Etiket arşivi: bölücü terör örgütü

Prof. Dr. Ayhan Filazi : TARLADAN YERİN ALTINA

Dostlar,

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli dostumuz Sn. Prof. Dr. Ayhan Filazi, uzmanlık alanı bağlamında sorumlu bir uzman ve yurttaş olarak aşağıdaki yazısını bize gönderdi.

Severek ve öğrenerek paylaşıyoruz.

Bu sitede sayın Filazi’nin daha önce de yazıları yayımlandı.

Benim Cumhurbaşkanım
http://ahmetsaltik.net/2014/05/03/benim-cumhurbaskanim/ 

Atatürk’te Birleşmek.. gibi..
http://ahmetsaltik.net/2014/02/04/ataturkte-birlesmek/

Sayın Filazi, 2012-14 dönemi ADD Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev üstlendi.
Biz de Bilim – Danışma Kurulu Yazmanı idik (2010-2014).

Sanırız kendi fakültesinde hala Atatürkçü Düşünce Kolu’nun akademik danışmanlığını sürdürüyordur. Geçmişte bu görevde iken bizi konferansa Fakültelerine davet etmişlerdi sağolsunlar :

 • “Atatürk’ü Anlayarak Anmak : 72. Yıl”
  Ankara Üniv. Veteriner Fak. ADT       02.11.10

Prof. Filazi, 2005’te bir makalesinde aşağıdaki uyarıya yer vermişti :

 • “… Hastalık (AS: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi – KKKA) Karadeniz illerinin neredeyse hepsine yayıldı ve en son Kastamonu’da görüldü. Az gelişmiş veya
  hiç gelişmemiş ülkelerde görülen bu hastalığın
  Ankara’ya varmasına az kaldı.. Yetkililer kenelerden uzak durmamızı öğütlüyor. Sağ olsunlar biz kenelerden
  uzak durmasına dururuz da, keneler bizden uzak duracak mı onu bilmiyoruz…”
  Prof. Dr. A. FİLAZİ, Ankara Bölg. Veteriner Hekimler Oda Bşk.
  Cumhuriyet Tarım ve Hayvancılık eki, 09.08.2005 

Filazi hocanın öngörüsü doğrulandı. KKKA hastalığı başkent Ankara’ya dek ulaştı!
Bir hastaya acil olarak müdahale eden 2 genç hekim bu hastalığa yakalandılar ve ölümden döndüler. O dönemde Sağlık Bakanı olan zat (Prof. Recep Akdağ) ise,
bilim tarihinee geçecek öğütlerde bulunarak, çoraplarımızı pantolon paçalarımızın üstüne çekmemizi vaaz ediyordu! En azından, aklında etek giyen kadın hekimler yoktu..

Teşekürler değerli dostumuz Sayın Prof. Filazi..

Sevgi ve saygı ile.
2.11.2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

===============================================

TARLADAN YERİN ALTINA

portresi

 

 

Prof. Dr. Ayhan Filazi
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

 

Önce 13 Mayıs’ta Soma’da, sonra 28 Ekim’de Ermenek’te maden faciaları ve henüz olay soğumadan 31 Ekim’de Yalvaç’ta trafik kazası sonucu oluşan felaketler ulusça
bizi yasa boğdu. Bütün bunların yanı sıra son 9 ayda 1500’e yakın işçinin “iş kazası!” denilen olaylar sonucu ölümü ülkede yaşanan bir dramı da göz önüne seriyor.

Ülkemiz genel olarak bir tarım ve hayvancılık ülkesi. Yaklaşık 783 bin km2 büyüklüğü, 770 bin km2’lik karasal alanı, %1.78’lik su alanı, 242 bin km2’lik ekilebilir tarım alanı ve üç yanı denizlerle çevrili konumu ile Dünyanın sayılı tarım alanlarına sahip olup,
önemli oranda tarım, hayvancılık veya balıkçılık yapılabilecek bir yapıya sahip. Geçmişte tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten ülkeler arasında olmasına karşın, özellikle 1980’den sonra IMF ve Dünya Bankası’nın talimatları, AB’nin dayatması ve son yılların tümden ranta dayalı politikaları ile bugün ele güne
avuç açmakta. Halkını doyurabilmek için dışarıdan tarım ve hayvancılık ürünlerini
satın almak zorunda.

 • Hatta Kurban bayramında kesilecek hayvanların bile
  yurt dışından getirildiği bir dönem yaşanmakta!

Tarımda çöküşün nedeni olarak önce ülkenin Güney-Doğusundaki terör bahane edilmişti. Ama Batısında veya İç Anadolu’da neden çöktüğü bir türlü anlatılamamıştı. Türkiye’yi geçtik, dünyayı bile besleyebilecek konumda olan ve Türkiye’ye “tahıl ambarı” sanını kazandıran Konya ovasında artık buğday ekilemez oldu. Pirinç, muz, soya, büyükbaş – küçükbaş hayvan dahil buğday bile ithalata bağlandı. Şeker Yasası,
Tütün Yasası derken tütün ve şeker pancarı üretimi bitme noktasına geldi. Çay üretimi kotaya bağlandı.

Bölücü terör örgütünün denetiminde yurt dışından kaçak getirilen sigara, çay, şeker, canlı hayvan.. gibi ürünlere göz yumuldu. Hem de bunlara ödenen her kuruş paranın Türk halkına kurşun ve bomba olarak döndüğünü bile bile. Mazot fiyatları derseniz,
özel gemi ve yatlara uygulanan indirim çiftçiye uygulanmadığından ve dünyanın
en pahalı mazotu Türkiye’de satıldığından, çiftçi traktörünü bile kullanamaz duruma getirildi.

Son olarak “yeraltı zenginiyiz, madenleri işletmemiz gerek” diye hazırlanan
Maden Yasası zeytinliklerimizi de vurdu. Bütünşehir Yasası ile köyler mahalleye dönüştürülüp ortak kullanılan otlaklar, çayırlar veya ekilebilir alanlar köylülerin elinden alınıp belediyelerin yeni rant alanları durumuna getirildi.

Çiftçi tarlasını ekemez, hayvanını yetiştiremez veya ekip-biçse veya hayvan yetiştirse bile birkaç tüccarın elinde oyuncak olup, ürününün değerini alamazsa ve hatta parasını sözleşmeli tarımcılık uygulaması yüzünden bugün git – yarın gel mantığıyla alamazsa, üstüne üstlük sürekli üretim yaptığı için aşağılanıp hor görülürse ne yapar?

Elindeki avucundakini satıp, taşı toprağı altındır diyerek kente gelir.
Üç kuruşa sattığı verimli toprakları modern ağaların elinde kalır veya yabancılara peş keş çekilirken onu kentte bekleyen taşeron şirketlerin kucağına itilir. Yok, mücadele edip bankadan kredi almaya yeltenenler olursa, zaten uygulanan politikalarla kazanç sağlayamadıklarından borçlarını ödeyemezler, tüm varlıklarına el konur ve
sonunda hapse atılırlar.

Kimse bize “Tarım ve hayvancılığa Cumhuriyet döneminde verilen desteklerin
en çoğu bu iktidar döneminde verildi..
” demesin!

Doğrudur, parasal anlamda ciddi destekler verildi ama kime ve nasıl verildiği ortadadır. Destekler gerçek üreticiye verilseydi bugün gıda ürünlerinde dışalıma (ithalata) bağımlı olmazdık.

Bu ülkede köylüye iki seçenek verilmiştir:

Ya köyünde kalıp modern ağaların tarlasında ırgatlık yapar, ağalık hukukuna bağlı yaşar, karın tokluğuna çalışırsın;

Ya da kentte taşeron şirketlerin elinde oyuncak olur, işçi güvenliği olmayan
asgari ücretten biraz daha fazla getirisi olan yer altı gibi işlerde çalışırsın…

Geldiğimiz nokta budur.

Yukarıda da söylediğimiz gibi, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için
elverişli ve uygun toprak vardır, iklim ve sosyal koşullar olumludur. Ancak bunları kullanacak ve yönetecek alayışlar eksiktir. Yetkililer bilgisiz, bilgililer yetkisiz olunca olacağı da budur. Her ülke sanayide gelişebilir, ama doğanın vergisi olan tarım ve hayvancılıkta pek çok ülkenin ileri gitmesine olanak yoktur. Elbette biz de sanayileşmekle demokratik düzen içinde hızlı bir kalkınmaya kavuşacağız.
Ama Türkiye’nin ümidi tarım ve bunun yanında da hayvancılıktadır. Eğer biz günde yalnızca bir inekten bir litre daha çok süt üretebilirsek, yılda ulusal gelirimize
ne denli katkı konacağını varsın yetkililer hesaplasın. Hangi sanayi kolunu gösterebilirsiniz ki bu denli geniş, bu denli hızlı ve ekonomik olarak kalkınmaya
itki versin.

Ve son söz olarak

İyi organize olmuş toplumlarda her davanın bir sahibi veya sahipleri vardır.
Çeşitli meslek topluluklarının kendi sorumlulukları çerçevesinde giren konuları organları (Oda, dernek, birlik gibi) aracılığıyla teker teker ele alarak incelemeleri ve somut kanıtlarla savunmaları ve sorumluluk almış bulunan yönetsel makamları uyarmaları gereklidir. Şu veya bu biçimde aldanan veya konuyu iyi bilmediği için aldatılan makamlara, zamanı gelince yanlış uygulamaları için çatmak, onları yermek,
genellikle işin sonunda bu çareye başvuranların kendi suçluluklarını gizlemek için başvurdukları bir davranıştır.

1963 yılının Adalet Bakanı sayın Sırrı ATALAY’ın “Davalarımıza sahip çıkmasını bilelim. Fikirlerine evlatları gibi sahip çıkan insanların halledemeyecekleri meseleleri yoktur.” dediği gibi, bu tür durumlarda siyasilerden çok ilgili demokratik kitle örgütlerinin sesini de duymamız dileğiyle biz yine tarihsel görevimizi yapalım da,
dinleyen dinler, dinlemeyen kendi bilir.. Günah bizden gitsin.

Sabih Kanadoğlu : Erdoğan Suç İşliyor!

Dostlar,

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Sabih Kanadoğlu’nun
bir hukuk dersi niteliğindeki değerlendirmesi aşağıda..

Umarız Başbakan RT Erdoğan‘a da ulaşır bu uyarılar ve AKP içindeki
yurtsever, hukuka saygılı, vicdan sahibi yurttaşlarımız gereğini yaparlar..

Yoksa bu gidiş gidiş değil..

Sonu yıkım!

Halkımızı, ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çabalıyorlar adeta..
Bu işin sonu bir “genel affa” gider. Silivri, Hasdal vd. cezaevlerinde yıllardır
tutsak alınan yurtseverlerimiz de bu sözde “beyaz sayfanın” (genel affın!) diyeti olarak mı rehin tutuluyorlar??

Üstelik ustaca bir zamanlama ile seçimlere malzeme yaparak ??
Türk halkı bu bayağı oyunu asla yutmaz..

RT Erdoğan yaşamının Rus ruletini oynuyor ve
AKP’yi de enkaza dönüştürecek
..

Sevgi ve saygı ile.
4.3.13, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

======================================

Erdoğan Suç İşliyor!

portresi
S
abih KANADOĞLU
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı

Başbakan’ın müzakere sürecinde ortaya atıp tekrar tekrar dillendirdiği
sınır dışı formülü” hukuken mümkün değil! Yargıtay Onursal Başsavcısı Kanadoğlu, “Böyle bir yetkisi yok. Erdoğan suç işlediği gibi suça teşvik de ediyor.” dedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İmralı ile yürütülen pazarlıklar sonunda teröristlerin silah bırakıp yurt dışına çıkabileceklerini açıklaması kepkiye
neden oldu. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, böyle bir uygulamanın hukukta yeri olmadığını belirterek Erdoğan’ın hem suç işleyip hem de suça teşvik ettiğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya’ya giderken Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Erdoğan, “Öcalan’ın mektubunda olduğu ifade edilen bir duruma göre, PKK’nın 15 Ağustos tarihinde sınır dışına çıkması ama 21 Mart itibariyle de silah bırakma çağrısına uyması ifadesi yer alıyor. Siz PKK’nın tümüyle silah bırakacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Terör örgütü silahları bırakıp, ülkemizi terk ettikten sonra zaten
ülkemizde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.” yanıtını verdi.

Fırsat kollamayızOperasyonların durup dururken yapılmayacağına, operasyonun bir sonu olduğuna değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Operasyonların nedeni, bölücü terör örgütünün tavırlarıdır. Bu neden ortadan kaktığı zaman, bu tahrikler bu tehditler ortadan kalktığı zaman güvenlik güçlerimiz neden kalksın da operasyon için kendisine fırsat kollasın. Böyle bir şey olmaz. Biz diyoruz ki silahlar bırakılsın, gömülsün. Gideceklerse gidebilirler. Ülkemizde kalacaklarsa zaten suça bulaşmamış olanlar zaten hanelerine, annelerine, babalarına da kavuşabilirler.
Şu andaki yapı içinde de süreçte de eğer silahları bırakıp ülkemizi terk edeceklerse, dünyada gidecekleri ülke çoktur. Komşu ülkeye de gidebilirler, başka ülkeye de gidebilirler, bu onların takdiridir.”Yasal değilYargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Erdoğan’ın bu sözleriyle
suç işlediğini bildirdi. Kanadoğlu, konu ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Herhangi bir suç işlemiş bir kişinin belirli bir pazarlık sonucu soruşturma görmeyeceğine ilişkin güvencenin hukukta yeri yoktur. Elbette ki herhangi bir soruşturmadan kurtulmak isteyen kişi ya yargılanır temize çıkar, ya da o soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanır. Bunların dışında suç işleyen bir kişinin
(ben silahlarımı bıraktım gidiyorum) diyerek çıkmasının bir anlamı yok,
yasal da değil. Ya hukuksal soruşturmanın sonucunda karar bağlanır, ya da bir
af çıkar. Tek başına da bu yetmez. Suç işlemiş bir kişiyi arayacaksınız,
siz bunu yapmaya mecbursunuz. Bunu yapmazsanız bu görevi ihmal olur. İstenildiği gibi hareket etme söz konusu olamaz, zaten hukuk devletinde
böyle bir şey olmaz.”
  (Yeniçağ, 28.02.2013, Sabih Kanadoğlu ile söyleşi)