DİL DERNEĞİ : CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

CUMHlogoRİYET BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN!

Bir süredir, Atatürk devrimleriyle kazandığımız tüm değerler tersyüz ediliyor; Atatürk’e ve İnönü’ye ağır suçlamalar yöneltiliyor; Cumhuriyetin kurumları özgürlük, demokrasi getirmeyeceği belli rüzgârla savruluyor. Ulusumuz arka arkaya ölümler yaşıyor, yurttaşlar hukukun üstünlüğü ve ekonomik açıdan yoksunluklarla kuşatılıyor.

Biz, laik cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılında düşüncesi, eylemleri ve dik duruşuyla ödünsüz olan, dünden bugüne Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaktan onur duyan her yaştaki gençleriz.

“Cumhuriyet ahlak erdemliliğine dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet erdemdir. Sultanlık korku ve tehdide dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet yönetimi erdemli ve namuslu insanlar yetiştirir.” diyen Atatürk‘e 93 yıldır inanıyoruz; sonsuza dek bu inancımızı koruyacağız.

Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet Bayramını bu bilinçle kutlayacağız; çünkü Cumhuriyet Bayramı, bağımsızlık için savaşan, can veren atalarımızı; başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün devrimcileri saygıyla anacağımız; onlara yaraşan yurttaşlar olduğumuzu bir kez daha kanıtlayacağımız gündür.

Atatürk Söylev‘de, “Ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu” anlatmış; bugünü görürcesine devrim karşıtlarını uyarmış; bütün yurttaşları uyanık olmaya çağırmıştır. Her yaştaki gencin, her açıdan eşit olması gereken kadın ve erkeklerin Atatürk’le arkadaşlarının bin bir güçlük ve yüreklilikle aştığı zorlukları bilmesi; Atatürk’ün gençlere seslenişinin anlamını kavraması, laik cumhuriyetimizi sonsuza dek koruma gücümüzü pekiştirecektir!

Cumhuriyetten önce “ümmi ümmet” olan, “kul” sayılan, yoksul, umarsız bir ulus Kurtuluş Savaşıyla yayılmacıya da içerideki işbirlikçilerine de direnmiş, Lozan Barış Anlaşmasıyla bütün dünyaya bağımsız bir cumhuriyet olduğunu kabul ettirmiştir. Bugün Kurtuluş Savaşını önemsemeyen, devrimleri engellemeye çalışanları kahramanlaştırıp “Yeni Osmanlılık” düşü kuranlar, bağımsızlık savaşının ayrıntılarını ve halkın yaşadıklarını yok sayanlardır. Sözde aydınların 21. yüzyılda kabaran saltanat-hilafet ve Osmanlılık özlemi; halkını ve yurdunu bırakıp kaçanlara düzülen övgüler; eğitimsizleştirilen, aş ve iş derdiyle umarsızlaşan, inancı ve köken ayrımı sömürülen halkı kandırabilir belki; ancak bu yüzyılda tarihin akışı tersine çevrilemez.

Bugün devrim karşıtlarının yerleştiği cumhuriyet kurumları yalanlarla değil, büyük acıların ardından görkemli bir ekin devrimiyle kuruldu; bu nedenle biz, ussal, bilimsel doğrularla hukukun üstünlüğünün er geç utkulu olacağına; karşıdevrimin fildişi kulelerinin yıkılacağına Mustafa Kemal’e ve devrimlere inandığımız gibi inanıyoruz. Çünkü türküleri yakanların, yasaları yapanlardan güçlü olduğunu bağımsızlık savaşıyla yaşadık; Türk Devrimiyle öğrendik; Dil Devriminin özgürleştirdiği Türkçeyle devrim karşıtı bütün çirkin oyunları anlıyoruz!

Bu Cumhuriyet Bayramında ulu önder Atatürk’ün Söylev’ini yüksek sesle okuyacak; aymazlık içinde olanları uyaracağız! Atatürk Söylev’de,

 • “Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum.” demişti.Her yaştaki gençler olarak birinci görevimiz,
 • “Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini, sonsuzluğa dek korumak ve savunmaktır!” Bu yüce görevi savsaklamayacağız; laik cumhuriyetimize sonsuza dek sahip çıkacağız!

  Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

   Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
                                                Sevgi Özel
  =============================================
  Teşekkürler Sayın Başkan Sevgi Özel..

En büyük bayramımız kutlu ve mutlu olsun!
YAŞASIN ATATÜRK – TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ!

Sevgi ve saygı ile.
29 Ekim 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Dil Derneği Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir