Tuna Avar’dan Anayasa Mahkemesi’ne mektup..

Dostlar,

28 Şubat davası nedeniyle hala değişik cezaevlerinde tutulan ileri yaşlardaki generaller hakkında bir mektup, geçtiğimiz günlerde, 6 Şubat 2023 günü AYM’ye (Anayasa Mahkemesi’ne) gönderildi.

Ne yazık ki o gün Maraş merkezli büyük depremler oluştu ve ülkemizi perişan etti.

İzleyen günlerde de Türkiye gündemi cadı kazanı gibi…
Arada kaynadı ve hak ettiği ilgiyi görmedi. Dileriz AYM gündeminde yerini bulsun.

Mektubun yazan, Sincan cezaevinde yitirdiğimiz Em. Korg. Vural Avar’ın eşi Em. Hv. Albay Tuna Avar ve de Hava Harp Okulundan sınıf arkadaşı.

Bayan AVAR bu davanın, FETÖ terör örgütü üyelerince düzenlenen bir kumpas dava olduğunu vurguluyor özellikle.

AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’dan ricası, davanın bir an önce gündeme alınması ve adaletin – hukukun içine düşürüldüğü “garabetten kurtarılması”.

AYM kararının ayrıca kamuoyunda kamuoyunda yanlış oluşturulan 28 Şubat kumpas davası algısını düzelteceği umudu da yer almakta dilekçede.

Em. Alb. Tuna Avar kısa mektubunu, Başkan Arslan’ın adaletin ve hukukun üstünlüğü konusunda önceki dönemlerde gösterdiği çabayı yeni döneminde de sürdüreceği beklentisi ile sonlandırıyor.
***
Mektup şöyle…

Bu tarihsel mektubu, ricamızla bizimle paylaşan, merhum Korg. Vural Avar’ın kardeşi Sn. Mehmet Avar’a teşekkür ederiz.

İddianamesini FETÖ’den tutuklu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgilinin yazdığı 28 Şubat davasında, Em. Korg. Vural Avar’ın cezaevinde ölümü sonrası, yaş ortalaması 80 olan tutuklu komutanların sağlık sorunları ciddiyetini koruyor.

Cezası kesinleşen komutanlar “adil yargılanma”, “silahların eşitliği”, “eşitlik”, “suçta ve cezada yasallık” ve öbür nedenlerle 23.07.2022’de AYM’ye bireysel başvuru yaptı. Başvuru 20. ayında ve hala “sırasını” beklemekte !!??

“Baştan aşağı siyasal intikam davası olan, bir dönem, geniş halk kitleleri, bürokrasi ve siyasetin, irtica ile yaptıkları mücadelenin faturasını hasım olarak gördükleri komutanlara kesmeye çalışan FETÖ ve destekçisi siyasal odakların, AYM’den hak ihlali kararının çıkmasını istememesi. AYM’nin de bu doğrultuda kararını geciktirmesi” sorunu olduğunu belirten davanın avukatlarından Sn. Aykanat Kaçmaz, geciktirmenin en ağır sonuçlarından birinin de Vural Avar’ın ölümü olduğuna dikkat çekiyor.

Halen 7 general, bu tuzak (kumpas, tertip) dava nedeniyle hapiste tutuluyor.
Kör bir intikam güdüsüyle başlatılan ve inatla sürdürülen gözü kara infaz, 21. yy’ın şafağında, Anayasasında “hukuk devleti” olduğu yazılan Türkiye’ye asla yakışmıyor.

AKP’li CB Erdoğan, Anayasa m. 104/16’da tanımlı yetkisini kullanmıyor, görevini yapmıyor!!??

Anayasa m 104/16 :

 • Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.

Bu maddenin başlığı “D. Görev ve yetkileri” biçiminde (Cumhurbaşkanının).

Yani hem “görev” hem de “yetki” tanımlaması var Anayasada.
Ayrıca bu özel yetki – görevin yerine getirilmesi ile ilgili herhangi bir özel koşul, kısıtlayıcı hüküm Anayasa’da yer almıyor. Devletin başının, bu görev ve yetkiyi “hakkıyla ve yerinde” kullanacağına ilişkin bir kabul doğallıkla var Anayasal düzenlemede.

Dolayısıyla ne bu generallerin avukatlarının / vasilerinin başvurusu gerekli ne de Adli Tıp Kurumu’nun konuya ilişkin “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” gerekçeli tıbbi raporu!

Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olduğundan, bir biçimde öğrendiği / öğrenmesi gereken – beklenen bu gibi ciddi ve gecikilmemesi gereken durumlarda kendiliğinden (res’en) harekete geçme ve bir karar verme yükümlüsüdür.

“Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” durumunu ortaya koyacakherhangi bir makul belge” yeterlidir. Herhangi bir sağlık kurulu raporu ya da tek uzman hekim raporu bile yeterlidir. Yasal mevzuatta düzenlenen kurallar (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m. 16/1 ve 2), CB’nın Anayasaca kendisine tanınan ve özel hiçbir biçim koşuluna ve kısıta bağlanmayan yetkisini kullanma ve görevini yerine getirme yükümünü sınırla(ya)maz, CB’nı bağlamaz. Bu kısıtlayıcı – betimleyici yasal hükümler İnfaz Hukuku bakımından geçerli olup, CB’nı Anayasa m. 104/16’da tanımlanan yetki ve görev bakımından bağladığını savlamak, Anayasanın değinilen maddesine aykırıdır.

Diyelim ki A hastanesi sağlık kurulu ya da ilgili dal uzmanı hekim “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” yönünde rapor düzenledi. Bu rapor makul, yeterlidir ve Adli Tıp Kurumunca onanması gerekmez. Gerçekte 2 rapor arasında böylesine kabul edilemez bir çelişki durumunda CB’nın ön (inisiyatif) alması ve 3. bir hakem raporu ile hak savunuculuğu yapması gerekir. Tersi, “yaşam hakkının korunması” görevinin ihmali, yetkinin de kötüye kullanılmasıdır ve ağır yasal, ceza sorumluluğu doğurur.
***
Bireysel başvuru AYM’de 20. ayındadır ve bu dava herhangi bir sıradan dava değildir.

Hükümlüler çok yaşlıdır ve ciddi sağlık sorunları belgelidir.

 • YAŞAM HAKKI mutlaktır, tüm hakların anasıdır ve en başta korunasıdır.

Geç kalan mahkeme kararı adalet sağlayamaz, hele ölümleri asla geri getiremez.

Dolayısıyla, YAŞAM HAKKININ AĞIR ve CİDDİ, YAKIN ve SOMUT TEHDİT ALTINDA OLMASI gerekçesiyle bireysel başvuru davası AYM’ce öne çekilebilir ve çekilmelidir.

AYM’nin benzer gerekçeli içtihatları geçmişte olmuştur.

20. ayında daha çok gecikmenin AYM tarafından da savunulacak bir gerekçesi olamaz.

Tersi durumda akla gelen olasılıklar, ülkemizin geleceği ve AYM’nin güvenilirliği – saygınlığı bakımından çok ürkütücüdür.

Biz de Sn. Bayan Avar’ın çağrısına bu kapsamlı gerekçelerle, derin kaygı içinde ve ivedi karar beklentiyle katılıyoruz.

Sevgi ve saygı ile. 04 Mart 2023, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM
Atılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) Uzmanı
Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Mülkiyeli
Anayasa Hukuku PhD öğrencisi
www.ahmetsaltik.net       profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter : @profsaltik

Not : Yazımıza, İzmir’de yayınlanan YENİGÜN gazetesinde de yer verilmiştir (5 Mart 2023)
Tuna Avar’dan Anayasa Mahkemesi’ne mektup – Yenigün Gazetesi, İzmir Merkezli Günlük Siyasi Gazetedir – Güncel Haberler I Son Dakika Haberleri I İlanlar I Spor ve Magazin Haberleri (gazeteyenigun.com.tr)
Bu yazımız, Türk Hukuk Kurumu web sitesinde de yayınlanmıştır :
TURK HUKUK KURUMU – Tuna Avar’dan Anayasa Mahkemesi’ne mektup..

Tuna Avar’dan Anayasa Mahkemesi’ne mektup..” hakkında 2 yorum

 1. Turan Güneş

  Siyasetteki duyarsızlık ve halkın gerçek örgütlenmesinin olmayışı;masumları perişan ediyor.

  Cevapla
 2. Gönül Pınar Atacı

  EN HAKLI VE TEMELLİ, YAŞAMSAL ÖNEMLİ VE DEĞERLİ, HER TÜMCESİ VE SÖZCÜĞÜ GEREKLİ VE GEREKÇELİ, ÇOK DERİNDEN DUYGULANDIRAN, ETKİLEYEN VE İSYAN ETTİREN VE DE BAŞTA VURAL PAŞA OLMAK ÜZERE HEPSİ DE BİRER ULUSAL KAHRAMAN OLAN TÜM GENÇ VE YAŞLI SUBAYLARA VE GENERALLERE BU EN GADDAR VE BARBAR HAYİNLİĞİ VE ZALİMLİĞİ YILLARDIR VE HALA DAHA UYGULAYAN TÜM ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİ LANETLEMEMİZİ ŞART KILAN MUHTEŞEM BİR MEKTUP, YAZI, AÇIKLAMA. Çok değerli hatta DAHİ yazarları ve açıklayıcıları ünlü ve üstün kadın komutan emekli hava albay sayın Tuna AVAR’a, sayın Mehmet AVAR’a ve sevgili hocamız Prof.SALTIK’a en yürekten tebrikler, teşekkürler, sevgiler, selamlar, saygılar, başarılar, en iyi dilekler, umutlar ve utkular. Halen o malum ve meş’um zindanlarda tutularak yeni hastalıklara hatta ölümlere itilmekte olan HEPSİ DE EN SUÇSUZ VE GÜNAHSIZ GENERALLERE VE SUBAYLARA derhal ve kayıtsız koşulsuz TAHLİYE VE ÖZGÜRLÜK, NESNEL VE TİNSEL TAZMINAT VE TEDAVİ, ÖDÜL VE ÖZÜR. Ulu ve ulusal ŞEHİT VURAL AVAR PAŞA’ya ebedi rahmet ve sukünet, sonsuz şükran ve minnet. HEPSİ DE GERÇEK VATANSEVER SUBAYLARA VE GENERALLERE kurulmuş ve uygulanmış ve hala daha kurulmakta ve uygulanmakta olan tüm eski ve yeni kumpaslara ve bu kumpasların plancısı, düzenleyicisi, örgütleyicisi, yapımcısı ve uygulayıcısı olan açık ve gizli, iç ve dış, doğrudan ve dolaylı, özel ve tüzel kumpascılara ve hizmetcilerine, köstebeklerine, destekcilerine, uşaklarına ve ulaklarına ise ebedi NEFRET VE SONSUZ LANET.
  EN HAKLI VE TEMELLİ, YAŞAMSAL ÖNEMLİ VE DEĞERLİ, HER TÜMCESİ VE SÖZCÜĞÜ GEREKLİ VE GEREKÇELİ, ÇOK DERİNDEN DUYGULANDIRAN, ETKİLEYEN VE İSYAN ETTİREN VE DE BAŞTA VURAL PAŞA OLMAK ÜZERE HEPSİ DE BİRER ULUSAL KAHRAMAN OLAN TÜM GENÇ VE YAŞLI SUBAYLARA VE GENERALLERE BU EN GADDAR VE BARBAR HAYİNLİĞİ VE ZALİMLİĞİ YILLARDIR VE HALA DAHA UYGULAYAN TÜM ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİ LANETLEMEMİZİ ŞART KILAN MUHTEŞEM BİR MEKTUP, YAZI, AÇIKLAMA. Çok değerli hatta DAHİ yazarları ve açıklayıcıları ünlü ve üstün kadın komutan emekli hava albay sayın Tuna AVAR’a, sayın Mehmet AVAR’a ve sevgili hocamız Prof.SALTIK’a en yürekten tebrikler, teşekkürler, sevgiler, selamlar, saygılar, başarılar, en iyi dilekler, umutlar ve utkular. Halen o malum ve meş’um zindanlarda tutularak yeni hastalıklara hatta ölümlere itilmekte olan HEPSİ DE EN SUÇSUZ VE GÜNAHSIZ GENERALLERE VE SUBAYLARA derhal ve kayıtsız koşulsuz TAHLİYE VE ÖZGÜRLÜK, NESNEL VE TİNSEL TAZMINAT VE TEDAVİ, ÖDÜL VE ÖZÜR. Ulu ve ulusal ŞEHİT VURAL AVAR PAŞA’ya ebedi rahmet ve sukünet, sonsuz şükran ve minnet. HEPSİ DE GERÇEK VATANSEVER SUBAYLARA VE GENERALLERE kurulmuş ve uygulanmış ve hala daha kurulmakta ve uygulanmakta olan tüm eski ve yeni, açık ve gizli, iç ve dış, doğrudan ve dolaylı, özel ve tüzel kumpascılara ve hizmetcilerine, köstebeklerine, destekcilerine, uşaklarına ve ulaklarına ise ebedi NEFRET VE SONSUZ LANET.

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir