SAĞLIK HİZMETİNDE HEKİMİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKSAL KAVRANIŞI

Dostlar,

Bu akşam bir teknik yazıyı / bildiriyi paylaşmak istiyoruz…

I. DİSHEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Onur KARAHANOGULLARI
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye,
İdare Hukuku

SAĞLIK HİZMETİNDE
HEKİMİN SORUMLULUĞUNUN 

HUKUKSAL KAVRANIŞI
(NEDEN ve KUSURLARIN ÇOKLUĞU

Yazı bir sözlü sununun ardından ve tartışmanın metninden oluşuyor. 27 sayfa..
Epey uzun.. PDF metninden kopyalayıp buraya aktardığımızda yaz fontları çok büyük ölçüde bozuluyor ve okunamaz duruma geliyor. B nedenle bir özetleme ya da seçki yapamadık.

Okuyucu, kapsamlı ve önemli bildiri ve tartışmayı seçici olarak okuyabilir.
Hekimlere dönük Malpraktis (Hatalı – Kötü Tıp Uygulaması) davalarının anormal düzeyde çoğaldığı bir kesitte pek çok kesimi ilgilendiriyor.

Malpraktis davalarında, kamuda çalışan hekimlerin yanı sıra,
İdarenin de hizmet kusuru söz konusu. Davalar ve mahkemeler harıl harıl..

Sayın Karahanoğulları, Mülkiye’de İdare Hukuku öğretim üyesi.
Bu bakımdan, sorunun İdarenin sorumluluğu bağlamında değerlendirmeleri
öğretiye (doktrine) ciddi katkılardır.

Halkımızın, bu sorunlarda hemen hekimi muhatap almak ve dava etmek yerine,
biraz daha geniş kapsamlı bakarak;

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM denen kökü dışarıda AKP özelleştirmelerinin,
– Yine AKP baskısıyla çok doktor sahibi olmak adına Tıp eğitimindeki ağır nitelik yitiminin
– Sağlık harcamalarının, yüksek vergi ve prim = ek vergiye karşın yine de
kamunun geriye çekilerek yurttaşın cebine yıkılmasının… (Devlet soygunu!)
…..
temel nedenler olduğunu görmesi gerek..

Yurttaş müşteri; Devlet sermayenin sopalı tahsildarı..

Genel Sağlık Sigortası yurttaşın sağlığının değil;
SERMAYENİN KÂRININ SİGORTASI..

Çare;
– Halkçı bir iktidarın sağlık hizmetlerini devlete ödev; yurttaşa hak olarak tanımlamasında.
– Sağlık giderlerini bütçede karşılamada,
Sağlıkta özelleştirmeyi durdurmada ve
– KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE GERÇEK BİR ÖNCELİK VERMEDE

Söz konusu metni okumak için lütfen tıklar mısınız?

Onur_Karahan_Hekimin_Sorumlulugu

Sağlıkla kalınız…

Sevgi ve saygı ile.
29 Mart 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir