EĞİTİM-İŞ : EĞİTİMİN ÜÇ ŞARTI “BİLİMSELLİK – LAİKLİK – ADALET”

EĞİTİMİN ÜÇ ŞARTI: “BİLİMSELLİK, LAİKLİK, ADALET” ÇALIŞTAYINA KATILDIK

 (AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

Genel Başkanımız Orhan Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı CHP Eğitim Komisyonu’nun “Eğitimin üç şartı: Bilimsellik, Laiklik ve Adalet” isimli çalıştayı Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirildi.

CHP Eskişehir Milletvekili ve Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer’in koordinatörlüğünü (AS: eşgüdümünü) üstlendiği çalıştay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ile başladı.

Türkiye’nin en temel sorununun eğitim olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, milli değerler ile evrensel değerleri buluşturmak zorunda olduğuna dikkat çekti, bunun yapılması durumunda Türkiye’nin önünde hiçbir gücün duramayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu,

 • “Eğer bir ülkeyi geri bıraktırmak istiyorsanız o ülkeyi işgal etmenize gerek yok. Sadece ve sadece eğitim sistemini bozacaksınız. Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren o ülkenin geriye gittiğini görürsünüz. Tarih bunun örnekleriyle doludur.” dedi.

Eğitimde yaşanan sorunları çözmenin herkesin ortak görevi olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, eğitimin bir parti ve grupla ilgisinin olmadığını, hangi görüşten olursa olsun toplumun ortak sorunu olduğunu ifade etti.

Genel Başkanımız Orhan Yıldırım ise terör örgütünün katlettiği şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ı anarak başladığı konuşmasında AKP iktidarı döneminde gerçekleştirilen ideolojik düzenlemelerle eğitim sisteminin niteliksizleştirildiğine ve geriletildiğine dikkat çekti. Cumhuriyet eğitimiyle hesaplaşma sürecinin 4+4+4 düzenlemesiyle başladığını vurgulayan Yıldırım;

 • demokratik,
 • laik ve
 • bilimsel eğitime

  en büyük saldırının ise müfredat değişikliği ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Yıldırım, müfredat hazırlanırken eğitim-bilim uzmanlarının, üniversitelerin ve demokratik kitle örgütlerinin görüşünün alınmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

“Bu kadar köklü bir değişimin, katılımcı bir biçimde hazırlanması gerektiği gerçeği bir yana dursun, daha uzun vadeye yayılarak pilot uygulamalarla test edilmesi gerekmektedir. Daha önce yandaş sendikanın ifade ettiği biçimde öğretim programı, bilimsellikten ve Atatürkçü düşünceden soyutlanmaya çalışılmış çocuklarımızı Atatürk ve onun devrimlerinden arındırmak isteyen bir anlayış programa yerleştirilmiştir.

Eğitim sisteminde yıllardır yaşanan sorunların aşılması, eğitimin

 • bilimsel,
 • eşit,
 • parasız ve
 • kamusal niteliğinin artırılması

  ile mümkün olur. Ülkemizin geleceğini oluşturacak yeni kuşaklar akıl, bilim ve sanat ortamında verilen eğitim sistemiyle yetiştirilmelidir.

Bu nedenle Eğitim-İş olarak

 • Atatürk’ün, onun ilke ve devrimlerinin olmadığı müfredata hayır diyoruz.

Cumhuriyetin öğretmenleri olarak bizler Atatürk’ü ve Cumhuriyetin kazanımlarını anlatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki tüm muhalefeti uzlaştırıp, birleştirmenin yollarını bulacağız.”

Genel Başkanımız Orhan Yıldırım, Eğitim-İş ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkma kararlılığından, laik, bilimsel, demokratik, çağdaş, kamusal eğitim mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimiz sözünü vererek konuşmasını tamamladı. (07.09.2017, http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/egitimin-uc-sarti-bilimsellik-laiklik-adalet-calistayina-katildik-2490/#.WbHAILJJZ1s)
======================================

Dostlar,

CHP’nin öncülük ettiği bu eğitim kurultayı son derece önemlidir.
Adalet Yürüyüşü ile başlatılan, milyonların katıldığı Maltepe mitingi ile süren, Çanakkale’deki Adalet Kurultayı ve son olarak Ankara’da yapılan Eğitim Kurultayı, adım adım toplumsal muhalefeti örmekte ve ayrıca kurumsallaştırmaktadır..

Dolayısıyla ağır biçimde baltalanacak ve engellenmesine çalışılacaktır; buna dikkat..

Sırada toplumun öbür yaşamsal sorun alanları vardır..
İşsizlik gibi, yoksullaştırma gibi, terör gibi, sağlık gibi…
En başta 1. sınıf bir demokrasi olmak..  Hiçbir ayrım yapmadan tüm Ulusu birleştirmek!
Makul bir zamanlama ile temel sorunsallar katılımcı biçimde tartışılmalı, öneriler alınmalı ve ORTAK ULUSAL PROGRAM için içerik oluşturmalıdır..

Bu programın CHP tarafından 1 iktidar dönemi (4 yıl) ödünsüz uygulanacağı yüklenimi (taahhüdü) ile SEÇİM İTTİFAKI ile CHP vekaleten, ULUSAL RESTORASYON HÜKÜMETİ yapılmalı ve tarikatlar koalisyonu – dış güdümlü AKP = RTE fetretinin yaraları sarılmalıdır.

Bizim de üyesi olduğumuz EĞİTİM-İŞ‘in kurultaydaki belirlemelerine katılıyoruz..
Bir kritik nokta özellikle vurgulanmalı :

 • İdeolojiniz ne olursa olsun, 21. yy’da ayakta kalabilmek için acımasız ölçüde yarışmacı küresel düzene ayak uydurabilecek kuşaklarınız olmak zorunda. Bu kuşaklar asla AKP = RTE‘nin dayattığı yobaz – gerici – dinci – kinci ilkel molla tedrisatı ile yetiştirilemez. Hazin olanı; AKP = RTE‘nin bu gerçeği bilmemeleri olanaksız iken neden tersine davrandıklarıdır.. Bu soru ve ülkemizin eğitim sistemi üzerinden beka sorunu kamuoyunun gündemine taşınmalı ve kitleler uyandırılmaya çabalanmalıdır. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ‘Atatürk beden eğitimi derslerinde öğretiliyor..” diyecek ölçüde kendinden geçmiş, toplumu aptal yerine koyarken..

Sevgi ve saygı ile. 08 Eylül 2017, Datça

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com