Etiket arşivi: http://ahmetsaltik.net/2015/01/19/29738/

“Bilimsel, Laik, Anadilde Eğitim Mitingi”


Dostlar
,

Alevi örgütlerinin ve Eğitim Sen’in çağrısıyla, 8 Şubat 2015’te Kadıköy’de yapılan mitingde aşağıdaki başlığı içeren pankart taşındı ve söylemler dillendirildi.

Bu ülkenin yurttaşlarının ANA – ESAS – TEMEL – BİRİNCİL – RESMİ dili
(Main, Basic, Essential, Primary, Principal, Official) TÜRKÇE‘dir.

Anne (mother) – doğal (native) dili başka başka diller olabilir..

Türkçe’nin bu bağlamda talihsizliği, yukarıda eşanlamlılarıyla verdiğimiz
ANA sözcüğünün 2. sırada verdiğimiz ANNE sözcüğü ile de eşanlamlı olmasıdır.

Bu ayrımı yapalım ve diyelim ki; ülkede eğitim ANADİLDE – RESMİ DİLDE.. olur.
Bu dil Türkçe’dir. Türkiye’nin Anayasada tanımlanan resmi dili Türkçe’dir (Anayasa md. 3). Dolayısıyla kamusal alanda bu dil, ANA DİL kullanılacaktır. Hepimizin birliğinin sigortasıdır. Üstelik Anayasa’nın ilk 3 maddesinin değiştirilmesinim önerilmesi de Anayasanın 4. maddesi ile engellenmiştir.

Bunun dışında tüm diller – kültürler – inançlar saygıdeğerdir ve varsıllığımızdır.
Yaşanmalı ve yaşatılmalıdır.

Ayrıca insanlar pek ala “2 ana dilli” de olabilirler.
Ülkenin resmi dili tüm yurttaşların ana dilidir,
öte yandan kişinin annesinin dili ana dili olmayabilir.

Örn. Yaşar Kemal’in ana dili Türkçe; annesinin dili Kürtçe’dir.
Bu bağlamda sitemizde yazdığımız aşağıdaki yazıyı okuyabilirler..

YAŞAR KEMAL’in ANA DİLİ ??
(http://ahmetsaltik.net/2015/01/19/29738/)

Pek çok çift anadilli yurttaşımız vardır.
Tek resmi ANADİL birlikte yaşam – iletişim için güvencedir.

Emperyalizmin oyunlarına gelmeyelim,
ULUS DEVLET BİRLİĞİMİZİ KORUYALIM.
7/8 Şubat 2015 gecesi Ulusal Kanal Ceviz Kabuğu programında telefonla bağlanarak
bu bağlamda düşüncelerimizi yaklaşık 11 dakika sunduk..

Sevgi ve saygı ile.
09 Şubat 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

=======================================

Laik, Bilimsel, Demokratik,
Anadilde Eğitim İçin Alanlardaydık

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/egitim-5135.html, 09 Şubat 2015

Alevi örgütlerinin ve Eğitim Sen’in çağrısıyla, 8 Şubat 2015 Pazar günü Kadıköy’de gerçekleştirilen “Bilimsel, Laik, Anadilde Eğitim Mitingi”nde onbinler buluştu.

Kadıköy Boğa ve Numune Hastanesi önü olmak üzere iki buluşma noktasında toplanarak Kadıköy Meydanı’na yürüyen on binler AKP’nin gerici politikalarına karşı “eşit yurttaşlık hakkı”, “bilimsel ve laik eğitim” istemlerini yansıtan pankart
ve dövizler taşıdı.

Mitinge Türk Tabipleri Birliği adına 2. Başkan Prof. Dr. M. Raşit Tükel’in de katıldığı hekimler TTB-İstanbul Tabip Odası’nın “Laik, Bilimsel, Demokratik, Anadilde Eğitim” pankartı arkasında katıldılar.

Mitingde AKP Hükümeti’nin eğitimi ve yaşamın tüm alanlarını gericileştirmeye dönük politikalarına karşı laik, bilimsel eğitim için mücadele edileceği vurgulandı
ve 13 Şubat 2015 günü gerçekleştirilecek eğitim boykotuna çağrı yapıldı.

Mitingde ortak basın açıklamasını, organizasyon komitesi adına
Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Baki Düzgün okudu.

  • “Eğitimi tekçi bir şekilde düzenlenmek isteniyor. Devletin Türk-İslam sentezi politikaları ile insanlar ayrıştırılıyor” diyen Düzgün, meslek liselerinin ucuz işgücü olarak görüldüğünü belirtti.
  • “Hırsızlık, talan diz boyu” diyen Düzgün, kendilerinin eşit yurttaşlık talep ettiğini ancak Cumhurbaşkanı’nın “İsteseniz de istemeseniz de Osmanlıca öğreneceksiniz” dediğini anımsatarak, devletin en tepesinin en gerici söylemleri kullanmasının
    kabul edilemeyeceğini belirtti.
  • “Oysaki laiklik her inanç her bireye eşit yaklaşmayı gerektiriyor” diyen Düzgün, emek ve demokrasi güçleri olarak tehlikenin farkında olduklarını,
    bütün güçlerin gericiliğe karşı seferber edileceğini belirtti.