Etiket arşivi: Murat Özbülbül

ENFLASYON YOKMUŞ…

Sonsöz Gazetesi

ENFLASYON YOKMUŞ…

Kendisini tebaasına ekonomist olarak tanıtan Recep Bey “Ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, fiili hayat pahalılığı vardır.” dedi. Bu sözleri duyunca beni aldı mı bir gülme, “enflasyon yok fiili hayat pahalılığı varmış” diye kendi kendime gülüp duruyorum, duyan arkadaşlar çıldırdım sandı, onlara söyleyince tabi onlarda başladılar gülmeye…

Neyse, Recep Bey bizi güldürdü ya, Mevlam da O’nu güldürsün diyelim..

Ekonomist Bey konuşmasına “Bizde talep kaynaklı bir fiyat artışı yok. Üretimde de bir sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz.” diye devam ederek kerameti kendinden menkul ekonomi bilgisini bir kez daha tebaası ile paylaştı.

Konuşmasının devamında;

 • “Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı ekonomi programımızı uygulamaya başladık. Bu programla insanlarımızın canını yakan, hayatını zorlaştıran fiyat artışlarını nasıl engelleyeceğiz? Normal şartlarda üretim azlığı, talep fazlalığı sebebiyle fiyat artışları ortaya çıkar. Bizde talep kaynaklı fiyat artışından söz edilemez. Üretim tarafında üstesinden gelinemeyecek herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya değiliz.
 • Bütün dünyaları faiz, enflasyon, kur ilişkisinden ibaret olan kesin inançlılar, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat cari fazla yoluyla büyüme stratejisini anlamaya bile çalışmamıştır. Enflasyon bir sorun mudur? Evet, bir sorundur. Ama Türkiye’nin sorunlarının asıl sebebi tek başına bu başlık mıdır? Kesinlikle değildir. Eğer öyle olsaydı geçmişte çok kez uygulanan enflasyon merkezli ekonomi programları ile sorun çözülmüş olurdu.”

  diyerek sözlerini sürdürdü…

Kendi dışında herkesi kesin inançlı olmakla suçlamaktan çekinmeyen ama “nas” diyerek faize karşı bir kesin inanç üzerinden ekonomik politikalar oluşturmaya kalkan

 • Recep Beyin enflasyon ne, yaşam pahalılığı ne, arz – talep (sunu – istem) dengesi ne konusunu bilmediği, anlamadığı Türkiye’de olanlardan habersiz olduğu ortadadır.

“Askerde kantin, gençliğimde bakkal işlettim, ben ekonomiden anlarım..” kafası ile ekonomistlik işte bu denli oluyor, bu kafadakilerin ekonomiyi yönettiği bir ülkede enflasyonun, hatta hiperenflasyonun ortaya çıkması ise son derecede doğal…

Konu ile ilgili olarak Mahfi hoca (Eğilmez) attığı tweette Bir sorunu çözmek için her şeyden önce sorun olduğunu kabul etmek, sonra sorunun nereden kaynaklandığını doğru teşhis etmek ve son olarak da doğru tedavi uygulamak şarttır.” demiş, çok haklı değil mi?

Ekonomiyi yöneten bu arkadaşlar daha sorunu kabul edip kaynağını anlamıyorlar ki, nasıl çözecekler?

Mahfi hoca (Eğilmez) daha sonra attığı bir başka tweette ise

 • “Hayat pahalılığıyla enflasyon tam olarak aynı şey değildir. Hayat pahalılığı fiyatların gelirle ilişkisini gösterir. Fiyatlar artmasa da hayat pahalı olabilir. Oysa enflasyonda fiyatlar artmaya devam eder. Hayat pahalıyken enflasyon da söz konusu olabilir. Türkiye bu durumdadır.

demektedir ki bu söylediklerinde de yerden göğe kadar haklıdır.

Recep Bey, anlaşılan, arz – talep (sunu – istem) dengesi sonucunda değişen fiyatlar ile tümü ile parasal bir olgu olan enflasyonu birbiri ile karıştırıyor.

Günümüzde çağcıl (modern) ekonomilerde her türlü mal ve hizmetin alım satımında kâğıt para kullanılır ve kâğıt paranın değeri sabit değildir. Bu yüzden de alınıp satılan mal ve hizmetlerin değeri paranın değerindeki dalgalanmalara bağlı olarak değişir, dalgalanır. Bir değişim aracı olan kâğıt para değer yitirdiği zaman, mal ve hizmetlerin fiyatı artar, para değer kazanırsa mal ve hizmetlerin fiyatı düşer.

Bir daha yineleyeyim                   :

Enflasyon tümü ile parasal bir olgudur!
Bir ülkede fiyatlar genel düzeyi sürekli artıyorsa, bu artışa neden olan öge sunu – istem (arz – talep) dengesizliği olamaz; mal ve hizmetlerin alım satımında kullanılan paranın değerinin düşmesi sonucu fiyatlar artar.

Paranın değerinin düşmesinin ana nedeni de parayı basan otorite ve iktidardır!

Dolaşımdaki kâğıt para miktarı karşılıksız artar, parayı basan otoritenin saygınlığı azalırsa, para değer yitirir ve para değer yitirince aynı malı satın almak için daha çok para ödeme gerekir; bu da enflasyon denen fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa neden olur.

 • Fiyatlar sürekli arterken ücretler artmazsa, bu kez enflasyona ek olarak
  bir de yaşam pahalılığı ortaya çıkar ki, Türkiye’de yaşanan tam olarak budur.

Türkiye’de geçmiş yıllarda da enflasyon yaşandı ama enflasyon çok daha doğru ölçüldüğü ve ücretler enflasyona yakın oranlarda artırıldığı için yaşam pahalılığı hiç bu düzeyde yakıcı – yıkıcı olmadı.

ENFLASYON % 160,76

ENFLASYON % 160,76!

Prof. Dr. Veysel Ulusoy başkanlığında çalışarak Türkiye’de enflasyonu ölçen ENAG mayıs ayına ait hesaplamaları paylaştı, açıklanan verilere göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayında % 5,46 arttı ve
E-TÜFE’deki 12 aylık artış % 160,76 olarak gerçekleşti.

TÜİK ise her zaman olduğu gibi bir mucizeye daha imza attı, on numara beş yıldız bir hesaplama yaptı ve eminim ki Saray cenahından da koskoca bir aferini kaptı. Artık tamamı ile iktidarın propaganda makinesine dönüştüğünü, iktidarın algı operasyonları için kullanıldığını düşündüğüm ve inandırıcı bulmadığım için TÜİK tarafından açıklanan verileri burada tekrarlamaya da gerek görmüyorum. Çok merak eden girer web sitesine bakar.

 • Enflasyonu olduğundan daha düşük göstermek, maaş artışı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’ye endekslenmiş bulunan memur, emekli, dul ve yetimin cebinden parasını, sofrasından ekmeğini, boğazından lokmasını çalmaktır!

Hak yemek, masum ve mazlumun ekmeğini çalmak sadece kanunlar indinde (yasalar katında) suç değildir, bütün dinlerde büyük günah ve iki cihanda yatacak yerinizin olmayacağı, garip gurebanın bedduasını alacağınız bir adaletsizliktir!

Bugün Türkiye’de enflasyonun TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun çok ama çok üzerinde olduğu herkes tarafından bilinen, kabul edilen bir gerçektir. Bu gerçeklik anketlere de yansıyor.

MAK Danışmanlık mayıs ayında bir kamuoyu yoklaması yapmış ve vatandaşın TÜİK verilerine ne kadar inanıp, ne kadar inanmadığını ölçmüş.

Soru şu : Size göre ülkemizde açıklanan resmi enflasyon oranları doğru mu?

Yanıtlar :
– Doğru olmadığını düşünüyorum % 61
– Kesinlikle doğru olamaz % 17
– Doğru olduğunu düşünüyorum % 14
– Kararsız / yanıt yok % 8

Bu verilere göre Türk vatandaşların yalnızca ve yalnızca % 14’ü TÜİK tarafından açıklanan devletin resmi enflasyon oranlarına inanmaktadır. Ankete katılanlara

“Resmi ya da resmi olmayan açıklamalardan bağımsız; hissettiğiniz son bir yılın enflasyon oranı size göre kaçtır?” diye de sorulmuş.

Yanıtlar:

– Hissettiğim enflasyon %111 – 120 diyenler % 41
– Hissettiğim enflasyon % 91 – 110 diyenler % 23
– Hissettiğim enflasyon % 121 – 150 diyenler % 13
– Hissettiğim enflasyon %150’den çok diyenler % 8
– Hissettiğim enflasyon %71 – 90 diyenler % 9
– Hissettiğim enflasyon %60 – 70 diyenler % 3
– Kararsız / Yanııt yok % 3

Burada da görüldüğü gibi TÜİK tarafından açıklanan %70 bandındaki enflasyon oranına inananlar ise yalnızca ve yalnızca vatandaşların % 3’ü… Bu oranlar, iktidarın halk indeki (katındaki) inandırıcılığının ve güvenirliğinin ne ölçüde dipte olduğunu gösteren çok ama çok düşük rakamlardır. TÜİK, son açıkladığı veriler ile bu inandırıcılığa çok büyük bir darbe daha vurmuş bulunmaktadır.

Bir de iktidar kurların yükselmesini engelleyebilmek için enflasyona endeksli bono, tahvil çıkarıp satacak ve kaynak yaratacaklarmış!

Yahu siz önce enflasyonu doğru düzgün ölçün, insanların sizin ölçümünüze güveni oluşsun ki ondan sonra bunlara bir talep gelmesini bekleyin. Senin ölçtüğün enflasyona inanan, güvenen olmadıkça kim bu bonoları almak ister ki?

Ekonomi GÜVEN üzerine inşa edilir daha sizin hesaplama ve ölçümlerinize güvenmeyen bir halkın geleceğe yönelik öngörülerinize güveneceğini mi sanıyorsunuz??

SALGIN BİTMEDİ : 4. DALGA GELİYOR MU??

Dostlar,

Bu gün saat 16:00’da Kızılcagün TV‘nin konuğu olduk.
Mülkiyeli dostumuz S. Murat Sururi Özbülbül’ün sorularını yanıtladık.

Kızılcagün TV youtube ortamında yayın yapmakta ve Ankara Kulübü Derneği‘nin önemli girişimlerinden biri. Yenimahalle’deki Ankara Konağı tesislerinde uygun bir stüdyo kurulmuş. Ankara Kulübü Derneği Başkanı Sn. Dr. Metin Özaslan ve kendilerinin sıcak konukseverliği ile karşılandık. Kendileriyle, henüz bu iyi donanımlı stüdyo kurulmadan önce 05 Aralık 2020 günü Skype üzerinden bir bağlantı daha yapmış ve yine salgını konuşmuştuk. Ankara ve yöresi ekinini (kültürünü) yaşatma amaçlı bu saygın ve önemli derneğin tüm çabalarını saygı ile karşılıyor ve başarılı olmalarını diliyoruz. Bize ekran sundukları için teşekkür ediyoruz.
***
EKO YAŞAM” logosu altında düzenli ve sürekli programlar yapan Sn. Özbülbül,

 • SALGIN BİTMEDİ : 4. DALGA GELİYOR MU?”

sorusuna yanıt aramaktaydı. 1 saat boyunca sorulara yanıt vermeye çalıştık.

İzlemek için lütfen tıklayınız :

https://youtu.be/Vi89seIhM18

İzleyelim, paylaşalım, bilimsel gerçekleri öğrenip yayalım..

Sevgi ve saygı ile. 16 Temmuz 2021, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik    twitter : @profsaltik