14 Mart 2016 Tıp Haftasında Türk Tabipleri Birliği

14 Mart 2016 Tıp Haftasında Türk Tabipleri Birliği

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla bir ileti
yayımladı. Dr. Bayazıt İlhan’ın iletisi aşağıdadır: (Ankara katliamı öncesi yayımlanmıştır..)

portresi

 


Bir 14 Mart’a giderken yine sağlığımız tehlikede

 

Bunu görmek canımızı çok yakıyor. Yine bir 14 Mart’a bayram havasının çok uzağında giriyoruz. Diyeceksiniz ki sadece 14 Mart için mi geçerli bu sevinememe, kutlayamama hali. Kuşkusuz değil. Pek çok gün için geçerli bu.

Kadınlar 8 Mart’ı, işçiler 1 Mayıs’ı, çocuklar 23 Nisan’ı, gençler 19 Mayıs’ı
neşe içinde kutlayamıyorlar. Hep buruğuz, hep bir yerlerimizde acı var.

Ne yazık ki sağlıkta da içimizi ısıtan bir tablo yok. Neler var?
Sağlık ortamını değerlendiren çalışmalarımız neler gösteriyor?

Hekimler geleceklerinden kaygılı. Çalışırken emekliliklerine yansıyan güvenceli ücretler alamıyorlar, emeklilikte yoksulluk çekiyorlar.

“Performans” sistemi her şeyi içinden çıkılmaz hale sürüklemiş durumda. 

İş yükü altında eziliyoruz, mesleğimizi layıkıyla uygulayamıyor, bunun sıkıntısını yaşıyoruz.

İşyerlerinde yönetici baskısı bir yandan, hasta ve hasta yakınlarının önü alınamayan şiddeti
bir yandan, hekimliği cendereye dönüştürüyor. Yıllardır verilen sözler tutulmuyor,
fiili hizmet zammı yaşama geçirilmiyor.

Tıp fakülteleri zorda. Tıp eğitimi alarm veriyor, nitelik yitiği çok belirgin, akıl dışı biçimde artırılan kontenjanlar ve plansız yeni fakülteler nedeniyle yakın gelecekte hekim işsizliği olacağı artık Sağlık Bakanlığı raporlarına da yansımış durumda.

Meslekte yükselmelerde liyakatın yerini kayırmacılık almış durumda.

Asistan hekimler çok zor koşullarda.
İşçi sağlığı hizmetlerinde utanç verici bir tablo egemen.
Özel sağlık kuruluşlarında hekim emeği sömürüsü sınır tanımıyor. Yapılan tüm düzenlemeler hastane patronlarının kârını katlama, sağlık çalışanlarının haklarını tırpanlama yönünde şekilleniyor.

Yurttaşların aldığı sağlık hizmetinde ise bir düzelmeden söz edemiyoruz ne yazık ki.

– Çok hastalanıyor,
– çok doktora gidiyor,
– çok ameliyat oluyor,
– çok MR, tomografi, ultrason çektiriyor,
– çok ilaç tüketiyor

….ama şifa bulamıyoruz.

Bu akıl dışı sağlık sistemi her şeyi tüketim nesnesine dönüştürmüş durumda.
Sağlık hizmetlerinin bolca tüketilmesi ve birilerinin bundan para kazanması,
piyasanın kurallarının şekillendirdiği sağlık sistemi.
Bu modelde bilimin, sağlık hizmetinin gereğinin, sağlık hakkının yön verdiği
bir sağlık hizmetinden söz etmeye imkan yok.

Öyle böyle değil, hepimizin sağlığı tehlikede!

Bu kadar çatışmanın, bomba seslerinin, ölümlerin içinde kalmış bir ülkede,
milyonlarca sığınmacının perişanlığını görünce, hele bir de birileri akan kandan
kazanç sağlamaya çalışıyorsa sağlıktan söz etmenin koşulları zaten hiç kalmıyor.

***

Koşullar bu karanlık tabloyu gösterse de umudumuzu canlı tutan o kadar çok şey var ki!
Zıtlıklar birbirine göz kırpıyor…

Her şeyden önce güzel yüzleriyle tıp öğrencilerimiz, asistan hekimlerimiz var. Geleceğimiz var!
Hep dayanışma içinde olduğumuz iş arkadaşlarımız, sağlık emekçileri var.
Ve tabi, bu toprakların barış içinde bir arada yaşama, komşusunun yarasını sarma,
elinden tutma geleneği var.
TTB dahil Türkiye’deki sağlık örgütlerinin mücadele geleneği var.

Hep birlikte güzel günlerde 14 Martları kutlayacağımız bir Türkiye için
inancımız ve kararlılığımız var.

Dr. Bayazıt İlhan
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı

Simpozyum elektronik kitabı için lütfen tıklayınız.. Nevzat_Eren_semp_kitabi_2016

Lütfen tıklayarak izler misiniz? (56 saniye..)
Poliklinik sıra numarasına dikkat : 52 ve 114!
*****
Bu arada, bu gün İstanbul’daki törende kimi hekimlerin saygı duruşunda bulunmaması ve İstiklal Marşı okunurken katılmamalarını dehşetle izledik. Bu meslektaşlarımızı şiddetle kınadığımızı
üzülerek de olsa belirtmek zorundayız.. Yazık, hem de çok yazık.. DİSK Genel Sekreteri kadın meslektaşımız Dr. Arzu Çerkezoğlu‘na da, İstanbul Üniversitesi rektör adayı
Prof. Raşit Tükel‘e de.. öbürlerine de hiç ama hiç yakıştıramadık. Çok üzüldük… çok..

Sevgi ve saygı ile.
14 Mart 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNE ÖDENEK YOK; KAYNAKLAR NEREDE?

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNE ÖDENEK YOK;
KAYNAKLAR NEREDE?

Kamusal sağlık kurumlarını, yerli – yabancı sermaye destekçileri rakip görüyor..
Onları çökertmek ve teslim almak gerek ki, “ördekler özel sağlık kurumlarının
örümcek ağlarına düşsünler..

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, bizim de mezun olduğumuz (1977) İstanbul Tıp Fakültesi‘nin yavrusudur. 1967’de kurulmuş ve hızla gelişerek 500’leri aşan öğretim üyesi,
iki bini aşan yatak kapasitesi ve yüksek teknolojisi ile ülkemizin tıp ve sağlık bilimlerinde
amiral gemilerinden biri oluştur. 58 yılda binlerce hekim ve sağlık çalışanı yetiştirmiştir. Yüzbinlerce hastaya şifa kaynağı olmuştur. Tıp bilimlerine önemli bilimsel katkı vermiştir.

Gerek İstanbul Tıp Fakültesi, gerekse Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iktidar tarafından hedefe oturtulmuştur. Bilerek ve isteyerek çökertme operasyonu uygulanmaktadır. Bu 2 özerk
ve güçlü devasa sağlık ve bilim kurumu, hastanelerinden yoksun bırakılarak şehir hastaneleri ile affiliye edilerek bitirilmek istenmektedir. Çok değerli arsaları da talan edilecektir.
Üniversite özerkliği iyice bitirilecektir. 2. sıradan atanan hekim olmayan rektörün asıl görevi budur. Trilyonluk rantlar yandaşlara peş keş çekilecektir. İstanbul Tıp Fakültesi’nin depremde hasar gören Çocuk Kliniği yıllardır -kasten- yaptırılmamaktadır! 1. sırada rektörlük seçimini kazanan, 2. adaya en az 300 oy fark atarak 1200’leri aşan oy alan İstanbul Tıp Fakültesi’nden Psikiyatri Profesörü Raşit Tükel, gerçekte bu yüzden Bay RTE tarafından atanmamıştır.

Hücrelerimize dek utanıyor ve kızarıyoruz bu yapılan ve planlananlardan..
Ülkemize, insanımıza, halk sağlığına, tıp bilimlerine ihanet değildir de nedir bu yapılanlar??

Yazıklar olsun…

TBMM’de mutlaka AKP dışında bir koalisyon kurulmalı
ve tüm bu insanlık dışı eylemlerin hesabı sorulmalıdır..

Sevgi ve saygı ile.
23 Haziran 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

ÇARŞAMBA İĞNELERİ – 8 Nisan 2015


ÇARŞAMBA İĞNELERİ – 8 Nisan 2015

portresi

 

Türk Vatandaşı Naci BEŞTEPE

 

 

 

MİRAS

Kerime Sümeyye, kadınların erkeklerden az miras alması gerektiğini savundu.
O’nun için fark etmez.
Azı, milyonların çoğuyla kıyas kabul etmez…

OYLAMA

İç Güvenlik Yasası oylamasında 199’a 32
Nükleer santral oylamasında 171’e 10
Muhalefet ne yapar?

  1. Basın açıklaması,
  2. Seçim çalışması…

SÖZCÜ

AKP Cumhurbaşkanı RTE, adliyedeki olayı Slovenya’dan açıkladı.
AKP’nin sözcü başı…

KUTLA-MA

RTE, Çağlayan operasyonunu yapan polisleri kutladı.
Neyi kutladı anlaşılmadı,
Rehin alınan savcı kurtarılamadı…

KILIÇ

Balyoz tetikçisi Taraf, dava beraatla bitince “Altın kılıç iade” başlığı attı.
Önce Ordusunu sonra kendini sattı,
Kınından çıkan kılıcın nereye konacağını yazamadı…

AK-REKTÖR

RTE, İÜ’nde en çok oy alan Prof. Raşit Tükel yerine ikicci olan Prof. AK’ı atadı.
(AS: 1202ye ‘karşı 908 oy alanı atadı bay RTE!)
Ne de olsa adam AK’lı…

VALİ

Yalova Valisi Selim CEBİROĞLU’nun öğrencilerinin önünde aşağıladığı
Öğretmen Halil Serkan Öz kalp krizi sonucu vefat etti.
“Sana vali olamazsın demedik” dediğimiz bu kaçıncı vali?…
(AS: “Son” neden kalp krizi, anladık da; “Temel ölüm nedeni” olarak rapora ne yazacağız??
Bay Valinin hakareti – aşağılaması! .. Dünyada ilk ve tek olacak!
Bu durumda bu eylemin öznesinin Ceza yasası karşısındaki konumu ne olacak??)

PARALEL

Yeni Şafak, İnönü’yü suçlamak için, 1962 yılı belgesinde 2009 yazılımını kullandı.
Paralel hastalığı…

ERMENİ

CHP’nin İstanbul adayı Selina Özuzun Doğan, Ermeni soykırımını savunuyor.
Eşi de Ergenekon ve Balyoz davalarında müdahil avukattı.
BDP’nin meclise girmesini isteyenler varken,
Ermeni soykırım yalanı destekçisi olmazsa eksik kalırlardı…

=================================

Teşekkürler Sayın Beştepe,

Zekanıza sağlık ve de bereket diyelim..
Esinleriniz bol olsun… demeye gerek var mı??
Ortalıkkara mizahtan geçilmiyor..
İsteseniz haftada 1 değil daha sık yazabilirsiniz / derleyebilirsiniz..

Sevgi ve saygı ile.
09 Nisan 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com