu,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Tarih baba der ki devirler döner,
Krallar, sultanlar tahtından iner
Ecel kayığına mutlaka biner,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx
Zulüm gören halkın bağrı yanıktır,
Hali Çivi, tarih buna tanıktır,
Bu gün zalim olan yarın sanıktır,
Cebir, şiddet, kin ve nefret satanlar.
Xxx