Beklenen Ömür – Ortalama Ömür..

Dostlar,

Sayın Prof.Dr. Ali Ercan, TÜİK’i eleştiren bir kısa bir irdeleme yollamış..

Bir de çizimle açıklamış..

Dileriz ilgililerine ulaşır..

Sevgi ve saygı ile.
10 Şubat 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

============================================

Değerli arkadaşlar,

TÜİK’in Demografik yayınlarıyla ilintili olarak bir konuyu açıklamak isterim:

Bizim TÜİK, Doğumda Beklenen Ömür (Life expectancy at birth) kavramını
Ortalama ömür veya Ortalama Yaşam Süresi (mean lifetime, average life span) kavramı ile karıştırıyor.

Örneğin 2014 yılı içinde ölen insanların ölüm yaşlarının ortalaması 2014 yılı için geçerli “ortalama ömür” dür.

Öte yandan 2014 yılı içinde doğanlar için beklenen (kestirilen) ömür süresi ise
“Beklenen Ömür”dür.

Beklenen_omur_ortalama_omur