2021 YILI NASIL OLSUN?

2021 YILI NASIL OLSUN?

Türkiye’de 2021 Yılı;

(AS: “Eşit yurttaşlık” konusunda çekincemiz var; yazının altındadır..
Sn. Çivi’nin açıklaması da…)

Irkçılığın, dinciliğin, ayrımcılığın, güvensizliğin, bölücülüğün, bölgeciliğin, işsizliğın, açlığın, yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların, kayırmacılığın, hırsızlığın, mafyatik ilişkilerin, hukuksuzluğun, adaletsizliğın, ahlaksızlığın, düşmanlığın, sevgisizliğin, cehaletin, kör inancın, kadın cinayetlerinin, Covid 19 virüsünden ve her türlü dermansız dertlerden gelen tüm ölümlerin… ülkemizi acilen terk ettiği;

Toplumun en büyük anayasal güvencesi olan “demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” ilkelerinin, ulusal istencin, adaletin, hukukun üstünlüğünün, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin, eşit yurttaşlığın (AS: yurttaşların eşitliğinin!), yargı bağımsızlığının, bağımsız ve vicdanlı bir medyanın, özgür ve bilimsel akılcılığın, fırsat eşitliğine dayalı çağdaş bir eğitimin, sevginin, kardeşliğin, huzurun…istisnasız olarak egemen olduğu,

Hiçbir insanın aç, işsiz, aşsız ve çaresiz olmadığı,

Devlette ve toplumda hiçbir ayrımcılığın kalmadığı…

Sınırsız sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları ile birbirine kenetlenmiş, siyasilerin halkı ayrıştırmadığı ve bölmediği,

Ekonomisi, teknolojisi, sosyal dokusu ve ordusu güçlü bir Türkiye özlemiyle;

HERKESE MUTLU YILLAR DİLERİM..

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Önceki Dekanlarından
===============================

Dostlar,

“Eşit yurttaşlık”, bir ülkede toplulukların (halkların, milliyetlerin, cemaatlerin) birbirlerine eşitliği temelinde kurulan sistemi anlatır. Farklı etnisite ve inanç topluluklarının hukuksal-siyasal olarak tanınması; farklı toplulukların birbirleri karşısında konumlandırılması demektir. Bu etnikçi anlayış, bir tür yeni-feodalizm icadı hatta dayatmasıdır.
Oysa Devlet; yurttaşların etnik köken, inanç, cinsiyet, vb. topluluk özellikleri karşısında kör / sağır / dilsiz kalarak, bunlardan bağımsız ve bu kategorileri aşkın olarak
 • her yurttaşın birey olarak eşitliğini yükseltir.

Bizim için “eşit yurttaşlık” değil, “yurttaşların eşitliği” ilkesi temeldir.

Sevgi ve saygı ile. 31 Aralık 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter  @profsaltik
===============================================
Sevgili dostum,

Benim amaçladığım ile sizin vurguladığınız arasında sözcükler farklı hedef aynı… Görüş ayrılığımız yok. Bundan sonraki yazılarımda sizin düzeltmenize uygun olarak “yurttaşların eşitliği” diye belirtirim. Düzeltmeniz için çok teşekkür ederim.

Saygı ve sevgilerimle.

Halil Çivi

 

2021 YILI NASIL OLSUN?” hakkında bir yorum

 1. Ertan URUNGA

  Sayın Prof. ÇİVİ’nin 2021 yılı için dilek ve özlemlerine bir yurttaş olarak biz de katılıyoruz.

  Ancak bu dilekleri arasında öteden beri kimi bölücü odaklarca bir savsöz (slogan) olarak kullanılan “Eşit Yurttaşlık”tan söz edilmesi nedeniyle, sayın Prof. SALTIK’ın yerinde ve haklı eleştirisine bir katkıda bulunmak isteriz.

  Hemen belirtelim ki ‘Eşit Yurttaşlık’ kavramı, her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ve tekil (üniter) bir devlet olduğuna ilişkin kuruluş felsefesine aykırıdır.

  Böyle bir devlette esas olan, yurttaşların etnik kökeni ve diğer ayrılıkları ne olursa olsun, haklardan yararlanmakta ve özgürlükleri kullanmakta hiç bir ayrım gözetilmeksizin eşit olması, başka bir deyişle yurttaşların eşitliğidir.

  Bu da Anayasamızda açıkça belirtilip güvence altına alındığı için Türkiye’de yurttaşların eşitliği yerine, ancak ABD gibi federatif yapıda (Federal) devletlerde kullanılan Özgür Yurttaşlık kavramından söz edilmesi yanlış ve sakıncalı olduğundan, sayın SALTIK’ın haklı uyarısını bu katkılarla birlikte yerinde ve haklı buluyoruz.

  Türkiye kuruluşundan bu yana Emperyalist devletlerle yerli işbirlikçilerinin dayattığı gibi federatif yapıda bir devlet olmamıştır ki federe devletlerin Eşit Yurttaşlığından söz edilsin!

  Zaten sayın ÇİVİ de yanılgısını kabul edip düzelmiş olduğundan bir sorun da kalmamıştır.

  Yeni Yılın, milli ve üniter devletimizin eşit haklara sahip tüm yurttaşlarına hayırlı olmasını dilerim.

  Saygılarımla…

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir