239. KURULUŞ YILINDA GERÇEK ABD !


239. KURULUŞ YILINDA GERÇEK ABD !


Dostlar
,

Değerli hocamız Sn. Prof. Dr. D. Ali Ercan, ABD’nin 239. kuruluş yıldönümü nedeniyle kapsamlı ve çok yararlı bilgiler içeren bir dosya göndermiş. Sıkı sıkı 11 A4 sayfası..
Geçtiğimiz yıl da çok benzer bir dosya yollamıştı ve yayımlamıştık
(http://ahmetsaltik.net/2014/08/12/abd-gercegi-1-yeni-eklerle/).
Yer yer biz güncellemeler yaptık ayraç içinde..
(Hocamızın hoşgörüsüyle.. birazcık da dilini arıtarak..)

Kendisine teşekkür ederek paylaşmak isteriz..
Dosya çok uzun olduğundan pdf olarak vereceğiz.

Bu arada ABD’li dostlarımızın kuruluş yıldönümünü de kutlamak isteriz.
Bizim sorunumuz ABD emperyalizmi ve emperyalistleri iledir.

ABD’nin yüz kızartıcı kanlı tarihine aşağıda erişkesini verdiğimiz erişkeden (linkten) bakılmalıdır…

Amerika’nın yüz kızartıcı yakin tarihi, 22.11.06

Biliyoruz ki, ABD’de de çoooook milyonlar var bu yabanıl (vahşi) ve insanlık dışı
neo-con politikaları onaylamayan hatta sıkı karşıt olan.. Onlar dostumuz ve müttefikimizdir.
Selam olsun dünyanın her bir yerindeki anti-kapitalist ve anti-emperyalistlere..

Unutulmasın, Büyük ATATÜRK’ün uyarısıdır :

“Bizi mahvetmek isteyen emperyalizm ve bizi yutmak isteyen
kapitalizm ile savaşımı meslek edinmiş insanlarız..”

Ali hoca şöyle başlıyor :

Portresi_gulumseyen

 

 

 

Değerli arkadaşlar,

4 Temmuz 1776, ABD bağımsızlık gününün 239. yıldönümü… Basın ve medyadan öğrendiğimize göre, ABD halkının %60’ı Bağımsızlık günü kutlamalarına aktif katılımda bulunuyormuş… Ne dersiniz, acaba bizim Ülkemizde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, vazgeçtim % 60 tan, halkın %6’sı bile coşkuyla katılıyor mu?
(Tek tesellimiz Anıt-Kabir ziyareti… Genelkurmayın açıklamasına göre 2014 Cumhuriyet Bayramında ziyaretçi sayısı 232573 olmuş… o da Ankara Nüfusunun yaklaşık % 5’i…)

Bu vesile ile farklı zamanlarda yazdığım -ABD konulu- iki eski yazıyı arşivden çıkarıp ekliyorum. İşin komik yanı, yergi/mizah mahiyetinde yazdığım birinci yazıyı ciddiye alıp, yaptığım “isabetli tahlil” den dolayı kutlayanlar, övgü düzenler de oldu…

Sevgilerimle. æ
4 Temmuz 2015

***

Ve şöyle bağlıyor…

Değerli arkadaşlar,

ABD’nin kısa öz ve nesnel bir sunumunu yapmaya çalıştım. İlk Çağlara benzetirsek,
ABD kabilenin en iri yarı ve sopası en uzun olan adamıdır. Gerçek şu ki; canlı-cansız
her sistemin bir ömrü, bir sonu olduğu gibi, ABD’nin de sonu kendi iç çelişkileri ve
Doğayla uyumsuzluğu nedeniyle elbet gelecektir. Küresel emperyalizm bir yandan kendine büyük sıkıntı yaratan Ulus-Devletleri  ortadan kaldırmak, sömürüyü kolaylaştırmak amacıyla, onları parçalayıp bölerek Dünyada “binlerce Devletçik” yaratmak, öbür yandan
“Tek Dünya Devleti” modeliyle Dünyayı tek elden yönetmek istemektedir.
Bu -küresel çelişki- elbet bir yerde patlak verecektir. 

Ve daha önemlisi, yaşam alanımız doğayı ve yaşam kaynaklarımızı geri dönüşümsüz biçimde
tahrip eden anlamsız bir üretim, Üretimin ve Dünya nimetlerinin adil olmayan, haksız bir paylaşım ve savurgan tüketim döngüsündeki yaşam modeli ister istemez, önemli değişikliklere yol açacak Sosyal ve Doğal afetlerin tetikleyicisi olacaktır.

İklim değişikliğinin yarattığı seller, su taşkınları, öbür yandan kuraklık sonucu susuzluk, açlık,
enerji krizi, salgın hastalıklar ve terörizm, kargaşa, kaos, savaş … nedenleriyle  22. yüzyıla
belki de oldukça azalmış bir nüfusla (2-3 milyar?) girmek zorunda kalacak olan insanlık;
çok çok pahalıya mal olan bir ders almış olacak ve Kapitalist ekonominin uydurduğu “sürdürülebilir kalkınma” safsatasını terk ederek, Doğa bilimlerinin yol gösterdiği yeni bir Dünya görüşüne,
sürdürülebilir yaşam” idealine sarılacaktır.

======================================

Kendisine bir kez daha teşekkür ederek, etkili görseller de içeren tüm dosya için
pdf erişimini sunuyoruz..

Gercek_ABD_Ali_Ercan_4Temmuz2015

Sevgi ve saygı ile.
06 Temmuz 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com