SAĞLIK HİZMETİNDE HEKİMİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKSAL KAVRANIŞI

Dostlar,

Bu akşam bir teknik yazıyı / bildiriyi paylaşmak istiyoruz…

I. DİSHEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Onur KARAHANOGULLARI
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye,
İdare Hukuku

SAĞLIK HİZMETİNDE
HEKİMİN SORUMLULUĞUNUN 

HUKUKSAL KAVRANIŞI
(NEDEN ve KUSURLARIN ÇOKLUĞU

Yazı bir sözlü sununun ardından ve tartışmanın metninden oluşuyor. 27 sayfa..
Epey uzun.. PDF metninden kopyalayıp buraya aktardığımızda yaz fontları çok büyük ölçüde bozuluyor ve okunamaz duruma geliyor. B nedenle bir özetleme ya da seçki yapamadık.

Okuyucu, kapsamlı ve önemli bildiri ve tartışmayı seçici olarak okuyabilir.
Hekimlere dönük Malpraktis (Hatalı – Kötü Tıp Uygulaması) davalarının anormal düzeyde çoğaldığı bir kesitte pek çok kesimi ilgilendiriyor.

Malpraktis davalarında, kamuda çalışan hekimlerin yanı sıra,
İdarenin de hizmet kusuru söz konusu. Davalar ve mahkemeler harıl harıl..

Sayın Karahanoğulları, Mülkiye’de İdare Hukuku öğretim üyesi.
Bu bakımdan, sorunun İdarenin sorumluluğu bağlamında değerlendirmeleri
öğretiye (doktrine) ciddi katkılardır.

Halkımızın, bu sorunlarda hemen hekimi muhatap almak ve dava etmek yerine,
biraz daha geniş kapsamlı bakarak;

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM denen kökü dışarıda AKP özelleştirmelerinin,
– Yine AKP baskısıyla çok doktor sahibi olmak adına Tıp eğitimindeki ağır nitelik yitiminin
– Sağlık harcamalarının, yüksek vergi ve prim = ek vergiye karşın yine de
kamunun geriye çekilerek yurttaşın cebine yıkılmasının… (Devlet soygunu!)
…..
temel nedenler olduğunu görmesi gerek..

Yurttaş müşteri; Devlet sermayenin sopalı tahsildarı..

Genel Sağlık Sigortası yurttaşın sağlığının değil;
SERMAYENİN KÂRININ SİGORTASI..

Çare;
– Halkçı bir iktidarın sağlık hizmetlerini devlete ödev; yurttaşa hak olarak tanımlamasında.
– Sağlık giderlerini bütçede karşılamada,
Sağlıkta özelleştirmeyi durdurmada ve
– KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE GERÇEK BİR ÖNCELİK VERMEDE

Söz konusu metni okumak için lütfen tıklar mısınız?

Onur_Karahan_Hekimin_Sorumlulugu

Sağlıkla kalınız…

Sevgi ve saygı ile.
29 Mart 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir