Etiket arşivi: bilimsel akılcılığın

Şiir köşesi : ANDERSEN’DEN MAVALLAR

ŞİİR KÖŞESİ…

ANDERSEN’DEN MAVALLAR

-Can Yücel’e-

Sudan selden sebeplerimiz
Bahanelerimiz silme kuyruklu yalan
Sınıfta kaldık birbirimizi ihmalden
Sırça köşkün hayali tuzla buz
Eylül yine ikmal

Ezincimiz ikinci hamur müsvedde
Sevincimiz kuşe rugan
Borsanın göz bebeği olduğunca
Tavan yapar kâğıtlar
Öyle arzuhalci amcanın
Daktilo merdanesine sardığından değil
Şahsa özel, münhasıran

Dilimiz pabuç
Senedimiz kadar
Banknotumuz tomar tomar
Simsarların peşkeşinde
Menkulümüz pek balaban
Barbekülü geniş balkon
Ahşap tavan lambri
Mesıncır yumakla oynaş
Diz üstü sarman pi’si

Halel gelsin istemeyiz
Dillere destan şarkımızın kılına
Tanrım! Bu ne itibar

Bir tek gedik sırtımızdan
Kimseye sezdirmeden pışpışlanır
Cephe gerisinde kalmışlığımızdan istifade
Stratejik dayatmalı
Andersen’den mavallar

Ah! Kristal emeğimiz
Kapitalist düzeneğin cenderesinde
Sattık seni kaç şeytana
Külyutmaz bir kordu hayıf
İnsaf nedir bilmeyen

Tutukluyuz şimdi…..hayatı ihmalden

Can Ceylan

==================================
Dostlar,

Meslektaşımız Prof. Dr. Can Ceylan‘ın harman yüreğine şükran ile üstteki şiirini paylaşıyoruz..
Can hocamızın sesinden dinlemek de olanaklı!
Yaşasın teknoloji; BİLİMSEL AKILCILIĞIN yaşamı çooook hoş eden ürünü yani!
Yaşasın Can Yücel ve ürettikleri / yarattıkları..
Yaşasın şiir, sanat ve “İNSAN” ın gönül varsıllığı..

Dr. Ahmet SALTIK
07 Şubat 2021

2021 YILI NASIL OLSUN?

2021 YILI NASIL OLSUN?

Türkiye’de 2021 Yılı;

(AS: “Eşit yurttaşlık” konusunda çekincemiz var; yazının altındadır..
Sn. Çivi’nin açıklaması da…)

Irkçılığın, dinciliğin, ayrımcılığın, güvensizliğin, bölücülüğün, bölgeciliğin, işsizliğın, açlığın, yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların, kayırmacılığın, hırsızlığın, mafyatik ilişkilerin, hukuksuzluğun, adaletsizliğın, ahlaksızlığın, düşmanlığın, sevgisizliğin, cehaletin, kör inancın, kadın cinayetlerinin, Covid 19 virüsünden ve her türlü dermansız dertlerden gelen tüm ölümlerin… ülkemizi acilen terk ettiği;

Toplumun en büyük anayasal güvencesi olan “demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” ilkelerinin, ulusal istencin, adaletin, hukukun üstünlüğünün, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin, eşit yurttaşlığın (AS: yurttaşların eşitliğinin!), yargı bağımsızlığının, bağımsız ve vicdanlı bir medyanın, özgür ve bilimsel akılcılığın, fırsat eşitliğine dayalı çağdaş bir eğitimin, sevginin, kardeşliğin, huzurun…istisnasız olarak egemen olduğu,

Hiçbir insanın aç, işsiz, aşsız ve çaresiz olmadığı,

Devlette ve toplumda hiçbir ayrımcılığın kalmadığı…

Sınırsız sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları ile birbirine kenetlenmiş, siyasilerin halkı ayrıştırmadığı ve bölmediği,

Ekonomisi, teknolojisi, sosyal dokusu ve ordusu güçlü bir Türkiye özlemiyle;

HERKESE MUTLU YILLAR DİLERİM..

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Önceki Dekanlarından
===============================

Dostlar,

“Eşit yurttaşlık”, bir ülkede toplulukların (halkların, milliyetlerin, cemaatlerin) birbirlerine eşitliği temelinde kurulan sistemi anlatır. Farklı etnisite ve inanç topluluklarının hukuksal-siyasal olarak tanınması; farklı toplulukların birbirleri karşısında konumlandırılması demektir. Bu etnikçi anlayış, bir tür yeni-feodalizm icadı hatta dayatmasıdır.
Oysa Devlet; yurttaşların etnik köken, inanç, cinsiyet, vb. topluluk özellikleri karşısında kör / sağır / dilsiz kalarak, bunlardan bağımsız ve bu kategorileri aşkın olarak
  • her yurttaşın birey olarak eşitliğini yükseltir.

Bizim için “eşit yurttaşlık” değil, “yurttaşların eşitliği” ilkesi temeldir.

Sevgi ve saygı ile. 31 Aralık 2020, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter  @profsaltik
===============================================
Sevgili dostum,

Benim amaçladığım ile sizin vurguladığınız arasında sözcükler farklı hedef aynı… Görüş ayrılığımız yok. Bundan sonraki yazılarımda sizin düzeltmenize uygun olarak “yurttaşların eşitliği” diye belirtirim. Düzeltmeniz için çok teşekkür ederim.

Saygı ve sevgilerimle.

Halil Çivi