İktidarın “Kızıl Sultan” hayranlığı!

İktidarın “Kızıl Sultan” hayranlığı!

portresi

Rahmi Turan
SÖZCÜ, 1 Eylül 2016

(AS : Bizim katkımız yazınınn altındadır..)

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 32 hastane Sağlık Bakanlığı’na devredildi. İstanbul’daki Gülhane Askeri Hastanesi’nin adı “Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak değiştirildi. Osmanlı İmparatorluğu’nda gericiliğin ve baskının sembolü olan İkinci Abdülhamid’in adının devletin bir hastanesine verilmesi, iktidarın zihniyetini göstermesi bakımından önemlidir.
*  *  *
36 Osmanlı padişahı arasında en zalimlerden biri olan ve hürriyet isteyen herkesi zindanlarda çürüten 2’nci Abdülhamid’in adı tarihe “Kızıl Sultan” olarak geçmiştir. (1842-1918). Ziraat Bankası’nın kurucusu ve önemli bir devlet adamı olan özgürlükçü Mithat Paşa‘yı, o tarihte Osmanlı Devleti’nin bir eyaleti olan Hicaz’ın Taif zindanlarına attırıp orada boğdurtan Abdülhamid’dir. Büyük vatan şairi Namık Kemal’i sürgüne yollayıp zindanlarda çürüten de yine Abdülhamid’dir. 33 yıl iktidarda kalan Abdülhamid’in ülkede kurduğu “Hafiye Teşkilatı” ünlüdür. Sultan Abdülhamid döneminde acımasız bir istibdat rejimi kurmuş, ülkenin ilerici aydınlarına kan kusturmuştur.
*  *  *
Türkiye’nin gerici kadroları Sultan Abdülhamid için “Abdülhamid Han 33 yılda bir karış toprak kaybetmedi” diye O’nu över. Oysa bu yalandır. Abdülhamid, iktidarı döneminde Mısır, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Kıbrıs, Girit, Teselya, Romanya ve doğudaki topraklarımızın önemli bir bölümünü yabancı ülkelere vermiştir. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilânı ile tahttan indirilen İkinci Abdülhamid, en acımasız, en zalim despotlarından biri olarak tarihe geçmiştir.

 • “Sultan Abdülhamid” adı, bu ülkenin insanlarını birleştiremez, tam tersine ayrıştırır.

O’nun adının önemli bir hastaneye verilmesi iktidarın Osmanlı hayranlığının sonucudur ve bu yanlış tutum ne yazık ki, ülkede birliği sağlamaktan çok uzaktır!

AKP’nin asıl mücadelesi ne?

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü (sondan üçüncü) padişahı olan ve tarihe “Kızıl Sultan” olarak geçen 2. Abdülhamid’in adının önemli bir hastaneye verilmesi üzerine CHP Denizli Milletvekili Kâzım Arslan, AKP iktidarına şöyle seslendi:

 • “Devleti krizden Abdülhamid ile mi çıkaracaksınız?

  Nedir bu hal? Hiç gereği yokken polise türbanla toplumu tekrar ayrıştırmaya kalkanlar, Yenikapı mitingindeki uzlaşının bir illüzyon olduğunu gösteriyor.
  Bugün, uzlaşma adı altında yapılanlar, ülkede laikliği tehdit ediyor.

 • Aslında yapılanlar, Başkanlık Sistemi propagandası öncesinde, bugünkü Parlamenter Sistem’in Cumhuriyet’teki kazanımlarının olağanüstü hal (OHAL) kararlarıyla
  yok edilmesidir.

Sabah uzlaşıyla geri çekilen kararlar, gece geri getiriliyor.
Devlet kriz içinde, siz hâlâ türbanla uğraşıyorsunuz…
Siyasi iktidar FETÖ’cülerle değil, Cumhuriyet’le, Cumhuriyet’imizin kazanımlarıyla uğraşıyor.

İktidarın asıl mücadelesi, yıllarca FETÖ ile ortak yürüttüğü
Atatürk Cumhuriyeti’ne karşı verilen savaşın,
şimdi AKP öncülüğünde, olağanüstü hal uygulamaları ile sürdürülmesidir.”

*  *  *
Bugün ülkemizde birçok kişi Kâzım Aslan gibi düşünüyor ve iktidarın FETÖ’cülerden çok, Atatürk Cumhuriyeti ile uğraştığını düşünüyor. Uygulamalar bunu işaret ediyor çünkü… Birlik ve beraberliği sağlamak iddiasındaki iktidarın, düşüncelerinde gerçekten samimi ise bu önemli uyarıları dikkate alması gerekiyor.

TEBESSÜM
Zekâyı açan çiroz!

Adam ilk kez İstanbul’a gelmiş, köprülere, camilere bakarak geziyor. Adam, Eminönü’nden geçerken çiroz satan birine rastlayıp soruyor: “Bu nedir? Neye yarar?”
Bıçkın satıcı, dalga geçiyor: “Bundan bir tane ye, zekân açılır!”
“Kaça?”
“Tanesi iki lira!”
Adam iki lirayı bastırıp, “kurutulmuş balık” olan çirozu alarak çiğ çiğ yutuyor. Bakıyor bir şey yok! “Galiba az geldi” diye düşünüyor. Bir tane daha, bir tane daha… On lira verip dördüncü çirozu yuttuktan sonra ayılıyor. Dik dik satıcıya bakıp homurdanıyor:
“Galiba sen beni kazıklıyorsun?”
Bıçkın satıcı kıs kıs gülüyor:
“Demedim mi ben sana zekân açılır diye? Biraz geç oldu ama bak açıldı işte!”

Günün Sözü
Her şey göründüğü gibi değildir.
İyi görünen her zaman iyi, kötü görünen her zaman kötü olmaz!

==============================

Dostlar,

Üstad ve çok kıdemli yazar Sn. Rahmi Turan katıksız bir Atstürkçü – Cumhuriyetçidir. Başyazarı olduğu SÖZCÜ de.. Yukarıda aktardığımız yazısı son derece önemli, dönüm noktası niteliğinde saptamalar içeriyor. Biz de web sitemizde benzer uyarıları hep yapmaktayız.

“TEK SORUMLU SENSİN” başlıklı yazıda şunları not düşmüştük (26.08.2016) :

 • Yoksa asıl hedef bu muydu ?????
  Yollarda beraber yürünen cihat ortaklarının tasfiyesinde mi sıra??
  2023’e giden yolların arifesinde kanlı kadifeden parke taşları mı döşeniyor?? 

AKP’nin içinde çok sayıda aklıbaşında siyasetçi olduğu biliniyor.

 • RTE, Türkiye’yi felakete sürükleyen, taşınamaz bir “fenomen” durumuna gelmiştir.

O’nu oraya taşıdıkları gibi demokratik olarak indirmek de aklıbaşında – sağduyulu, ülkemizin hızla içsavaşa – parçalanmaya sürüklendiğini mutlaka gören görmesi gereken AKP akillerinin öncelikli ve kaçınılmaz görevidir. Kezlerce yazdık, bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha uyarı ve çağrıdır. Yarın çok geç olmadan..

AKP biraz küçülür, bu sağlıklıdır; CHP-MHP ile ulusal koalisyon kurulur ve krizden çıkarız.

Ülke çökerse hepimiz altında kalacağız ama önce Erdoğan ve AKP!

Sevgi ve saygı ile.
04 Eylül 2016, Datça

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir